Készült: 2020.01.29.16:39:40 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
162 134 2012.02.13. 1:52  129-138

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az egészségügyben dolgozók fognak gyógyítani, mint ahogy eddig is tették és teszik. És nagyon nagy szerencsénk, hogy sokkal felelősségteljesebben dolgoznak, mint a képviselő úr a képviselői munkájában. (Derültség az MSZP padsoraiból.) És engedjék meg, hogy innen meg is köszönjem az egészségügyben dolgozóknak az elkötelezettségüket és az áldozathozatalukat a munkájuk során. Ez nagyon fontos.

A képviselő úr nem így dolgozik, összevissza beszél. Ha jól értettem, mert nehéz volt érteni, most arról beszélt, hogy milyen alacsonyak a bérek az egészségügyben, és tehetetlenséggel vádolta a kormányt. (Dr. Garai István Levente: Igen.) Képviselő úr, nem mondta el azt, ami történt, és megint hazudott. A helyzet a következő, képviselő úr: tavaly év végén 3,5 milliárd forint támogatásban részesültek a háziorvosok és a házi gyermekorvosok külön juttatásként, és így kéthavi kártyapénzt kaptak.

Mi történt még? Egyszeri bérkiegészítést adott a kormány tavaly év végén a népegészségügyi termékadó-bevételből is. Hallottuk, hányszor elmondták itt, hogy majd nem az egészségügyi bérrendezésre kerül ez a pénz. Odakerült, képviselő úr. Mégpedig ez azt jelentette, hogy közel 42 ezer, frontvonalban dolgozó egészségügyi alkalmazott kapott többletpénzt. Ez volt a 3,4 milliárd forint. A pótlékalap közel háromhavi összegének megfelelő egyszeri juttatást kaptak; 21 672, illetve 90 ezer forintot kaptak a jogszabály alapján pótlékra jogosult egészségügyi dolgozók.

Képviselő Úr! Ez is mutatja, hogy az egészségügyi államtitkárság, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium elkötelezett a dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülésében. Ezen dolgoztunk, és ezen dolgozunk ezután is. Képviselő úr, mi dolgozunk, ön pedig csak riogat, összevissza beszél. Szépen kérem arra, hogy ne folytassa ezt.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
162 138 2012.02.13. 1:05  129-138

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Nézzük, hogy mi lett volna, hogyha önökre lett volna továbbra is bízva az egészségügy: egyrészt rég összeomlott volna, és az emberek fizethetnének mindent. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.)

Tudjuk, hogy önök mit kezdtek el, milyen folyamatot, és ez tény, mindenféle statisztikabűvölet ellenére. Mi történt? Önök 250 milliárd forintot kivontak az egészségügyből (Dr. Garai István Levente: Ez hazugság! A nyugdíjpénztár...)

Az egészségügyi kiadások a nemzeti össztermék 5,5 százalékáról 4,3 százalékára csökkentek. (Dr. Garai István Levente: Önök meg tovább csökkentik folyamatosan.) És mit csinált például ön itt a parlamentben, képviselő úr? 2006. december 18-án a vizitdíjat is megszavazta, a kórházi napidíjat is megszavazta. (Dr. Garai István Levente közbeszól.) Ha önre lenne bízva, mindent, amiről beszél, az emberek fizetnének. (Dr. Vadai Ágnes közbeszól.) Ehelyett a kormány egy olyan egészségügyet hoz létre, amely a betegeket, a betegek ellátását tartja szem előtt. (Dr. Garai István: Amely nem működik.)

(16.40)

Elkötelezettek vagyunk ebben, önökkel ellentétben, és hagyja, hogy dolgozzunk. Higgye el, ez mindenkinek, önnek is jobb lesz. (Dr. Garai István Levente felállva: Köszönöm szépen...)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
162 177 2012.02.13. 2:00  174-177

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Ön először azt állítja, hogy a jelenlegi oktatási rendszer a meglévő egyenlőtlenségeket nem csökkenti és nem biztosítja minden gyermek számára az esélyt a felemelkedésre. Majd azzal vádolja a nemzeti együttműködés kormányát, hogy szétveri ezt az oktatási rendszert, azaz elismeri, hogy mind a közoktatási, mind a felsőoktatási törvények arra törekednek, hogy a meglévő hátrányokat csökkentsék. Ha így van, ezt köszönöm szépen, képviselő asszony.

Egyébként éppen ezért lett egységes fenntartású és minimálkövetelmények elé állított az oktatási rendszer, ezért próbálunk segítséget nyújtani a rászorulóknak, többek között éppen a Híd-programok bevezetésével. Célunk, hogy például egyetlen észak-magyarországi diák se kullogjon helyi adottságok okán Budapest valamely kerületének gyermeke mögött.

Ön, képviselő asszony, akkor sem mond igazat, amikor azt mondja, hogy elkezdődött az iskolaigazgatók politikai érdek által vezérelt tisztogatása. Dehogy kezdődött! (Dr. Harangozó Tamás: Már javában folyik!) Egyébként az említett megyei intézményvezetőket a Fidesz-többségű megyei önkormányzatok nevezték ki, butaság most is politikai kinevezettekről és cseréről beszélni, képviselő asszony.

Számtalanszor magyaráztuk már, hogy a parlament által elfogadott törvény szabályozza, hogy a megyéktől átvett intézmények vezetőinek vezetői megbízása 2012. március 31-én lejár, ha a munkáltató miniszter másként nem dönt.

Tisztelt Képviselő Asszony! Senki nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy anyagi okokból ne tudjon egyetemre vagy főiskolára járni, éppen ezért hozta létre a kormány a diákhitel 2-t, hogy a családok válláról levegyük a terheket. (Dr. Lamperth Mónika: El is hiszi, amit mond?) Az állami garancia mellett biztosított diákhitel nem deviza-alapú lakáshitel, amely családokat nyomorít meg, mint amit az önök liberális elődei támogattak, hanem esélyteremtő, a továbbtanulás lehetőségét biztosító tudásbefektetés.

Képviselő asszony, a kormány elkötelezett az egyenlő esélyek megteremtésében és a felelős állampolgárok képzésében, ehhez kérjük az ön támogatását is. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
164 30 2012.02.20. 3:54  27-33

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Először is le kell szögeznem: a nyugdíjasoknak minden kedvezménye megmarad, és akik most és ezután mennek nyugdíjba, azok is megkapják a nyugdíjasoknak járó kedvezményeket.

Képviselő úr, tudja, mikor lennék a legnyugodtabb? Ha azt tudnám most önnek válaszolni felelősségteljesen és határozottan, hogy minden magyar nyugdíjas az elmúlt évtizedekben elvégzett munkája arányában tudna méltó és megfelelő nyugdíjat kapni. Sajnos, ezt ma Magyarországon egyetlen felelősen gondolkodó kormányzati politikus sem teheti meg. És hogy miért? Azt önök, szocialisták tudják a legjobban, mert szétlopták és eladósították az országot. (Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük dr. Józsa István: Demagógia!) Azért változik például Budapesten a tömegközlekedéssel kapcsolatban sok minden, mert a BKV-t a Demszky-Hagyó-féle vezetés szétrabolta, százmilliókat osztogattak az önök szocialista párttársainak, az önök szocialista és liberális elvtársainak. (Közbeszólások az MSZP soraiból.)

Megerősítve a képviselő úr által a témában korábban benyújtott írásbeli kérdéseire adott válaszokat, először is fontos megjegyezni, hogy a nyugdíjrendszer átalakítására, így a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének egységesítésére az államadósság csökkentése érdekében volt szükség. Az államkasszát 2011-ben 1101 milliárd forintos kamatkiadás terhelte, amely csak 35 milliárddal marad el a 2010-es összegtől, a 2012-es költségvetésbe pedig 1064 milliárd forintos kiadást tervezett be a kormány.

Képviselő úr, ön most a rokkantnyugdíjasokért aggódik, ellenben 2002 és 2010 között egyetlenegyszer sem tett fel aggódó kérdést e tárgyban. Nem tett fel kérdést akkor sem, amikor az ön frakciójában ülő Gyurcsány Ferenc kijelentette, hogy - idézem - "ha van botrány, akkor az, hogy ma minden harmadik nyugdíjas rokkantnyugdíjas, és ez utóbbiak közül minden második még aktív korban van, akár dolgozhatna is, akár a munka adhatna értelmet életének".

Nem kérdezett akkor sem, képviselő úr, amikor Veres János pénzügyminiszterként a témával kapcsolatban 2008 márciusában szintén itt, az Országgyűlés előtt mondta - idézem -: "Nem kerülhetők meg ezek a bizonyos strukturális átalakítások, azaz hozzá kell nyúlni a rokkantnyugdíjrendszerhez is. Meg vagyok győződve arról, hogy a következő időszakban, amikor ilyen döntésekre sor fog kerülni Magyarországon, akkor bizonyosan mindazok, akik immáron belátják, hogy az elmúlt időszak elhalasztott döntései károsak az országnak, támogatni fogják ezeket a javaslatokat." Ezt mondta Veres János. Tisztelt Képviselő Úr! Ön akkor miért nem kérdezett?

A nyugdíjrendszer átalakításának egyik kiemelt célja, képviselő úr, a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának és azt követően az érintettek munkavállalásának elősegítése. Ezért az egyes ellátásokhoz korábban kapcsolt kedvezmények, így az utazási kedvezmény átalakításánál is ez fontos szempont lesz. Ugyanakkor e kedvezményezetti kör meghatározásánál fontos a legrászorultabbak érdekeinek figyelembevétele. Legyen nyugodt, képviselő úr, odafigyelünk erre.

Ön a kulturális kedvezmények sorsáról is érdeklődött, kérdezett. Nyilván eddig elkerülte a figyelmét, hogy a muzeális intézményekben és a könyvtárakban kötelezően biztosítandó kedvezmények a nyugdíjas státustól függetlenek, életkorhoz kötöttek. Így a korábbiakban is csak azok vehették igénybe, akik életkoruk alapján a kedvezményezetti körbe kerültek. Ebből következően a rokkantnyugdíjasokkal kapcsolatos jogszabályváltozások nem érintik például a múzeumi kedvezményeket sem.

Tájékoztatom továbbá képviselő urat, hogy a vállalkozói tevékenység végzésével kapcsolatos szabályozás áttekintése a Nemzetgazdasági Minisztériumban jelenleg is folyamatban van.

Kérem, fogadja el válaszomat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
164 54 2012.02.20. 4:06  51-57

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ha már ön kérdezett tőlem, én is hadd tegyek fel egy kérdést önnek. Aggódott-e ön akkor a transzplantált betegek állapotáért, amikor az előző kormányzati ciklus alatt számtalan, az egészségügyet érintő megszorítást megszavazott? Aggódott-e akkor, amikor 2007-ben a gyógyszerárakat önök, szocialisták az egekbe emelték, a támogatásokat pedig drasztikusan csökkentették? (Dr. Józsa István közbeszólása.) A betegek terhei akkor olyan jelentősen emelkedtek, mint azóta sohasem. Ez volt a szocialista rendrakás az egészségügyben.

Ezzel mi nem tudunk közösséget vállalni. Mi nem kívánjuk a betegekre áthárítani a terheket, hanem az egészségügyben szükséges, rendszerszintű átalakításokat a kiszámíthatóság, a stabilitás és az emberiesség megteremtésével kívánjuk sikeressé tenni.

Tisztelt Képviselő Úr! Ön tájékozódott a transzplantációs szakterületen, így biztosan ismeri az Állami Számvevőszék 2010-es őszi jelentését is. Ebben a 2005-2009 közötti időszak áttekintése, ellenőrzése olvasható. Engedje meg, hogy a jelentésből egy megállapítást kiemeljek. "Az ágazatirányító 2005-2009 között a szervtranszplantációs betegellátás helyzetét nem értékelte, és nem dolgozott ki koncepciót annak bővítésére, fejlesztésére és korszerűsítésére." Elég markáns véleménye volt a Számvevőszéknek. Ha ezt közérthetően egyetlen mondatban megfogalmazzuk, az így hangzik: a szocialista kormány 2005-2009 között ezen a területen sem csinált semmit.

Tisztelt Képviselő Úr! Önökkel szemben a nemzeti együttműködés kormányának kiemelt célja a jogszerű, biztonságos, átlátható, megfelelően finanszírozott, szakmailag megalapozott (Dr. Józsa István közbeszólása.) hazai transzplantációs tevékenység megteremtése és biztosítása. A transzplantáció a végstádiumú szervelégtelenségben szenvedő betegek számára nemcsak a túlélés esélyét növeli, hanem életminőségbeli változást is jelent.

Az Eurotransplant szervezetével való előzetes együttműködési megállapodás megkötése minőségbeli javulást eredményez a hazai szervátültetésben, illetve a transzplantációra szoruló betegek gyorsabban jutnak majd megfelelő szervhez, hiszen a 10 milliós lélekszámú lakosság helyett egy körülbelül 130 milliós populációban kereshetnek megfelelő donort a betegeknek szigorú és egységes szabályok között.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a transzplantációs költségek 2012. évre szóló tervezésekor a 2011. évi tervszámokhoz képest a rendelkezésre álló keretet mintegy 7 százalékkal emelte meg, ami a szolgáltatók teljesítménye alapján a tényleges 2011. évi finanszírozáshoz képest 10 százalékos növekedést jelent.

Ma Magyarországon lényegesen többen ajánlják fel a szerveiket, mint amennyi a ténylegesen megvalósult esetszám. A felajánlások és a donorszám növelése érdekében a Szervkoordinációs Iroda és a minisztérium együttműködésében megkezdődött a kórházi donorkoordinátori hálózat kialakítása. Erre a speciális feladatra tárcánk 10 millió forintos támogatást biztosít.

Szeretném képviselő urat megnyugtatni, hogy a transzplantált betegek szervkilökődését gátló, az OEP által korábban támogatásba befogadott gyógyszerek finanszírozásában januártól semmilyen változás nem történt. Magyarországon jelenleg a társadalombiztosítási támogatással rendelkező ilyen gyógyszerek mindegyike kiemelt támogatással, 300 forint térítési díj ellenében váltható ki a gyógyszertárakban, mivel ezek a gyógyszerek nincsenek sem hatóanyag alapú, sem terápiás fix támogatású csoportba sorolva.

Végezetül tájékoztatom, hogy a negyedévenkénti árversenyt az előző kormányzat vezette be. E rendszert pontosan a betegek érdekében alakítottuk tovább oly módon, hogy 2011. október 1-jétől már a legalább egy éve fix csoportba tartozó gyógyszerek esetében a korábbi negyed év helyett fél évre változott az árversenyek gyakorisága, ami a betegek számára kedvező. Ezt kérte ön is. Ez már megvalósult, és figyeljük tovább a lehetőségeket, képviselő úr.

Képviselő úr, az általam bemutatott intézkedések mind azt bizonyítják, hogy mi, önökkel ellentétben, figyelünk a transzplantált betegek ellátására, ezért kérem, fogadja el válaszomat. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
164 141 2012.02.20. 1:49  138-141

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A szociális biztonság megteremtése nemcsak az állam felelőssége. Annak érdekében, hogy a szociális ellátások hatékonyan működjenek, az ellátásban részesülő aktív együttműködésére, a helyzetének javítására irányuló szándékára is szükség van.

A szociális ellátórendszer működésének Magyarország Alaptörvénye szerint is a jogok és felelősségek egyensúlyán kell alapulnia, ahol minden fél képes hasznos tevékenységével hozzájárulni a rendszer fenntartásához. Ebbe a rendszerbe illeszkedik a 30 napi aktivitás folytatására irányuló feltétel, amely már több mint egy éve eleme a szociális törvénynek.

A szabály célja, hogy a foglalkoztatható, segélyben részesülő személy is tegyen meg mindent saját helyzetének javítása érdekében, így az állami segítség és az egyéni erőfeszítés egymást kiegészítve hatékonyabbá válhat. A jogosultak számára a 30 nap teljesítésére többféle lehetőség is rendelkezésre áll. A közfoglalkoztatás mellett ugyanis más kereső tevékenységgel, egyszerűsített foglalkoztatásban való részvétellel, háztartási munkával, munkaerő-piaci programban, képzésben való részvétellel, közérdekű önkéntes tevékenységgel is teljesíthető a követelmény.

Ha a jogosult mégsem tud megfelelni a 30 napos szabálynak, akkor sem marad magára senki a saját maga és családja megélhetéséhez szükséges kiadásainak viselésében. A rászoruló álláskeresőként továbbra is részt vehet közfoglalkoztatásban, jogosult lehet a rezsiköltségek viseléséhez lakásfenntartási támogatásra, jogosult lehet gyermekei számára ingyenes, illetve kedvezményes étkezésre, ingyenes tankönyvekre, vagy például jogosult lehet a gyógyszerköltségek viseléséhez nyújtott közgyógyellátásra.

Képviselő Úr! Nyugodjon meg, senkit sem hagyunk az út szélén. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
164 145 2012.02.20. 2:08  142-145

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A Nemzeti Erőforrás Minisztérium kiemelt egészségpolitikai célkitűzése, hogy a megszabott költségvetési keretek között az azonos hatóanyagú, egymással helyettesíthető gyógyszerek esetében olyan szabályozókat alakítson ki, amelyek elősegítik a gyógyszerek fogyasztói árának jelentős csökkentését. Így elérhető, hogy ugyanezekért a gyógyszerekért a társadalombiztosításnak és a lakosságnak is kevesebbet kelljen fizetnie. Az így megtakarított pénzen más gyógyszerek és egészségügyi ellátások finanszírozását tudjuk megoldani, a térítési díjak csökkenése pedig a betegek gyógyszerköltségeit mérsékli.

A gyógyszerek árának jelentős csökkentése, csökkenése többlépcsős program keretei között valósítható meg. Tavaly ősszel újraszabályoztuk a gyártók közötti árversenyt, így az érintett gyógyszerek körében körülbelül 20 százalékos árcsökkentést sikerült elérni. A gyógyszer-támogatási rendszer átalakítása idén tovább folytatódott, év elején lépett hatályba az a rendelkezés, amelyre utalt a képviselő úr is, amely a gyógyszerészeket is arra ösztönzi, hogy a kedvezőbb térítési díjú gyógyszereket ajánlják fel a betegeknek.

A gyógyszerészek kérésére ösztönző kompenzációként az idei költségvetés 2,7 milliárd forintot biztosít a gyógyszerészi generikus programra. Ebből azok a gyógyszertárak részesedhetnek, amelyek a helyettesíthető gyógyszerek receptjeinek több mint 35 százalékában a legkedvezőbb térítési díjú gyógyszereket adják ki a betegnek. Ha a gyógyszertárban a beteg számára magasabb térítési díjú gyógyszert adnak ki, február 1-jétől dokumentált módon szükséges felhívniuk a beteg figyelmét arra, hogy a kiváltott gyógyszerrel helyettesíthető, de kedvezőbb térítési díjú készítmény is elérhető. Így minden beteg pontosan láthatja, hogy milyen megtakarítást jelentett volna az olcsóbb gyógyszer kiváltása. Egyes esetekben ez 2-3 ezer forintos megtakarítást is jelenthet a betegnek.

Természetesen ez a helyettesítési felajánlás egy lehetőség. Ha a beteg ragaszkodik a drágább készítményekhez, azok kiadását is kérheti. Az általunk megkezdett átalakítás a skandináv és nyugat-európai országokban már évek óta elterjedt gyakorlat.

Köszönöm kérdését, remélem, sikerült rá válaszolnom.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
165 4 2012.02.21. 4:52  1-4

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Képviselő Úr! 2010. október 4-én szörnyű katasztrófa történt, közel 2 millió köbméter vörösiszap ömlött Kolontárra, Devecserre, valamint Somlóvásárhelyre. Mindent magával ragadott, semmit nem kímélt, 8 ember rögtön életét veszítette, 2 ember a maró lúgtól a kórházban halt meg. A katasztrófa miatt több mint 300 ember szorult kórházi kezelésre, legalább 260 házat kellett lebontani, és 19 település határát öntötte el a vörösiszap. Elsodorta az emlékeket is, lakhatatlanná tette a környéket, veszélyeztette a mát és a holnapot.

Még tombolt a vörösiszapár, amikor már megkezdődött a mentés. Akik állva maradtak, azok mentették a rokonokat, szomszédokat, egymást, perceken belül ott voltak a tűzoltók és a mentők is. Ezért minden körülmények között az első szó, amikor erről a kérdésről, erről az ügyről beszélünk, a háláé kell hogy legyen. Nem lehet elégszer köszönetet mondani minden, a mentésben részt vevő állampolgárnak, adakozó szervezetnek. Összefogtak a helyiek, és összefogott egész Magyarország. Elmondhatjuk, hogy a tragédia nyomai a térségben már alig láthatóak, az emberi lelkekbe azonban kitörölhetetlenül bevésődtek azok a gyötrelmes idők.

Ami megtörtént, azon már változtatni nem lehet, az emberi összefogás, segítségnyújtás szép példája azonban újra és újra emlékünkbe kell hogy idéződjön. Mert az összefogás eredményt hozott, egy év alatt újjáépült a vörösiszap-katasztrófa által sújtott térség, van hol lakni, visszatért az élet. Természetesen a helyreállítás nem mehetett egyik napról a másikra. A lakosság egészségi állapotát, a környezet, a talaj, a vizek minőségét ugyanúgy ellenőrizni kellett, mint ahogy meg kellett kezdeni az újjáépítést. Egészségügyi szempontból tehát a vörösiszap okozta késői egészségkárosodásra utaló jelek nem fordultak elő, és a vizsgálati eredmények sem térnek el a távolabbi, vörösiszap-expozíciótól mentes területeken mértektől. Ennek ellenére a követéses vizsgálatok most is folynak. Az emberek élete, egészsége után pedig a környezet egészségének helyreállítása volt a legfontosabb.

Képviselő Úr! A kormány több mint 10 milliárd forintot költött védekezésre, helyreállításra és újjáépítésre az elmúlt időszakban, a vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítés és kártalanítás a kitűzött határidőre megvalósult. A kormány új lakóházakat épített vagy vásárolt minden, az otthonát elveszített károsultnak, Kolontáron 21, Devecseren 89, Somlóvásárhelyen pedig egy ház épült föl.

A vörösiszap-tragédia arra is felhívta a figyelmet, hogy változtatni kell a törvényi szabályozáson. Az előző kormány ugyanis az Európai Unió nyomása ellenére sem határozta meg Magyarországon azt a hatóságot, amely a gátak állékonyságáért, építéséért és fennmaradási engedélyeinek kiadásáért felelős. Ezt orvosolta az Országgyűlés 2010 decemberében azzal, hogy a bányakapitányságokat jelölte ki erre a célra.

