Készült: 2020.08.12.00:51:05 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

183. ülésnap (2016.11.08.), 74. felszólalás
Felszólaló Velez Árpád (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka vezérszónoki felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:09


Felszólalások:  Előző  74  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VELEZ ÁRPÁD, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! 2011. április 13-án a Tanács határozatot fogadott el, amelyben felhatalmazta az Európai Bizottságot arra, hogy tárgyalásokat folytasson az Európai Unió és Kazahsztán közötti megerősített partnerségi és együttműködési megállapodásról. A megállapodásról szóló tárgyalások 2011 júniusában kezdődtek. Az EU és Kazahsztán 2015. január 20-án parafálta a megállapodást.

(13.50)

A megállapodásnak az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló tanácsi határozat 2015. október 26-i elfogadását követően a megállapodást december 21-én írták alá, annak későbbi időpontban való megkötésére is figyelemmel.

A Kazahsztánnal kötendő megerősített partnerségi és együttműködési megállapodás az Európai Unió Közép-Ázsiában való fokozottabb politikai és gazdasági részvételének fontos lépése. A megállapodás a politikai párbeszéd megerősítésével, számos területre kiterjedő együttműködés fejlesztésével ha­té­konyabb kapcsolatot alapoz meg az Európai Unió és Kazahsztán között.

Tartalma tekintetében a megállapodás három kulcsfontosságú területre épül: a politikai párbeszéd és együttműködés, kül- és biztonságpolitika terén, a kereskedelem és üzleti tevékenység területén és az ágazati együttműködés területén. A megállapodás határozatlan időre jött létre, és hat hónapos felmondási idővel felmondható. Hatálybalépésétől kezdődően a megállapodás egyrészt az Európai Közösségek és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság közötti 1995. január 23-án aláírt partnerségi és együttműködési megállapodás helyébe lép.

A megállapodás tartalmazza az emberi jogokra, a nemzetközi büntetőbíróságra, a tömegpusztító fegyverekre, a kézi- és könnyűfegyverekre és a terrorizmus elleni küzdelemre vonatkozó uniós sztenderd politikai záradékokat. Kiterjed a jogi együttműködésre, a jogállamiságra, a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a korrupció elleni küzdelemre is.

A megállapodás a kereskedelemmel kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmaz, amelyek kedvezőbb szabályozási környezetet biztosítanak a Kazahsztánban működő vállalkozások számára, ezáltal gazdasági előnyökhöz juttatva azokat. A megállapodás együttműködést irányoz elő az egészségügy, a környezetvédelem, az éghajlatváltozás, az energiaügy, az adóügy, az oktatás és a kultúra, a foglalkoztatási és szociális kérdések, a tudomány és a technológia, valamint a közlekedés területén. A megállapodás fontos lépést jelent az Európai Unió Közép-Ázsiában való fokozottabb politikai és gazdasági részvételéhez.

Ezzel egyetértve az MSZP országgyűlési képvi­selőcsoportja támogatja a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  74  Következő    Ülésnap adatai