Készült: 2019.11.15.08:16:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

260. ülésnap (2013.03.12.), 92. felszólalás
Felszólaló Patay Vilmos (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:55


Felszólalások:  Előző  92  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

PATAY VILMOS, a foglalkoztatási és munkaügyi bizottság előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága tegnap, március 11-én tárgyalta a szociális szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények, továbbá a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló T/10241. számú törvényjavaslatot.

A szövetkezési formák között a szociális szövetkezetek társadalmi szerepvállalása fokozatosan növekedett az elmúlt években. Ennek felismerése és működési hatékonyságuk növelése megkívánja a szabályozási környezetük gyakoribb kiigazítását. Tulajdonképpen a mostani előterjesztés is ezt szolgálja. Korszakos előrelépés lesz, hogy a szociális szövetkezetekben a személyes közreműködésként előírható munkavégzés a jövőben nemcsak kizárólag munkaviszonyban, vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban teljesíthető, hanem önmagában már a tagsági jogviszony is elégséges lesz a szövetkezetben a munkavégzéshez, azaz a szövetkezet közös gazdasági tevékenységében való részvételhez. A törvénytervezet sajátos, kizárólag a szociális szövetkezeteknél alkalmazható jogviszonyként szabályozza a tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt, és meghatározza a tagi munkavégzés fogalmát is. A javaslat helyesen rendelkezik arról is, hogy a tagi munkavégzés nem tartozik más törvény hatálya alá, és lehetőséget teremt arra, hogy a munka ellentételezése a megtermelt javakból is megtörténhessen.

Fontos változás még, hogy a szövetkezeti tag tagsági jogviszonyát a részjeggyel tudja igazolni, és a tagi munkavégzés esetében a jogviszony fennállásának igazolására csak a tagi nyilvántartás lehet alkalmas. A gyakorlat szempontjából előnyös a részjegy jegyzésének, azaz a vagyoni hozzájárulás megfizetésének tervezett könnyítése, segítve ezzel is a hátrányos helyzetben lévő szociális szövetkezeti taggá válást, de előnyös az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésének könnyítése is, hogy a tag tagi jogviszony keletkezését követő első négy évben a hozzájárulás összegét az állam csökkenő mértékben átvállalja. A törvénytervezet a felnőttképzés terén a mesterképzésről, a közfoglalkoztatás terén pedig a résztvevőkkel szemben megszabott feltételekről tesz vitára okot adó, de a többség által támogatott változásokra javaslatokat. Figyelemmel arra, hogy a szociális szövetkezetek speciális formája, a foglalkoztatási szövetkezetek vonatkozásában az előterjesztés nem tett kiterjesztő javaslatot, erre egyéni képviselői javaslatként kerül sor.

Tisztelt Képviselőház! A foglalkoztatási és munkaügyi bizottság tagjai 14 igen szavazattal, 4 nem szavazat mellett támogatták az előterjesztést, és a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak találtuk.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  92  Következő    Ülésnap adatai