(9.10)

Fontos változás az is, hogy a MAL Zrt. 2011 áprilisában áttért a biztonságosabb száraztechnológiára.

Ez azt jelenti, hogy a gyártás során már szilárd halmazállapotú és kevésbé lúgos, vagyis nem maró hatású melléktermék képződik. Erre azért volt szükség, hogy soha ne ismétlődhessen meg a tavalyihoz hasonló katasztrófa. Azonban azt is tudjuk, hogy ez nem természeti katasztrófa volt, hanem emberi felelőtlenség okozta a tragédiát.

Tisztelt Képviselő Úr! Ami pedig a jelenlegi helyzetet illeti, körülbelül egy órán belül ér Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter úr Kolontárra - ma. Itt bejárja a vörösiszap-katasztrófa helyreállítási munkálatainak helyszíneit. A területileg illetékes Veszprémi Bányakapitányság pedig 2012. február 23-án tart bejárást a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakemberével, amelynek keretében az egyes tárolókat vizsgálják. Vizsgálják a szállópor ügyét is.

A bejárás során felmérik, hogy a IX. tárolón a megkezdett lefedést hogyan lehet folytatni, hogy a kiporzást megakadályozzák, és ezzel párhuzamosan a gátak állékonyságát az anyagfelszállítás és -terítés ne veszélyeztesse. A X. tároló esetében nehezíti a megoldást, hogy a vörösiszaptestre nem lehet rámenni, így a tárolótérben kiporzást gátló anyag terítése behordással nem megoldható. (Ferenczi Gábor: A kérdésre!) A bejárás során azt is vizsgálják majd, hogy milyen anyaggal lehetne a kiporzást megakadályozni, illetve hogyan lehetséges annak a tárolótér belsejébe történő bejuttatása. A vizsgálat során tekintettel kell lenni arra a tényre is, hogy a X. tároló bezárásáról is intézkedni szükséges, mivel a kiszakadás helyét helyre kell állítani. A vizsgálat kiterjed az ideiglenes tároló kiporzásának ügyére is, illetve az ezzel kapcsolatosan szükséges intézkedésekre.

Ebből is láthatja, képviselő úr, a kormány most is megtesz mindent a katasztrófa következményeinek elhárításáért, az emberek egészségének megőrzéséért. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
165 16 2012.02.21. 5:08  13-16

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Kedves Képviselő Asszony! A Nemzeti Erőforrás Minisztérium elkötelezetten dolgozik a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődésének teljes körű biztosítása érdekében, aminek egyik alapfeltétele az egészséges, a fejlődést támogató táplálkozás biztosítása.

A tárca ugyanilyen elkötelezett abban a tekintetben is, hogy a közétkeztetésben részesülő felnőttek, kiemelten a betegek, idősek, szociális ellátásban részt vevők számára is megtörténjen az életkornak és élettani állapotnak megfelelő minőségű és mennyiségű étkezés biztosítása.

Tekintettel a hazai népegészségügyi mutatókra, valamint a nemzetközi kiemelt táplálkozás-egészségügyi célkitűzésekre és programokra, a tárca az elmúlt esztendőben több olyan jogszabály, illetve program előkészítését indította el, amelyek célja a gyermek- és serdülőkori elhízás fokozatos csökkentése, valamint ezzel összefüggésben azon nem fertőző, krónikus betegségek előfordulásának visszaszorítása, amelyek kialakulásában a túlsúly, illetve az elhízás kockázati tényezőként szerepel. Ezek közül kiemelt fontosságú a közétkeztetésről szóló rendelettervezet, amely az oktatási és nevelési intézményekben, szociális ellátást nyújtó intézményekben, valamint a betegélelmezésben közétkeztetési szolgáltatást nyújtó vállalkozásokra vonatkozó személyi és tárgyi minimumfeltételeket, a megengedett napi energia- és sóbevitel korcsoportonkénti értékét, az egyes élelmiszer-alapanyagok felhasználására vonatkozó előírásokat, az étrendtervezés alapelveit, a diétás étkezetésre vonatkozó egyes előírásokat tartalmazza.

A rendelettervezet külön rendelkezik arról, hogy diétás étrendet kizárólag dietetikus végzettségű szakember tervezhet, diétás étlapot dietetikus felügyeletével lehet összeállítani. A közétkeztetést érintően tárcánk és a Vidékfejlesztési Minisztérium között szoros és aktív együttműködés alakult ki, figyelemmel arra, hogy a nemzeti vidékstratégiai koncepció az egészséges közétkeztetés megvalósulását elsősorban a közétkeztetés minőségének javításán keresztül, a helyi termékekre, helyi termelőkre alapozva helyben megtermelt, jó minőségű élelmiszer-alapanyagok felhasználásával kívánja támogatni.

A célkitűzés megvalósítása érdekében eddig is számos, a helyi termelők bevonását segítő jogszabály-módosítás történt, valamint a közös program részleteinek kidolgozására tárcaközi munkacsoport jött létre. A munkacsoport a közétkeztetés jelenlegi helyzetének javítását a közétkezetést érintő, a helyi termékek széles körű bevonásán alapuló jó gyakorlatok, többek között a Békés megyei "Mintamenza"-program bemutatásán, valamint országos szintű terjesztésén keresztül is igyekszik elősegíteni.

A közétkeztetésről szóló rendelettervezethez szorosan kapcsolódik a tárcánk által a közoktatási intézményekben bevezetni kívánt, korcsoportokhoz igazodó, teljes körű egészségfejlesztés koncepciója, amely magába foglalja az egészséges táplálkozást, a mindennapi testnevelést, testmozgást, valamint az egészségismeretek hatékony oktatását is.

(9.40)

A vendéglátótermékek előállításának feltételeiről szóló korábbi rendelet a vendéglátás keretében történő csoportos étkeztetésre vonatkozó energiatápanyag-beviteli, illetve élelmiszernyersanyag-felhasználási ajánlásokat nem kötelező előírások formájában tartalmazta. A rendelet hatályon kívül helyezését követően 2011. augusztus 1-jétől lépett életbe az országos tiszti főorvos közétkeztetőknek szóló ajánlása, amely a közétkeztetésről szóló rendelettervezet szellemében a meglévő ajánlások korszerűsítése, illetve a korcsoportonkénti energiaszükségletnek és megengedett napi sóbeviteli értéknek kötelező formában való előírása mellett elsősorban az étrend változatosságát is biztosító élelmiszer-felhasználási előírásokat tartalmaz.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinálásában a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei országos szintű felmérés keretében vizsgálták a 2011. augusztus 1. és 2011. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az ajánlásban foglaltak teljesítését. A vizsgált időszakban a népegészségügyi szakigazgatási szervek közel ötszáz közétkeztetést végző egységben végeztek egységes ellenőrzési szempontok szerint vizsgálatot, amelyek mintegy 162 ezer ellátottat érintettek. A vizsgálatok 8 százaléka bölcsődei, 26 százaléka óvodai, 16 százaléka, általános iskolai, 6 százaléka idősek ellátása, míg a fennmaradó 42 százaléka báziskonyhák és 2 százaléka gyermekotthonok, pszichiátriai ellátók, valamint a munkahelyi étkeztetés területét érintették. A felmérés eredménye szerint a jelenleg alkalmazott nyersanyagnorma mellett a receptúra a vizsgált létesítmények 58 százalékában, míg az étlap a létesítmények 49 százalékában felelt meg az ajánlásban foglaltaknak.

Az ellenőrzési tapasztalatok egyértelműen bizonyítják, hogy az ajánlásban megfogalmazottak a jelenleg rendelkezésre álló források mellett is megvalósíthatók, és azt is látjuk, hogy van még mit tenni.

Köszönöm szépen képviselő asszonynak, hogy felvetette ezt a fontos témát. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
166 74 2012.02.27. 4:02  71-77

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Először is a Tapolcai Kórházat érintő kérdésére válaszolnék. A Tapolcai Kórházra vonatkozó, katasztrófahelyzet kimondását visszavonó határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben a tárgyalás 2012. január 6-ára volt kitűzve, mely az eljáró bíró betegsége miatt elmaradt.

Az új tárgyalási határnap 2012. április 13-a. Tehát megnyugtatom a képviselő urat, hogy az ügy folyamatban van; célunk pedig nem lehet más, mint tiszta viszonyok teremtése az egészségügyben is.

Ami pedig az ön által említett gyanús privatizációs ügyeket illeti, a kormány minden esetben az igazság és a rend oldalán áll, ezért a szükséges intézkedéseket eddig is megtettük és ezután is meg fogjuk tenni.

Képviselő Úr! Emlékeztetnék, hogy a katasztrofális állapotot nem mi idéztük elő, de ezt talán ön is tudja. Azok a problémák, amelyekkel az egészségügy most szembesül, amelyeket az ágazat kezelni kénytelen, és amelyek megoldására törekszik, jórészt 2002 és 2010 között keletkeztek (Dr. Vadai Ágnes tapsol.), a szocialista kormányok betegellenes tevékenysége által.

Ön azt tévesen állítja, hogy az egészségügyért az elmúlt időszakban nem tettünk semmit. Ez nem igaz. Tisztelt Képviselő Úr! A kormány az elmúlt másfél évben megőrizte az ágazat működőképességét. A rendszer működését veszélyeztető rendeleteket felfüggesztettük. A teljes kórházi adósságfelmérést pedig jelentős, több tíz milliárd forintos konszolidáció követte. Megerősítettük a szakmai kamarákat, és új szakmai kollégiumi rendszert alakítottunk ki. Több jogcímen is forráshoz tudtuk juttatni az alapellátást, és hosszú idő után új mentőautókat szereztünk be. Népegészségügyi kampányokat indítottunk, amelyekből kiemelkednek a dohányzás visszaszorításáért tett lépések. Csatlakoztunk az Eurotransplanthoz, ezzel jelentősen nőtt a szervre váró magyar betegek túlélési reménye. A rezidensek itthon tartásának érdekében olyan támogatási formákat vezettünk be, amelyekkel sikerült megállítanunk az eddigi negatív tendenciákat. A rezidenstámogatási program keretében a korábbi, körülbelül 400 fő helyett több mint 600 szakorvos- és szakgyógyszerész-jelölt vállalta, hogy havi 100 ezer forintos állami támogatás fejében a diplomája megszerzését követően hosszú évekig Magyarországon fog egészségügyi tevékenységet végezni.

Megalkottuk a Semmelweis-tervet, amelyben szerepel, hogy az átalakításból származó forrásokat elsősorban a dolgozók jövedelmének növelésére kell fordítani. A népegészségügyi termékadóból 2011-ben befolyt 5,6 milliárd forintot is az egészségügyi dolgozók jövedelmének javítására fordítottuk. Ebből hozzávetőleg háromhavi pótlékuknak megfelelő, egyszeri keresetkiegészítést kapott 2011 decemberében 68 100 egészségügyi dolgozó. Ezen pótlékokat azok a szakdolgozók kapták, akik döntően ápolói, szakasszisztensi munkakörben dolgoznak, és akik a nap 24 órájában és az év 365 napján, éjjel és nappal, vasárnap és ünnepnapon is a közvetlen betegellátás folyamatában a beteg emberek szolgálatában állnak.

Tisztelt Képviselő Úr! Folytathatnám a sort, de azt gondolom, látható, hogy a kormányzat elkötelezett az egészségügyi dolgozók bérhelyzetének rendezésében, és ennek forrását meg is teremti. Nem lehet elégszer hangsúlyozni - és ezt szocialista képviselőtársaimnak is mondom -, hogy minden pluszforrást az ágazatban dolgozók fizetésére, anyagi támogatására kívánunk fordítani.

Tisztelt Képviselő Úr! Arra kérem önöket is, hogy segítsék a kormány munkáját, hogy az egészségügyet a kiszámíthatóság, a stabilitás és az emberiesség jellemezze.

Kérem, fogadja el válaszomat. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
166 158 2012.02.27. 1:47  155-158

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Képviselő úr, kérem, döntse el, mit választ: a magyar gyerekek és a magyar gazdaság versenyképességének javítását, vagy a szélsőségesen liberális Magyar Bálint-i, Hiller István-i oktatáspolitika támogatását.

Képviselő úr, ön vagy nem ismeri az új Nemzeti alaptantervet, vagy szándékosan nem mond igazat. A tervutasításos rendszert bizonyára ismeri, hiszen szocialista, az 1978-79-es utolsó központi tantervek a teljes tanítandó tananyagot lefedő, valóban központi, csöppet sem differenciált utasítások voltak. Azóta hasonló szintű tartalmi szabályozásra nem került sor a közoktatásban, szemben az ön által jól ismert tervutasításos rendszerrel, a tanítandó anyagot és a tanítási módszereket jelen dokumentum egészen más szinten szabályozza.

Tisztelt Képviselő Úr! Számos nemzetközi példa között az azonos esélyeket nyújtó finn oktatási rendszer példája is bizonyítja, hogy az ország versenyképességi eredményeit jelentősen javítja az, ha a tanulók azonos színvonalú oktatásban részesülnek, függetlenül attól, hogy melyik iskolába nyertek felvételt. A diákok versenyképességének javítására hazánkban az országosan egységesen biztosított minimumkövetelmények meghatározása ad lehetőséget.

(16.20)

Képviselő Úr! Az új Nemzeti alaptanterv a kiemelt fejlesztési területek és nevelési célok újrafogalmazásával, valamint figyelemmel a diákok változó motivációira, tanulási szokásaira, érzelmi igényeire, minden gyermek számára biztosítja a megfelelő tanulási lehetőséget.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
166 174 2012.02.27. 1:55  171-174

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A Nemzeti alaptanterv készítői az egyes műveltségterületeken is azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy korszerű és egyben a közös nemzeti céljainkat, értékeinket is megjelenítő tervezetet bocsássanak vitára. A vita az vita, tehát az értékes hozzászólás puszta létéből nem érdemes, nem is bölcs dolog a majdan elkészülő anyagra végkövetkeztetéseket levonni. Ha nem is ennyire érzékeny ponton, de nyilván számos más kérdésre, problémára is fény derül a szakmai és társadalmi egyeztetés során. Nem feladatom itt ezeket lajstromozni, de aligha szégyen, hogy a vitaanyagot ezen az úton jobbá, nemesebbé szeretnénk tenni.

Tisztelt Képviselő Úr! Hozzá kell tenni, a kultúrpolitika semmiképp sem jelenti azt, hogy művészeket politikai hovatartozásuk alapján értékelünk, éppen ezért szükséges, hogy a Nemzeti alaptanterv kiegyensúlyozottan legyen figyelemmel a nemzeti értékekre és a különböző irodalmi, esztétikai megközelítésekre.

A közoktatás tartalmi szabályozásának helyreállítása érdekében készül el még ebben a tanévben az új Nemzeti alaptanterv, és annak alapján készülnek el a kerettantervek. Hálásak vagyunk a jobbítás érdekében elhangzó javaslatokért.

Tisztelt Képviselő Úr! Én magam parlamenti államtitkárként - a számomra rendelkezésre álló törvényes eszközöket felhasználva - a vitában javaslatot teszek arra, hogy a határon túli magyar írók - így Wass Albert is - elnyerjék méltó helyüket a Nemzeti alaptantervben. A nemzeti együttműködés kormánya eddig is és ezután is mindent megtesz azért, hogy minden magyar diák pontosan ismerje a magyarság sorsát.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
168 46 2012.03.05. 3:40  43-48

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A Képcsarnok Kft. tulajdonosa eddig a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány volt. A napokban benyújtásra kerül a közalapítvány megszüntetési kérelme, így belátható időn belül az új tulajdonos abban a helyzetben lesz, hogy pontos és teljes képet kapjon a Képcsarnok Kft. gazdasági helyzetéről, piaci pozícióiról és lehetséges konszolidációjáról.

A Képcsarnok Kft. egyelőre nincs a minisztérium vagyonkezelésében, így a minisztériumnak tulajdonosi jogosítványai, társasági jogi eszközei a kft. működésével kapcsolatban egyelőre nincsenek. Ez nem jelenti azt, hogy ne tennénk lépéseket a közalapítvány vagyonának biztonsága érdekében a kft. vonatkozásában is. A napokban a közalapítvány feladatait és ingatlanvagyonát átvevő Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Hornyák Tibor úr személyében vagyonelszámolót neveztünk ki, az ő feladata többek között, hogy gondoskodjon az alapítványi vagyon megőrzéséről, és ellenőrizze a közalapítvány vagyonának felhasználását. A vagyonelszámoló közreműködésének köszönhetően jobban elkerülhetők esetleg olyan döntések, amelyek például a közalapítvány tulajdonában álló gazdasági társaságok jövőjét befolyásolnák.

Tájékoztatni szeretném arról, hogy február 24-én a közalapítvány kuratóriuma ismét napirendre tűzte a Képcsarnok Kft.-vel kapcsolatos hosszú távú szerződések jóváhagyását, amelynek elfogadása a korábbi miniszteri biztos fellépésének köszönhetően egyszer már lekerült a napirendről. Így történt ez most is, a kuratórium végül nem tárgyalta a kérdést, így a Képcsarnok ingatlanértékesítési és egyéb kérdéseiben már nem született döntés. Ezáltal az új tulajdonos keze nem lesz megkötve, mérlegelheti, hogy hogyan képzeli el az egyes üzletek és bérlemények jövőbeli működtetését.

A Képcsarnok leendő új vezetésének feladata lesz, hogy a birtokba kerülés után azonnal átvilágítsa és felmérje a kft. helyzetét, és ennek alapján az új tulajdonos számára egy gazdasági és szakmai koncepciót tegyen le a további működésről. A tárca célja, hogy a meglévő vagyonelemek hasznosítása az eddigieknél hatékonyabb módon és a kortárs magyar képzőművészet érdekében történjen. A képviselő úrral együtt azt szeretnénk, hogy a Képcsarnok Kft. üzletei továbbra is a kortárs magyar képzőművészet ügyét szolgálják.

Megjegyezni szeretném, hogy a Képcsarnok, amely a szocializmusban az állami műkereskedelem monopolvállalata volt, ma már szerény mása egykori önmagának, az egykori országos hálózat mára néhány galériára zsugorodott, és ez alapvetően a megváltozott piaci-gazdasági körülményekkel magyarázható. A meglévő galériák fontosak számunkra, hiszen sokszor egy-egy vidéki nagyvárosban ezek az üzletek jelentik a művészek számára a piacra jutást és a kapcsolatot a helyi közösséggel.

Tisztelt Képviselő Úr! Természetes, hogy tisztázni kell, mi vezetett oda, hogy a pár évvel ezelőtt még nyereséget felmutatni képes cég mára ennyire veszteségessé vált. Bízom benne, hogy a képviselő úr által kezdeményezett ügyészségi vizsgálat is belátható időn belül eredménnyel zárul. Ezzel együtt fontosnak tartom, hogy majd az ügyet a minisztérium mint új kezelő szerv is kivizsgálja, és a jövőben pontosabban meghatározza a Képcsarnok Kft. viszonyát a birtokában lévő kiállítóhelyekhez.

Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
168 64 2012.03.05. 4:05  61-67

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ön és szocialista párttársai már megint elkéstek, hat évvel ezelőtt kellett volna elmondania ezt az interpellációt (Közbeszólások az MSZP soraiból. - Az elnök csenget.), és akkor talán még meg is tapsolták volna érte.

Képviselő úr, ön becsületes ember, tisztességes szocialista, ezért el kell ismernie, hogy az egészséggel való tiltott "itt a piros, hol a piros"-ozást önök, szocialisták játszották hosszú évekig, csak ezt az önök szelektív emlékezete elfelejteti önökkel. Önök mindent megtettek az ország és az egészségügy tönkretételéért. Emlékeztetnék (Dr. Józsa István: Mikor lesz emelés?), és ha kell, ezt minden héten el fogom mondani önnek, hogy többek között azért van szükség az egészségügy átalakítására, mert önök, szocialisták tönkretették. Nem kicsit, nagyon. Önök voltak, akik közel 250 milliárd forintot tüntettek el a rendszerből (Közbeszólás az MSZP soraiból: Hazugság!), miközben a betegeket megsarcolták a vizitdíjjal meg a kórházi napidíjjal. Ha valamit hazárdjátéknak, "itt a piros, hol a piros" átverésnek nevezhetünk, akkor az az, amit önök nyolc éven át tettek.

Ezzel szemben a nemzeti együttműködés kormánya az átlátható, stabil, betegközpontú egészségügyi rendszer mellett tette le a voksát. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Így van!) Tudatában vagyunk annak, hogy milyen nehéz az egészségügyi dolgozók anyagi helyzete, ezért minden eszközzel azon vagyunk (Dr. Józsa István: Mondjál egyet!), hogy áldozatos munkájukat és a rájuk nehezedő felelősséget méltó módon ismerjük el.

(14.50)

A jelenlegi helyzet megváltoztatása egy lépésenként építkező folyamatként képzelhető el. Megnyugtatom, ez a folyamat már elkezdődött, ennek látható jele is mutatkozik. (Dr. Józsa István: Ettől félnek az érintettek is!)

Tisztelt Képviselő Úr! Az egyik első lépésként a rezidensek számára vezettünk be olyan támogatási formákat, amelyekkel anyagi helyzetük javítását és tartós hazai munkavállalásukat kívánjuk elősegíteni. (Tóbiás József: Mind örülnek neki!) Már van eredmény, 2010-hez képest 2011-ben több mint 250 fővel többen kezdték meg a szakorvosképzésüket, mint az azt megelőző évben. A humánerőforrás-stratégia egyik eszköze a rezidenstámogatási program, amelynek keretében az önök kormányzása alatti 400 főhöz képest több mint 600 szakorvos- és szakgyógyszerész-jelölt vállalta, hogy havi 100 ezer forintos állami támogatás fejében a diplomája megszerzését követően huzamosan Magyarországon fog egészségügyi tevékenységet végezni.

2012. január 1-jétől a rezidensek újabb támogatásra jogosultak, a szakképzéssel összefüggő dologi költségeik megtérítésére. Ennek összege 2012-ben 100 ezer forint.

Hangsúlyozom, hogy a Semmelweis-tervvel összhangban az egészségügyi ágazat vezetése minden pluszforrást az ágazatban dolgozók fizetésére, anyagi támogatására kíván fordítani. Bizonyítja ezt a tényt, hogy a népegészségügyi termékadóból 2011-ben befolyt összeget is az egészségügyi dolgozók jövedelmének javítására fordítottuk, így közel 5,6 milliárd forint forrásból, hozzávetőleg háromhavi pótlékuknak megfelelő egyszeri keresetkiegészítést kapott 2011 decemberében a külön jogszabály alapján munkahelyi pótlékra jogosult munkakörben dolgozó 68 100 egészségügyi dolgozó.

