Készült: 2021.07.31.19:39:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

281. ülésnap (2005.12.14.), 188-190. felszólalás
Felszólaló Dr. Kontrát Károly (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:35


Felszólalások:  Előző  188 - 190  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KONTRÁT KÁROLY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Államtitkár úr! A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség a bűnözés visszaszorítását, a bűnözés elleni küzdelmet egy különösen… (Dr. Gál Zoltán: Nemzeti ügynek tekinti.) Elnök úr, segítsen nekem, hogy elmondhassam a hozzászólásom!

ELNÖK: Úgy látom, segítségben részesül. (Dr. Gál Zoltán: Csak segíteni akartam a képviselő úrnak.)

DR. KONTRÁT KÁROLY (Fidesz): Kérem Gál Zoltán képviselő urat, őrizze meg maradék komolyságát, és hallgasson végig, mert én is meghallgattam őt. Ha ezt megteszi, akkor folytatom.

Tehát a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség a bűnözés, így különösen a szervezett bűnözés visszaszorítását és a szervezett bűnözés elleni küzdelmet alapvető feladatnak tartja, és kormányon is, ellenzékben is mindent megtesz az adott helyzetben, hogy ez minél nagyobb eredménnyel valósuljon meg, így annak idején, amikor 2000-ben a parlament elfogadta a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló törvényjavaslatot. Ez a törvényjavaslat az elmúlt évek gyakorlata szerint bevált, de mégis - ahogyan Gál képviselőtársam komoly időszakában mondta - módosításra szorul a beterjesztettek szerint.

Az elmúlt öt év gyakorlati tapasztalatára, valamint a szervezett bűnözés, a terrorizmus kihívásaira reagál a törvényhozás, a szervezetek együttműködésének koordinálására, gyors, célirányos adat- és információcseréjére szükség van, éppen ezért a jelen törvényjavaslat az eddigi hiányosságok orvoslását is szolgálja. A központtal együttműködő szervek, így a határőrség, a rendőrség, a vám- és pénzügyőrség adatkezelési nyilvántartásaiból a központ rendelkezésére bocsátható adatok határidejére egymástól eltérő időpontokat fogalmaznak meg. A különböző bűnüldöző hatóságok a bűncselekménnyel kapcsolatos adatok kezelése során azzal a nehézséggel szembesülnek, hogy a hivatkozott eltérő határidők a szervezett bűnüldözés elleni központ és a bűnüldöző hatóságok, továbbá a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti információáramlást nehezítik, néha akadályozzák is. A központnak az együttműködő szervek által jogszerűen még birtokolt, a bűnüldözés során hasznosítható információk egy része nélkül kell az adatfeldolgozást, elemzést elvégezni, mert ugyanarra az adatra esetleg már korábban eltelt az adatkezelési határidő, mint a vele együttműködő szervekre vonatkozóan a különböző jogszabályokban rögzített adatkezelési határidők.

Tisztelt Országgyűlés! A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központnak megküldött adatokkal összefüggésben közölni kell az adatszolgáltató szerv megnevezését, az adatkezelés jogalapját, határidejét, valamint a határidő módosítását. Közölni kell továbbá az adat keletkezésének idejét, valamint azt, hogy az adat titkos információgyűjtés eredménye-e vagy sem, ezen túlmenően az adat ellenőrzöttségét. Továbbá azt is rögzíteni kell, hogy az tényeken, becsléseken, következtetéseken alapul-e, és végül tájékoztatást kell adni a felhasználás esetleges korlátozására is.

A benyújtott törvényjavaslat javít a jelenlegi helyzeten, azonban nem oldja meg teljes mértékben a hivatkozott bűnüldöző szervek együttműködését, hiszen nem rendel mellé a költségvetésben többletforrásokat. Úgy ítéljük meg, hogy a kis lépés is jobb, mint ha nem tennénk ebben az ügyben semmit. Ezért a Fidesz a törvényjavaslatot támogatja, és a parlamentnek a módosító indítványokkal együtt elfogadásra javasolja. Köszönöm a figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  188 - 190  Következő    Ülésnap adatai