Készült: 2021.07.31.19:37:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

281. ülésnap (2005.12.14.), 140. felszólalás
Felszólaló Demeter Ervin (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Nemzetbiztonsági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 4:29


Felszólalások:  Előző  140  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DEMETER ERVIN, a nemzetbiztonsági bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! A nemzetbiztonsági bizottság mint első helyen kijelölt bizottság napirendjére tűzte és megtárgyalta a minősített adatok védelméről szóló törvényt. Az előterjesztést követően a vitában alapvetően az ellenzéki képviselők fogalmazták meg véleményüket a törvényjavaslatról, illetve a törvényjavaslat egyes rendelkezéseiről. Az ellenzéki képviselők véleménye szerint a törvény fontos, szükséges. Az előttünk levő előterjesztés pedig helyesen deklarálja a titokvédelem két alapvető célját, nevezetesen azt, hogy a lehető legszükségesebb mértékben legyenek korlátozva a minősített adatok, ugyanakkor legyen alkotmányos lehetőség arra, hogy ezek viszont megfelelő védelemben részesüljenek.

Ugyanakkor számos észrevételt tettek az ellenzéki képviselők, ami a törvényjavaslat hiányosságainak kiküszöbölését javasolja és célozza. Tekintettel arra, hogy a vitában az ellenzéki képviselők által megfogalmazott, jobbító szándékú és a hibák kiküszöbölésére irányuló javaslatokra a kormánypárti képviselők egyetértőleg bólintottak, illetve azt mondták, hogy ezek megfontolandó, sőt sok esetben megszívlelendő és alkalmazandó előírások is, ebből adódóan a bizottságnak minden tagja egyetértett az általános vitával, tehát a törvényjavaslatot a nemzetbiztonsági bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak ítélte meg.

Engedjék meg, hogy csak távirati stílusban - hisz az általános vita egy későbbi szakaszában lehetőség lesz részletesen is kifejteni - megemlítsem azokat a felvetéseket, amelyeket a bizottság ülésén megfogalmaztunk.

 

(14.40)

Szóvá tettük, hogy ahhoz, hogy ezek a kitűzött célok elérhetők legyenek, egy egységes és zárt rendszer kiépítése szükséges, és ennek olyannak kell lenni, hogy legalább ezeket a fő elemeket törvényi szinten kell szabályozni. Megfelelőnek ítéltük, illetve elfogadhatónak magára a minősítési eljárásra és a minősített adat biztonságára vonatkozó rendelkezéseket, azonban szervezeti oldalról nem tartottuk megfelelőnek a törvény előírásait, hiszen a Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladatait a törvény nem tartalmazza, szemben a jelenleg hatályos törvénnyel, ami egy szűkebb, a szövetségesi információk védelme esetében ezt megteszi. Hiányoltuk, hogy nem rendelkezik a törvény a Nemzeti Biztonsági Felügyelet szervezetéről, és nem rendezi a közigazgatásban elfoglalt helyét a szervezetnek. Ez azért fontos majd, mert a Nemzeti Biztonsági Felügyeletnek a teljes államigazgatásban kell érvényesíteni ezt a titokvédelmi rendszert.

Kifogásoltuk és szóvá tettük, hogy érthetetlen számunkra, miért marad el a felügyelet működése fölötti parlamenti ellenőrzés, magyarul miért kerül megszüntetésre a jelenlegi szabályozáshoz képest, és miért marad ki az éves beszámolási kötelezettség az Országgyűlés, jelen esetben illetékes szakbizottsága felé.

Javaslatként fogalmaztuk meg, illetve felvetettük annak a hiányosságát, hogy a törvényjavaslat nem tartalmazza a büntetőjogi szankciók rögzítését. Az új titokvédelmi rendszer felépítésével és kiépítésével szükségessé válik a büntető törvénykönyv most, ezzel egy időben való módosítása, hiszen nem fogadható el, hogy egy másik javaslatban, nem ezzel egységesen és együtt lehessen kezelni.

Mindezek alapján összefoglalva: az elmondott hiányosságok pótlására javaslatot fogunk tenni az általános vitában is. Magát a törvényt fontosnak, szükségesnek tartjuk, és a jelenlegi formában előterjesztett törvényjavaslatot a nemzetbiztonsági bizottság az általános vitára mindezért egyhangúlag alkalmasnak ítélte meg, és javasolja a tisztelt Háznak ennek a megvitatását.

Köszönöm szépen a figyelmüket.
Felszólalások:  Előző  140  Következő    Ülésnap adatai