Készült: 2021.06.24.19:30:45 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 294. felszólalás
Felszólaló Kosztolányi Dénes (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:21


Felszólalások:  Előző  294  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KOSZTOLÁNYI DÉNES (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Az első vitaszakaszban a 2. ponthoz kívánnék hozzászólni, melyhez Pettkó András képviselő úr is nyújtott be módosító javaslatot. De mielőtt ezt megtenném, felhívnám az önök figyelmét arra, hogy az ajánlás valamennyi pontjának az elbírálásakor az az érdekesség adódott, hogy a gazdasági bizottság valamennyi javaslatot elutasította, ugyanakkor a kulturális bizottság érdekes módon minden módosító javaslatot támogatott. Az előterjesztő természetesen nem értett egyet ezekkel a módosító javaslatokkal. Azt szeretném ezzel hangsúlyozni, mintha a gazdasági bizottság nem foglalkozott volna semmi mással, csak ennek a törvényjavaslatnak a gazdasági vetületével, és csak a kulturális bizottság figyelt fel arra a körülményre, hogy létezik Magyarországon egy médiatörvény is, egy olyan kétharmados törvény, amelyet nem lehet felülírni, nem lehet átalakítani, nem lehet módosítani egy sima feles törvénnyel. Ezért születtek meg ezek a módosító javaslatok, és a hozzászólásomban mind a három vitaszakaszban elsősorban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy melyek azok a kétharmados többséget igénylő kérdések ebben a törvényben, amelyek figyelembevétele nélkül, konszenzus nélkül, megegyezés nélkül nem léphetnek életbe, hiszen ütköznének a jelenleg hatályos médiatörvénnyel.

A 2. módosító indítvány gyakorlatilag törölni kívánja, ki kívánja emelni a normaszövegből a műsorszolgáltatásra történő utalást. Ezt helyesen teszi, és kérem, hogy a tisztelt képviselőtársak ezt támogassák majd a szavazáskor, hiszen arról van szó, hogy egy hírközlési, technikai jogszabály hatálya nem terjedhet ki a műsorszolgáltatásra és a kiegészítő digitális szolgáltatásokra, mert ezek, mint tudjuk, tartalomszolgáltatások, és a médiajog szabályozási körébe tartoznak. Egyébként ebben a témakörben meg kell jegyezni, hogy a műsorterjesztésre használható frekvenciákat a Magyar Köztársaság műsorterjesztésre kapja, és nem mellékesen azzal összefüggésben bármi másra.

Ez a két gondolat hatja át az 1. § a) pontjának módosító javaslatát, valamint az 1. § b) pontjának a módosítását, és azt - de ez nem kapta meg a bizottságban az egyharmados támogatást sem -, ami a c) ponttal kapcsolatos lenne, de miután ez nem szerepel tételesen az ajánlásban, ennek az indokolására most nem térnék ki.

Tisztelt Ház! Kérem szépen, hogy a módosító indítványokat támogassák, mint ahogy azt tette a kulturális bizottság is. Hozzászólásomat a következő vitaszakaszban kívánom folytatni.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz soraiban.)
Felszólalások:  Előző  294  Következő    Ülésnap adatai