Az ágazati bérhelyzet pontos felmérése és a szakmai egyeztetés januárban megkezdődött, és jelenleg is folyamatban van, az összes érintett szakmai szervezet bevonásával.

Képviselő úr kérdésére, hogy milyen forrásból kívánjuk a bérfejlesztést fedezni, a válaszom az, hogy a bérfejlesztés alapjául a népegészségügyi termékadóból befolyó összeg megfelelő része és a rendszerszintű megtakarításból származó összeg megfelelő része állhat rendelkezésre. Elsődleges számításaink ezen források alapján kerülnek elvégzésére, további lehetséges források még az uniós programok forrásai.

Képviselő úr, hogy hol van a piros: ott, az önök oldalán. Arról pedig, hogy hol vannak az önök hazárdjátékának következményeként ellopott pénzek, arról ne minket kérdezzen, hanem kérdezze Zuschlag Jánost, Hunvald Györgyöt vagy Gyurcsány Ferencet. Ők adhatnak pontos választ a kérdéseire. (Németh Szilárd: Vegyen egy Nokiát! - Taps a kormánypártok soraiban. - Simon Gábor: Szégyen! - Tóbiás József: Kapcsolják fel a lámpát!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
168 70 2012.03.05. 3:48  67-73

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Mint ön is tudja, a kormány hivatalba lépését követően több, a családokat megerősítő, a gyermekvállalást segítő intézkedést is hozott. Csak néhányat említenék az általunk hozott családvédelmi intézkedésekből.

2011. január 1-jétől szélesebb körben és nagyobb összegben vehető igénybe a gyermekek utáni adókedvezmény. A szülés után elhelyezkedni kívánó kismamáknak 2012. január 1-je és december 31-e között lehetőségük lesz az újonnan bevezetett Start Bónusz kártya kiváltására, amelynek alapján az őket foglalkoztató munkaadó egy éven keresztül teljes járulékmentességben részesül.

A gyermekgondozási segély, a gyes 2011-től ismét a gyermekek hároméves koráig jár. Az ikergyermekeket nevelő családokat érintő pozitív változás, hogy minden egyes ikergyermek után külön jár a támogatás, hármasikrek esetén például az alapösszeg háromszorosa. Bevezetésre került az örökbefogadói gyes intézménye is.

2012-től módosultak a bölcsődei, óvodai, illetve családi napköziben történő gondozásért fizetendő térítési díj megállapítására vonatkozó szabályok, ami a különböző jövedelmi viszonyokat figyelembe vevő, igazságosabb finanszírozási rendszert alapoz meg. Ezzel összhangban a kormány szándéka, hogy ösztönözze az édesanyák nagyobb munkaerő-piaci részvételét. Ezt segítendő, elkötelezettek vagyunk a gyermekek napközbeni ellátásai, különösen a bölcsődei férőhely fejlesztése iránt. A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, valamint a családi napközi fejlesztésére és kapacitásának bővítésére az új Széchenyi-tervben áll rendelkezésre forrás.

A 2011. szeptember 15-én megjelent pályázati felhívás alapján mintegy 8,5 milliárd forintot lehet bölcsőde fejlesztésére fordítani. A családi napközikre vonatkozóan pályázati felhívás került meghirdetésre, amelyekre a tervezett forrás 8 milliárd forint. E fejlesztések 2013-ig folyamatosan valósulnak meg.

(15.00)

Az intézkedések célja, hogy azokon a településeken, ahol nincs bölcsőde, vagy kevés a bölcsődei férőhely, ott új beruházásokkal, bővítésekkel biztosítsuk e szolgáltatást. Fontos cél a meglévő férőhelyek korszerűsítése is. A tavalyi és az idei évben mintegy 9 millió forintból közel 2200 új bölcsődei férőhely létesült folyamatosan.

Képviselő Asszony! A törvény a fenntartóra bízza annak eldöntését, hogy el-e a jogszabály adta lehetőségekkel, és bevezeti-e a gondozásért kérhető térítési díjat. A bölcsődés gyermekek egyharmada jelenleg is valamilyen kedvezményt kap az étkezési költségekhez. A jogszabály erejénél fogva a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, a három- vagy többgyermekes családok gyermekei, valamint a tartósan beteg, fogyatékos gyermekeket nevelő családok mentesülnek a gondozási díj fizetése alól. E kedvezményben részesülnek még az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenesen nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermekek. A hátrányos helyzetű családok gyermekei szintén rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek, tehát eddig is ingyenesen vehették igénybe az ellátást. Ez a továbbiakban is így marad.

A kedvezményezeti körön kívül eső családok esetében pedig jövedelemarányosan kerül megállapításra a személyi térítési díj, tehát a szabályozás figyelemmel van a szülők jövedelmi helyzetére. Az önkormányzati fenntartónak lehetősége van arra is, hogy alacsonyabb összegben állapítsa meg a személyi térítési díjat, és a fenntartónak egyedi esetekben arra is van lehetősége, hogy elengedje ezt a térítési díjat.

Kérem válaszom elfogadását, köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
168 148 2012.03.05. 2:16  145-148

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Megértem az aggodalmát, hiszen Magyarország jelenleg is jelentős mértékben uniós forrásokból finanszírozza a pályakezdő fiatalok elhelyezkedését segítő programjait. Mind uniós, mind kétoldalú keretek között folyamatosan azt képviseljük, hogy mindent meg kell tennünk, minden lehetséges eszközt igénybe kell vennünk, hogy mai fiataljainkra ne elveszett nemzedékként emlékezzünk a későbbiekben.

Ugyanakkor a Szlovák Köztársaságnak nyújtott mostani támogatás nem azt jelenti, hogy Magyarország nem kaphat hasonlót. Engedje meg, hogy rávilágítsak az ügy hátterére is. A januári informális Európai Tanács kiemelten foglalkozott a fiatalok munkanélküliségének problémájával, mivel az minden tagállamban, így Magyarországon is különös aggodalomra ad okot. Teljes egyetértés volt abban, hogy sürgősen kezelni kell a fennálló helyzetet, ezért az Európai Bizottság már február elején úgynevezett akciócsoportokat hozott létre azokkal a tagállamokkal együtt, amelyekben az uniós átlag, azaz 30 százalék feletti a fiatalok munkanélküliségi aránya, idetartozik az ön által is felsorolt hét tagállamon kívül Szlovákia is. Az akciócsoportok többek között kiemelten vizsgálják, hogy hogyan lehetséges az adott tagállam rendelkezésére álló uniós források jobb felhasználása, illetve a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés javítása.

Ennek a folyamatnak az egyik lépése az ön által említett forráselkülönítés is. Mivel a fiatalok munkanélküliségi rátája Magyarországon is igen magas és alig marad el a 30 százaléktól, elképzelhető, hogy az Európai Bizottság Magyarországnak is hasonló akciócsoport felállítását fogja javasolni a közeljövőben. Információim szerint a Bizottság már felvette a foglalkoztatási ügyekért felelős tárcával a kapcsolatot, és folynak a tárgyalások a fiatalok munkanélküliségét csökkentő intézkedések végrehajtásáról és a rendelkezésre álló uniós források jobb felhasználásának lehetőségeiről.

Köszönöm szépen.

(16.10)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
168 164 2012.03.05. 2:04  161-164

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A 2011. évben megalkotott jogszabályok alapján megtörtént a megyei és a fővárosi egészségügyi ellátórendszer fekvőbeteg- és integrált járóbeteg-intézményeinek állami tulajdonba és fenntartásba vétele. Ehhez kapcsolódóan több jogszabály is elfogadásra került.

Ezek a jogszabályok átfogóan rendezik az ellátórendszer átalakításával kapcsolatos fontosabb kérdéseket, rendezik a konszolidálandó intézményi, illetve önkormányzati adósságállomány kezelésével, valamint a konszolidáció módjának és eszközeinek megvalósításával összefüggő problémák kezelését. Ennek a szabályrendszernek egyik fontos eleme a jegyzőkönyvi átadási-átvételi eljárás. Ezen eljárás kiemelt eleme az átvevő oldaláról az intézmények aktuális, hatályos és érvényes szerződésállományának teljes körű átvilágítása jogszerűségi, célszerűségi, fenntarthatósági szempontból egyaránt.

Amennyiben az átvilágítást végző állami szervezet jogszerűtlenséget tapasztal, értelemszerűen megteszi a megfelelő intézkedéseket. Ennek a feladatnak a teljesítése a korábbi megyei, fővárosi intézmények esetében folyamatban van jelenleg is.

Amíg azonban az intézmények az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában vannak, addig a fenntartói felelősség az önkormányzatot terheli. Ugyanakkor jelezném, hogy a fenntartó számára minden olyan lehetőség adott, amelynek eredményeként az intézmény szerződésállományát, a megkötött szerződések jogszerűségét, célszerűségét megvizsgálhatja. Jelen pillanatban az állam képviselőjeként közvetlenül az intézmény fenntartásába és az intézménnyel kapcsolatos belső szervezeti működési rendbe történő beavatkozásra nincs lehetősége a kormánynak.

Tisztelt Képviselő Úr! A szándékunk egyértelmű és világos. Amennyiben a városi fenntartásban lévő kórházak átvételére is sor kerül, teljes körű szerződésállomány-átvilágításra, szükség esetén pedig a megfelelő intézkedések megtételének kezdeményezésére fog sor kerülni ezen intézmények esetében is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
170 114 2012.03.12. 2:00  111-118

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Mint ahogy arra a képviselő úr is rávilágít, a világörökségről szóló törvény önmagában nem elegendő a magyarországi világörökségi területek megfelelő védelméhez, ahhoz ugyanis elengedhetetlen a törvény végrehajtása, azaz három lényeges elemének, a világörökségi kezelési terv elkészítésének, a világörökségi gondokságok újraszervezésének, valamint a pénzügyi források biztosításának gyakorlati megvalósítása.

A tárca a törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek előkészítését megkezdte. 2011. december 27-én kihirdetésre került a világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi várományos helyszínekről szóló kormányrendelet. A világörökségi gondnokságról szóló miniszteri rendelet előkészítése is befejeződött, annak kihirdetése a közeljövőben várható.

A végrehajtási rendeletekhez továbbá szorosan kapcsolódik az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló kormányrendelet, amely az említett bizottság egyik szakbizottságaként működő világörökségi testületre vonatkozóan tartalmaz rendelkezéseket. A szakbizottság megalakulására a közeljövőben kerül sor.

A végrehajtás jogszabályi hátterének utolsó elemét a tokaj-hegyaljai történelmi borvidék történeti tájjá nyilvánításáról szóló Nefmi-rendelet képezi. A rendelet egy régóta fennálló hiányt pótol. Lehetővé teszi, hogy a tokaji világörökségi helyszín esetében is elkészülhessen a világörökségi helyszín védelmét és fenntartható használatát lehetővé tévő világörökségi kezelési terv, valamint sor kerülhessen azon világörökségi gondnokság kijelölésére, amely a kezelés feladatait a tokaji helyszínen elláthatja.

A végrehajtás további elemét képezi a világörökségi tervtanácsok kérdése. Ezzel kapcsolatban a Belügyminisztériummal együttműködésben megkezdtük a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
170 118 2012.03.12. 0:52  111-118

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm szépen, hogy alkalom volt erről beszélni.

A rendeletek végrehajtása, illetve elkészítése mellett az is fontos, amiről még nem beszéltünk, hogy pénz is kell ahhoz, hogy ez a dolog működjön. Öröm az, hogy Magyarország 2012. évi költségvetésében 200 millió forint szerepel a világörökségről szóló törvény végrehajtására. Nyilván az a célunk, az a feladatunk, hogy ezt az összeget megfelelően használjuk fel, ez így is lesz, és nagyon jó keretet teremtenek erre az elkészített rendeletek, és nagyon fontos lesz azon képviselők segítsége is, akik ezen ügy elkötelezettjei.

Köszönöm ezt képviselő úrnak, és köszönöm a tisztelt Háznak is, hogy úgy, ahogy amikor a vita zajlott e törvényről, akkor is, most is kellő fegyelemmel és odafigyeléssel követték ezt az ügyet.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti sorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
170 180 2012.03.12. 1:49  177-180

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Képviselő úr, ön téved, és nagyon nagyot téved. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a magyar kulturális élet program- és rendezvénytámogatására hivatott Nemzeti Kulturális Alapon keresztül közpénzből 2010-ben 8,5 millió forint, 2011-ben több mint 17 millió forint, azaz összesen az elmúlt két évben 26 millió 72 ezer forint támogatásban részesítette a Fonót. 2010-ben a támogatottak között szerepelt a már említett "Utolsó óra" program, a Fonó 15 éves fennállásának jubileumi zenei sorozata és jubileumi koncertsorozata, illetve a Budapest Folk Fest. 2011 során a Nemzeti Kulturális Alap négy különböző kollégiuma mintegy 15 alkalommal ítélte támogatásra érdemesnek a Fonó pályázatait, és jelentős összegekkel segítette programjai megvalósításában. És ez így van rendjén, képviselő úr.

Egyébként a Fonó vezetőjével a múlt héten személyesen vettem fel a kapcsolatot, hogy ezt a félreértést tisztázzuk. Megértem, hogy több támogatást szeretne a Fonó, és működésének a biztosítását is szívesen venné. De biztosíthatom önöket, hogy ezután is, ahogy eddig is segíteni fogjuk a Fonóban folyó munkát. Ezt a félreértést tisztázzuk azért is, mert a nemzeti együttműködés kormánya, ahogy eddig is, továbbra is fontosnak tartja és segíti a nemzeti értékek megőrzését.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
170 192 2012.03.12. 2:06  189-193

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Mindenekelőtt tisztáznám a helyzetet, hogy mindenki számára világos legyen. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Jó lenne.) Tekintettel arra, hegy önök, szocialisták eladósították és tönkretették az országot, a nemzeti együttműködés kormányának új irányt kellett kijelölni. Az ön által is említett kormányhatározat a 2012-es költségvetés végrehajtását erősíti meg.

Tisztelt Képviselő Úr! Ön, aki most kiment a teremből, és még csak a válaszra sem kíváncsi (Dr. Lamperth Mónika közbeszól.), folytatnám, azt állítja, hogy a kormány tervei a betegek pénztárcájára mennek. Kérem önt, aki éppen távozott az ülésteremből, hogy gondolja végig azokat az intézkedéseket, amelyeket önök hoztak - örülök, hogy visszajött -, és azokat, amelyeket a jelenlegi kormány hozott. Önök bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, mi nem. A szocialisták szavazatukkal támogatták a betegek megsarcolását, a Fidesz képviselői nem tettek ilyet.

Ha már keserű piruláról beszél, akkor emlékeztetném, hogy a legkeserűbbet önök, szocialisták adták be a betegeknek (Dr. Garai István Levente: Évente 120 milliárddal sarcoljátok meg.), ön személy szerint is végigasszisztálta 2007-ben a gyógyszertámogatások drasztikus csökkentését. Akkor a betegterhek közel 20 százalékkal emelkedtek, képviselő úr. Ilyen mértékű drágulásra azóta sem volt példa, sőt, az általunk bevetett vaklicitrendszerrel ősszel közel 20 százalékos, a tavaszi licit esetében pedig most az első adatok szerint további 10 százalékos csökkenést sikerült elérnünk. Emellett április 1-jétől indul a kötelező hatóanyag-felírási rendszer a koleszterincsökkentők esetében (Több szocialista képviselő közbeszól.), itt 5 milliárd forint értékű árcsökkenés valósul meg. (Dr. Garai István Levente: Tessék elolvasni a kormányhatározatot és arra válaszolni!)

Mi a szocialista kormányzat korbácsrendelete helyett a háziorvosokat és a gyógyszerészeket ösztönözzük. Mindezek mellett visszaállítottuk az önök által költségvetési forrástól megfosztott kispatikai támogatást.

Képviselő úr, kérem, hogy amikor minden ok nélkül, feleslegesen riogat, akkor se felejtse el, hogy önök mit tettek, illetve mit nem tettek az egészségügyért és a beteg emberekért.

Köszönöm a figyelmét. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
171 4 2012.03.13. 3:41  1-4

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Engedje meg, hogy az utolsó gondolataival kezdjem, és arra reagáljak.

Ön említette és idézte Hoffmann Rózsa államtitkár asszonyt. Mindenképpen szeretném megvédeni államtitkár asszonyt, bár a munkája magáért beszél, és az az igazi védelem, és én innen, erről a helyről is nagyon köszönöm neki, hogy ilyen nagy odaadással viszi végig ezt a fontos nemzeti ügyet, ezt az átalakítást az oktatásban. De képviselő asszony említette és idézte államtitkár asszonyt, miszerint ő beszélt arról a Nemzeti alaptanterv kapcsán, hogy generális véleményként fogalmazódott meg a Nemzeti alaptanterv ügyében, hogy túl sok a tananyag. Igen, valóban államtitkár asszony szó szerint ezt mondta: "ezen még valahogy lehet változtatni, kiadtam a jelszót, hogy baltát a kézbe".

De, tisztelt képviselő asszony, ön itt egész másról beszél. A "baltával mennek neki" kifejezést használja, amit itt egyébként félrevezetően használ, és ez alapvető eszközismereti félreértést sugall, amelyet reményeim szerint a Nemzeti alaptanterv kiemelt fontosságú hon- és népismeret-fejlesztési területen majd szélesebb tömegek esetében is orvosolni tud.

Amire az ön által használt szintagmából következtetni lehet, az a fejsze. A fejsze ék alakú hasító szerszám, részei az él és a fok, amely utóbbiban lévő üreg a nyél hüvelye. Az ácsfejsze eleven erővel hat, és így többnyire két kézre szolgáló hosszabb nyéllel látják el. Klasszikusan favágásra használják. Így "fejszével menni a Nemzeti alaptantervnek" lehetne az itt előadott hozzászólásának a címe, nem a "baltával mennek neki", és akkor érthető lenne az ön szándékának dinamikája, elpusztítani, lerombolni, tövestől vagy tőből kivágni a dokumentumokat. Ha jól értettem, ön így áll ehhez a kérdéshez. Csodálkozom ezen, mert egyébként ez a dokumentum nagyjából 80 százalékában ugyanazt tartalmazza, mint a korábbi, de ön tudja, hogy hogy áll ehhez a kérdéshez.

De ahogy szó is volt róla, a híradások baltáról szóltak, nem fejszéről, és a balta kéziszerszám, képviselő asszony. Általában faragáshoz, aprításhoz, hasításhoz vagy lyukasztáshoz használjuk. A múltban fegyverként és vallási kultikus eszközként is használták. Gyakori heraldikai szimbólum volt. Baltával nem mennek neki semminek, látjuk, finom, történeti, művészeti konnotációban gazdag eszköz, általában a fafaragás mesterségében használatos, illetve használóját az különbözteti meg használójától, hogy alkalmazása végeredményeként gyújtós vagy faszobrocska kerül ki az illető keze alól. Használata egyébként különösen ajánlott vitaanyagként közzétett nemzeti alaptantervek faragásához, melyek az előkészítés során természetüknél fogva csak terebélyesedni tudnak. Lobbiérdekek, ágazatok, szakterületek látják nélkülözhetetlennek az alapba való bekerülésüket. A vita során azonban ugyanők egymásra is pillantást vethettek, és így a kialakult konszenzus a csökkentés igénye lett, egybehangzóan tárcánk eredeti célkitűzésével is.

A végleges forma kialakításakor egyébként pedig szükség lesz szikére, tűre, cérnára és baltára is; fejszére, képviselő asszony, semmiképp, és nekimenni sem kell a Nemzeti alaptantervnek, semmi esetre sem kell nekimenni. Csak szeretném elmondani, hogy ez egy olyan anyag lesz, amely innovatív, és nem megköt, hanem lendít majd bennünket. (Osztolykán Ágnes: Szégyen, aki ezt leírta magának!)

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti sorokból.)

(9.10)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
171 8 2012.03.13. 0:00  5-8

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön hozzászólásának címe azt mondta, hogy senkit nem hagyunk az út szélén, ahogy itt ön jelezte is a hozzászólása elején. Így van, a kormány senkit nem hagy az út szélén, ebben igaza van, persze a hozzászólásában már egészen mást állított, de ön téved, képviselő úr. Nézzünk néhány példát!

Engedje meg, hogy beszéljek például a hajléktalanellátás ügyéről, és beszéljek a lakhatás kérdéseiről is. A hajléktalanellátás esetében a kormányzat a szolgáltatások működéséhez 2012-ben előreláthatólag 8,5 milliárd forint körüli összeget fordít, és ez nagyságrendjében megegyezik az előző évek támogatásaival, s mindezen túl rendelkezésre állnak kiegészítő források is majd, amelyek lehetőséget teremtenek egyedi programok, az ellátás fejlesztését célzó programok megvalósítására. A költségvetési törvény értelmében 2012-ben ez több mint 500 millió forint lesz.

Nagyon fontos ügy, és néhány konkrét példát is mondanék, nézzük a támogatások révén megvalósuló jelentősebb fejlesztéseket! A Hajléktalanokért Közalapítvány kap több mint 155 millió forintot, az Összefogás Közalapítvány 100 millió forintot, a Fővárosi Önkormányzat "Fűtött utca" programja 500 millió forintból gazdálkodhat a tervek szerint, a LÉLEK-program támogatása a fővárosban 300 millió forintos, és a Hajléktalanokért Közalapítvány "Vissza az utcáról" programja is 105 millió forintos program lesz. Az utcai szociálismunkás-szolgálatok finanszírozását is átalakítottuk, kedvezően, ez is nagyon fontos az emberek segítésében. 2012. január 1-jétől a normatív finanszírozást felváltotta a pályázati úton történő forráselosztás, amely lényegesen hatékonyabb formája a szolgáltatás finanszírozásának, és a pályázat során mindösszesen 86 szervezet nyerte el a 3 éves finanszírozás lehetőségét, és minden nyertes a 2011-ben, korábban jellemző, körülbelül 4,5 millió forintnál nagyobb, 5,5-7 millió forint közötti összegekből végezheti majd a tevékenységét. Szóval, senkit nem hagyunk az út szélén.

Nézzük a lakhatás és a kilakoltatás kérdését! Ennek is van egy története, amit érdemes végigmondani, hogy a kormány milyen lépéseket tett ebben az ügyben. A következőket: a kormány javaslatára az Országgyűlés a probléma átmeneti kezelésére 2010. augusztus 11-től speciális feltételekkel kilakoltatási moratóriumot állapított meg, amely 2011. április 15-éig, lakáshitelek esetén 2011. július 1-jéig tartott. A devizahitelesek megsegítését célzó intézkedések folyamatos bevezetésével párhuzamosan került sor a kilakoltatási moratórium fokozatos megszüntetésére. Az Országgyűlés által 2011 júniusában elfogadott törvény kényszerértékesítési kvótákat vezetett be, a kvóták jelentősen korlátozzák a hitelezők által negyedévenként kényszerértékesítésre adható ingatlanok számát.

