Készült: 2021.06.21.17:18:28 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 205. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka általános vita lezárva
Videó/Felszólalás ideje 7:12


Felszólalások:  Előző  205  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm. Most a képviselői felszólalások következnek ötperces időkeretben, amennyiben erre van jelentkező. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! Az általános vitát lezárom. Mivel a törvényjavaslathoz módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most ennek elfogadásáról kell döntenünk. Kérdezem, van-e ezzel kapcsolatosan valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) Jelzést nem látok, így tehát a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/19078. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 317 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést elfogadta.

Soron következik a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/18710. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most tehát a határozathozatal következik. Megkérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/18710. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 316 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot elfogadta.

Soron következik a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/19087. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a törvényjavaslat 1-10. §-ainak elfogadásához az alkotmány 58. § (3) bekezdése és a 69. § (4) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, ezért a döntéshozatalra két részletben kerül sor. Megkérdezem, van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele. (Nincs jelzés.) Nincs.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/19087. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 310 igen szavazattal, 2 nem ellenében, 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/19087. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 316 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Soron következik az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikkén alapuló, az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló, 1995. július 26-án kelt egyezmény - Europol-egyezmény - és jegyzőkönyveinek kihir-deté-séről, valamint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/19088. számon kapták kézhez a képviselők. Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik.

Tisztelt Országgyűlés! Felhívom a figyelmüket, hogy a törvényjavaslat 13. §-ának elfogadásához az alkotmány 40/A. § (4) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, ezért a döntéshozatalra két részletben kerül sor. Megkérdezem, ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) Jelentkezést nem látok.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/19088. számú törvényjavaslat 13. §-át. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 318 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/19088. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 317 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit elfogadta.

Soron következik az Európai Unióról szóló szerződés K.3. cikke és az Europol-egyezmény 41. cikkének (3) bekezdése alapján az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és az Europol alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1997. június 19-én kelt jegyzőkönyv és az Európai Rendőrségi Hivatal létrehozásáról szóló egyezmény - Europol-egyezmény -, és az Europolnak, szervei tagjainak, igazgatóhelyetteseinek és alkalmazottainak kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv módosításáról készült, 2002. november 28-án kelt jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala. Az előterjesztést T/19089. számon kapták kézhez a képviselők.

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslat nem érkezett, részletes vitára nem kerül sor, most a határozathozatal következik. Megkérdezem, van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

(19.20)

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a T/19089. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés a törvényjavaslatot 315 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határokat átlépő bűnözés megelőzése és leküzdése érdekében folytatandó együttműködésről szóló, Heiligenbrunnban, 2004. június 6-án aláírt szerződés kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája és a határozathozatal. Az előterjesztést T/18997. számon, a külügyi bizottság ajánlását pedig T/18997/1. számon kapták kézhez a képviselők.

Megadom a szót Lamperth Mónika belügyminiszter asszonynak, a napirendi pont előadójának.
Felszólalások:  Előző  205  Következő    Ülésnap adatai