Készült: 2019.11.20.20:21:01 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

242. ülésnap (2001.11.27.), 316. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Videó/Felszólalás ideje  


Felszólalások:  Előző  316  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 2. és 3. pontjaiban lévő javaslatok elfogadását. Most a támogatott módosító javaslatokról határoz az Országgyűlés. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 287 igen szavazattal, 22 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a Házszabály értelmében még szavazni lehet.

Az ajánlás 4. és 5. pontjában Csákabonyi Balázs és Ábrahám János a törvényjavaslat 2. § (1)-(2) bekezdéseinek kiegészítését javasolják. Lényege: jogi személlyel szemben intézkedés akkor is alkalmazható, ha a bűncselekmény elkövetésének célja más javára történő vagyonszerzés volt. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt képviselőtársaim? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 117 igen szavazattal, 175 nem ellenében, 16 tartózkodás mellett nem fogadta el a javaslatot.

Az ajánlás 9. pontjában Horváth Balázs a 4. § (1) bekezdés b) pontjának módosítását indítványozza. Ebben további feltételt fogalmaz meg a jogi személy megszüntetése kapcsán. A gazdasági bizottság támogatja, a többi bizottság nem támogatja. Én önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 100 igen szavazattal, 202 nem ellenében, 6 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A 10. pontban ugyancsak Horváth Balázs képviselő úr a 9. §-t új rendelkezéssel egészíti ki. Ebben kizárási szabályt terjeszt elő. A bizottságok nem támogatják. És önök? Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 9 igen szavazattal, 288 nem ellenében, 7 tartózkodás mellett utasította el az indítványt.

A 12. pontban Fenyvessy Zoltán a 28. §-ban a hatályba léptető rendelkezést módosítja. A bizottságok nem támogatják. És a tisztelt Országgyűlés? Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a módosító indítványt 15 igen szavazattal, 296 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett utasította el.

Tisztelt Képviselőtársaim! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nincs jelzés.) Nincsen. Tisztelt Képviselőtársaim! Zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a magyar nyelvnek a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények közzététele során való használatáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4899. számon, az egységes javaslatot pedig T/4899/70. számon kapták kézhez. Az előterjesztő leírásihiba-jegyzéket csatol az egységes javaslathoz, amelyet szintén megkaptak. Mivel az egységes javaslat 3. §-ához módosító javaslatok érkeztek, ezért záróvitára is sor kerül.

Megnyitom a záróvitát a T/4899/74. számú ajánlás 1. és 2. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Mivel felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom.

Megkérdezem Hende Csaba igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Államtitkár úr jelzi, hogy nem kíván válaszolni.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a módosító javaslatokról döntünk. Ennek során csak az alkotmányügyi bizottság javaslatáról határozunk, mert az ajánlás 2. pontjában szereplő indítvány nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatát a T/4899/74. számú ajánlás 1. pontja szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 198 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 113 tartózkodás mellett fogadta el a módosító javaslatot.

Most a zárószavazás következik. A határozathozatal előtt azonban felhívom figyelmüket, hogy a módosító javaslatokról történő döntések során az előterjesztés címe megváltozott. Az új cím a következő: "A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvényjavaslat."

Erre figyelemmel kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat imént módosított szövege s a leírás hibajegyzéke szerint. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 201 igen szavazattal, 20 nem ellenében, 96 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/4752. számon, az egységes javaslatot pedig T/4752/142. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslatok érkeztek, záróvitára is sor kerül. Indítványozom, hogy ezekre egy szakaszban kerüljön sor. Aki ezzel a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy látom, hogy a Ház többsége egyetért ezen javaslatommal.

Megnyitom a záróvitát a T/4752/148. számú ajánlás 1-9. pontjaira. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Nincs jelzés.) Nem jelentkezett felszólaló, így a záróvitát lezárom.

Megkérdezem Szabó János honvédelmi miniszter urat, kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Feltételezem, nem kíván. (Dr. Szabó János: Nem kívánok.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő és az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatait a T/4752/148. számú ajánlás 1-9. pontjai alapján. Az alkotmányügyi bizottság valamennyi javaslatot támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 316 igen szavazattal, 3 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most a zárószavazás következik. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az előterjesztő valamennyi frakcióhoz eljuttatta az egységes javaslathoz készült elírásihiba-jegyzéket. Erre figyelemmel az egységes javaslatot már javított formában teszem fel szavazásra.

Kérdezem tehát tisztelt képviselőtársaimat, elfogadják-e a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvényjavaslatot az egységes javaslat módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 304 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 13 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/5216. számon, az egységes javaslatot pedig T/5216/43. számon kapták kézhez. Mivel az egységes javaslathoz az előterjesztő módosító javaslatokat nyújtott be, záróvitára is sor kerül.

Indítványozom, hogy az összefüggésekre tekintettel a módosító javaslatokat egy szakaszban tárgyalja az Országgyűlés. Aki ezen javaslatommal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége elfogadta a javaslatomat. Így megnyitom a záróvitát a T/5216/45. számú ajánlás 1-5. pontjaira.

Elsőként megadom a szót Hankó Faragó Miklós képviselő úrnak, a Szabad Demokraták Szövetsége képviselőcsoportjából, aki írásban is jelezte felszólalási szándékát. Öné a szó, képviselő úr.

 
Felszólalások:  Előző  316  Következő    Ülésnap adatai