Készült: 2021.07.27.03:58:46 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

37. ülésnap (2006.11.24.), 162. felszólalás
Felszólaló Bánki Erik (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 9:38


Felszólalások:  Előző  162  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁNKI ERIK (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A sport- és turisztikai bizottság elnökeként nyilvánvalóan elsősorban e két szakterülethez benyújtott módosító indítványok mellett, illetve részben néhány módosító indítvánnyal szemben szeretnék érvelni a költségvetési törvényjavaslat részletes vitája során.

Az egyik legfontosabb tétel, amely a jelenlegi törvényjavaslatban szerepel, és amely súlyos kötelezettségvállalásokat ró a turisztikai szakmára, a televíziókészülékek üzemben tartási díjának a ráterhelése a turisztikai szolgáltatókra. Még a Medgyessy-kormány megszüntette, illetve a kormány átvállalta a költségvetésben a televízió üzemben tartási díjainak költségét, most viszont a költségvetési törvénytervezet a turisztikai szakmában szeretné megszüntetni ennek a kötelezettségvállalásnak a fenntartását, és ráterhelné a turizmusban érdekelt szakmai szervezetekre, pontosabban azokra a cégekre, amelyek ezen a területen működnek.

Hogy egy példával jellemezzem, egy 200 szobás szállodánál csak a televízió üzemben tartási díjának kifizetése évi 6 millió forint többletköltséget jelentene minden egyes szálloda esetében, ami tovább rontaná versenyhelyzetüket, hiszen egyéb olyan adóterhek is sújtják ezt az ágazatot, ami miatt nemzetközi összehasonlításban már ma is sokkal rosszabb körülmények között működnek, hiszen amíg Európában jellemzően 7-8 százalékos átlagos adóterhelés van ezekben a szektorokban, addig ez Magyarországon 16-18 százalékot tesz ki.

Az 54. ajánlási számmal Pál Béla és képviselőtársai benyújtottak erre vonatkozóan egy módosító indítványt, azonban sajnos menet közben ezt visszavonták, ezért jelenleg 55. sorszám alatt csak egy olyan módosító indítvány szerepel, amely márciusig vállalná át ezt az üzemben tartási díjat. Ennek indoklásában az szerepel, hogy addig lehetőségük lenne ezeknek a cégeknek arra, hogy a jövő évi árajánlatokban már szerepeltessék ennek a többletköltségnek a terheit. A másik módosító indítvány 56. sorszámon pedig az üzemben tartási díj felének az átvállalásáról szól.

(13.40)

Azt gondolom - miután ez a teher egy az egyben továbbhárításra kerül a szolgáltatást igénybe vevők felé -, ha a turizmus mai szerkezeti összetételét nézzük, a szállodák forgalmának most már több mint 50 százaléka a hazai, belföldi vendégek soraiból kerül ki, ezért ez a megoldás értelemszerűen a hazai állampolgárok költségeit növelné.

Arról nem beszélek, hogy abban az esetben, ha a teljes üzemben tartási díj átvállalása a szolgáltatókra terhelődne, akkor az az állapot állna fenn, hogy a ki nem adott üres szobákra is fizetniük kellene üzemben tartási díjat, ami azt gondolom, teljes mértékben nonszensz. Tehát úgy gondolom, a legjobb megoldás az lenne, ha a korábbi gyakorlatot fenntartva nem kellene átvállalniuk ezeknek a társaságoknak az üzemben tartási díjat, tehát megmaradna a korábbi gyakorlat. Ezért, miután visszavonásra került ez a módosító indítvány, mi ehhez egy kapcsolódó módosító indítványt fogunk benyújtani a későbbiekben.

A 178. sorszám alatt az amúgy sem túl nagy összegű turisztikai célelőirányzatból lakossági tájékoztatásra terveznek képviselőtársaim elvonni további költségeket. Ezt elfogadhatatlannak tartjuk a turizmus szakma szempontjából, hiszen a költségvetés tervezetében megjelölt turisztikai fejlesztési források amúgy is erősen csökkenő tendenciát mutatnak. A 2007. évre tervezett összeg 9 milliárd 844 millió forint, ami az előző évekhez képest jelentős csökkenést mutat, hiszen ez a szám még 2005-ben 13,5 milliárd forint volt. Arról nem beszélek, hogy 2002-ben még 28 milliárd forint nagyságrendet tett ki. Aztán ez 2006-ban már 12,5 milliárdra csökkent, most pedig, 2007-re csupán 9 milliárd 844 millió forintot tervez a kormány. Tehát ezt nem tudjuk elfogadni. Mi azt gondoljuk, hogy ehhez képest növelni kell a turisztikai célelőirányzatok összegét, ezért ehhez a mai nap folyamán még kapcsolódó módosító indítványt fogunk benyújtani.

