Készült: 2021.06.24.20:13:26 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 188. felszólalás
Felszólaló Dr. Világosi Gábor (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Részletes vitára bocsátás
Videó/Felszólalás ideje 10:05


Felszólalások:  Előző  188  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most felkérem Vidoven Árpád jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányt; dr. Paczolay Péter alkotmánybíró urat pedig, hogy kézjegyével lássa el azt. (Dr. Vidoven Árpád közreműködésével dr. Paczolay Péter kézjegyével ellátja az esküokmányt. - Dr. Paczolay Péternek elsőként dr. Vidoven Árpád, majd dr. Géczi József Alajos, Kuncze Gábor, dr. Szili Katalin, Herényi Károly, Varga Mihály, Lendvai Ildikó, dr. Hiller István, dr. Bihari Mihály, dr. Lomnici Zoltán, dr. Petrétei József és Bársony András gratulál.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Először a sürgős tárgyalásba vételi kérelmekről határozunk.

A kormány kezdeményezte a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló, Kiotóban 1973. május 18-án kelt nemzetközi egyezmény Brüsszelben 1999. június 26-án létrehozott módosított jegyzőkönyvé-nek kihirdetéséről szóló T/19208. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni a sürgős tárgyalásba vételt 2 percben. (Nincs ilyen jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/19208. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 301 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

A kormány kezdeményezte a Magyar Köztársaság és a Jemeni Köztársaság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről Szanaában 2004. január 18-án aláírt megállapodás kihirdetéséről szóló T/19209. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét. Megkérdezem, a kormány részéről kívánja-e valaki indokolni. (Nincs ilyen jelzés.) Nem látok jelentkezőt.

Most a határozathozatal következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/19209. számú előterjesztést. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 310 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett sürgős tárgyalásba vette.

Most előterjesztések részletes vitára bocsátásáról határozunk. (Számos képviselő jelzi, hogy nem működik a szavazógépe. - Rövid szünet.)

(18.30)

Azon képviselők, akiknek nem működött a gépe, a következő szavazásban már minden bizonnyal részt vehetnek.

Most előterjesztések részletes vitára bocsátásáról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításáról szóló T/19076. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 312 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsösültetvény-méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló T/19085. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 196 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 123 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény módosításáról szóló T/19083. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 303 plusz 3, azaz 306 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló T/19084. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 308 igen szavazattal, 3 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, részletes vitára bocsátja-e a nemzeti vidékpolitikai tanácsról szóló T/19082. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 180 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 131 tartózkodás mellett az előterjesztést részletes vitára bocsátotta.

Mielőtt folytatnánk a szavazást, megkérdezem képviselőtársaimat, hogy most már működik-e a gépük. (Jelzésre:) Még mindig nem működik. Kovács László, Horváth Csaba... (Zaj.) Amíg képviselőtársaim gépét bekapcsolják, addig szünetet tartunk. (Rövid szünet.)

(18.40)
Felszólalások:  Előző  188  Következő    Ülésnap adatai