A következő lépés 2011. május 30-án történt, ekkor hozta nyilvánosságra a kormány az otthonvédelmi akciótervet, amely a bajba került devizahitelesek számára - lehetőségeik függvényében - többféle megoldást kívánt nyújtani. Ennek egyik eleme az árfolyamgát és a Nemzeti Eszközkezelő intézménye. A kormány és a Bankszövetség között 2011. december 15-én jött létre megállapodás, és a megállapodás lényegesen kedvezőbbé teszi az árfolyamgát intézményét, és bővíti a Nemzeti Eszközkezelő szerepét is.

(9.20)

Az eszközkezelőre vonatkozó szabályozás módosítása is benyújtásra kerül hamarosan. Az eszközkezelő vásárlási kvótája a megállapodás alapján a jelenlegi 5 ezer ingatlanról 25 ezer ingatlanra emelkedik, és nemcsak a két gyermeket, hanem az egy gyermeket nevelők ingatlanát is megveszi az új intézmény, ha megfelelnek a feltételeknek. A tartósan nem fizető jelzáloghitel-adósok tartozását a Bankszövetséggel kötött megállapodás szerint a hitelintézetek forintra váltják át, és 25 százalékát elengedik. A kormány már döntött a szociálpolitikai kedvezmény és a forintalapú lakáskölcsönökhöz nyújtott otthonteremtési kamattámogatás bevezetéséről is.

Ebből is látható, kedves képviselő úr, hogy önökkel ellentétben, az önök nyolcéves kormányzásával ellentétben a nemzeti együttműködés kormánya senkit nem hagy az út szélén. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban. - Dr. Józsa István: Kérdezd meg azt a 3 milliót, aki kevesebbet keres!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
171 12 2012.03.13. 4:44  9-12

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Engedje meg, hogy néhány tényre felhívjam szíves figyelmét, amelyek hitelesen cáfolják az ön állításait.

Először is, tisztelt képviselő úr, tény, amelyet ön vélhetően szándékosan figyelmen kívül hagy, hogy az idei évben beadott felsőoktatási jelentkezésekkel kapcsolatban napvilágot látott számok egyelőre csak részadatoknak tekinthetők, előttünk áll még a pótfelvételi időszak, amely iránt várhatóan a korábbi évek tapasztalatai szerint nagy lesz az érdeklődés. Végleges számok tehát legkorábban a pótfelvételt követően, nyár végén várhatók.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a jelentkezési számok alakulását számos külső tényező befolyásolja. Ilyen például az érintett korosztály demográfiai alakulása. Sajnálatos tény, amelyet számos kimutatás és kutatás is igazol, hogy az érettségiző korosztály létszáma évről évre folyamatos csökkenést mutat, ezt ön is említette.

Ami pedig a konkrét jelentkezési számokat illeti, míg 2007-ben 108 928-an, 2008-ban 96 991-en jelentkeztek felsőoktatási intézménybe, addig az idei évben a jelentkezők száma elérte a 109 ezret. Kérdezem én, hol látja ön a hazai felsőoktatás elsorvasztásának első jeleit. (Farkas Gergely: A tavalyival!) Csak a rosszindulat láttathatja ezt önnel, képviselő úr.

Szeretném hangsúlyozni, hogy az eddig beadott jelentkezések száma már így is meghaladja a hazai felsőoktatás maximális kapacitását. Érti? Meghaladja! Vagyis: ahogy a korábbi években, évtizedekben, úgy az idei évben is túljelentkezés lesz a hazai egyetemeken és főiskolákon. Képviselő Úr! Túljelentkezés lesz a hazai egyetemeken és főiskolákon. Meglátásom szerint ez is ékes bizonyítéka annak, hogy a diákok továbbra is vonzónak találják a hazai egyetemeken és főiskolákon folyó képzéseket, ami mindenképpen örömteli hír.

Idekívánkozó tény az is, hogy a korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy sokan épp anyagi nehézségek miatt hiába nyertek felvételt egy adott felsőoktatási intézménybe, mégsem iratkoztak be az első évfolyamra. Ennek hátterében az áll, az állt sokszor, hogy a diákok részére nem állt rendelkezésre egy olyan finanszírozási modell, mint amit a mostani kormány, amit mi meghirdettünk. A Diákhitel 2 program ugyanis mindenki számára lehetővé teszi, hogy a felvétel évében elkezdhesse tanulmányait, függetlenül épp aktuális anyagi helyzetétől. E tekintetben a Diákhitel 2 program növelni fogja a társadalmi mobilitást is, hiszen a program elindításával nagy terhet vesz le minden tanulni vágyó fiatal hallgató válláról.

Tisztelt Képviselő Úr! A jelentkezők száma ugyan fontos adat, ám nem csupán ez az egyetlen mércéje a felsőoktatásnak. A magyar kormány, a kormányunk az új felsőoktatási törvény hatályba léptetésével letette voksát a minőségi felsőoktatási rendszer megteremtése, illetve a feltétel nélküli ingyenes képzés helyett a felelősségelvű ösztöndíjrendszer bevezetése mellett. A tavalyi 200 pont helyett 2012-ben legalább 240 pontra lesz szüksége a hallgatóknak a hazai felsőoktatási rendszerbe való bekerüléshez.

(9.30)

Biztos vagyok abban, hogy mindezek biztosítékai a minőségi felsőoktatás felé történő elmozdulásnak. Egyúttal szeretném felhívni a képviselő úr figyelmét arra, hogy az idei évtől kezdve a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 100 milliárd forint uniós forrást biztosít a hazai felsőoktatási intézmények számára, mindamellett, hogy az intézményekkel közösen megkezdjük a felsőoktatás középtávú fejlesztési stratégiájának kidolgozását is. Az uniós alapok által biztosított források elsősorban az egyetemek és főiskolák oktatási minőségének fejlesztését célozzák. A pályázatokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium hamarosan közzéteszi. Úgy vélem, képviselő úr, hogy a 100 milliárd forintnyi forrás óriási lehetőség a hazai egyetemek és főiskolák számára, hiszen általa új alapokra helyezhető az egész felsőoktatási ágazat.

Tisztelt Képviselő Úr! Ön azt állította, hogy a kormány elsorvasztja a hazai felsőoktatást, én azonban épp az ellenkezőjét állítom, vissza kell utasítanom a vádaskodásait, hiszen a 100 milliárd forintnyi intézményfejlesztési forrás, a sikeres felvételhez szükséges megemelt minimális pontszám, a Diákhitel 2 program nemhogy elsorvasztja a hazai felsőoktatást, hanem új életre kelti azt.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
171 18 2012.03.13. 3:24  15-18

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm szépen a felszólalását, és engedje meg, hogy én is elmondjam az ezzel kapcsolatos gondolataimat.

Igen, Szigethy Attila az 1956-os forradalom Győr-Sopron megyei, nyugat-magyarországi vezetője volt, a forradalmi Dunántúli Nemzeti Tanács elnöke, a forradalom mártírja. Fiatalon kisvárosi tisztviselő, ipartestületi titkár, járásbírósági írnok és később jegyző volt. A forradalom kitörése után, 1956. október 26-án érkezett Győrbe, ahol az ekkor megalakuló ideiglenes nemzeti tanács elnöke lett. Október 28-án ultimátumot intézett Nagy Imréhez, követelve az ÁVH feloszlatását, a többpárti választások kiírását és a tárgyalások megindítását a szovjet csapatok kivonásáról. Értesülve a mosonmagyaróvári sortűzről, Földes Gábort és Tihanyi Árpádot küldte a városba a további vérontás megakadályozása érdekében. A kezdetektől a forradalom konszolidációjáért, a békés megoldásért küzdött.

Október 30-án a vagongyári munkások és a honvédség mozgósításával szerelte le a készülő puccskísérletet, és este megalakult a Dunántúli Nemzeti Tanács, amely első ülésén őt választotta elnökévé. Küldöttségük Budapesten tárgyalásokat folytatott Nagy Imrével és Tildy Zoltánnal. Ezek nyomán november 2-án felszólította a győri üzemeket a munka felvételére. November 4-e után néhány napig bujkált, majd visszatért Győrbe, ahol igyekezett megakadályozni a forradalom vezetőinek letartóztatását. A forradalom leverése után Szigethy Attila elutasította a kollaborálást Kádár ellenforradalmi kormányával.

Miután a rendszernek nem sikerült maga mellé állítani az erkölcsi tartását mindvégig megőrző politikust, megindultak az ellene intézett támadások: 1957 májusában letartóztatták, politikai vádakat koholtak ellene, a megtorlás bűne - mint szerte az egész országban - Győr-Sopron megyében is tombolt. Ennek lett áldozata Szigethy Attila, akinek életével kellett fizetnie forradalmi hitéért, emberi tartásáért és tisztességes politikai meggyőződéséért. Mielőtt ügyében ítélet született volna, öngyilkosságot követett el.

Az 1956-os forradalmat és szabadságot az olyan emberek, mint Szigethy Attila tették igazán nemessé és naggyá, akik nem féltették életüket azért, hogy szembeszálljanak az elnyomókkal és harcoljanak a szabadságért, amely mindig is mélyen gyökeredzett a magyar emberekben.

Mi, magyarok a XX. században vívtuk ki szabadságunkat, amiért rengeteget küzdöttünk olyan időkben is, amikor Európa nyugati felében az már természetes volt. Ezért is kell mindig megemlékeznünk azokról a hősökről, akik életüket adták azért, hogy mi most a XXI. században szabadok lehetünk. Ne gondoljuk azt, hogy ez a szabadság számunkra természetes, ezért Pongrátz Gergelyek, Szabó bácsik, Wittner Máriák, Mansfeld Péterek, Szigethy Attilák és sokan mások harcoltak. Nekünk, ma élő embereknek pedig kötelességünk megőrizni a kivívott szabadságunkat, mindig szembeszállni az elnyomó rendszerekkel, és felhívni a világ közvéleményének a figyelmét, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő.

Köszönöm szépen még egyszer a képviselő úrnak ezt a megemlékezést, és nagyon örülök annak, hogy egyetértünk a következtetésekben. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
172 32 2012.03.19. 4:00  29-35

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók támogatásának eddigi rendszere valóban igazságtalan volt. A kormány szándéka, hogy ezt az igazságtalan és inaktivitásra ösztönző rendszert átalakítsa. Elsődlegesen azt kívánjuk elérni, hogy mindenki lehetőséget kapjon képességeinek és adottságainak megfelelő, értékteremtő munkavégzésre. Az átalakítás célja az egészségkárosodáson alapuló ellátások egységes, átlátható rendszerének létrehozása. Az új rendszerben a foglalkoztathatósági szempontok érvényesülnek, és hangsúlyos szerepet kap végre a foglalkozási rehabilitáció.

A támogatási rendszer teljes átalakításra kerül. Első lépésként a parlament elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényt, majd a kormány a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló kormányrendeletet. Ezzel átalakult a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott személyek pénzbeli ellátási, illetve foglalkozási rehabilitációs rendszere.

Második lépésként az előző kormányzat által létrehozott támogatási rendszer igazságtalanságai szűnnek meg. Már 2011-ben jelentősen csökkentettük azokat a torz arányokat, amelyek a költségkompenzációs támogatás és a rehabilitációs költségtámogatás között évek óta fennálltak. A támogatások elbírálásánál kiemelt szempont volt a súlyosan fogyatékos munkavállalók létszáma. Ezzel is a felkészülést szolgáltuk annak érdekében, hogy kialakítsuk az egységes támogatási rendszert, amely új akkreditációs eljáráshoz lesz kötve.

Tisztelt Képviselő Asszony! Már megjelent az a 900 millió forintos pályázat, amely a védett és a közhasznú szervezeteket támogatja a foglalkoztatás fenntartásában, a létszám növelésében. A részletek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján olvashatóak. Az Új Széchenyi-tervben kiírt pályázatokon egyenlő eséllyel vehetnek majd részt a védett szervezetek és a költségkompenzációs támogatásban részesülő foglalkoztatók.

Szintén a fogyatékos munkavállalók elhelyezkedési esélyét növeli a rehabilitációs kártya, amelyet minden megváltozott munkaképességű és dolgozni akaró munkavállaló kiválthat. Az erre vonatkozó rendelet rövidesen kihirdetésre kerül. Bizonyára ön is tudja, hogy a rehabilitációs kártya jelentős járulék-, azaz a szociális hozzájárulási adó alóli mentességet biztosít annak a munkáltatónak, aki megváltozott munkaképességű embernek ad munkát. Ezen túlmenően a rehabilitációs kártya használata jelentősen csökkenti a munkaadó adminisztrációs terheit. A kártyával jelentkező munkavállalót bármiféle egyéb, például akkreditációs kötelezettség nélkül alkalmazhatják. Így a munkavállalónak megnőnek az esélyei a munkába állásra, hiszen bármely munkáltatónál vállalhat munkát.

A megváltozott munkaképességű emberek minél nagyobb arányú foglalkoztatása növeli az élet minden területén az esélyegyenlőségük megvalósulását, elősegíti társadalmi integrációjukat, azaz a társadalom életében történő mind teljesebb részvételüket. Terveink szerint ezek az eszközök ki fogják zárni annak a lehetőségét, hogy az elmúlt időszakhoz hasonlóan egy igazságtalan támogatási rendszer működjön. Nem lesz különbség a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók támogatása között, mert mindegyik foglalkoztató számára azonosak lesznek a feltételek.

Köszönöm, hogy meghallgatott. (Taps a kormánypártok soraiban.)

(14.00)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
172 38 2012.03.19. 4:06  35-42

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A 2010. évi kormányváltást megelőzően az Országos Mentőszolgálat utolsó mentőgépkocsi-beszerzésre vonatkozó ötéves keretszerződés aláírására 2003 decemberében került sor. Ez a szerződés 2007. december 31-éig biztosított lehetőséget arra vonatkozóan, hogy az egészségügyi tárca a mentőszolgálat számára új autók beszerzéséről gondoskodjon. Sajnálatos, hogy 2008. január 1-jétől a kormányváltásig, a szocialista kormány regnálása alatt nem került sor új mentőautó megrendelésére. Még sajnálatosabb, hogy a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok alatt gyakorlatilag semmi érdemi előkészület nem történt erre vonatkozóan. Így a mentőgépkocsipark ismét elöregedett, a gépjárművek nagy része jelentős futásteljesítményük és életkoruk miatt is gyakran javításra szorul. A javításra váró átmenetileg kiesett állomány jelentősen nehezíti a biztonságos működtetéshez szükséges feltételek teljesítését.

Az észlelt helyzet okán a kormány 2010 végén 849 millió forintos támogatást biztosított a mentőszolgálat számára új mentőautók beszerzésére. Az Országos Mentőszolgálat a közbeszerzési felhívást közzétette, a szerződés megkötésére 2011. szeptember végén került sor.

Tisztelt Képviselő Úr! 2012. január végéig 37 darab eset- és rohamkocsi érkezett meg, ezen eset- és rohamkocsik közül került ünnepélyesen átadásra 2011. december 21-én az első néhány autó. Január utolsó napjáig 11 rohamkocsi állt rendszerbe, elsőként a közép-magyarországi régió területén, az ezt követő három hétben heti 8-10 darab járművet tudtak használatba adni. Minden megyeszékhelyre került minimum egy-egy darab új jármű, de a három legnagyobb esetszámú megyében 2-2 darab állt szolgálatba. Egy új rohamkocsit az evangélikus egyház is ajándékozott a 37 darab, költségvetési forrásból beszerzett jármű mellé. Itt is szeretném ezt a nemes gesztust megköszönni nekik.

Tehát a 849 millió forintos költségvetési forrásból szereztük be ezt a 37 járművet. Ezen túl az elmúlt évben 574,5 millió forintos támogatás is rendelkezésre állt a mentőszolgálatnak gépkocsik beszerzésére. A közbeszerzési felhívás megjelent, a beadott pályázatok értékelése lezajlott, a nyertes pályázóval a szerződés 2011. december végén megkötésre került. Ebből a forrásból 23 darab úgynevezett B típusú mentőgépkocsi beszerzése valósul meg. A szerződés értelmében a gépkocsik leszállításának határideje 2012. június 30. A mentőszolgálat december végén az uniós közbeszerzési honlapon közzétette a B típusú mentőautók beszerzésére vonatkozó legújabb felhívást, amelynek értelmében 1 milliárd 450 millió forintos forrásból lesz lehetőség a kiöregedett gépkocsipark pótlásának folytatására. Terveink szerint ebből a keretből 60-70 mentőautó megvásárlására nyílhat lehetőség korrekt ajánlatok és sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén. Reményeink szerint az autók még ebben az évben megérkeznek.

A mentőszolgálat fejlesztésére, a tárgyi feltételek biztosítására további lehetőséget teremtenek az Új Széchenyi-terv során az európai uniós forrásokból megvalósuló beruházások. A társadalmi infrastruktúra operatív program keretében lesz lehetőség erre. Ez is újabb mentőkocsik beszerzését teszi lehetővé. Ebből a forrásból legalább 200 darab új kocsi beszerzése valósulhat meg. A támogatási szerződés aláírására 2012 első felében kerülhet sor.

Ez a helyzet a mentőkocsikkal kapcsolatosan, képviselő úr. Kérem, fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
172 66 2012.03.19. 4:12  63-69

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ha ön demokrata, megengedi, hogy úgy válaszoljak, ahogyan én szeretnék. (Kovács Tibor: Megszoktuk!) Szeretném elmondani önnek, hogy az, amit itt mondott, az, amit le is írt az interpellációjában, az engem megdöbbent. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Na! - Dr. Józsa István: Még szép!) Azt mondják önök, és ezt is írják, hogy az egészségügyi dolgozók mehetnek isten hírével. Ezt próbálják itt bizonygatni nekünk éppen önök. Ez a gondolkodásuk nagyon jól jellemzi az önök világlátását. De nem mi mondtuk, képviselő úr, hogy akinek nem tetszik, el lehet mennie az országból, hanem az önök egykori miniszterelnöke mondta ezt. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Úgy van!) Most pedig ön feláll, és azt sugallja, hogy idehaza nincs jövőjük az egészségügyben dolgozóknak. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Végre igazat mondott!) Én ezt határozottan visszautasítom, képviselő úr, mert igenis van jövője ennek az országnak, és van jövőjük az embereknek. (Taps a kormánypártok soraiból.) Mi ezért dolgozunk.

Képviselő úr, a munkánk vezérelve a magas minőségű és biztonságos fenntartható betegellátás az egészségügyben. Azt azért ne felejtsük el - ahogy ön azt jelezte is előre, hogy erről fogok beszélni, mert kell erről beszélni -, elsősorban az önök, szocialisták elhibázott politikájának köszönhetően az egészségügy eljutott a működőképessége határához, így a rendszer valamennyi szintet érintő újratervezése már tovább nem halogatható. Hangsúlyozom, és lassan mondom, hogy önök is megértsék: az önök ténykedésével szemben nem a források kivonása a cél, hanem a rendelkezésünkre álló források újraelosztása az ellátórendszer szereplői és szintjei között. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Lásd gyógyszerkassza!)

A munkafolyamat jelenlegi fázisában a fekvőbeteg-ellátás szerkezetét feltérképeztük, felszínre kerültek az anomáliák, a területi egyenlőtlenségek, az önök által kialakított torz finanszírozási rendszer által generált ellátási szerkezet problémái. Tisztelt Képviselő Úr! A betegek biztonságos ellátása átszervezést igényel, így előfordulhat, hogy egyes intézmények eddigi tevékenységi köre módosul; nem bezárjuk őket, módosul. Az aktív ágyak számának csökkenése mellett lehetőségünk nyílik, hogy a betegek lakhelyéhez közeli ellátási formákat - egynapos sebészet, krónikus ellátás, rehabilitáció, járóbeteg-szakellátás - tovább erősítsük. Így mindenképpen egy sokkal kiegyensúlyozottabb, a valós szükségletekhez szorosabban illeszkedő ellátórendszer kiépítése várható.

Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által említett, merthogy itt az interpellációban írta és kérdezte a fül-orr-gégészeti, sebészeti, nőgyógyászati, urológiai ellátásokat: ezeken a területeken az orvostudomány, a technika fejlődése már lehetővé teszi, hogy az egynapos sebészetek kialakított rendszerével is tudjunk segíteni a betegeknek. Ez egy olyan új rendszert hoz, amikor a betegek jó részének továbbra sem kell utaznia azért, hogy az eddigi ellátáshoz hozzájussanak. Tehát a legtöbb helyen csak a finanszírozási forma változik, de a szakma nem. Így az egészségügyben dolgozóknak sem kell attól tartaniuk, hogy elveszítik munkahelyüket.

A képviselő úr annak a félelmének is hangot adott, hogy a funkciót váltó intézmények esetén munka nélkül maradó egészségügyi dolgozókkal kell majd itt számolnunk. Ezzel szemben mindannyian tudjuk, hogy az egészségügyben humánerőforrás-problémák a munkaerőhiány miatt jelennek meg. Éppen ezért a munkánk során erre is oda kell figyelnünk, és biztos vagyok benne, hogy munkánk hozzájárul egy átláthatóan működő, a területi egyenlőtlenségeket csökkentő, fenntarthatóan működtethető egészségügyi ellátórendszer kialakításához; és ebben az új struktúrában az egyértelmű betegutaktól az eddigieknél sokkal biztonságosabbá tett sürgősségi betegellátás is meg fog jelenni, ahol minden egészségügyi szakemberre számítunk.

Képviselő úr, mi minden egészségügyben dolgozó szakemberre számítunk. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
172 108 2012.03.19. 1:58  105-112

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. (Dr. Józsa István: Csak az igazat!) Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az alapellátás fejlesztését stratégiai fontosságúnak tekintjük. Az alapellátásban dolgozók munkájának és a rájuk nehezedő felelősségnek az elismerését célzó intézkedésekre törekszünk valamennyi rendelkezésünkre álló eszközzel. Fontosnak tartom, hogy minden tervezett intézkedés, illetve jogszabály-módosítás előtt folyamatosan egyeztetünk a szakmai szervezetekkel.

A generációváltás felgyorsítására 300 millió forintos, vissza nem térítendő támogatást biztosítunk pályázati úton a fiatal háziorvosok részére a "Praxisváltás" program keretében. Ez alapvetően kétfajta támogatási rendszert, praxisjogvásárlásra, illetve a rendelő fejlesztésére szolgáló összegeket biztosít.

