Készült: 2020.10.28.06:46:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

203. ülésnap (2017.03.06.),  49-55. felszólalás
Felszólalás oka Interpelláció megtárgyalása
Felszólalás ideje 13:03


Felszólalások:   39-49   49-55   55-60      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Képviselő úr nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem önöket, elfogadják-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szilágyi György: Védjük meg Lőrincet! ‑ Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 106 igen szavazattal, 36 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt folytatjuk munkánkat, az előzőekben elhangzott interpellációval kapcsolatban megállapítom, hogy Gyöngyösi Márton képviselő úr megszegte az Országgyűlésről szóló törvény 38/A. §-ában foglaltakat a szemléltetésre vonatkozó szabályok alapján (Derültség a Jobbik soraiban. ‑ Közbeszólások a Jobbik padsoraiból: Ő? A strómanjai voltak! ‑ Nem ő volt! Melyik filmet nézted?), azzal, hogy elutasító döntés ellenére… (Közbeszólások a Jobbik soraiból. ‑ Gyöngyösi Márton közbeszólása.) Képviselő úr, ön és az ön képvi­selőtársai, frakciótársai (Mirkóczki Ádám: Te melyik meccset nézted?), akik behozták, Kulcsár Gergely és képviselőtársai hozták be. Kérem tisztelettel, erről a házelnök urat tájékoztatni fogom a szükséges intézkedések megtétele érdekében.

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Schmuck Erzsébet… (Dr. Apáti István: Gy. Márton és több társa! ‑ Zaj.) Képviselőtársaim! Schmuck Erzsébet, az LMP képviselője, interpellációt nyújtott be a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez: „Önök szerint lehet zöld felület nélkül élni?” címmel. Az interpelláció megválaszolásával a miniszterelnök úr a téma szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező Fazekas Sándor földművelésügyi minisztert bízta meg. Az interpellációra miniszter úr megbízásából V. Németh Zsolt államtitkár úr válaszol. Öné a szó, képviselő asszony.

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Önöknek a környezet- és természetvédelem csak akadályt jelent, éppen ezért a környezet- és természetvédelem intézményrendszerét az elmúlt években tudatosan leépítették.

Oda jutottunk, hogy ma Magyarországon a kormányzati érdekből megvalósuló beruházások esetében semmilyen jogi vagy intézményes korlát nem segíti a városi zöldterületek megóvását. Bár alkotmánybírósági és ombudsmani döntések sokasága rögzíti: a beépített területeken élők egészséges környezethez való alapjogát elsősorban a városi zöldterületek tudnák biztosítani, önök az elmúlt négy évben több mint 500 egészséges fát irtottak ki Budapest területéről, és hasonló fanyűvést végeztek vidéken is, Balatonföldvártól Szigetvárig.

És az a hatósági rendszer, aminek az állampolgárok érdekeinek védelme lenne a feladata, egyetlen alkalommal sem emelt szót a pusztítás ellen. Sem a kormányhivatalokba integrált környezetvédelmi felü­gyelőségek, sem a nemzeti parki igazgatóságok nem mondták azt egyetlen esetben sem, hogy vigyázni kell a fákra, az emberekért.

Az egész Európában példa nélküli fairtásnak észszerű magyarázata nincs, oka viszont van: a jelenlegi hatalom nyilvánvalóan építési telekként tekint az emberek pihenését szolgáló zöldfelületekre.

Kiemelt beruházásoknál a kormányhivatalok még olyankor sem emelnek kifogást, ha a tömeges fakivágás nyilvánvalóan jogsértő. Sőt, asszisztálnak ahhoz a szintén megkérdőjelezhető gyakorlathoz, hogy a fairtásokra még azelőtt kerül sor (Dr. Hoppál Péter: Bővül a zöldfelület!), mielőtt a lakosságnak vagy a civil szervezeteknek lehetőségük lenne tiltakozni a titokban meghozott, senkivel sem egyeztetett döntésekkel szemben. A konkrét példák sora hosszú, és nem tudni, hol a vége.

