Készült: 2021.08.02.23:32:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

281. ülésnap (2005.12.14.), 162. felszólalás
Felszólaló Dr. Kontrát Károly (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 7:49


Felszólalások:  Előző  162  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KONTRÁT KÁROLY (Fidesz): Elnök asszony, köszönöm a szót. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Alelnök Úr! Örülök annak, hogy az Országgyűlés ezt a törvényjavaslatot tárgyalja, és nem azt a koncepciót, amivel a nyáron találkozhattunk a polgárőrséggel kapcsolatos szabályozás során, hiszen az a rossz koncepció önkormányzati polgárőrséget szeretett volna létrehozni, az önkormányzatok alá rendelte volna a polgárőrséget, ennek minden következményével együtt; megszűnt volna az egyesületi önállóságuk, szabadságuk. Azt gondolom, az egy rossz út volt. Örülök annak, hogy a polgárőrszövetségek, illetőleg az önkormányzati szövetségek is elutasították azt a kezdeményezést, és a jelen törvényjavaslatot áll módunkban támogatni.

Tisztelt Országgyűlés! A Fidesz a biztonság kérdését alapvető nemzeti feladatnak tekinti. A polgárőr-egyesületek és polgárőrök önkéntes bűnmegelőzési tevékenysége nagyban hozzájárul a közbiztonság megteremtéséhez és fenntartásához, ezért itt az Országgyűlésben is köszönetet mondunk az országban működő 1741 polgárőr-egyesületnek és a több mint 71 ezer polgárőrnek. Köszönjük.

A fentiekre tekintettel az az alapállásunk, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség támogatja, hogy ezt a törvényt a parlament elfogadja. Engedjék meg nekem, hogy mégis itt az ország házában a törvényjavaslat gyengeségeire is felhívjam a figyelmet, abban a reményben, hogy ezt jobbá tudjuk tenni, és ennek eredményeképpen egy jó törvényt tud a parlament elfogadni.

Tisztelt Országgyűlés! Álláspontunk szerint ennek a törvényjavaslatnak két fő problémája van. Egyrészt hiányzik a pénzügyi finanszírozási rendszere. Ez a javaslat kísérletet sem tesz egy normatív, tervezhető, számon kérhető, működést biztosító kormányzati pénzügyi támogatási rendszer szabályozására, amely nélkül legalábbis kétséges a kormányzati szándék komolysága, kampányon kívüli hatályosulása. Másrészt a szabályozás megítélésünk szerint fantáziátlan, koncepciótlan, még arra sem tesz kísérletet, hogy egy polgárőrnap kijelölésével, meghatározásával erkölcsi elismerésben részesítse a társadalom azokat, akik szabadidejükben önként, tevőlegesen közreműködnek az ország közbiztonságának védelmében.

Az elmúlt hétvégén volt szerencsém részt venni a negyedik országos polgárőr-polgármester napon. Ennek keretében többen megkerestek, módomban volt szót váltani polgárőrökkel. Megkértek, hogy itt a vitában hallassam a hangomat két dolgot illetően, amit a szabályozásban szeretnének látni. Tehát a polgárőröktől származó álláspontot vagy véleményt tolmácsolva: azt mondják a polgárőrök, fontosnak tartanák, hogy a polgárőrségről szóló törvény minősítse közfeladatnak az önkormányzatok helyi közbiztonsági, bűnmegelőzési feladatainak támogatása, a határőrizet és a katasztrófavédelem érdekében együttműködési megállapodás alapján végzett önkéntes társadalmi tevékenységet is. Ezek során is illesse meg a polgárőrt, a bűnmegelőzési társadalmi szervezet önkéntes tagját a közfeladatot ellátó személy jogi védelme, úgy, ahogyan ez már egy másik törvényben 2001 óta megvan.

Azt is kérték tőlem a polgárőrök, mondjam el: az önkéntes bűnmegelőzési tevékenység, bármennyire is kívánják ezt elkerülni, hordoz magában némi veszélyt, például személyiségi jogi, adatvédelmi, büntetőjogi veszélyekre gondolnak. Fontosnak tartják ezért, hogy a törvény teremtsen olyan garanciális elemeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy természetes személy vagy szervezet bekapcsolódjon a bűnmegelőzés társadalmi feladataiba. Részükről az önkéntes közreműködés két legfontosabb feladatát vagy alapfeltételét úgy határozzák meg, hogy egyrészt az igazoltan meglévő alapvető bűnmegelőzési szakmai ismereteket kérik számon. Ez lehet például a Belügyminisztérium által kiadott tematika, vagy az Országos Polgárőr Szövetség igazolása alapján, valamint a helyi rendvédelmi szervekkel egyeztetett és a települési önkormányzat által elfogadott helyi bűnmegelőzési koncepció vagy program léte legyen ilyen.