(15.20)

A praxisjogvásárláshoz igényelt összeg alsó határa egymillió, maximális összege pedig négymillió forint, a feladat megvalósítására összesen 200 millió forint áll rendelkezésre. A rendelők felszerelésére vonatkozó pályázattal az indokolt eszközbeszerzéseket és a kulturált betegfogadást biztosító bútorzatok beszerzését támogatjuk. A meglevő praxis felszereléséhez maximálisan egymillió forint igényelhető. A pályázatra két körben százmillió forintos keretösszeg biztosított. A beérkezett pályázatok első körének elbírálása már meg is történt.

A generációváltást segíti a rezidensképzés mellett két olyan háziorvos-képzési forma, amely működik, amely növelheti a belépésre alkalmas orvosok számát, az úgynevezett praxis I. program keretében szakképesítéssel még nem rendelkező orvosok vállalhatnak helyettesítő háziorvosi feladatokat, a praxis II. program keretében pedig a már praxisjoggal saját körzetben dolgozók végezhetik a szakvizsgájukig hátralevő gyakorlatukat.

Szóval odafigyelünk, hogy megfelelő számú és szaktudású fiatal kerüljön az alapellátás rendszerébe. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
172 112 2012.03.19. 0:58  105-112

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen képviselő úrnak a gondolatait. Igaza van. (Közbeszólások az MSZP soraiból, köztük Kovács Tibor: Miben van igaza?) Igaza van, de igyekszünk újabb és újabb intézkedésekkel segíteni. Ilyen az, ami nemrég került bevezetésre, az úgynevezett indikátorrendszer is, ami a teljesítményalapú finanszírozás első lépéseként méri a háziorvosok szakmai munkáját. Az értékelési rendszer érdemi támogatást jelent valamennyi körzet számára. (Dr. Simicskó István tüsszent.) Egészségére, képviselő úr! (Dr. Simicskó István ismét tüsszent. - Dr. Józsa István: Ilyen az egészségügy!) Ugyanis nincs előfeltétele a támogatottak közé kerülésnek, és már egyetlen indikátor is pluszforrást hoz a háziorvosnak.

Tervezzük az indikátoralapú teljesítményfinanszírozás arányának növelését. Az indikátorrendszer eredményeképpen 2011-ben több mint kétmilliárd forinthoz, 2012-ben pedig hárommilliárd forinthoz fognak jutni a háziorvosok.

Köszönöm kérdését, és kérjük továbbra is a támogatásukat. Ha már a szocialisták az elmúlt 8 évben tönkretették az egészségügyet is, mi javítsuk meg, ahogy azt kell. (Közbeszólások az MSZP soraiból.) Köszönöm. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
172 180 2012.03.19. 2:10  177-181

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön szemtelenségtől sem mentes hozzászólására (Dr. Józsa István: Nagyon ironikus volt!) szeretnék alaposan válaszolni a következőkben. (Lukács Zoltán: Nemsokára ezért kivezettetnek!)

Köztudomású, hogy a magyar közoktatási rendszer problémáit az elmúlt években számos szakirodalmi munka jelezte. (Dr. Hiller István: Mondj egyet!) Az elmúlt évek baloldali oktatáspolitikája szétzilálta a tartalmi szabályozást, átláthatatlanná tette az iskolák pedagógiai rendszerét, olyannyira, hogy itt a Házban még Hiller István sem tudja türtőztetni magát. (Dr. Hiller István: Bizony, így van! OECD!) Ezért javaslatunk szerint a Nemzeti alaptanterv ismét kiegészül a minden tanuló számára kötelező minimális tananyaggal. (Dr. Hiller István: PISA 2004!)

Tisztelt Képviselő Úr! A mindnyájunkban kellemetlen emlékeket keltő (Dr. Hiller István: PIRLS 2009!), az MSZP jogelődjének kormányzása alatt élt tervutasításos rendszert önök, szocialisták bizonyára jobban ismerik. (Zaj, közbeszólások az MSZP soraiban. - Szabó Vilmos: A Horthy-rendszerben hogy volt?) Az 1978-79-es utolsó központi tanterv az önök állításával szemben még a teljes tanítandó tananyagot lefedő, valóban központi, csöppet sem differenciált utasítás volt. Hasonló tájékozatlanságot tükröznek a Nemzeti alaptanterv korábbi változatairól mondottak is, képviselő úr. Valójában a Nemzeti alaptanterv korábbi verziói nem írtak elő követelményeket, csak úgynevezett fejlesztési, kompetenciafejlesztési követelményeket. Ezt Hiller István bizonyára nagyon jól tudja, ahogy itt az imént is hallottuk a hangos felszólalásában, míg a "mit" és a "miként" kérdést a jelen dokumentum sem szabályozza.

Nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sok szakmai szervezet és magánszemély érdeklődését keltette fel a Nemzeti alaptanterv átdolgozásának ügye. (Dr. Hiller István: Fizikatanárok Egyesülete!) Tájékoztatom képviselő urat (Dr. Hiller István: Történelemtanárok Egylete!), hogy szakmai bizottságok dolgoznak az anyag véglegesítésén (Dr. Hiller István: Kémiatanárok Egyesülete!), Hiller István véleményére is kíváncsiak vagyunk, hogy egy koherens és színvonalas Nemzeti alaptanterv kerülhessen a kormány elé a közeljövőben. Ha önöknek már ez nem sikerült, majd mi megvalósítjuk.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
173 26 2012.03.20. 4:21  25-47

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az Alkotmánybíróság 40/2011-es határozata megállapította, hogy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény hatályos rendelkezései nem szabályozzák azonos feltételek szerint a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavarában szenvedő betegek támogatásra való jogosultságát.

Az utólagos normakontroll indítványozója a Williams-szindrómás betegek jogi helyzetét kifogásolta. Ez a szindróma egy igen ritka genetikai betegség, amely a személyiség egészét érintő fejlődési zavart okoz, és több más fizikai tünet mellett az esetek többségében enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékossággal is jár. A beadvány fő kifogása az volt, hogy az érintettek ennek ellenére nem jogosultak fogyatékossági támogatásra, illetve a fogyatékossághoz kapcsolódó egyéb ellátásokra.

Ennek oka abban keresendő, hogy a hatályos szabályozás értelmében a személyiség egészét érintő fejlődési zavarral élő személyek közül csak azok jogosultak fogyatékossági támogatásra, akiknek állapota az úgynevezett autonómiatesztekkel diagnosztizálható. Ez sok esetben, például autista emberek tekintetében jól működő módszer, a Willams-szindrómás betegeknél azonban nem alkalmazható, ezért az e betegséggel élők a jelenlegi szabályozás szerint fogyatékossági támogatásra sem jogosultak. A hatályos szabályozás így tehát különbséget tesz a közel azonos sérültséggel élő személyek között aszerint, hogy fogyatékosságuk milyen vizsgálati módszerrel állapítható meg.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium e méltánytalan helyzet rendezése érdekében készítette elő az önök előtt fekvő törvényjavaslatot. A módosítás kidolgozása során együttműködtünk a fogyatékos embereket képviselő civil szervezetekkel. A tervezetet - a közigazgatási egyeztetéssel párhuzamosan - az Országos Fogyatékosügyi Tanács is megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta.

További egyeztetéseket folytattunk az egészségügyi szakmai kollégium pszichiátria és pszichoterápia, valamint gyermekpszichiátria tagozatával is. A munka során nem pusztán az Alkotmánybíróság döntéséből eredő konkrét kötelezettség teljesítésére, hanem a probléma átfogó kezelésére törekedtünk. Ez azért különösen lényeges, mert a Willams-szindróma csupán egy a kromoszóma-rendellenességek közül, amelyhez hasonló egyéb betegségcsoportok is léteznek. Javaslatunk ezért túlmutat az Alkotmánybíróság határozatában foglaltakon, és a Willams-szindrómás betegeken kívül más, hasonló kromoszóma-rendellenességgel élő személyek számára is lehetőséget biztosít a fogyatékossági támogatás megállapítására. Ily módon a törvénymódosítás elfogadása esetén mintegy 600-800 személlyel bővülhet a fogyatékossági támogatásra jogosultak köre.

Említést érdemel, hogy e támogatáson túlmenően az érintettek jogosultak lesznek minden egyéb ellátásra és kedvezményre is, amely a fogyatékosállapothoz kapcsolódik. Így például utazási kedvezményt, közgyógyellátást, a fogyatékos gyermek után járó gyermeknevelési kedvezményeket vagy pótszabadságot vehetnek igénybe.

Mindezek alapján úgy vélem, a beterjesztett javaslat megnyugtatóan kezeli az alkotmánybírósági döntésben kifogásolt helyzetet, ezért kérem a tisztelt Házat, hogy a javaslatunkat tárgyalja meg, és fogadja majd el a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
173 46 2012.03.20. 0:29  25-47

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársak! Köszönöm szépen a hozzászólást, és köszönöm az egyéb megjegyzéseket is. Van köztük némely olyan, amellyel vitatkoznék, de nem tudok, mert az LMP-s képviselő asszony, ahogyan elmondta a hozzászólását, távozott. Pál Bélának köszönöm a figyelemfelhívást, oda fogunk figyelni ezekre az ügyekre.

Röviden csak ennyit szerettem volna mondani. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
174 22 2012.03.26. 4:03  19-25

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ön az őszinteségről beszélt az imént, de a szocialisták sohasem szerették az őszinteséget. Ugye, emlékeznek még rá, ki hazudott bevallottan reggel, éjjel meg este. Önök, kedves szocialisták, élükön Gyurcsány Ferenccel, és még büszkék is voltak rá. Ennyit az őszinteségről, képviselő úr.

Ha már itt tartunk, önök azt írják interpellációjukban, és itt mondja ön az imént, hogy korábbi ígérete ellenére Szócska Miklós máig nem hozta nyilvánosságra, hogy milyen ajánlatot tesz az ágazatban dolgozóknak. Hát ez nem így van, ez sem igaz. Múlt héten az elmúlt évek legjelentősebb egészségügyi béremelését jelentettük be, képviselő úr. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból.) Nem tudom, hogy nem tájékozódott, vagy miért mond butaságokat, de hát észrevehette volna, képviselő úr, hogy mi a helyzet.

(13.50)

A Rezidens Szövetség pedig elfogadta ezt a béremelést. Papp Magor rezidenselnök szavait idézem, képviselő úr, aki azt mondta, hogy "az egészségügy élhetővé tétele elkezdődött". Ez az igazság, képviselő úr.

Ami pedig a mi kizárólagos felelősségünket illeti: igen, elkötelezettek vagyunk, hogy az egészségügyi rendszer átalakításával egy kiszámítható, a betegek érdekeit figyelembe vevő rendszert hozzunk létre. Erre azért is szükség van, mert az önök felelőtlen politikája következtében az egészségügyi rendszer majdnem összeomlott. Nem most kell kiabálni, képviselőtársaim. Akkor kellett volna kiabálni, amikor több száz milliárd forintot kivontak a Gyurcsány-kormány alatt az egészségügyből; vagy akkor, amikor a fizetős egészségügyre szavaztak. Akkor bezzeg csendben maradtak, és engedelmesen megszavazták a vizitdíjat és a kórházi napidíjat. Ez a híres szocialista őszinteség? És ez nem visszamutogatás, ezek tények. Csak fáj önöknek ezekkel a tényekkel hétről hétre szembesülni, mert 2002 és 2010 között önök, szocialisták több mint 250 milliárd forintot kivontak a rendszerből, a gyógyszerárakat meg az egekbe emelték. A betegterhek akkor oly mértékben emelkedtek, mint azóta sohasem.

Tisztelt Képviselő Úr! A kormány elkötelezett az átalakítás mellett. Arra törekszünk, hogy az orvosokat és a dolgozókat partnerként kezelve egy hatékonyabb ellátás jöjjön létre. Az elmúlt időszakban rengeteg egyeztetés zajlott az érintett szervezetekkel annak érdekében, hogy az emberi erőforráskrízist kezelni tudjuk. Mint mondtam, a múlt héten nyilvánosságra hoztuk az ajánlatunkat, amit a rezidensek elfogadtak. Így tehát megnyugtathatok mindenkit: nem lesz tömeges felmondás. Közel 86 ezer embert érint a béremelés, köztük több mint 15 ezer orvost és 68 ezer szakdolgozót. A fizetésemelés 350 ezer forintos bruttó bérig több mint 65 ezer forint lesz. Ez az érintett orvosok 80 százalékát jelenti, efelett pedig sávos rendszerben növekedhetnek a bérek. A szakdolgozók esetében pedig új bértáblát vezetünk be, ami képes ezt kezelni. Ennek révén 22 ezer embernek 20 ezer forint feletti, további 32 300 embernek pedig 15 ezer forint feletti lesz az emelés mértéke.

A béremelések alapján a népegészségügyi termékadó, a hatékonyságnövelő átszervezések, illetve az Egészségbiztosítási Alapon belüli egyéb átcsoportosítások jelentik ezt az alapot. Ez több mint 30,5 milliárd forint. A fizetésemelést nyárig szeretnénk végrehajtani, január 1-jétől visszamenőleges hatállyal.

Képviselő úr, ez természetesen csak az első lépés volt, ezzel tisztában vagyunk, azonban elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy minden felszabaduló pluszforrást a dolgozók bérhelyzetének javítására fordítsunk ezután is.

Összefoglalva tehát elmondhatom: a kormány az elmúlt évek legnagyobb mértékű béremelését hajtja végre az egészségügyben, itt azonban nem állunk meg, folytatni fogjuk a módszeres munkát az ágazat és az abban dolgozók érdekében. A források pedig rendelkezésre állnak, mint ahogyan azt már korábban említettem.

Kérem önöket is, hogy segítsék munkánkat, és fogadják el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
174 28 2012.03.26. 3:44  25-31

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Visszautasítom azt a képtelen állítását, hogy a kormány emberéletekkel játszik. Itt legfeljebb ön játszik nem túl ízlésesen a szavakkal. Kérem, hogy leegyszerűsítő és veszélyes kijelentéseivel ne keltsen pánikot.

De beszéljenek a tények! Tekintsük át azokat az intézkedéseket, amelyek a gyógyszerkasszát eddig érintették, és nézzük meg, hogy az ön kérdésében megfogalmazódó állítások vajon igazak-e.

Tisztelt Képviselő Úr! Az intézkedések egy csoportja a gyógyszergyártói társadalmi felelősségvállalás irányába hatott. A gyógyszergyártói hozzájárulások 12 százalékról 20 százalékra nőttek, az orvoslátogatói díj éves összege a duplájára nőtt. Ezenkívül jelentősen szigorodtak a gyógyszerpromóciós szabályok. Azt gondolom, abban egyetérthetünk, hogy ezek az intézkedések nem rontották a lakosság gyógyszerhez jutását. A bevezetett intézkedések lényeges elemét jelenti a generikus program megerősítése, amely során kialakítottuk az úgynevezett preferált referencia ársávrendszert, a vaklicit rendszerét. Ennek köszönhetően ebben a gyógyszerkörben ősszel közel 20 százalékos, a tavalyi licit esetében pedig további 10-15 százalékos árcsökkentést sikerült-sikerül elérni. Ez nemcsak az államnak, hanem a betegeknek is havonta akár több ezer forintos megtakarítást jelenthet. Februártól a betegek minden gyógyszertárban írásos tájékoztatást is kapnak, ha a kiváltott gyógyszernél kedvezőbb árú, egyenértékű gyógyszer elérhető.

(14.00)

Emellett a koleszterinszint-csökkentők esetében április 1-jétől induló kötelező hatóanyag-felírási rendszer már jelentős előrelépést hozott, mivel éves szinten több mint 5 milliárd forint értékű árcsökkenés valósul meg ezen gyógyszerkörben. A számok alapján is belátható tehát, hogy mindez szintén a betegek érdekét szolgálja.

Egyes drága, úgynevezett biológiai terápiák esetében az állam egységes beszerzési potenciáját kihasználva a biztosító lényegesen kedvezőbb áron szerzi be a készítményeket. Ez az új rendszer csökkentette a gyógyszerárakat, és a betegeknek nem kell többet utazniuk, ha nincs készleten a gyógyszer, ráadásul még a minimális térítési díjat sem kell kifizetniük. Úgy gondolom, egyetérthetünk abban is, hogy ez a módosítás szintén kedvező, és egyenlő feltételek melletti hozzájutást biztosít a betegeknek.

Lehet, hogy meglepő önnek, de a gyógyszerfelírással, -kiváltással kapcsolatos új szabályozásokat is a betegek érdekében módosítottuk. Így elkerülhető, hogy ha a beteg terápiájában változtatás szükséges, a kiváltott, legtöbbször támogatott gyógyszerek kárba vesszenek, és így elpazarolt költségeket jelentsenek a betegnek és a társadalombiztosításnak. Továbbá a finanszírozó által folytatott árverseny folyamán - amely alapján egyébként április 1-jétől újabb jelentős árcsökkenés várható - a betegnek akár havonta lehetősége van, hogy az árcsökkentés előnyeit élvezze. A módosítással a gyógyszertárak is jobban fel tudnak készülni készleteikkel a folyamatos gyógyszerellátás biztosítására. (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: És most papír nélkül!)

Tisztelt Képviselő Úr! Egy ilyen rendszer-átalakítás, főleg az előző évek fenntarthatatlan rendszere után, nem könnyű feladat, de minden egyes lépésben a betegek érdekeit tartjuk szem előtt. Ezt a folyamatot minden olyan megnyilvánulás veszélyezteti, ami pánikot okozhat, hiszen ennek következtében fokozódik a gyógyszerkassza kiáramlása, ami újabb és újabb beavatkozást indukálhat. Remélem, még nem túl késő arra kérnem, hogy ne álljon be azok közé, akik felelőtlen kijelentéseikkel ezt a folyamatot gerjesztik.

Kérem a tisztelt képviselő urat, hogy legyen minderre tekintettel, és válaszomat szíveskedjék elfogadni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
174 34 2012.03.26. 3:37  31-36

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! (Közbeszólás az MSZP padsoraiból: Az elmúlt nyolc év.) Tisztelt Képviselő Úr! A szocialista kormány által létrehozott támogatási rendszer igazságtalanságait 2011-ben a jelenlegi kormány által beterjesztett első éves költségvetés és a hozzá kapcsolódó intézkedések jelentősen csökkentették.

Az addigi támogatási rendszerben egy fő esetén akár évi egymillió forint különbség is lehetett. Ezt úgy alakítottuk át, hogy ez a különbség a költségkompenzációs támogatás és rehabilitációs költségtámogatás között több támogatott esetén megegyező mértékűvé vált, vagy a különbségek minimálisra csökkentek. A támogatások elbírálásánál kiemelt szempont volt a súlyosan fogyatékos munkavállalók létszáma.

Ezzel is a felkészülést szolgáltuk annak érdekében, hogy kialakítsuk az egységes támogatási rendszert, amely új akkreditációs eljáráshoz lesz kötve. (Lukács Zoltán: Jaj, de jó lesz végre!) A pazarló gazdálkodást folytató állami cégek vezetőit felmentettük, és az új vezetőket a racionális gazdálkodás és a rehabilitációs feladatok elvégzése érdekében neveztük ki.

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók támogatásának eddigi rendszere valóban igazságtalan volt. A kormány szándéka, hogy ezt az igazságtalan és inaktivitásra ösztönző rendszert teljeskörűen átalakítsa.

Tisztelt Képviselő Úr! Az Országgyűlés, így ön is elfogadta a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvényt 2011 decemberében. Ez a törvény adott felhatalmazást a szükséges végrehajtási rendeletek elkészítésére. Eddig kihirdetésre került a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról, a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról és a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló rendelet. Ez is mutatja, hogy nem járunk egy helyben, hiszen a törvény felhatalmazásától számított két hónapon belül három végrehajtási rendelet már elkészült.

A kitűzött cél elérése érdekében kiemelten fontos lépés volt a komplex minősítésről szóló rendelet, amely mérföldkő a foglalkozási rehabilitációban. Ezt követi a többi lépés, így a megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató munkaadók akkreditációjáról, ellenőrzéséről, valamint támogatásának szabályairól szóló kormányrendeletek elkészítése. Az új foglalkozási rehabilitációs rendszerben az akkreditált munkáltatóknál tranzit vagy tartós foglalkoztatást fogunk támogatni, amelyre a jogosultságot a komplex minősítés határozza meg.

Az évek óta működtetett, torz arányokat mutató támogatási rendszer megszüntetését és az új szabályozás bevezetését minél hamarabb szeretnénk elérni mi is. Ebben egyetértünk a képviselő úr kérdéséből kiérezhető szándékával. Teljes mértékben egyetértünk a támogatási rendszert kritizáló véleményekkel, az ezt megszüntető törvény vitája során részletesen bemutatva, elemezve megtettük magunk is.

Az egységes támogatási rendszer kialakításához azonban a teljes foglalkozási rehabilitációs rendszer átalakítását el kell végeznünk. Egy teljes körű, egymásra épülő strukturális átalakítás részeként a támogatási rendszer átalakítása is megtörténik.

(14.10)

Önmagában tehát a támogatási rendszer az összes részterület átalakítását megelőzve nem reformálható. Egy új rendszer szabályozásához kell illeszteni, amely - hangsúlyozom - a 2011. december 29-én elfogadott törvény alapján készül. A vonatkozó kormányrendeletek 2012 első félévében várhatóan kihirdetésre kerülnek.

Kérem, tisztelt képviselő úr, fogadja el válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
174 46 2012.03.26. 3:49  43-49

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Először is tisztáznám néhány tévedését. A kormány nemcsak beszél, hanem tesz is. Az elmúlt közel két évben megtett összes intézkedésünk azért történt, mert a jobb betegellátás érdekében át kell az egészségügyet alakítani. Valóban meg kellett szüntetni a lehetetlen állapotokat, és kezelni kellett az emberierőforrás-krízist. Hogy miért? Mert az előző szocialista-szabad demokrata kormányok erre nem voltak képesek. Igen, képviselő úr, az önök liberális elődei voltak (Derültség és taps az LMP soraiban.), akik több száz milliárd forintot, jelentős forrást kivontak az egészségügyből, nem pedig mi. Ők voltak azok is a szocialisták mellett, akik a fizetős egészségügyre szavaztak, a forráskivonás, a terhek áthárítása a betegekre nem a mi kormányunk programja, mint ahogyan a magánosítás sem.

Tisztelt képviselő úr, nevetgél, de figyeljen, kérem! (Derültség az LMP soraiban.) Ismét pontosítanám önt, ugyanis nem kapacitásszűkítésről van szó, hanem az egész ellátórendszerre kiterjedő ésszerűsítésről. (Lukács Zoltán: Ezt azért fejből kellene mondani, János.) Ez nagyon fontos különbség.

A cél egyrészt éppen az ellátás biztonságának növelése annak révén, hogy a betegek ott kerüljenek ellátásra, ahol az állapotuknak leginkább megfelelő ellátást kapják.