(14.30)

Az elmúlt években a Kossuth térről több mint 200 fát vágtak ki értelmetlenül. A József nádor tér összes fáját elpusztították egy magánberuházásban épülő parkológarázs kedvéért. A Dagály strand területéről eddig 100 egészséges fát tüntettek el. (Az LMP képviselői felállva egy-egy darab 50x60 centiméteres, két-két képpel és szöveggel ellátott plakátot mutatnak fel. ‑ Dr. Szél Bernadett kezében: „HAJÓGYÁRI SZIGET ELŐTTE, UTÁNA”. ‑ Sallai R. Benedek kezében: „ORCZY-KERT ELŐTTE, UTÁNA”. ‑ Ikotity István kezében: „DAGÁLY STRAND ELŐTTE, UTÁNA”.) Az Orczy parkban 140 fa esett áldozatul az eddigi ténykedésüknek. (Gyöngyösi Márton: Tiltakozom!) Nem léptek fel a Mészáros Lőrinc épülő gellérthegyi villájának kertjében, védett területeken kivágott fák miatt sem. A Római-part területén 1500, a Városligetben 600-800, az Orczy parkban további 130, az Etele úton 175, a Gül baba türbéjénél 50, a Nagymező utcában 34 fával akarnak végezni a közeljövőben. (Gyöngyösi Márton: Elnök úr, csináljon már valamit, nem bírok magammal!) És nem lehet elégszer hangsúlyozni: alapjogokat sértenek meg, méghozzá alkotmányellenesen; a cél a profitnövelés vagy egyszerűen az építkezések felgyorsítása.

Államtitkár Úr! A kérdésem az, hogy az eddigi katasztrofális (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) tapasztalatok nyomán készek-e felülvizsgálni a kiemelt beruházásokról szóló törvényt az egészség és a környezet érdekében. (Taps az LMP és a Jobbik padsoraiban.)

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Mielőtt megadom az államtitkár úrnak a szót a válaszadásra, tájékoztatnom kell a tisztelt Országgyűlést, hogy Szél Bernadett, az LMP képviselőcsoportjának vezetője, a Házbizottság március 2-ai ülésén kezdeményezte, hogy az Országgyűlésről szóló törvény 38/A. §-ában foglaltak szerint az Országgyűlés ülésén, az interpelláció alatt a képviselőcsoport tagjai szemléltetést tarthassanak.

A kérelmet a Házbizottság megtárgyalta, azonban a kérdésben nem alakult ki konszenzus. Konszenzus hiányában a házelnök úr úgy határozott, hogy a szemléltetést nem engedélyezi, amiről a Házbizottság ülésén valamennyi frakciót, Szél Bernadett frakcióvezető asszonyt is írásban tájékoztatta. (Sallai R. Benedek: Mi ezt nem így értettük!)

Tisztelt Országgyűlés! Megállapítom, hogy az LMP képviselőcsoportja megsértette az Országgyűlésről szóló törvény vonatkozó paragrafusát, engedély nélkül szemléltetett, ezért a történtekről tájékoztatom a házelnök urat a szükséges intézkedések megtétele érdekében. (Gúr Nándor: Nem is várunk többet!) Kérem, tartózkodjanak az ilyen jellegű megnyilatkozásoktól!

Tisztelt Országgyűlés! Megadom a szót V. Németh Zsolt államtitkár úrnak. Öné a szó, parancsoljon! (Nagy zaj.)

V. NÉMETH ZSOLT földművelésügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselő Asszony! Az ön által példaként felhozott esetekben, éppúgy (Folyamatos zaj. ‑ Az elnök csenget.), mint a mindennapi életünk részét képező eljárásokban, mindenkor biztosított a környezet- és természetvédelmi szempontok érvényesülése. A zöldfelületek telepítése, fenntartása, védelme, illetve szükség esetén megszüntetése a fák elhelyezkedésétől, jogi státuszától függően egy összetett szabályozási rendszerben működik. Más hatóság jár el az erdőterületen, a természetvédelmi vagy a kulturális örökségvédelmi oltalom alatt álló területeken, így a vízgazdálkodási területeken vagy éppen az interpellációban felvetett belterületi zöldfelületeken.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokra vonatkozó szabályok nem tartalmaznak semmilyen különös előírást a fás szárú növényekre vonatkozó eljárásokkal kapcsolatban. Ezekben az ügyekben ugyanúgy minden, az ágazati jogszabály vagy a helyi önkormányzati rendelet alapján előírt anyagi jogi előírást be kell tartani, esetlegesen a fapótlás határidejétől vagy annak helyétől lehet eltérni.

