Készült: 2021.06.21.17:39:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 216. felszólalás
Felszólaló Dr. Gombos András
Beosztás környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 3:40


Felszólalások:  Előző  216  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. GOMBOS ANDRÁS környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezményt Washingtonban, 1973. március 3-án fogadták el. Az egyezmény célja, hogy szigorú engedélyezési rendszerrel szabályozza a közel 35 ezer állat- és növényfaj nemzetközi kereskedelmét.

Az egyezmény 1. függeléke a kipusztulással fenyegetett fajokat tartalmazza, amelyek példányainak kereskedelmét további fennmaradásuk veszélyeztetésének megakadályozása érdekében különösen szigorú engedélyezési rendszerrel szabályozza.

A 2. függelékben szerepelnek azok a fajok, amelyeket nem feltétlenül fenyeget kipusztulás, azonban ennek elkerülése érdekében a kereskedelmük korlátozó szabályokat igényel. A 3. függelékbe pedig bármely tagállam felvetetheti azokat a fajokat, amelyek kiaknázását a területén meg kívánja előzni vagy tiltani.

Az egyezményhez Magyarország 1985. május 29-én csatlakozott, annak szövegét az 1986. évi 15. törvényerejű rendelettel hirdették ki. Tekintettel a függelékek időközbeni többszöri módosítására, az újbóli kihirdetésre a 2003. évi XXXII. törvénnyel került sor.

Az Európai Közösség tagállamai külön-külön csatlakoztak az egyezményhez. Az egyezmény végrehajtására egységes szabályozással, a vadon élő állat- és növényfajok számára a kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK rendelettel került sor. Az uniós rendeletnek megfelelően került kidolgozásra az egyezmény hazai végrehajtásáról rendelkező 271/2002. kormányrendelet. Magyarország az egyezmény által előírt konkrét feladatokat az ahhoz történt csatlakozás óta teljesíti. Hazánk a végrehajtás során a vonatkozó közösségi rendeletek előírásai alapján jár el, tájékoztatási és jelentési kötelezettségének eleget tesz.

Az 1. és 2. függeléket a két és fél évente ülésező részes felek konferenciája által módosítja, ilyenkor kerül sor új fajok felvételére, esetleges törlésére, illetve a függelékek közötti átsorolásra. A 3. függelék akkor módosul, ha valamely részes állam új faj felvételét kéri a függelékekbe. Az 1. és 2. függelékek legutóbb a részes felek XIII. konferenciáján kerültek módosításra. A 3. függelék módosítására pedig két alkalommal került sor. Az egyezmény az 1. és 3. függelékekre tekintettel nemzetközi jogi értelemben 2005. június 23-a óta hatályos. A módosításokat a közösségi jogrendbe a Bizottság 1332/2005/EK rendelete ültetette át 2005. augusztus 9-én. A módosított függelékek átvétele azonban a tagállamok feladata, ezért szükséges a jelenlegi törvény elfogadása.

Meggyőződésünk szerint az ország érdekét szolgálja ennek a törvénynek az elfogadása, egy olyan példaértékű együttműködés világméretekben, amelyhez Magyarország méltóképpen csatlakozott, és ennek a törvénynek az elfogadásával ezt a csatlakozását megerősíti, és olyan célt szolgál, amely mindannyiunk érdekét szolgálja. Kérem a tisztelt Házat, hogy a törvényjavaslatot szíveskedjenek támogatni és elfogadni.

Köszönöm szépen.
Felszólalások:  Előző  216  Következő    Ülésnap adatai