A kapacitások ésszerűsítésének másik célja az, hogy a rendelkezésre álló többféle pályázati forrás igénybevételével fejlesztésre, megerősítésre kerüljenek azok az ellátási formák, amelyek a betegek érdekeinek jobban megfelelnek, egyúttal költséghatékonyabb megoldásokat is jelentenek. Ilyenek például az egynapos sebészeti ellátás vagy a járóbeteg-ellátás. Az intézményen belüli szakorvosi magánpraxis kezeléséről azt mondhatom, hogy a teljes kép kialakítása érdekében folyamatban van a rendszer feltérképezése, konkrét intézkedéseket mi csak a valós helyzet ismeretében határozunk meg, ellentétben a liberális ötletekkel.

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy megszüntessük mindazokat a visszaéléseket, amelyek a közfinanszírozott és a magánellátás összemosásából erednek. Korábban is elmondtuk, most is megerősítem, hogy egyértelmű legyen: a magyar egészségügyi rendszer az egységes kockázatközösségen és a szolidaritás elvén alapul. Ez a jövőben sem képzelhető el másként. Bármilyen magán-egészségbiztosításnak csak kiegészítő szerepe lehet a társadalombiztosítási rendszer egészségügyi szolgáltatásai mellett.

A szakmai protokollokkal kapcsolatban elmondható, hogy munkánk célja nem a lazítás, a lazítással az önök liberális elődei próbálkoztak. (Derültség az LMP soraiban.) A szakmai érdekcsoportok érdeke ugyanaz, mint a betegeké, ők a szolgáltatáscsomag bővítésében érdekeltek, a biztosítók érdeke ugyanakkor ettől több szempontból eltérő. A szolgáltatáscsomag tekintetében legelőször azt a feladatot kell elvégezni, hogy kikerüljenek a nem költséghatékony ellátások, hiszen ezek nyújtása nemcsak haszonnal nem jár, hanem jelentős forrásokat lekötve akadályozza más költséghatékony és hatásos terápiák bevezetését is.

Tisztelt Képviselő Úr! Hogy fizetős lesz-e a szabad orvosválasztás? Pont önök kérdezik? (Derültség és taps az LMP soraiban.) Az önök liberális elődei és szocialista elvtársai tették fizetőssé az egészségügyet, nem pedig mi. Sajnálom, hogy ez önöknek tetszik. Jelenleg is vannak olyan ellátások, amelyek nem közfinanszírozottak. Nem tervezünk alapvető módosításokat a jelenleg hatályos, erre vonatkozó jogszabályok tekintetében.

Végül, de nem utolsósorban pedig szeretném megerősíteni, hogy közfinanszírozott betegek nem kerülhetnek hátrányba korábbi helyzetükhöz képest, a kiegészítő magánbiztosítással is rendelkező betegek megjelenése miatt, sem a várólistákat illetően, sem egyéb egészségügyi szolgáltatások terén.

Köszönöm szépen a figyelmüket, ha volt. Kérem, fogadja el válaszomat. (Taps a kormánypártok soraiban. - Derültség és taps az LMP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
174 152 2012.03.26. 0:00  149-152

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Először is hadd köszönjem meg támogatását az egészségügy struktúraátalakításával és az előnytelen privatizációs szerződések felülvizsgálatával kapcsolatban. Rendkívül fontosnak tartom, hogy konszenzuson alapuló munkát végezhetünk.

Sajnos, egyet kell értenem abban, miközben az egészségügyből a korábbi szocialista kormányzat százmilliárdokat vont ki, voltak, akik tisztázatlan működésükkel hasznot húztak a rendszerből. A 2012. január 1-jén állami átvételre került korábbi megyei, illetve fővárosi fenntartású intézményeknél folyamatban van az intézmények helyzetének tételes áttekintése. A városi fenntartásban lévő intézmények átvételére vonatkozó törvény előkészítése is megkezdődött. A teljes fekvőbeteg- és a kapcsolódó járóbeteg-ellátást végző intézmények átvétele után nyílik igazán lehetőség arra, hogy az állam összesítse és korrigálja a hibákat, amelyek a korábbi kormányzatok döntéseiből származtak.

A már ismert eredmények alapján vannak példák a profitorientált magáncégek egészségügyi működésében arra, hogy a közérdek egyértelműen sérült. A már feltárt esetekben megkezdtük a megfelelő lépések megtételét, és a későbbiekben is határozott lépéseket fogunk tenni, ha újabb visszaélésekre derül fény. Az átláthatóság növeléséhez a szabályok felülvizsgálatát is el kell végeznünk, és a végrehajtás ellenőrzése terén is sok teendőnk lesz. Elkötelezettek vagyunk, hogy megszüntessük mindazokat a visszaéléseket, amelyek a magánszektor egyes szereplőinek túlkapásaiból származtak.

Köszönöm szépen kérdését, dolgozzunk együtt tovább ezen a fontos ügyön. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
174 156 2012.03.26. 1:29  153-156

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Önök nem tudom, mit tennének ebben a helyzetben, az biztos, hogy mi tisztességes, korrekt megállapodást kívánunk kötni az egyházakkal. Várhatóan a jövő évtől az egyházi intézmények fenntartásához ugyanolyan mértékben járul hozzá az állam, mint amilyen arányban az állami fenntartású intézményfenntartáshoz.

Az egyházi intézmények finanszírozását érintő változásokról történő szakértői szintű egyeztetés a történelmi egyházak bevonásával megkezdődött, folyik. A nemzeti együttműködés kormánya már eddig is jelentős lépéseket tett a finanszírozás előző kormányzati időszakból örökölt problémáinak rendbetételére. Tájékoztatom képviselő asszonyt, hogy az előző szocialista kormányok idején visszatartott 4 milliárd forintnyi egyházi kiegészítő támogatás összegének folyósítása a nemzeti együttműködés kormányának köszönhetően megkezdődött.

A rendeleti kormányzás visszásságaira történő utalását pedig visszautasítom. Tájékozatlanságra utal ennek puszta említése, felvetése is, hiszen az egyházi intézményfenntartókat megillető állami támogatások folyósítását eddig is - képviselő asszony, eddig is - kormányrendelet szabályozta. Kérem, fogalmazza meg kérdéseit pontosan.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
174 172 2012.03.26. 1:59  169-173

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ha ön úgy gondolja, haragudjon meg nyugodtan, és ha úgy gondolja, hogy beszélgetni szeretne velem, akkor menjünk, beszélgessünk, nagyon szívesen beszélgetek önnel erről a kérdésről, még abban a hitben és reményben is, hátha meg tudom győzni az igazunkról, mert én úgy gondolom, hogy nekünk van igazunk, és azt az utat kell járni az egészségügyben, amit mi teszünk, ellentétben önökkel.

És tudja, ha beszélgetni akar velem, akkor beszélgetünk, ha viszont a parlamentben szóbeli kérdést tesz fel, akkor nagy tisztelettel, a Házszabály iránti tisztelettel is kérem, hogy a Házszabály szerint tegye azt. Ön leírta a kérdését, ezt kellett volna elmondania. Ha nem haragszik, én a Házszabályt betartom, nekem ez kötelességem, úgy gondolom, hogy a képviselőtől is illendő ez, és éppen ezért válaszolok a kérdésére.

Szóval, a szocialisták egészségüggyel kapcsolatos álláspontját jól mutatja, hogy két percben hat feltett kérdésre vár választ tőlem, arra kér, hogy számoljak be a teljes fekvőbeteg-ellátást érintő változásokról, ha lehet, megyei bontásban, sőt még a sürgősségi ellátást se hagyjam ki. Ezeket a kérdéseket egyébként, képviselő úr, ön feltehette volna már évekkel ezelőtt, de akkor mélyen hallgatott, és szavazatával sajnos a betegellenes szocialista egészségügyet támogatta. Ez tény, ezen nincs mit szépíteni, képviselő úr. A szocialisták voltak azok, akik több száz milliárd forintot kivontak az egészségügyből; önök voltak azok is, akik az átgondolatlan és felelőtlen politikájukkal tönkretették a rendszert. Ugye, képviselő úr, emlékszik még - remélem, nem felejtette el -, hogyan szavaztak a vizitdíjra, a kórházi napidíjra meg a gyógyszeráremelésre? De segítek: megszavazták. Mi ezt nem tesszük, a mi utunk nem ez. És ha rendesen hagy időt a kérdéseire, akkor válaszolni is fogok, de akár már most, a folyosón is.

Köszönöm szépen, hogy végighallgatott. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
176 53 2012.04.02. 4:00  50-56

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A kormányváltás óta azon dolgozunk, hogy olyan versenyképes Magyarországot teremtsünk, ahol érdemes tanulni, dolgozni és családot alapítani. Röviden: egy olyan országot, ahol otthon lehet lenni.

A kormány az oktatásra, a hazai gazdaság élénkítésére, a versenyképesség javítására és munkahelyteremtésre összpontosítja erőforrásait. (Lukács Zoltán: Nagyon nem megy.) Számtalanszor elmondtuk már, de a képviselő úr kedvéért elismétlem újra: nincs tandíj Magyarországon. A tandíjat legutóbb a szocialista-liberális kormányok szerették volna bevezetni, amelyek kivétel nélkül minden hallgatóval legalább 105 ezer forintos tandíjat, képzési hozzájárulást fizettettek volna. (Dr. Józsa István: János, most hülyének nézel minket? - Közbeszólások az MSZP soraiból.)

A nemzeti együttműködés kormánya által bevezetett új felsőoktatási rendszerben viszont az állam hozzávetőlegesen 33 ezer újonnan belépő fiatalnak, továbbtanulni szándékozónak biztosítja a felsőoktatási képzéshez való ingyenes hozzáférést. Tízezrek tanulhatnak részbeni állami ösztöndíjasként. Ők azok, akik egyáltalán nem vagy csak részbeni költségtérítést fizetnek. Rajtuk kívül jó néhány olyan hallgató is belép a felsőoktatási rendszerbe idén is, akik saját maguk fizetik képzési költségeiket. Őket nevezzük önköltséges hallgatóknak, de tisztelt képviselő úr, az önköltséges finanszírozási forma nem új a hazai felsőoktatásban, 1997 óta a magyarországi felsőoktatás része.

Milyen eszközökkel igyekszünk itthon tartani a diákokat? Több mint 100 milliárd forintnyi fejlesztési forrás áll 2012-től a hazai felsőoktatási intézmények fejlesztésére. Szociális helyzetétől függetlenül minden tanulni vágyó diák számára elérhetővé tettük a diákhitel 2 programot, az új felsőoktatási törvénnyel letettük a minőségi és felelősségen alapuló felsőoktatási rendszer alapjait, azt gondolom, ezek kellő vonzerőt jelentenek a diákok számára is. Emellett a rezidenstámogatási program keretében például több mint 600 - az egészségügy területéről beszélünk - szakorvos- és szakgyógyszerészjelölt vállalta, hogy havi plusz 100 ezer forintos állami támogatás fejében a diplomája megszerzését követően is még több évig Magyarországon fog egészségügyi tevékenységet végezni.

Tisztában vagyunk azzal is, hogy a bérek emelése is fontos feltétele az itthon maradás ösztönzésének. Ehhez azonban megfelelő gazdasági alapokra is szükség van. A munkahelyteremtésre rendelkezésre álló keretet ezért a kormány az elmúlt két évben ötszörösére emelte, az Új Széchenyi-terv különböző gazdaságfejlesztési programjai mellett közvetlen munkahelyteremtésre ebben az évben már 10 milliárd forint áll rendelkezésre.

(16.50)

A kormány a gazdasági növekedés ösztönzése érdekében csökkentette a vállalkozásokat terhelő adókat, és az adminisztrációs költségek jelentős csökkentése is folyamatosan napirenden van. Az egykulcsos családi elemmel kombinált jövedelemadó is azt segíti elő, hogy a magyar munkavállalók ne csak külföldön, hanem itthon is megtalálják számításaikat, mint ön előtt is bizonyára ismert, az elmúlt évben - nemzetgazdasági szinten - 4,9 százalékos reálkereset-emelkedés következett be, ezen belül a három és többgyermekes, kétgyermekes, egygyermekes családok esetében ez még nagyobb arányú volt. Mindeközben a munkahelyek száma is bővült Magyarországon, ami az uniós tagállamok többségéről nem mondható el.

Képviselő Úr! Nagy különbség, ha valaki végleg hagyja el Magyarországot, vagy ha külföldi tanulmányok vagy munkavállalás után tér haza családot alapítani, és kezd itthon munkát vállalni.

Tisztelt Képviselő Úr! Semmilyen kutatás nem áll rendelkezésre, amely alátámasztaná az ön állításait. Ön ezen adatok hiányában mégis riogat. Kérem, ne keltsen pánikot, és fogadja el a válaszomat.

Köszönöm. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
176 59 2012.04.02. 3:51  56-61

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A csobánkai példa is érzékletesen mutatja, hogy azokon a településeken, ahol sok szegény, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él, kevesebb pénz jut a gyerekek nevelésére, oktatására. Ráadásul az önkormányzat is szegény. A szocialisták 8 éves kormányzásuk során számtalan iskolát zártak be, a kistelepüléseken (Felzúdulás az MSZP soraiban.), az előző két kormányzati ciklusban a postahivatalok bezárásával, a vasúti közlekedés felszámolásával, a kisiskolák bezárásával ellehetetlenítették a falvakat.

A nemzeti együttműködés kormánya, ígéretéhez híven lépéseket tett a kisiskolák újranyitása és megőrzése érdekében. A jelenlegi kormány ugyanis meg akarja őrizni a magyar falvak, községek iskoláit is. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium költségvetésében 300 millió forintot különített el e célra. A 2011-2012-es tanévben négy település, Érpatak, Lipót, Pecöl, Siklósnagyfalu újranyitotta iskoláját, 24 bajba jutott település pedig gyorssegélyt kapott, hogy megőrizhesse iskoláját. A nehéz helyzetbe kerülő önkormányzatok érthetően az államhoz fordulnak segítségért. Erre az áldatlan helyzetre jelenthet megoldást az állami szerepvállalás növelése. Az állami szerepvállalás növelése azt jelenti, hogy végre vállalni akarjuk a felelősséget a magyar gyermekekért, magas színvonalú nevelésükért és oktatásukért. Ezt a célt szolgálja az állami felelősség vállalását lehetővé tevő nemzeti köznevelési törvény, valamint a hamarosan kiadásra kerülő Nemzeti alaptanterv is.

Ami a konkrét esetet illeti, a közoktatás központi költségvetése 2012 decemberéig ugyanazokat a támogatásokat biztosítja a fenntartók számára, mint a 2011-2012-es tanévben. Vagyis idén év végéig még megmarad a normatív költségvetési hozzájárulások, központosított előirányzatok, kötött felhasználású támogatások igénylésének rendje a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló törvény szerinti összegekkel. Ezen kívül a települési önkormányzatok élhetnek azokkal a támogatási lehetőségekkel, amelyek a központi költségvetésből a működésképtelen helyzetbe került önkormányzatoknak a már megszokott módon nyújthatók.

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására közel 25 milliárd forintot irányzott elő a 2012-es költségvetési törvény, a kiegészítő támogatást az önkormányzatok önállóságuk és működőképességük megőrzése érdekében igényelhetik. Az igénylést 2012. április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig lehet benyújtani. A költségvetési törvény értelmében támogatási igényt egy önkormányzat évente legfeljebb két alkalommal nyújthat be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat működőképességét veszélyezteti. A települési önkormányzatnak lehetősége van továbbá arra is, hogy 2012 szeptemberétől valamelyik másik település iskolájának tagintézményeként működtesse általános iskoláját.

Tisztelt Képviselő Úr! A sokat hivatkozott PISA-felmérések eredményei szerint a magyar oktatási rendszer 2002-2010. között nem volt képes csökkenteni a gyermekek szociális és kulturális helyzetéből adódó egyenlőtlenséget, és ezen a területen sajnos az elmúlt évtizedben semmilyen előrehaladást nem sikerült elérnünk. Az új nemzeti köznevelési törvény viszont végre vállalja a felelősséget a magyar gyermekekért. Kérem, fogadja el válaszomat.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

(17.00)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
176 83 2012.04.02. 3:57  80-86

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Örülök, hogy emlékszik a múlt heti beszélgetésünkre. Köszönöm, hogy ön is belátta, hogy két perc alatt nem lehet hat kérdésre megfelelően válaszolni, ezért örülök, hogy most a következő négy percben csak két kérdésre kell válaszolnom. (Dr. Lamperth Mónika: Csak ügyesen!) Tisztelt Képviselő Úr! (Közbeszólás az MSZP soraiból: Nyolc év!) Tisztázzuk az alaphelyzetet! Önök a kormányzásuk elmúlt nyolc évében (Derültség az MSZP soraiban. - Közbeszólások az MSZP soraiból: Megvan! Megvan! Mondta!) az ön támogatásával is több mint 250 milliárd forintot vontak ki az egészségügyi rendszerből. (Közbeszólás az MSZP soraiból: Nem igaz!) Az ön támogató szavazatával megszavazták a vizitdíjat, a kórházi napidíjat, a gyógyszerárakat pedig oly mértékben emelték meg, mint azóta sohasem. Ez a helyzet pontos leírása, de beszélgethetünk egy kicsit arról is, hogy ön jó szocialista szokás szerint már megint nem mond igazat. Az ön állításával ellentétben a szocialista kormányok javaslatai egyáltalán nem az egészségügy megújítását szolgálták. Természetes tehát, hogy már akkor is elutasítottuk az önök nemzet- és betegellenes javaslatait. Mi - önökkel ellentétben - nem szavaztuk meg a fizetős egészségügyet és nem szavaztunk a betegterhek növelésére sem.

Tisztelt Képviselő Úr! Nyolc év kormányzás önöknek nem volt elegendő ahhoz, hogy egy megvalósítható egészségügyi programot dolgozzanak ki és hajtsanak végre. Önökkel ellentétben a mi kormányprogramunkban kiemelt szerepe van az egészségügy újjáélesztésének, a Semmelweis-terv pedig megmutatja a helyes irányt. Már másfél éve nyilvános, csak biztosan elkerülte az ön figyelmét.

Tisztelt Képviselő Úr! Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy 2010-re az ágazat a fenntarthatóság peremére sodródott, az egészségügyi intézmények pedig soha nem látott adósságállománnyal küzdöttek. A rendszer átalakítása nagy munka. Magyarország nem engedheti meg magának, hogy még egyszer olyan káosz, felfordulás, csődközeli állapot legyen az egészségügyben, mint a szocialista-liberális kormányok idejében volt.

A megoldás tehát csak a célzott intézkedések hosszan tartó, lépésenként építkező, szakmai konzultáción alapuló folyamataként képzelhető el. Ez zajlik most. Tisztelt Képviselő Úr! Ön azt kérdezi, hogy melyik kórházat fogjuk bezárni. Sokszor elmondtuk már, de az ön kedvéért elismétlem, hogy nem zár be kórház. A legfontosabb célunk, hogy az ország területén mindenki egyenlő eséllyel férjen hozzá a betegségének megfelelő legjobb ellátáshoz a legnagyobb betegbiztonság mellett. Mindennek tehát a betegbiztonság a kulcsa. Ön azt is kérdezi, hogy mekkora létszámleépítésre kell számítani. Ezt is már többször elmondtam itt, e Ház falai között. Nem lesznek elbocsátások a struktúraátalakítás során. Megnyugtatom, orvos, szakápoló, szakszemélyzet ma Magyarországon nem marad munka nélkül. Az lehet, hogy valaki nem az eddigi osztályán fog dolgozni, hanem új feladatot kap. Hangsúlyozom azonban, hogy munkája, megélhetése, állása minden gyógyításban dolgozónak lesz.

A média egy része tavaly decemberben arról cikkezett, hogy az akkor állami kezelésbe került megyei kórházak munkatársai nem fogják megkapni a fizetésüket. Megkapták időben és rendben. Januárban aztán azt írták, hogy baj lesz a februári fizetésekkel. Nem lett, de ezt már nem írták meg.

Ön meg most azt mondja, hogy félniük kell az egészségügyben dolgozóknak. Kérem, ne riogasson. Az egészségügyi dolgozóknak lesz munkájuk ezután is Magyarországon. Bízom benne, hogy ha hétről hétre felteszi a kérdéseit, ahogy ígérte, akkor sikerül majd mindenkit megnyugtatni. Az eheti kérdéseire tehát egyértelmű a válaszom: nem lesznek kórházbezárások, és nem lesznek elbocsátások a struktúraátalakítás során.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
176 173 2012.04.02. 2:02  170-173

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Emlékeztetném önt, hogy volt egy szociális konzultáció, ahol arra a kérdésre, hogy pártfogolják-e az emberek azt a politikát, hogy segély helyett inkább munkát szerezzünk és szervezzünk az embereknek, 96 százalék egyértelmű igennel válaszolt. Ezért csak arra kérem önt, hogy támogassa a kormánynak azokat az erőfeszítéseit, amelyek a munkahelyek megvédésére, illetve újabb munkahelyek teremtésére irányulnak. Továbbra is kiállunk amellett, hogy egy olyan Magyarországot akarunk felépíteni, amelyben aki dolgozik, előbbre jut.

Annak érdekében, hogy a szociális ellátások hatékonyan működjenek, az ellátásban részesülők aktív együttműködésére is szükség van.

(19.00)

E megközelítésbe illeszkedik az, hogy a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság megtartásához éves szinten 30 nap munkát kell végeznie annak, aki a közfoglalkoztatásban nem tud részt venni. A 30 napos munka lehet az egyszerűsített foglalkoztatás, a háztartási munka a munkaerő-piaci programban, vagy a foglalkoztatási törvény szerinti képzésben való részvétel, vagy a közérdekű, önkéntes tevékenység is.

A szándékunk ezzel is az, hogy az új közfoglalkoztatás rendszerén keresztül a munkaerőpiacról nagy számban kiszorult személyek számára legyen lehetőség a szervezett foglalkoztatásra.

Mint ön is tudja, most tárgyalja az Országgyűlés az új típusú szociális szövetkezetek létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Ennek célja szintén a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű emberek visszavezetése a munka világába. Szándékunk olyan szabályozási és finanszírozási környezet megteremtése, amely segítségével biztosított a szociális szövetkezetek hosszú távú, kiegyensúlyozott működése. Ezek is segítik az ön kérdésében megfogalmazottakat és a válaszokat. Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
176 181 2012.04.02. 2:15  178-181

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Önökről azt gondolhatták a választóik, hogy máshogy fognak politizálni, mint szabaddemokrata elődeik, de csalódniuk kellett. Ön pont olyan valótlan adatokkal érvel, mint az önök liberális elődei. Az ön állításával ellentétben a felsőoktatási intézmények bevételi forrásai 2011-ben többletet mutattak. Az idei évben közel 46 milliárd forint európai uniós pályázati forrásra számíthatnak, a 2012-2013-as évben pedig közel 100 milliárd forintnyi további forrás áll a hazai felsőoktatási intézményrendszer fejlesztésére.

Tisztelt Képviselő Asszony! Ugyanígy nem tükrözik a valóságot azok a tények, amelyeket a felnőttképzésről állít: míg 2009-ben 491 831 fő vett részt felnőttképzésben, addig 2011-ben már 720 463 fő. Tehát körülbelül 50 százalékkal nőtt 2 év alatt a felnőttképzésben részt vevők száma. Ön szerint ez lemaradás? Nem, ez jelentős előrelépés, képviselő asszony.

A 2012-2014 közötti időszakra a kormány 54 milliárd forint keretösszegű képzési programok indítását jelentette be az Új Széchenyi-terv keretében, amely alapján 2012. második félévében és azt követően mintegy 330 ezer fő részesül állami, illetve uniós források terhére képzési támogatásban.

A munkahelyi képzések támogatását célzó program az Új Széchenyi-terv céljaival összhangban ösztönzi a foglalkozatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

(19.10)

A megírt pályázatra 21 milliárd forint áll rendelkezésre, a tervezett résztvevők száma mintegy 200 ezer fő.

"Újra tanulok!" címmel felnőttképzési programot indítunk a szakképzetlen felnőttek munkaerő-piaci keresletnek megfelelő ismereteinek elsajátítása érdekében. A hároméves program keretében 37 ezer fő képzésbe vonását tervezzük. A rendelkezésre álló forrás 20 milliárd forint.

És még hosszan sorolhatnám azokat az élethosszig tartó tanulásra fordítható támogatási összegeket, amelyekkel a kormány ezt a célt támogatja, de sajnos két percben csak ennyit tudtam megtenni most önnek. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
176 185 2012.04.02. 1:51  182-186

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A lakosság egészségi állapotának népegészségügyi és prevenciós jellegű javítására tett törekvések számunkra mindig is fontosak voltak, ezért az egészséges életmód feltételeinek biztosítása, a különböző mozgásformák lehetőségeinek támogatása kiemelten fontos népegészségügyi cél. Mindenképpen utánanézünk annak, hogy a képviselő úr által felvetett feladatbővülés beilleszthető-e a népegészségügyi célok megvalósításának eszközei közé.

Fontosnak tartom egyúttal hangsúlyozni, hogy az ön által feltett kérdés jelenleg nem kormányzati, hanem önkormányzati kérdés, és minden ilyen, az intézményhez kapcsolódó döntésre a jelenlegi fenntartó, azaz az önkormányzati képviselő-testület jogosult.

Március 30-án parlamenti benyújtásra került a T/6588. számú törvényjavaslat "A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról" címmel. A törvényjavaslat egyértelmű célja - hasonlóan a korábban már lezajlott megyei, fővárosi intézmények átvételéhez -, hogy a fekvőbeteg- és a hozzá integrált járóbeteg-szakellátással közvetlenül összefüggő vagyon kerüljön átvételre. Jelenleg azonban a jogszabály még csak javaslat, elfogadására csak a parlamenti vitaszakaszok után kerülhet sor.

Tisztelt Képviselő Úr! Mindaddig, amíg az említett törvény nem lép hatályba, bármilyen fekvőbeteg-intézményi tulajdonlást, feladatbővülést érintő kérdés önkormányzati fenntartói kérdés. Kérem, fogadja ezt el.

Köszönöm szépen. (Szórványos taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
177 74 2012.04.03. 2:30  19-77

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Nem örülök annak, hogy betekintést nyerhettünk a kulturális bizottság vitáinak mindennapjaiba, mert ha jól látom, itt ez történt, és ez a sokszor méltatlan és elfogadhatatlan stílus ide került a Ház falai közé. De Novák Előd megérkezett 11 óra 7 perckor, és rögtön megtörtént az, aminek itt nem kellett volna megtörténnie, képviselő úr. (Dr. Mátrai Márta tapsol.)

Itt beszélünk egy olyan törvényjavaslatról, amely kapcsán itt ön előtt a jobbikos képviselők is megfogalmazták aggodalmaikat.

Ezeket az aggodalmakat én komolyan figyelemmel kísértem és figyelemmel kísérem, és egyúttal pedig szeretném visszautasítani azokat a megjegyzéseit, amelyek méltatlanok, elfogadhatatlanok és egy demokratikus gondolkodású ember világképébe bele sem férnek - véleményem szerint.

A vita során éppen a képviselő úr többször megemlítette, hogy Szőcs Géza nincs itt. Szőcs Géza államtitkár úr itt volt, elmondta az expozét, figyelemmel kísérte a vitát és 11 órára el kellett mennie egy Kőrösi Csoma Sándor szoboravatásra, talán ezt önök sem kifogásolják. A jegyzőkönyvben el fogja olvasni még azt is, amit Novák képviselő úr mondott, és természetesen a véleménye kialakításakor mindazt, amit még a jegyzőkönyvben is elolvas, majd figyelembe veszi.

(Az elnöki széket Balczó Zoltán, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Én egyébként itt voltam, itt vagyok, és a kormány képviseletében szeretném mondani, hogy a jobbikos képviselők, de a többiek véleményét is köszönjük szépen a vita során, igyekszünk azt figyelembe venni. Köszönöm Simon László értő hozzászólását, és abban bízom, hogy az önök módosító javaslatai tudnak olyanok lenni, hogy azok közül néhány vagy akár mind elfogadásával ez a törvény csak javulni fog, de meggyőződésem, hogy a mostani formájában is teljesen elfogadható és mindnyájunk érdekeit szolgálja.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)

(11.30)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
177 80 2012.04.03. 0:47  77-110

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A kormányzat részéről örömmel üdvözlöm a határozati javaslatot. Igen fontosnak tartom a deklaratív üzenetét, és fontos az emellett fellelhető dinamikus szellemisége is, amely megjeleníti a közös magyar örökség megőrzését, széles körű, kölcsönös megismerésének fontosságát.

Egybecseng a kormányzat törekvéseivel a határozati javaslat távlatosan kitűzött célokat hosszú távra is érvényesnek tekintő gondolkodása, amely az eredményesség és a fenntarthatóság záloga is véleményem szerint. A határozati javaslatot a kormány támogatja.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 151 2012.04.10. 1:58  148-151

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ön véleményében teljesen hamis és rosszindulatú kritikát fogalmaz meg a kormány gyógyszerügyeket érintő terveivel kapcsolatban. Ezért először is tekintsük végig röviden azokat az intézkedéseket, amelyek a gyógyszer-támogatási rendszert eddig érintették. Nézzük végig együtt, hogy ön is lássa, hogy eddigi intézkedéseink nem sújtották, hanem támogatták a betegeket.

A bevezetett intézkedések lényeges elemét jelenti a generikus program megerősítése, amely során kialakítottuk az úgynevezett vaklicit rendszerét, ennek köszönhetően a generikus gyógyszerkörben ősszel közel 20 százalékos árcsökkentést sikerült elérni. Idén április 1-jével ugyancsak a vaklicitnek köszönhetően ismét átlagosan 18 százalékkal csökkent 1099 gyógyszer ára. Ez nemcsak az államnak jelent megtakarítást, hanem a betegeknek is havonta akár több ezer forintos megtakarítást jelenthet.

Februártól pedig a betegek minden gyógyszertárban írásos tájékoztatást is kapnak, ha a kiváltott gyógyszernél kedvezőbb árú, egyenértékű gyógyszer elérhető. Továbbá egyes drága, úgynevezett biológiai terápiák esetében az állam egységes beszerzési potenciálját kihasználva a biztosító lényegesen kedvezőbb áron szerzi be a készítményeket. Ez az új rendszer csökkentette a gyógyszerárakat.

Úgy gondolom, egyetérthetünk abban is, hogy ez a módosítás - nyilván emiatt - szintén kedvező, és egyenlő feltételek melletti hozzájutást is biztosít a betegeknek.

(16.10)

Tisztelt Képviselő Úr! Ahogy az előzőekben felsoroltak is mutatják, minden egyes lépésben a betegek érdekeit tartjuk szem előtt. Célunk tehát a kiszámíthatóbb gyógyszerellátás és a lakosság pénztárcájának kímélése minden esetben.

Köszönöm szépen a figyelmét. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 155 2012.04.10. 2:09  152-155

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztérimi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Amikor az egészségügy átalakításáról beszélünk, soha ne felejtsük el, nem felejthetjük el, hogy miért kellett az egész rendszerhez hozzányúlnunk. Azért, mert a szocialisták 8 évi kormányzásának eredményeként (Derültség és közbeszólások az MSZP padsoraiban: Az elmúlt 8 év! - Az elnök csenget.) 2010-re az ágazat a teljes összeomlás határán volt. Jellemző, hogy most is vigyorognak ezen, pedig önök okozták, kedves képviselőtársak.

Az orvosok, ápolók elvándorlása felgyorsult, az egészségügyi intézmények pedig soha nem látott adósságállományt halmoztak fel. Magyarország nem engedheti meg magának, hogy még egyszer olyan káosz, felfordulás, csőd közeli állapot legyen az egészségügyben, mint a szocialista-liberális kormányok idején volt. De nem megoldás a fizetős egészségügy sem, amit önök, szocialisták egyszer már bevezettek: a vizitdíj, a kórházi napidíj, a gyógyszerárak brutális emelése. A betegek terheit akkor olyan nagy mértékben növelték, mint azóta sohasem. Nekünk nem ez a célunk. Mi nem ebbe az irányba indultunk.

Az egészségügyi struktúra átalakítása tehát többlépcsős folyamat; jelenleg a fekvőbeteg-ellátás átalakítása zajlik. Nem íróasztal mellett, helyi lobbik alapján adunk ellátási területet az intézményeknek; nem, hanem a lakosság egyedi mozgásai és igényei alapján. A betegbiztonság, az egyenlő esély, valamint a mindenki számára a betegségének legjobban megfelelő ellátás elve alapján létrejövő új struktúra valóban ott gyógyít, ahol az a legnagyobb biztonsággal valósítható meg.

Elgondolkodtató tény, hogy az aktív osztályok kihasználtsága 2011-ben átlagosan nem érte el a 70 százalékot. A struktúraátalakítással kapcsolatos szakmai egyeztetések tehát folyamatban vannak, de azt is látni kell, hogy nem varázsütésre változik meg a rendszer, mindenkinek időt kell hagyni, hogy felkészüljön a változásokra és alkalmazkodjon azokhoz.

A fekvőbeteg-ellátás átalakítása után következik a járóbeteg-ellátás átalakítása. A járóbeteg-intézmények 2013-ban, gondos előkészítő munkát követően kerülhetnek állami kezelésbe.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 163 2012.04.10. 2:02  160-163

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Magyarország 2012. évi költségvetése 5,8 milliárd forintot tartalmaz szociális ellátások céljára. Tájékoztatom arról, hogy a kapacitások jelentős csökkenésének elkerülése, a szolgáltatások megmaradása és fennmaradása, valamint az ellátás megfelelő színvonalon történő biztosítása érdekében a Nemzeti Erőforrás Minisztérium kezdeményezésére 2011-ről 500 millió forint átcsoportosítása történt meg az idei év működtetésére, így az idei évi működési támogatás összege 6,3 milliárd forintra emelkedett. A nemzeti együttműködés rendszeréhez illeszkedve a befogadásra való javaslat meghatározása során elsődleges szempont volt, hogy az eddigi ellátottak szolgáltatásai ne kerüljenek veszélybe.

A most befogadott szolgálatok száma szenvedélybetegek közösségi ellátása esetében azonos a 2011-ben finanszírozási szerződéssel rendelkezők számával. Az alacsony küszöbű ellátások esetében, amely a tűcsereprogramokat is tartalmazza, kiegészítő finanszírozásra és újabb kapacitás befogadására írtunk ki pályázatot, amelynek a beadási határideje éppen a mai napon, 2012. április 10-én jár le. Tájékoztatom arról, hogy 2012. február 9-én a teljes első negyedéves finanszírozási összeget a Nefmi átutalta a Magyar Államkincstár számára, s a kifizetések hatékony rendezése érdekében a minisztérium módosította az erről szóló jogszabályt is.

Tisztelt Képviselő Úr! A szenvedélybetegek közösségi alapellátása és alacsony küszöbű ellátása továbbra is fontos a szociális szolgáltatások rendszerében. A központi finanszírozás rendszere biztosítja e célcsoport számára a speciális ellátást. A közösségi ellátások célja és feladata, hogy a hozzá forduló személyeket képessé tegyék arra, hogy egyéb - szociális, egészségügyi, foglalkoztatási - szolgáltatások igénybevételére készek legyenek.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
178 171 2012.04.10. 1:31  168-171

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Bebizonyosodott, hogy riogatásaik, vádaskodásaik teljesen alaptalanok voltak. Egyértelműen a kormány álláspontja igazolódott be: a magyar polgárok képesek, tudnak, és akarnak is dönteni saját sorsuk fölött.

Köszönöm kérdését, hiszen kérdése kapcsán egy, a kormány számára igen fontos rendszer átalakításáról, annak első eredményeiről számolhatok be önnek. Amint azt a vonatkozó jogszabály is tartalmazza, a felülvizsgálattal kapcsolatos választ 2012. március 31-éig kellett megküldeniük azoknak a személyeknek, akik a törvény alapján a felülvizsgálattal érintettek. Közülük határidőig a választ 185 463 személy, közel 95 százalékuk küldte meg. A választ visszaküldők közül 183 899-en, az összes érintett 94,3 százaléka jelentkezett vizsgálatra. A rendszer átalakításával érintettek száma mintegy 195 ezer fő, tehát csak kevesebb mint 6 százalékuk nem válaszolt a számukra kiküldött levélre.

Képviselő úr, tájékoztatom önt arról is, hogy amennyiben igazolási kérelemmel él az, aki a megadott határidőig nem tudta a válaszát bizonyos körülmény miatt megküldeni, számára a lehetőség továbbra is fennáll.

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
185 152 2012.05.07. 1:45  147-152

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az egri Markhot Ferenc Kórház adósságállományával kapcsolatban képviselő úr kérdéseire a 2012. március 27-ei, valamint a május 2-ai levelünkben már válaszoltunk.

Képviselő úr, az ön szempontjából érthető, hogy védeni próbálja a korábbi kormányzati időszak tevékenységét, szomorú és felháborító azonban az, ami korábban a gátlástalan pénzügyi körök által privatizált kórházi működtetések során történt. A 2002-2010 közötti időszak gazdálkodásának köszönhetően az egri Markhot Ferenc Kórház az ön állításával ellentétben nemcsak hogy jó helyzetbe nem került, de éppen a korábban a szocialista városvezetés által végrehajtott átgondolatlan privatizáció kudarca miatt került nehéz pénzügyi helyzetbe. A kórházat működtető vállalkozás csődje után a Heves megyei közgyűlés 2009. július 1-jén döntött az intézményt működtető gazdasági társaság alapításáról, az intézmény a vagyont 2009. augusztus 1-jével átvette. S ne feledjük, hogy a Markhot Ferenc Kórház által használt tárgyi eszközök vagyonkezelésbe adásával kapcsolatban a Heves megyei közgyűlés eseti bizottsága vizsgálatot folytat, és a bizottság elnöke hűtlen kezelés és lehetséges más bűncselekmények gyanúja miatt feljelentést tett.

(16.30)

A pénzügyi helyzet teljes tisztázására a vizsgálat lezárulta után kerülhet sor. Javasolom önnek is, hogy várjuk ezt meg, utána kérdezzen tovább, mi pedig válaszolunk, elmondjuk, hogy hogyan tették önök tönkre az egészségügyet.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
185 160 2012.05.07. 2:00  157-160

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A Széll Kálmán-terv gyógyszer-támogatási rendszert érintő átalakítási céljainak megvalósítása érdekében több intézkedés már a tavalyi évben életbe lépett, ami a költségvetésnek mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalát érintette. A Széll Kálmán-tervben a gyógyszertámogatás kapcsán megfogalmazott célkitűzések hazánk adósságállományának csökkentése céljából is fontosak.

A 2011 júliusában bevezetett, a bevételi oldalt célzó intézkedések - a 12 százalékos befizetési kötelezettség mértékének 20 százalékra történő emelése, az orvoslátogatói díj mértékének duplájára emelése, a támogatásvolumen-szerződések újrakötése - a gyógyszergyártókat érintették. A kiadási oldalt érintő intézkedések várhatóan további megtakarítást eredményeznek. Ilyen intézkedések például a generikus program, a preferált referenciaársáv-rendszer, a vaklicit bevezetése, a lejáró szabadalmak, első generikum térnyerésének elősegítése, egyes terápiás területek felülvizsgálata, kombinációs készítmények felülvizsgálata és a koleszterinszint-csökkentők támogatásának felülvizsgálata.

A kormány kiemelt célja, hogy csökkentse a tetemes államadósságot, amelyet a szocialisták, és - kedves képviselő úr - az önök liberális elődei óriási mértékűre dagasztottak. Ehhez a gyógyszer-támogatási rendszer további felülvizsgálata, átalakítása elengedhetetlen. A kormány ezzel együtt elkötelezett aziránt, hogy elsősorban olyan intézkedések szülessenek, amelyek biztosítják, hogy rendelkezésre álljanak a jelenleginél nem drágább, ugyanakkor hatékony, a betegek által megszokott és ismert készítmények, terápiák, és hogy a folyamatos gyógyszerellátás biztosítva legyen. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
185 164 2012.05.07. 1:58  161-164

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Kiemelten fontosnak tartjuk az orvosok és az egészségügyi dolgozók helyzetét, annak javítását, a Semmelweis-terv is külön fejezetet szentel az ő helyzetük megoldására. Köszönöm, hogy ezt ön is így gondolja, és hogy támogatja törekvéseinket.

Az orvosi-szakdolgozói hiány kezelése érdekében az egészségügyi ágazat olyan folyamatot indított el, amelynek eredményeként elérhető, hogy a megfelelő szakembergárda álljon rendelkezésre. A krízis megoldására tett korábbi lépések 2012-ben az egészségügyi dolgozók bérrendezésére irányuló intézkedésekkel folytatódtak. Az összes érintett szakmai szervezet bevonásával került kialakításra a jelenleg rendelkezésre álló forrás felosztására vonatkozó javaslat, amelyet a kormány is elfogadott: 2012-ben az Egészségbiztosítási Alapnál rendelkezésre álló 30,5 milliárd forint béremelés formájában kerül meghatározásra. A bérfejlesztés - ahogy ön is említette - 17 ezer orvost, 68 ezer egészségügyi szakdolgozót, továbbá körülbelül 1400 egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezőt, például klinikai szakpszichológust, biológust, fizikust érint. Összesen tehát közel 86 ezer szakember részesül a béremelésből. Az orvosok és szakdolgozók részére külön-külön 15-15 milliárd forint kerül felosztásra úgy, hogy a rendelkezésre álló forrás a legoptimálisabban tudjon hasznosulni.

Fontos hangsúlyozni, hogy a fizetésemelés nem egyszeri juttatás, hanem beépül az egészségügyi ágazati bértáblába, garantálva ezzel az emelt összegű illetményt. (Gúr Nándor: Bérkiegészítés, nem fizetésemelés!) Tekintettel arra, hogy a megfelelő anyagi helyzet a migráció és a pályaelhagyás tekintetében a leginkább motiváló tényező, úgy gondoljuk, hogy a béremelés mindenképpen pozitív hatással lesz az érintett egészségügyi dolgozókra.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
185 168 2012.05.07. 1:56  165-168

HALÁSZ JÁNOS nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Mint az ön előtt is ismert, a 2007-2010-es időszakban, a kormányváltásig számos európai uniós forrás szolgálta a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megvalósulását. Ennek ellenére az akadálymentesség messze nem érte el azt a szintet, ami a törvényi határidők leteltével eredetileg várható volt. Az érintett fogyatékos emberek érdekeit szem előtt tartva, a kormányváltást követően ezért úgy döntöttünk, hogy folytatni kell az akadálymentesítés támogatását. Ennek megfelelően a 2011-2013-as akciótervben erre a célra 8 milliárd forintos uniós fejlesztési forrást különítettünk el.

Komoly nehézséget jelent azonban, hogy a korábbi támogatások hasznosulásáról semmilyen hitelt érdemlő adat nem áll rendelkezésre. Nem tudjuk, hogy az erre a célja elköltött közel 15 milliárd forintból pontosan hol és milyen közszolgáltatások váltak egyenlő eséllyel hozzáférhetővé. Ezt helyrehozandó országos kormányzati és önkormányzati akadálymentesítési felmérést indítunk. E felmérés eredménye alapján a valós hazai állapotokra építve, célzottan, ezáltal költséghatékonyan folytatódhat és folytatódni is fog az akadálymentesítési források felhasználása.

Ahogy arra az ombudsman jelentése is és az Egyenlő Bánásmód Hatóság állásfoglalása is rávilágított, további nehézséget jelent, hogy a 2007-ben alkotott akadálymentesítési szabályozás több szempontból is pontatlan és ellentmondásos. Ezt a szabályozást önök, szocialisták alkották, rosszul, a közeljövőben ezért áttekintünk minden vonatkozó jogszabályt, és megtesszük a szükséges jogalkotási lépéseket, hogy mindenki számára egyértelmű és tartható kötelezettségek szolgálják az egyenlő esélyű hozzáférés ügyét.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 6 2012.05.14. 5:07  4-6

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Alapvetően örülök a téma felvetésének, alkalmat ad arra, hogy elmondjam, hogy valójában mi is történt Magyarországon 2010 májusa óta. Fontos ezt elmondani, mert az előbb ön itt összevissza beszélt. Megszorításokról beszélt, pedig az nincs, súlytalan verőemberekről, nem is értem, mi lehet ez. Ne haragudjon, képviselő asszony, olyan sok zagyvaságot tetszett itt összehordani, hogy jó lesz, ha szépen sorba megyünk, hogy valóban mi is történt.

A kormányváltás óta azon dolgozunk, hogy olyan versenyképes Magyarországot teremtsünk, ahol érdemes tanulni, dolgozni és családot alapítani. A kormány a családok megerősítéséhez számos intézkedéssel járult hozzá, ezekről ön nem is beszélt. A gyermekgondozási segély, a gyes folyósítási idejét két évről három évre állítottuk vissza, ehhez kapcsolódóan a kormány a heti 30 órában maximálta a gyes mellett végezhető munka időtartamát, a három- vagy többgyermekes szülők részére járó gyermeknevelési támogatás újra a gyermek 3 éves korának betöltésétől folyósítható, és az egyik legfontosabb intézkedés a családi adózás rendszerének újbóli kiterjesztése az egy- és a kétgyermekes családokra, valamint a három- vagy többgyermekes családokat korábban is megillető kedvezmény jelentős megemelése.