De nézzük a képviselő asszony által említett konkrét ügyek közül talán a két legnagyobb publicitást kapott projektet! Az elmúlt évtizedekben a Városliget zöldfelületének minősége folyamatosan romlott, fa-, illetve növényállománya jelentősen elöregedett, a zöldterületek megújítása tehát sürgető feladat. Jelenleg a Liget csaknem 60 százaléka zöldfelület, míg beépítettsége, azaz a jelenlegi épületek által elfoglalt terület aránya 5,7 százalék, a fennmaradó egyharmad nagy részét a több százezer négyzetméter burkolt felület teszi ki. A felesleges betonutak, járdák, buszmegállók és autóparkolók megszüntetésével több mint ezer, megismétlem: több mint ezer újonnan telepített fával, két kilométeres futókörrel, nagyobb játszóterekkel, kiterjesztett csónakázótóval és többek között egy rózsakerttel is gazdagodik majd a Városliget. A burkolt felületek zöldítésével így 2021-re megvalósulhat a legalább 65 százalékos zöldterületi arány, megismétlem: 65 százalékos zöldterületi arány. (Zaj. ‑ Dr. Hoppál Péter: 5 százalékkal nő a zöldfelület!)

Felhívnám a figyelmét a képviselő asszonynak, hogy a kormány döntése alapján külön kert- és tájépítészeti tervpályázatot írt ki a Városliget Zrt. az Építész Kamara, valamint a Magyar Tájépítészek Szövetsége közreműködésével annak érdekében (Az elnök csenget.), hogy a beruházás a kivágott fák pótlása során a mennyiségi szempontok mellett a minőségi és funkcionális elvárásoknak is eleget tudjon tenni. Megjegyzem továbbá, hogy az ellenzék soraiból számtalanszor támadott fejlesztés nem is olyan régen rangos nemzetközi elismerésben részesült.

A Kossuth teret ugyancsak megemlíti a képvi­selő asszony. Bennem felmerül a kérdés, hogy ha vajon önöknek módjukban állna, visszaállítanák-e az eredeti állapotot. Kérdezzék meg a turistákat, akik itt járnak a Kossuth téren, és szeretik azt. Meggyőződésem, hogy a tér jelenlegi arculata a Parlament épületéhez méltó és zöldfelületeit tekintve rendkívül korszerű megoldásokkal büszkélkedhet. Az egyik legfontosabb változás a környéken, hogy a korábban a terület 45 százalékát elfoglaló autók végre teljesen kiszorultak, a zöldfelület pedig ezáltal érdemben nőtt. (Dr. Hoppál Péter: Úgy van!)

Szeretném a képviselő asszony figyelmét felhívni arra, hogy a kormány működése során az eljárások egyszerűbbekké, gyorsabbakká és hatékonyabbakká váltak, és jelentősen csökkentek az ügyfelek és az eljáró hatóságok adminisztratív terhei.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Megkérdezem a képviselő asszonyt, hogy elfogadja-e az államtitkári választ. Öné a szó. (Folyamatos zaj.)

SCHMUCK ERZSÉBET (LMP): Nem, elnök úr, nem fogadom el, ez elfogadhatatlan. Államtitkár Úr! 50 és 100 éves fákat (Az elnök csenget.) csak 50 és 100 év múlva lehet visszaállítani. Az egyszerűen vicc, hogy önök azt mondják, hogy csemetéket ültetnek helyette. Azok majd csak 50 év múlva és 100 év múlva lesznek olyanok, amilyeneket önök kivágtak!

Tudni kell azt, és önök szerintem nagyon jól tudják, hogy Budapest zöldfelülete nagyon-nagyon gyenge, nagyon-nagyon rosszul ellátott zöldfelülettel Budapest. Ha körbenézünk Európa fővárosaiban, azt tudjuk, hogy mi a legvégén kullogunk. Bukarest messze-messze előttünk jár, gyönyörű parkjaik vannak, és önök csak azt csinálják, hogy inkább irtják, kivágják a fákat, elég nagy szégyen! (Dr. Szél Bernadett: Szégyen!)

Önök úgy tesznek, mintha a klímaváltozásról nem hallottak volna (Az elnök ismét csenget.), pedig a klímaváltozás itt van, nyáron megtapasztalhattuk. Ezen csak a zöldfelület és a fák segítenek. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A képviselő asszony nem fogadta el az államtitkári választ. Kérdezem önöket, elfogadják-e azt. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. ‑ Az LMP képviselői kivonulnak a teremből.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az államtitkári választ 111 igen szavazattal, 29 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Kovács József, a Fidesz képviselője, interpellációt nyújtott be az emberi erőforrások miniszteréhez: „2017 az egészségügyi béremelés folytatásának az éve” címmel. Megadom a szót Kovács József képviselő úrnak. Parancsoljon, képviselő úr!
Felszólalások:   39-49   49-55   55-60      Ülésnap adatai