Tisztelt Országgyűlés! Itt az előttem szóló képviselők, illetőleg a bizottsági véleményeket ismertető képviselők kitértek arra, hogy a törvényjavaslat 6. §-a azt mondja: “A polgárőrszervezetek szövetségének tevékenységét a központi költségvetés az éves költségvetési törvényben meghatározottak szerint támogathatja, feltéve, ha…ö, és meghatározza a feltételeket. Én magam is egyetértek vele, a Fidesz is azt támogatja, hogy ez kijelentő módban szerepeljen a törvényben, hiszen nagyon fontos az, hogy legyenek meg az eredményes működés pénzügyi feltételei. Mert ha ezek nincsenek meg, tisztelt Országgyűlés, akkor hiába beszélünk szép célokról, feladatokról, nem tud eredményes lenni a polgárőrség.

 

(Az elnöki széket Harrach Péter, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Itt is szeretném felhívni a figyelmet arra a szomorú tényre, hogy a 2006. évi költségvetési törvényjavaslat 2005-höz képest 30 millió forinttal csökkenti a polgárőrség támogatását. Ez igazándiból kifejezi a kormányzati szándékot, hogy egyrészt helyesen beterjeszti a törvényjavaslatot, másrészt egyúttal csökkenti 30 millió forinttal a polgárőrség támogatását. Ezt helytelennek tartjuk. A magam részéről egyébként módosító indítványt adtam be, ami 56 milliós növekedést javasolt, sajnálatos módon a kormánypárti képviselők nem támogatták.

(15.50)

Ugyancsak ezen a hétvégi, IV. országos polgárőr-polgármester találkozón hangzott el az az adat, hogy Magyarország önkormányzatai több mint 600 millió forinttal támogatták ebben az évben, tehát 2005-ben a polgárőröket. Ha az állami és az önkormányzati támogatást nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy az önkormányzatok vállalják a nagyobb terhet ebben. Úgy gondolom, hogy egyrészt nagyon helyes, hogy az önkormányzatok támogatják a polgárőr- egyesületeket, szervezeteket, de úgy gondolom, a központi költségvetésben is nagyobb pénzt, nagyobb szerepet lehetne ebben a kérdésben vállalni.

Ugyancsak itt hangzott el, ezen a rendezvényen az a kérés a polgárőrök részéről, hogy az eszközátadást törvényi szinten kellene szabályozni, hogy ne valamelyik országos hatáskörű szerv vezetőjének jó- vagy közepes, vagy rosszindulatától legyen függővé téve az, hogy eszközöket adnak át, azokat az eszközöket, amelyeket a rendőrség, határőrség vagy más rendvédelmi állami szervezet nem használ, a polgárőrségnek, akik ezeket még fel tudják használni, hanem normatív módon legyen ez szabályozva. Úgy gondolom, ennek egyébként nem lehet akadálya, hiszen ez többletforrást nem igényel, ez egy jó szándékot, egy törvényalkotói szándékot igényel, amit fontosnak tartok magam is.

Tisztelt Országgyűlés! Összegezve a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség véleményét, úgy gondolom, fontos, hogy ezt a törvényjavaslatot elfogadja az Országgyűlés, azokkal az észrevételekkel és kiegészítésekkel, amelyek már eddig elhangzottak, és amelyek nyilván még el fognak hangzani az utánam szóló képviselőtársaim részéről. Hiszen, még egyszer mondom, a polgárőrség az elmúlt 15 évben tekintélyt vívott ki magának, olyan tekintélyt vívott ki magának, amely alapján megalapozott az a kérés, hogy a polgárőrség tevékenységét a magyar parlamentben törvény szabályozza.

Ezért is és a polgárőrség tevékenysége alapján a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja támogatja a törvényjavaslat elfogadását.

Köszönöm figyelmüket. (Taps az ellenzéki oldalon.)
Felszólalások:  Előző  162  Következő    Ülésnap adatai