Készült: 2020.09.23.16:02:55 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

201. ülésnap (2005.02.22.), 34. felszólalás
Felszólaló Dr. Kövér László (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Nemzetbiztonsági bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 5:10


Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KÖVÉR LÁSZLÓ, a nemzetbiztonsági bizottság előadója: Köszönöm szépen, akkor elnézést, valahol félreértettük egymást. Az alkotmánymódosításról valóban nem mondtam el még a többségi véleményt, ugyanis ezt a javaslatot a nemzetbiztonsági bizottság nem tartotta általános vitára alkalmasnak.

Egy alkotmány szövegéről nem lehet azt mondani, szemben egy törvény szövegével, hogy alkotmányba ütköző lenne, tehát ami ide le vagyon írva, amit önök esetleg elfogadnak, az onnantól kezdve meghatározza az összes többi törvénynek az értelmezési kereteit. Ehhez képest ebbe a kétmondatos alkotmánymódosításba rengeteg bizonytalansági tényezőt sikerült belefogalmazni, hogy így mondjam. A 2. § így szól: az 1990. február 15-e előtt az állambiztonsági szolgálatokkal együttműködő, valamint e szervek alkalmazásában álló személyek törvényben meghatározott személyes adatai nyilvánosak.

Milyen állambiztonsági szolgálatok? A Moszad, a CIA, a KGB? Nyilvánosságra hozzuk azokat a ma egyébként velünk szövetséges viszonyban levő állami diplomaták neveit is, akik annak idején még '90 előtt ebben az országban állomásoztak mint az ellenérdeket titkosszolgálatok ügynökei? Valóban ezt akarjuk?

Kik az együttműködők? Együttműködő volt, tisztelettel, mindenki, aki valamilyen bizonyos pozíciót elért, köteles volt információt szolgáltatni. Lehet, hogy nem rendszeresen, nem írásban, nem beszervezési nyilatkozat alapján, de köteles volt egy kultúrház-igazgató is együttműködni, ha megkeresték.

Alkalmazásában álló személy. - Ki? A sofőr? A takarítónő? Vagy kire tetszenek pontosan gondolni?

Törvényben meghatározott személyes adatai. - A “törvényben meghatározott személyes adataiö kitétel nem a személyekre vonatkozik. Tehát eszerint csak olyan törvény alkotható alkotmányosan, mely törvény minden, mindenfajta információt vagy mindenkiről szóló információt nyilvánosságra hoz, aki 1990. február 15-e előtt alkalmazásban volt, együttműködött s a többi. Nincs korlátozásra lehetőség, tisztelt hölgyeim és uraim. Ezt akarják? Biztos? Biztos ezt akarják?

Tisztelt Donáth Képviselő Úr! Persze, a mundér becsülete meg a lojalitás, az szükséges erény egyébként, azt gondolom, különösen ezeknél a szervezeteknél, de nem a jogelődöket védik, hanem a mai működési feltételeiket. Ha önök válogatás nélkül mindenkinek az adatait nyilvánosságra hozzák holnap az interneten, lesz olyan ostoba ember ebben az országban, aki, mondjuk, közbiztonsági érdekből hajlandó együttműködni a rendőrséggel, hogy ne a titkosszolgálatokról, nemzetbiztonsági szolgálatokról beszéljünk? Lesz olyan eszement ember, még ha fizetnek is érte? Hogy aztán majd jön egy kormány, aztán holnap kirakja az ő nevét az internetre? És esetleg akikről információkat szolgáltat, mondjuk, a szervezett bűnözés, valahol térdig betonban belehajítja a Dunába? Hát most komolyan gondolják ezt, képviselő úr? Komolyan tetszenek ezt gondolni?

Szóval, önök azt a játékot játsszák, amit amerikai párbajnak hívnak. Valójában nem a cél a cél. A cél az, hogy az ellenzékre lehessen mutogatni: megakadályozta az alkotmánymódosítást, ergo megakadályozta, hogy a törvény alkotmányosan elfogadható legyen, ők nem akarják föltárni a múltat.

Közlöm önökkel, tisztelt képviselőtársaim, nem az ellenzéknek van félnivalója ettől. Ha önök becsengetnek a Külügyminisztériumba, nincs olyan messze, falfehér arcokat látnak ott, élőhalottakat kódorogni a folyosón. Meg tudnám önöknek mondani, hogy hány vezető beosztású munkatárs kerül ki, beleértve politikusokat is, holnaptól kezdve a Külügyminisztérium apparátusából erre a listára. Ezt akarják? (Közbeszólás az MSZP soraiból: Honnan tudod?) Megvan az oka, hogy én honnan tudom, volt hozzá jogom, meg információs bázisom, legyen elég ennyi, de én nem teregettem ezt ki, szemben másokkal. Mert azt gondolom, hogy van államérdek, amely független attól, hogy ki van kormányon, és ki van ellenzékben. Van államérdek, tisztelt hölgyeim és uraim, mert ez az állam akkor is működik, amikor kellene hogy működjön, amikor önök vannak kormányon, meg akkor is kellene hogy működjön, amikor nem önök vannak kormányon. Ezért nem kéne szétverni a tetőt a fejünk fölül, tisztelt hölgyeim és uraim!

Szóval, ha azt gondolják, hogy majd mi fogjuk elrántani az utolsó pillanatban a kormányt, akkor nagyon tévednek. Ez a különbség, vagy ez az oka a különbségnek a nemzetbiztonsági bizottság meg a kulturális bizottság szavazati aránya között, mert én ezt a javaslatot soha életemben nem fogom megszavazni, mert 15 éves tevékenységemet tagadnám meg. De nem fogom a frakciótársaimat arra rávenni, hogy ugyanígy cselekedjenek. Cselekedjenek úgy, ahogy ők akarják, a felelősség meg önöké, Isten és ember előtt, ahogy Donáth képviselő úr mondta. (Taps az ellenzéki padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai