Készült: 2021.06.23.09:52:35 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 237. felszólalás
Felszólaló Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ)
Beosztás igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 1:50


Felszólalások:  Előző  237  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS igazságügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Ígérem, rövid leszek. Az Európai Unió a tagállamok önkéntes részvételének elvére épülő európai biztonság- és védelempolitika keretén belül számában és jelentőségében is gyorsan növekvő nemzetközi katonai és polgári válságmegelőző és válságkezelő tevékenységet folytat a világ több pontján. E tevékenység fejlesztése érdekében határoztak úgy a tagállamok, hogy 2007-re olyan harccsoportokat hoznak létre, amelyek a Tanács döntésétől számított 10 napon belül megkezdhetik tevékenységüket a művelet helyszínén.

Az alkotmány a Magyar Honvédség ilyen tevékenységéhez csak akkor nem követeli meg az Országgyűlés kétharmados többséggel megadott engedélyét, ha a műveletre a NATO keretei között kerül sor. A harccsoportok bevetésére nyitva álló 10 napos határidő mellett a parlament engedélyezési jogának fenntartása azt jelentené, hogy a Magyar Köztársaság nem vehet részt az Európai Unió e tevékenységében. Örömömre szolgál ezért, hogy mind a négy frakció egyetértett azzal, hogy a kormány hatáskörébe kell utalni e csapatmozgások engedélyezését.

Tisztelt Országgyűlés! Az önök előtt fekvő törvényjavaslat az alkotmány 40/C. §-át módosítja, és lehetővé teszi, hogy az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének döntésén alapuló csapatmozgásokkal együtt az Európai Unió döntésén alapuló csapatmozgások engedélyezése is a kormány hatáskörébe kerüljön. Kérem, szavazatukkal támogassák, hogy megteremtsük a jogszabályi feltételeit annak, hogy a Magyar Köztársaság is tevékeny részt vehessen az Európai Unió válságmegelőző és válságkezelő tevékenységében.

Köszönöm szépen a figyelmet. (Taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  237  Következő    Ülésnap adatai