Készült: 2019.11.22.11:54:14 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

260. ülésnap (2013.03.12.), 80. felszólalás
Felszólaló Iváncsik Imre (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:50


Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

IVÁNCSIK IMRE (MSZP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Hozzájárulva, csatlakozva Molnár Zsolt képviselőnk vezérszónoki hozzászólásához, szeretnék néhány rövid kiegészítést tenni.

Mint ahogy Básthy alelnöktársam már utalt rá, a honvédelmi és rendészeti bizottság ülésén érdemi vita folyt a témával kapcsolatban. Mi azért szavaztuk meg az általános vitára való alkalmasságot, mert magunk is egyetértünk a változtatás szükségességével, és a fő irányokat, amelyeket az előterjesztő javasol, rendben lévőnek tartjuk. Azt is elmondtuk hozzászólásainkban, hogy támogatjuk még az előterjesztés megszavazását is abban az esetben, ha néhány olyan fontos észrevételt érdemben mérlegel az előterjesztő, és befogad néhány fontos módosító javaslatot, amely nélkül viszont nem tartjuk támogathatónak ezt a javaslatot a végszavazásnál.

Az első észrevételem a témával kapcsolatban mindjárt a címhez kapcsolódik. A cím, amit az előterjesztő használ, azt sugallja, mintha egy átfogó, önálló törvényjavaslat benyújtására került volna sor. Ezzel szemben a javaslat tartalmából világosan kiderül, hogy a témára vonatkozó több törvény módosítására kerül sor. Ezért javasoljuk, és ezzel kapcsolatos módosító indítványt is benyújtottunk, hogy a címet ennek megfelelően, összhangban egy 2009-es kormányrendelettel, szíveskedjenek átfogalmazni, megállapítani, illetve elfogadni a módosító javaslatunkat.

A következő észrevételem a képviselőt érintő nemzetbiztonsági kockázat mérlegelésével kapcsolatos. Korábban ez az illetékes bizottság, illetve a jelenleg hatályos szabály szerint az illetékes bizottság hatáskörébe tartozik. A most benyújtott módosítás szerint ez a hatáskör egy személyben az Országgyűlés elnökéhez kerülne át. Nem tudjuk, mi lehet ennek az indoka, nem derült ki az indoklásból sem. Bár azt értjük, hogy ez a szándék, miszerint a hatásköröket személyekhez telepíteni, központosítani, egybeesik a Fidesz hatalomgyakorlási módszereivel, azonban ezt helytelenítjük. Semmivel nem indokolható, nem támasztható alá, hogy egy kollektív, megfelelő széles körű mérlegelésre lehetőséget adó hatáskör egy személy, az Országgyűlés elnökének hatáskörébe kerüljön. Ezért ennek a változtatásnak az elvetését javasoljuk módosító indítványunkban.

Hasonló gondolatkörbe tartozik az a törekvés, amely arra irányul, hogy a miniszter panaszt elutasító döntése ellen már ne lehessen másik fórumhoz fordulni. Korábban, mint ahogy itt több hozzászólásban is ez elhangzott, a bizottság hatáskörébe tartozott ennek mérlegelése. Nem tudjuk, miért került elvetésre. A mi javaslatunk arról szól, hogy olyan megfelelő bírósági fórumhoz lehessen fordulni, ahol ezt zárt tárgyaláson tárgyalják, és olyan bíró tárgyalhassa, akinek megvan a legmagasabb szintű nemzetbiztonsági ellenőrzése. Tehát mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy a miniszter egyszemélyi döntését követően is további jogorvoslati lehetőség maradjon fönn, mint ahogy a most érvényes szabályozásban is ez szerepel.

És végül szeretnék kitérni én is a büntetőeljárás hatálya alá eső személyekkel kapcsolatos változásra. Valóban, már egy kormánypárti módosító javaslatból is kiderül, hogy nem volt hiábavaló a bizottsági vita. A bizottsági vitában még az előterjesztő nagyon kitartóan védelmezte saját álláspontját, kétszeri próbálkozás, érvelés után is. Kocsis Máté elnök úr azt válaszolta javaslatomra, hogy aki ilyen bizalmas munkakörben van, vagy ilyen információkhoz fér hozzá képviselőként, az törekedjen arra, hogy ne is kerüljön olyan helyzetbe, hogy őt akár vétlenül is följelentsék. Ez a gondolkodásmód megítélésünk szerint súlyosan vét az ártatlanság vélelme ellen. Ez egy olyan fontos elv, szabály a szemünkben, ami nem téveszthető szem elől.

Könnyű belátni azt, hogy bármelyik képviselő szabad véleménynyilvánítását is korlátozathatja egy ilyen szabály, és semmivel nem indokolható az, hogy egy ilyen új szabályt bevezessünk a rendszerbe, és lehetővé tegyük azt, hogy ha bárki ellen akár becsületsértésért feljelentés érkezik, akkor ő már a korábbi bizottsági tagságáról kénytelen legyen lemondani egy jogerős bírósági ítélet nélkül is, pusztán azért, mert valaki egy vélt jogsértésért őt feljelentette.

(13.00)

A benyújtott módosító javaslat a szememben arról szól, hogy átgondolták ezt az érvelésünket, ennek örülök. Bízom benne, hogy ha majd haladunk előre a tárgyalás során, és a módosító javaslatokról szavazunk, akkor elérkezhetünk egy olyan helyzetbe, hogy világos lesz az előterjesztői szándék, és az előterjesztő számára világos lesz, hogy a Szocialista Párt javaslatai milyen változtatásokra irányulnak, és ha meg tudunk egyezni ezekben, és meg tudunk állapodni megnyugtatóan minden feltételről, akkor a végszavazásnál támogatni fogjuk az előterjesztést.

Köszönöm szépen a lehetőséget. (Taps az MSZP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  80  Következő    Ülésnap adatai