Készült: 2019.11.20.20:21:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

242. ülésnap (2001.11.27.), 196. felszólalás
Felszólaló Dr. Fónagy János (Fidesz)
Beosztás közlekedési és vízügyi miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpellációt szóban megválaszolja
Videó/Felszólalás ideje 4:13


Felszólalások:  Előző  196  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. FÓNAGY JÁNOS közlekedési és vízügyi miniszter: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Engedje meg, hogy elöljáróban köszönetet mondjak szakmailag rendkívül korrekt kérdésfeltevéséért, ugyanis konkrét kérdésekre lehet olyan konkrét válaszokat adni, amik a kételyeket eloszlatják.

Mint ön is említette, a debreceni járműjavító kft. privatizációjának terve nem most merült fel, hanem 1996-ban, a vasútfejlesztési koncepcióval összhangban. Ennek alapján a részvénytársaság 1997-ben két alkalommal pályázati felhívást tett közzé, amely eredménytelenül zárult. Nem sietségről, még kevésbé törvénytelen sietségről van szó, hanem évekkel ezelőtti sikertelen próbálkozások alapos előkészület utáni megismétléséről. A MÁV Rt. igazgatósága 1999 novemberében tárgyalt ismét a járműjavító társaságok privatizációjának irányáról és alapvető teendőiről. Ennek során a debreceni járműjavítót a nem stratégiai társaságok körébe sorolta, és százszázalékos értékesítését határozta el. Ezt a döntését az igazgatóság 2001. október 3-i ülésén szigorúan törvényes kompetenciájában eljárva, az erre vonatkozó szabályok betartása mellett megerősítette.

A MÁV Vagyonkezelő Rt. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 31. § (1) bekezdése alapján a vagyonértékesítés várható eredményeiről és következményeiről ez év október 16-án, azaz a pályázat meghirdetése előtt 30 nappal írásban tájékoztatta a járműjavító ügyvezető igazgatóját, az üzemi tanács elnökét és a szakszervezeteket.

 

(15.10)

 

Egyébként nálam vannak a levélmásolatok, meg lehet tekinteni, hogy az érintettek nem néhány soros tájékoztatást, hanem a törvényi előírásoknak megfelelő, részletes információt kaptak - utánaszámoltam - 53 sorban. Az írásbeli tájékoztatást követően a Járműjavító Kft. ügyvezetője az október 25-i előkészítő fórumon adott részletes információt a 854 fős létszámból jelen volt 619 dolgozónak. Ennyit arról, hogy csak levélben történt a tájékoztatás. A MÁV Rt. az érdekképviseletek észrevételeire levélben válaszolt, továbbá felajánlotta, hogy amennyiben a tájékoztatással összefüggésben konkrét kiegészítést kérnek, annak készséggel eleget tesznek. A MÁV tehát betartotta a tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó törvényi előírásokat.

Hangsúlyozni kívánom, hogy a Debreceni Járműjavító Kft. értékesítésénél nem különül el a funkció és az ingatlan. A pályázati kiírásban egyértelműen szerepel, hogy az ingatlant csak a cég tevékenységének megőrzésével lehet megvásárolni. Így a pályázónak feltétel nélkül kötelezettséget kell vállalnia a társaság szakmai profiljának és a foglalkoztatott létszámnak három évig történő megőrzésére. Vállalnia kell továbbá azt is, hogy a hatályos kollektív szerződést legalább egy évig érvényben tartja. A Járműjavító Kft. tervezett privatizációjára a technológiailag fejlett háttéripar megteremtése érdekében a MÁV koncepciójának megfelelően kerül sor. Olyan tőkeerős befektetőket kell találni, amelyek már vállalják az említett kiírt pályázati feltételeket, és biztosítják a magyar vasút számára a szükséges rendelkezésre állási garanciát.

Szeretném megnyugtatni a Debreceni Járműjavító Kft. dolgozóit, hogy az említett tőkebefektetésre, a szakmai profil megőrzésére azért kerül sor, hogy hosszú távon is legyen munkájuk.

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjék elfogadni. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  196  Következő    Ülésnap adatai