Bízom abban, hogy a kormány, átérezve a turizmus szakma jelentőségét, azt, hogy ez az ágazat a GDP 9 százalékát teszi ki és közel 400 ezer embert foglalkoztat, megér annyit a mindenkori magyar kormányok számára, hogy minimálisan az infláció mértékével növeli a korábbi év turisztikai célelőirányzatának összegét. Tudom, ilyenkor mindig az a magyarázat és az az indok következik a kormányzat részéről; hogy majd az uniós források ennek az ágazatnak a fejlesztését is lehetővé teszik. Ez egy dolog, és nagyon örülünk annak, ha pluszforrásokhoz tud jutni ez az ágazat, de azt gondolom, az a minimum, hogy hazai forrásokból is biztosítjuk számukra azt a lehetőséget, amit a korábbi évek során élveztek.

A 181. sorszám alatt a Balaton integrált fejlesztési térség költségvetési keretösszegéhez a módosító indítványt benyújtók 256,5 millió forintnyi többlettámogatás nyújtását javasolják. Mi maximálisan egyetértünk vele és támogatjuk ezt a módosító indítványt, hiszen a Balaton integrált fejlesztési térség részére az idei, tehát a 2006. évi 600 millió forinthoz képest a jövő évi költségvetési előirányzat csupán 343,5 millió forintot tervez. Mi ezt elfogadhatatlannak tartjuk, hiszen a hazai turizmus forgalmának nagyjából 40 százalékát adja Budapest, és hasonló nagyságrendben, több mint 30 százalékkal veszi ki a részét a Balaton, tehát egy olyan destináció, amelynek a költségvetési támogatását nemhogy csökkenteni, hanem jelentősen növelni kellene. Különösen akkor, amikor a tervezett ingatlanadó és egyéb hátrányos többletterhek kapcsán a Balaton környéki vállalkozások sorsa amúgy is rendkívül nehéz.

A költségvetési törvényjavaslathoz benyújtott módosító indítványok közül a sportfejezetnél 195. sorszámon szerepel az olimpiai felkészülés támogatására 250 millió forintos növekmény. Mi ezt azért tartjuk rendkívül fontosnak, hiszen 2008 olimpiai év lesz, és a magyar sportolók hagyományosan kiemelkedően jól szerepelnek az olimpiákon. Azt gondolom, hogy az olimpia ma minden verseny között a legrangosabb, és nemcsak a hazai sportolóknak, nemcsak az utánpótlás- és a tömegsport számára, hanem az egész nemzet számára egy olyan megnyilvánulási lehetőség, amely komoly országimázs-építési eszköz is lehet.

Ehhez képest mi úgy gondoljuk, hogy a költségvetési törvényben szereplő jelenlegi összeg kevés lesz. Maguk a sportszövetségek vezetői is jelezték a bizottsági meghallgatás során, köztük éppen a szocialista frakcióban ülő képviselőtársunk, Baráth Etele, hogy nemzetközi szinten olyan mértékben nőnek a szövetségi támogatások, hogy már csak ahhoz is, hogy az eredményeinket szinten tudjuk tartani, jelentős támogatásnövelésre volna szükség. Mindezek között az olimpia kiemelt terület, tehát azt gondoljuk, hogy elengedhetetlen ennek az összegnek a növelése.

Ugyanígy a sporttámogatások körébe tartozik 196. sorszám alatt a versenysport támogatására előirányzott 250 millió forintos támogatási többlet. Mi azt gondoljuk, hogy az előbb elmondottak alapján rendkívül fontos lenne az, hogy ebben a kérdésben is támogatási többlettel rendelkezhessenek.

Van még egy szintén fontos kérdés, a 199. sorszám alatt benyújtott módosító indítvány, amely a lágymányosi sportcentrum befejezéséhez 4 milliárd forintnyi többlettámogatást irányozna elő. Ezt azért gondoljuk fontosnak, mert aki képviselőtársaim közül ismeri a lágymányosi sportcentrumot, torzóként nem vet túl jó fényt a magyar sportra. Egy olyan központ lehetne, amely a hazai úszósport, műúszó- és műugrósport számára hihetetlen fontos utánpótlásbázist és nagyon komoly versenyhelyszínt jelenthetne. Azt gondolom, ez is már egy régi ígéret, évek óta minden költségvetési vita során előkerül, majd az utolsó pillanatban - adminisztratív döntésekből kifolyólag - elmarad ennek a sportcentrumnak a befejezéséhez szükséges támogatási összeg megítélése.

Tehát ezek lennének azok a legfontosabb pontok, amelyek a hazai sportélet és turizmus szempontjából minimálisan szükségesek lennének ahhoz, hogy a versenyhelyzetünket megtarthassuk, a gazdasági életben betöltött szerepét a turizmus megtarthassa, sőt esetleg még javulni és erősödni is tudjunk. Ezért kérem tisztelt képviselőtársaimtól, hogy ezeket a módosító indítványokat támogassák majd a végszavazás során.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  162  Következő    Ülésnap adatai