Készült: 2019.10.14.21:44:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

331. ülésnap (2013.12.02.), 18. felszólalás
Felszólaló Szatmáry Kristóf (Fidesz)
Beosztás Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:06


Felszólalások:  Előző  18  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

SZATMÁRY KRISTÓF nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársam! Én egy kis nyugodtságot szeretnék kérni az ügyben. Hadd hangsúlyozzam mindenekelőtt, a kormánynak mindenképpen érdeke az, hogy az ügy tisztázódjon, s ha valakinek erre valóban van lehetősége, az támogatja. Ön is tudja azt, hogy egyébként az üggyel kapcsolatban két vonalon is folyik vizsgálat, egyrészt az ügyészség vizsgálja a feljelentést, az ügyet, és maga a NAV is feljelentést tett az ügyben. Tehát minden reményünk megvan arra, hogy valóban kiderül, ki nem mond igazat ebben a történetben.

De mielőtt óriási összeesküvés-elméleteket vonnánk le képviselő úr felszólalásából, azért mindenekelőtt szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy egy volt NAV-alkalmazott 2013. november 8-ai sajtótájékoztatója és az azóta a témában nyilvánosság előtt zajló események jelen pillanatban puszta vádaknak és rágalmaknak minősülnek, ugyanis semmiféle konkrétumot nem tartalmaznak, bármilyen ügyre vonatkozó bármilyen konkrét állítást jelen pillanatban nehéz kivizsgálni.

Vélhetően a sértett adóhatósági munkatárs által megfogalmazott és a politika által felkarolt, még egyszer jelzem, minden konkrétumot nélkülöző alaptalan vádak sajnálatos módon sértik és rossz színben tüntetik fel a NAV szervezetét, működését és az alkalmazásában álló munkatársait is, és alkalmasak az ön által is említett, e tevékenységbe vetett közbizalom megingására, ami szerintem senkinek nem érdeke. Mindez nyilvánvalóan rombolja az adózómorált, és ezzel veszélyezteti a költségvetési bevételeket, így lényegében a közszolgáltatások biztonságát.

Ettől függetlenül még egyszer hadd mondjam, hogy azonnal vizsgálatot rendelt el az ügyben a gazdasági miniszter a NAV-nál az adóhatóság tevékenységével kapcsolatos hírekkel összefüggésben. A belső vizsgálat a tárgyát tekintve két részre bomlott, egyrészt az ellenőrzések esetleges leállításával kapcsolatos állításokat vizsgálta, és a rendelkezésre álló adatok gyűjtése és áttekintése képezte a vizsgálat célját, illetve annak tisztázása, hogy a rendelkezésre álló információk igazolják-e Horváth András sajtóban megjelent állításait. A sajtóban megjelent állítások alapján egyébként egy konkrét ügyet lehetett nagy valószínűséggel beazonosítani, amelyet a NAV munkatársai tételesen megvizsgáltak, de visszaélést ebben a konkrét ügyben nem találtak. Tehát a sajtóban eddig elhangzottak egy konkrét ügyről szóltak, azt kivizsgálták, és abban semmiféle adóhatósági vagy bármi más hiba nem állapítható meg.

Összességében az volt megállapító, hogy Horváth András nyilatkozatai, illetve a Levegő Munkacsoport internetes oldalán közzétett tanulmánya egyrészt határokon átnyúló, láncolatos áfacsalások vonatkozásában tartalmaztak a NAV belső oktatási anyagaiban szereplő általános információkat, s azokat lényegében összeollózva, átfogalmazva saját anyagaként tüntette fel. Egyébként jelezném képviselő úrnak, aki talán foglalkozott adóügyekkel, hogy Brüsszel is vizsgálja a határon átnyúló adó- és áfacsalások ügyeit, és a nem régi jelentése sajnos megállapította, hogy az egész Európai Unióban vannak erre utaló jelek, és a Bizottság álláspontja szerint egyébként a teljes Unió másfél százalékos GDP-jére tehető ezeknek az ügyeknek az összértéke. Ettől függetlenül semmi olyan nem olvasható ki a vizsgálatokból, amit ön itt sugallni próbál, hogy az adóhatóság ebben az ügyben bármilyen módon hibáztatható lenne.

Hadd merjem azt mondani, és ha nem hisz a kormánynak, akkor talán higgyen olyan korábbi NAV-vezetőnek, aki kormányokon átívelő módon a NAV vezetője volt, aki teljes mértékben kizárta és valóban az összeesküvés-elméletek kategóriájába sorolta azt, hogy az adóhatóságnál ilyen mértékű összejátszás történhetett volna.

A konkrét kollégáról kérdésére válaszolva annyit hadd említsek még meg, hogy a feljelentő egy 22 ezer fős szervezet egyik igazgatóságán dolgozott ügyintézőként, kiemelt adózókat soha nem ellenőrzött, és soha nem dolgozott a kiemelt adózók igazgatóságán. Az adó-, vám- és bűnügyi szakterület által szervezett országok akciók előkészítésében soha nem vett részt, azokra tényleges rálátása nem volt. Azt gondolom, e tények mellett fenntartásokkal kell figyelni az összes nyilatkozatát. Az pedig, hogy a kolléga jelezte, miszerint politikai pályára készül, azt gondolom, az egész ügyet zárójelbe teszi.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  18  Következő    Ülésnap adatai