(13.30)

A kormány a negyvenedik évüket betöltött nők számára feltétel nélkül biztosította a nyugdíjba vonulás lehetőségét, és további kedvezmény, hogy a munkában töltött időbe beszámít a gyermekneveléssel töltött idő is, amely összesen 15 év lehet. Családbarát munkahely-pályázatot is indítottunk; számtalan intézkedés van, amely mind-mind a társadalompolitikánkat erősítette, merthogy a kormány a megalakulásától elkötelezett abban, hogy megerősítse a családokat, erősítse és elmélyítse a szolidaritást az idősek és a fogyatékosok iránt, hogy gyorsan, hatékonyan és igazságosan segítsünk a rászorulókon. Számtalan, fogyatékosügyben elindított programunk, támogatásunk is ezt célozza.

Képviselő asszony, ön LMP-s, kérdezhette volna, hogy mit tettünk az elmúlt években a fenntarthatóság érdekében. Nem kérdezte, de biztos örül annak, ha erről is beszélek. Szakítottunk azzal a hagyománnyal, hogy a nyugdíjrendszeren keresztül foglalkoztatási és más kérdéseket próbáljunk kezelni. Sokan a nyugdíjkorhatár betöltése előtt mentek nyugdíjba vagy nyugdíjasként próbáltak tovább dolgozni. A rendszer fenntarthatóságához lényeges, hogy nyugdíjat csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehessen igénybe venni, ennek megfelelően módosult a nyugdíjrendszerünk, és mindez fenntarthatóvá teszi ezt a helyzetet, valamint a rokkantsági ellátás területén is megléptük azokat a lépéseket, amelyek igazságosak, helyesek és szintén a fenntarthatóságot biztosítják.

Az oktatásügyről is beszélt, de csak rosszat mondott róla, pedig az oktatásügyben nagyon fontos, alapvető, előremutató és minőségi változások következtek be. A nemzeti együttműködés kormánya a minőségi közoktatás és felsőoktatás irányába mozdult el, megteremtettük a jogszabályi alapját a felsőoktatás minőségi fejlesztésének, a képzési szerkezet strukturális átalakításának. Minden második hallgató teljes állami támogatásban részesül, az esélyteremtés még szélesebbre nyitása érdekében a Diákhitel 2. program keretében minden új belépő számára biztosítjuk a felsőoktatáshoz való hozzáférés forrását, s minisztériumunk százmilliárd forintot biztosít az Új Széchenyi-terv keretében a hazai felsőoktatási intézmények számára, és mindemellett az intézményekkel közösen megkezdtük a felsőoktatás középtávú fejlesztési stratégiájának kidolgozását is. A közoktatási rendszerben is hasonló lépések történtek.

Engedje meg, hogy néhány pontot említsek a társadalmi felzárkózás ügyében is. A kormányprogram is kiemelten foglalkozott ezzel az üggyel, és ennek megfelelően elfogadta a kormány a nemzeti társadalmi felzárkózási stratégiát, amely a "Mélyszegénység, gyermekszegénység, romák" címet viseli, és amely nemzeti stratégia tízéves időtávlatban határozza meg a beavatkozási irányokat, de nem vártunk tíz évet. Már 2011-ben elkezdődtek a lépések, ekkor indult el az Útravaló-ösztöndíjprogram két pillérrel, amely a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók tanulási és továbbtanulási esélyének növelését szolgálja, de elindítottunk más ösztöndíjakat is. Úgy alakítottuk át az esélyegyenlőségi ösztöndíjrendszert, hogy már a mostani tanévben 11 százalékkal több tanuló kaphat támogatást, mint korábban, az Iskola-háló program is elindult, az önkormányzatok éppen most, május 31-éig igényelhetnek az integrációs programjaikhoz támogatást, amely a pedagógusokat is segíti.

Szóval számtalan intézkedés van, képviselő asszony, remélem, ad majd alkalmat arra, hogy akár az egészségügyről és egyebekről is beszéljünk, és bízom benne, hogy lesz alkalmam a kérdések során is majd megnyugtatni a képviselő asszonyt (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), és megértetni önnel is azt, hogy mi ebben a jó.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 10 2012.05.14. 3:00  7-10

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A 2010 májusa óta eltelt két évben valóban demográfiai fordulat ment végbe az országban. A válság hatása és az előző kormány megszorító intézkedései, amelyek a családokat sem kímélték, egészen a tavalyi év közepéig megmutatkoztak a drámaian csökkenő születésszámokban, hiszen a mostani kormány első hivatali éve alatt mintegy 9 százalékkal kevesebb gyermek született, mint egy évvel korábban. Ez a szülés természetes sajátosságait figyelembe véve nehezen róható fel a kormánypártoknak.

Ezt követően azonban egyértelmű fordulat következett be a gyermekvállalási kedvben, hiszen 2011 júniusától idén februárig - eddig állnak ugyanis rendelkezésünkre adatok - több mint négyezerrel, 6,3 százalékkal több újszülött jött a világra, mint a megelőző 9 hónapban.

(13.40)

A kormány által meghirdetett új családbarát politika eredményei tehát egyértelműen láthatóak. Hogyan sikerült elérnünk ezt a fordulatot? Leginkább úgy, hogy olyan intézkedések egész sorát hoztuk, amelyek mind azt üzenik a fiatalok számára, hogy ismét érdemes családot alapítani, gyermeket vállalni. Ezek közül talán a legfontosabb a családi kedvezmény, amelyet idáig 810 ezer szülő, azaz az érintett családok csaknem fele vehetett igénybe, mintegy 160 milliárd forint értékben.

Engedje meg, képviselő úr, hogy pontos százalékos adatokat is említsek, ön is utalt ezekre. 2011-ben az egygyermekes szülők reálkeresete 6,4 százalékkal, a kétgyermekesek reálkeresete 12 százalékkal, a három- és többgyermekeseké 19 százalékkal nőtt, míg a családi kedvezmény nélkül csak 2,4 százalékos lett volna a reálkereset-emelkedés. De nagyon fontos az is, hogy ismét három évre emeltük a gyes jogosultsági időtartamát, megnöveltük a gyed összegének felső határát, bevezettük a kismamák részmunkaidős foglalkoztatása után igénybe vehető járulékkedvezményt, megkétszereztük a gyermekes szülőknek járó pótszabadság időtartamát, amelyet így az apa és az anya egyaránt igénybe vehet, és a fiatalok lakáshoz jutásának támogatására bevezettük az otthonteremtési kamattámogatást, valamint az előző kormány által eltörölt szocpol kedvezményt.

Összességében tehát a fiatalok számára kedvezőbb feltételeket teremtettünk arra, hogy családot alapíthassanak, és gyermeket tudjanak vállalni, és ennek a politikának az eredményei már megmutatkoznak a születésszámokban. Arra törekszünk a jövőben is, hogy ez a kedvező fordulat tovább folytatódjon, és még több gyermek születhessen.

Köszönöm szépen képviselő úrnak a témafelvetést, és kérem, továbbra is támogassa a kormány családokat érintő intézkedéseit. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 52 2012.05.14. 3:16  49-55

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Amint azt a képviselő úr is elmondta, a Széll Kálmán-terv 2.0 számos fejezetben foglalkozik a hátrányos helyzetű emberek, köztük a romák felzárkózásának kérdéseivel, a nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia figyelembevételével.

Amint előző, egyébként hasonló témát érintő kérdése esetében is korábban, most is azt tudjuk válaszolni, hogy a kormány nemzeti társadalmi felzárkózási stratégiája valamennyi megközelítésében összehangoltan és a problémák természetéből adódóan egymástól el nem választhatóan kezeli a roma és a nem roma népességet egyaránt érintő, a szegénységből, mélyszegénységből fakadó társadalmi problémákat.

Ugyanakkor nem lehet elmenni azon tény mellett, hogy miközben az ország népességéhez viszonyítva a cigány lakosság aránya 7 százalék körül van, addig e 7 százaléknyi népességen belül a szegénységben élők aránya - a Tárki háztartási monitorvizsgálata alapján - eléri a 70 százalékot. A cigányság az egyetlen nemzetiség ma Magyarországon, amely ekkora arányú szegénységben, többnyire nyomorúságos körülmények között él. (Dr. Gaudi-Nagy Tamás: Ez hivatalosan nem is mérhető! Honnan tudod?)

(Az elnöki széket Balczó Zoltán, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Tisztelt Képviselő Úr! Éppen az ön által is idézett számadatok miatt szükséges figyelni arra, hogy amikor szegénységben élők felzárkózását segítő programokat indítunk, akkor azokban kellő, legalább az adott problématerületen megjelenő arányuknak megfelelő mértékben legyenek a romák is bevonva.

Képviselő Úr! Ön külön kiemelte, kiemeli a gyermekeket. A magyar társadalom egészének jövője a mai gyermekek jövőjébe van ágyazva. Minden gyermek számít, legyen az roma, horvát, román, szlovák, német vagy magyar. Ám a legnagyobb segítség azoknak kell a felemelkedéshez, akik a legnyomorúságosabb körülmények között növekszenek, élnek. A szegénységben élő gyermekek mintegy fele roma. Kutatások igazolják, hogy a roma nemzetiségű tanulók az azonos szociális helyzetben lévő nem roma társaikkal szemben is hátrányt szenvednek az iskolai érvényesülés terén, miközben a felzárkózás és a későbbi foglalkoztatás egyik kulcsát a sikeres iskolai karrier jelenti.

Ezért, miközben a hátrányos helyzetűekre irányuló programjaink nemzetiségtől függetlenül szociális alapon nyitottak, természetes, hogy legalább a szegény népességen belüli arányuknak megfelelően elérjék a romákat is. Ez a törekvésünk jelent meg az Útravaló-ösztöndíjprogramban is, ahol csak a leghátrányosabb helyzetű tanulók kaphattak támogatást, és a támogatást kapóknak a fele volt roma származású.

Minden nemzetiségű gyermek, legyen az horvát, román, szlovák, német, aki magyar állampolgár, az magyar gyermek is. Éppen ezért nem fogadható el az a fajta megkülönböztetés - és ezt nem is fogjuk elfogadni soha -, amit ön tesz.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 60 2012.05.14. 3:45  55-63

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Önök, LMP-sek, ugyanúgy riogatnak, mint szabad demokrata elődeik. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Így van! - Derültség és szórványos taps az LMP soraiból.) Ön pont olyan valótlan adatokkal érvel, mint az SZDSZ és a szocialisták tették például a kettős állampolgárság ügyének 2004-es vitájában. Akkor az önök liberális elődei azt állították, hogy szociális katasztrófát fog okozni Magyarországnak, ha lehetőséget biztosítunk a kettős állampolgárság felvételére. Mára körülbelül 150 ezer határon túli magyar vált állampolgárrá is, és nem történt szociális katasztrófa.

Tisztelt Képviselő Asszony! Most ön azt állítja, hogy újabb katasztrófa fenyeget. Ezzel szemben az az igazság, hogy semmilyen kutatás nem áll rendelkezésre, amely alátámasztaná az ön állításait, sőt épp ellenkezőleg, a 2011-es népszámlálási adatok arról tájékoztatnak, hogy nincs jelentős elvándorlás Magyarországról. Ön éppen úgy nem mond igazat, ahogy az SZDSZ-es elődei tették. (Moraj és derültség az LMP soraiban.)

Tisztelt Képviselő Asszony! Mi a kormányváltás óta azon dolgozunk, hogy olyan versenyképes Magyarországot teremtsünk, ahol érdemes tanulni, dolgozni és családot alapítani. Azt javaslom, képviselő asszony, hogy eltávolodva egy kicsit a magyarországi helyzetképtől, szegezzük tekintetünket az európai felsőoktatásban zajló folyamatokra. Ön is tudja, hogy az európai diákok körében régi gyakorlat, hogy külföldön járnak egyetemre hosszabb-rövidebb ideig. A külföldi tanulás nem összekeverendő az elvándorlással.

Tisztelt Képviselő Asszony! Ön csak becsült adatokat emleget felszólalásában, de én konkrét számokkal tudok szolgálni. Ön gondolta volna, hogy évente 20 ezer külföldi diák választja Magyarországot tanulmányainak helyszínéül? Ők azok, akik az itt töltött egyetemi éveik után hazatérnek, és jó hírünket keltik szerte Európában vagy a világ más országában. Egy nemrég készült kutatás szerint az elkövetkezendő nyolc évben a Magyarországra érkező külföldi hallgatók száma elérheti a 60 ezret is, vagyis megháromszorozódhat. Ez az előrejelzés is jól példázza azt a tendenciát, amely a külföldi tanulás folyamatának felgyorsulását jelzi.

Ami a magyar diákságot illeti, ahogy ön is említette, felnőtt egy új generáció. Ők azok, akik nem megtanulták az Európai Uniót, hanem már annak teljes jogú tagjaiként szocializálódtak. Többek között számukra jelent óriási lehetőséget a felsőoktatási térség európai integrációjának folyamata. Pezseg az élet az európai diákság körében, és ebben nekünk is helyet kell kapnunk. Éppen ezért minden diákot csak biztatni, támogatni tudok, hogy legyen részese ennek a folyamatnak, hiszen végre valós tartalmat kap az idehaza is régóta ismételgetett európai integráció. Ha jól értem, akkor az LMP éppen most akarja a diákjainkat Magyarországhoz láncolni, megfosztva életük talán legszebb és legfogékonyabb éveitől. Ezek szerint épp önök lennének azok, akik röghöz kötnék a magyar diákságot, falat húzva köréjük.

Önnel ellentétben én más jövőt kívánok nekik: én azt kívánom, hogy külföldi tanulmányaik során minél korszerűbb ismereteket szerezzenek, és széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel és anyanyelvi szintű idegennyelv-tudással felvértezve érkezzenek vissza külföldi tanulmányuk befejeztével Magyarországra. Kívánom ezt azért, hogy felhalmozott tudásukkal, ismereteikkel és tapasztalataikkal gazdagítsák és szolgálják hazánkat, elősegítve Magyarország fejlődését.

Kérem válaszom elfogadását, képviselő asszony. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 72 2012.05.14. 4:02  69-75

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Abban igaza van, hogy az egészségügynek sürgősen megújulásra van szüksége, ám azt elfelejtette megemlíteni, hogy azt kell most nekünk rendbe tenni, amit önök, szocialisták tönkretettek.

(15.10)

A kormány ezért a rendezetlen viszonyokat felszámolja, és megteremti a kiszámíthatóságot, végre rend lesz az egészségügyben is az önök 8 éves kaotikus kormányzása után.

Tisztelt Képviselő Úr! Az egészségügyi struktúraátalakítás egyik célja, hogy egy, a jelenleginél jóval hatékonyabban működő egészségügyi ellátórendszer jöjjön létre. A másik cél, hogy az egészségügy minőségi szolgáltatásaihoz, betegségétől és anyagi helyzetétől függetlenül, egyforma eséllyel férjen hozzá az ország valamennyi polgára. Hangsúlyozom, hogy a beteg áll minden lépésünk középpontjában. Úgy rendezzük át a meglévő kapacitásokat, hogy biztosítsuk a betegek legrövidebb időn belüli hozzáférését az állapotuknak legmegfelelőbb, biztonságos és jó minőségű ellátáshoz, bárhol az ország területén.

Tisztelt Képviselő Úr! Ne a jelenlegi kormányon akarja számon kérni az önök 8 éves kormányzásának hiányosságait. A 2002 óta meglévő adatokat kizárólag tájékoztató jellegűként lehet kezelni, mivel önök, szocialisták erre sem fordítottak figyelmet. Ugyanis az érintett személyek pontos száma nem becsülhető meg, és jelenleg nincs is olyan adatbázis, amelyből pontosan meg lehetne állapítani a betegek számát, azt a típust, azokról van szó, akiket ön is kérdezett. Látja, képviselő úr, sajnos ez egy újabb problémája, hogy milyen rossz állapotokat hagytak ránk. Nekünk minden tekintetben újjá kell építenünk többek között az egészségügyi rendszert is. Érdekes, hogy amikor önök kormányoztak, akkor nem volt fontos önnek a gyermekbénulásban szenvedők helyzete. Akkor nem kérdezett; ahogy nem voltak figyelemmel senkire és semmire, amikor a vizitdíjra, a kórházi napidíjra, a sok száz milliárdos elvonásokra szavaztak önök, szocialisták igennel az egészségügyben.

Tisztelt Képviselő Úr! A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal adatai alapján 3600 olyan, 1911 és 1990 között született személy van, akiknél az előbb említett diagnózis jelentősen befolyásolta az egészségügyi állapot romlását. Ezeknek a betegeknek állapotuktól függően több-kevesebb rehabilitációs szükségletük van, ami azonban nem szükségszerűen az adott betegségcsoport tekintetében célzott és csakis erre felkészült vagy kifejezetten ilyen célra létrehozott rehabilitációs intézményben valósulhat meg. Létezik a gyermekbénuláson átesetteknek egy csoportja, az úgynevezett post-polio szindrómások, akik esetében valóban szükséges a célzott és főleg komplex rehabilitáció.

Hazánkban két rehabilitációs utógondozó központ áll rendelkezésre az ő fogadásukra: a Magyar Honvédség Honvéd Kórház Hévízi Mozgásszervi Rehabilitációs Intézete és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Budakeszin. A két intézmény évente átlagosan 160-170 beteg kezelését végzi. A kezelés minden esetben egyénre szabott, a turnusok átlag négyhetesek. Előttünk is ismeretes az a sajnálatos tény, hogy az információk nem jutnak el széles körben sem az érintettekhez, sem a szakorvosokhoz. Ennek érdekében tervezünk lépéseket tenni. Az intézményi struktúraátalakítások vonatkozásában tájékoztatom tisztelt képviselő urat, hogy a post-polio szindrómások ellátása változatlan formában az eddigi centrumokban történik a továbbiakban is. Az egészségügyi intézmények finanszírozása a terveink szerint a jövőben már feladatalapú elveket követ, ez pedig fedezetet adhat az intézmények számára infrastrukturális fejlesztésekre is.

Kérem válaszom elfogadását. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 78 2012.05.14. 3:17  75-81

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Nagyon fontos az idegen nyelvek ismeretének javítása a magyar lakosság körében. A meglévő problémák megoldása a közoktatásban rejlik. Tájékoztatom képviselő asszonyt, hogy megtettük a megfelelő kezdő lépéseket a nemzeti köznevelésről szóló törvény elfogadásával. Magyarországon jelenleg az idegen nyelv oktatása az általános iskola 4. osztályában kezdődik, és az első idegen nyelv oktatására kötelezően több mint 1200 óra áll a tanárok és a diákok rendelkezésére. Ez messze több egy középfokú nyelvvizsgaszint eléréséhez szükségesnél.

Hogy miért nem látszik mindennek az eredménye? A válasz egyszerű. 2002 és 2010 között nem volt meghatározott tananyag, megfelelő elvárás, szakmai ellenőrzés. Ami volt, bármiféle rendszert nélkülöző tankönyvválasztás. Vagyis az oktatási rendszerben nem volt mód arra, hogy rendszerszerűen kezeljük és javítsuk a nyelvoktatás hatékonyságát. A jövőben az általános iskola végére egyértelmű tantervi követelményként jelenik meg a megfelelő szint elérése; ráadásul annak szakmai ellenőrzése is folyamatossá válik. Ennek köszönhetően a középiskola építeni tud majd az előzményekre, és a népbetegséggé nőtt állandó újrakezdést felváltja majd az egészséges fejlődés.

(15.20)

A nyelvtanítás hangsúlyos időszakának a közoktatási rendszerbe helyezése éppen a kiváltságok, a gazdagok előnyben részesítése ellenében hat.

Tisztelt Képviselő Asszony! Az életpályamodell csupán további ösztönző tényező, hiszen a hatékonynak bizonyuló nyelviskolai órákat sok esetben ugyanazok a jól képzett nyelvtanárok tartják, akik délelőtt az iskolai foglalkozást. Nekik mindenképp motiváció, ha erejüket valóban az iskolai munkára koncentrálhatják. Ha az első nyelvvizsgát a közoktatásból kikerülőknek feltételként kell produkálniuk, ez annyit jelent, hogy erre az esélyt a közoktatáson belül kell minden tanuló számára biztosítanunk. A felsőoktatásban pedig már - szakonként, képzésenként eltérő módon - szaknyelvi ismereteket kell megtanulniuk a hallgatóknak.

Tisztelt Képviselő Asszony! A teljes nyelvvizsga-amnesztia valóban méltánytalan és a felsőoktatás eredményessége, hatékonysága ellenében ható intézkedés lenne. Ezért a Magyar Rektori Konferencia úgy döntött, hogy az intézményi autonómia keretein belül szülessenek meg a probléma kezelésére a megoldások. A megszerzett szakmai nyelvtudás mérésére ugyanis nem csak az államilag elismert, szintezett nyelvvizsga alkalmas. Ez annál is inkább indokolt, mert a szaknyelvi ismeretek nem idegenek a szakmai oktatástól, hanem annak szerves részét képezik. Így véget lehet vetni annak az érthetetlen gyakorlatnak, amelyet a 2005-ös felsőoktatási törvény vezetett be, 2005 óta nyelvoktatás nélkül nyelvvizsgát követeltek a hallgatótól a diploma átvételének feltételeként. A jövőben a nyelvvizsga-dokumentumot a hallgató az érettségivel már meg fogja szerezni.

Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 105 2012.05.14. 2:06  102-109

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az Országgyűlés 2011. december 30-án fogadta el a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényt. Az új törvény véget vet egy korszaknak, megszünteti az egyházi státussal való visszaélést. Az új törvény melléklete felsorolja az egyházakat: a Hit Gyülekezete Magyarországon az Országgyűlés döntése értelmében nyilvántartásba vett egyház.

Az alaptörvény szerint az állam és az egyházak különváltan működnek, az egyházak önállóak, az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. Ebből következően a kormánynak nem feladata, sőt lehetősége sincs rá, hogy bármelyik egyház - ahogy képviselő úr fogalmazott - térnyerését elősegítse vagy gátolja, hiszen ez sértené az állam és az egyház szétválasztásának alapelvét, az egyházak önállóságát.

Az alaptörvényünk a korábbi alkotmányhoz képest az állam és az egyházak közösségi célok érdekében történő együttműködését is deklarálja. Ezért a kormány a nyilvántartásba vett egyházak számára biztosítja a közösség érdekében kifejtett tevékenységét, a közfeladat-ellátás lehetőségét.

A szektázással kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy ennek használatát a már említett új egyházi törvény sem legalizálja. