Készült: 2021.06.23.09:35:42 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 34. felszólalás
Felszólaló Dr. Lamperth Mónika (MSZP)
Beosztás belügyminiszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 5:03


Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. LAMPERTH MÓNIKA belügyminiszter, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ficzere Lajos Elnök Úr! Tisztelt országos választási bizottsági Tagok, Jelöltek! Tisztelt Országgyűlés!

A magyar választási törvények szerint nagy felelősség hárul az Országos Választási Bizottságra. Ezért nagyon fontos döntéshez érkezett most az Országgyűlés. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23. §-a szerint az Országos Választási Bizottság öt tagját és szükséges számban póttagokat az Országgyűlés választja meg, személyükre (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.), a pártok javaslataira is figyelemmel a belügyminiszter tesz indítványt.

A köztársasági elnök úr az országgyűlési képviselők általános választásának első fordulóját 2002. április 9-ére tűzte ki, és a választási eljárási törvény azt mondja, hogy az Országos Választási Bizottság tagjait a választás napját megelőző 51. napig, azaz legkésőbb 2006. február 17-éig kell megválasztani. Örömteli, hogy a mai napon már sor kerül erre a választási aktusra.

Tisztelt Országgyűlés! A választási eljárásról szóló törvény előírja a belügyminiszter számára, hogy az Országos Választási Bizottság tagjaira vonatkozó indítványa megtételekor legyen tekintettel a pártok javaslataira is. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy az újonnan megválasztott Országos Választási Bizottság csak akkor járhat el közmegelégedésre, ha nemcsak a törvénynek és a megválasztás során nemcsak a törvényes eljárásnak felel meg - ez a minimális elvárás, természetesen -, hanem a lehető legnagyobb többséggel választja meg azt az Országgyűlés.

Ezért tartom kiemelkedően fontosnak azt, hogy a tagok szakmai ismeretei és elismertsége mellett a testület összetétele minél nagyobb konszenzuson alapuljon. Mindezeknek az elveknek és a választási eljárási törvény rendelkezéseinek megfelelően az Országos Választási Bizottság lehetséges tagjai személyének tárgyában kikértem a 2002. évi országgyűlési választásokon valamennyi országos listát állító pártnak a véleményét. Szintén ugyanebben a tárgyban személyes egyeztetést folytattam a parlamenti pártok vezetőivel. Azért velük, mert itt, a parlamentben születik meg a döntés az Országos Választási Bizottság tagjairól.

A határozati javaslat összeállításakor fontos szempont volt az, hogy minden politikai erő javaslata megjelenhessen a választások törvényességét ellenőrző legfőbb testületben, és külön örömömre szolgál, hogy a pártok olyan köztiszteletben álló, az állam- és a jogtudományok terén kiemelkedő tudással és elismertséggel bíró személyeket javasoltak, akik közül akár több Országos Választási Bizottság is megválasztható lenne.

Tisztelt Országgyűlés! Mindezeket figyelembe véve az alábbi személyeket javasolom az Országos Választási Bizottság tagjainak: dr. Fazekas Mariannát, az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara közigazgatási jogi tanszéké-nek vezetőjét; dr. Halmai Gábort, a győri Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kara alkotmányjogi és politikatudományi tanszékének vezetőjét; dr. Ivancsics Imrét, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara közigazgatási jogi és pénzügyi jogi tanszékének egyetemi docensét; dr. Molnár Miklóst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara közigazgatási jogi tanszékének egyetemi tanárát, az Országos Választási Bizottság jelenlegi alelnökét és Szigeti Pétert, a győri Széchenyi Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Kara jogelméleti tanszékének vezetőjét.

Az Országos Választási Bizottság póttagjainak javasolom első helyen dr. Tóth Károlyt, a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara alkotmányjogi tanszékének egyetemi docensét; második helyen dr. Beregi Zoltán ügyvéd urat.

Végezetül, tisztelt Országgyűlés, szeretném itt az Országgyűlés előtt megköszönni dr. Ficzere Lajos professzor úrnak, elnök úrnak és az Országos Választási Bizottság valamennyi tagjának azt a munkát, amit az elmúlt időszakban végeztek. Köszönöm szépen. (Taps.)

Kérem az Országgyűlést, hogy a javaslatot vitassa meg és fogadja el. Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  34  Következő    Ülésnap adatai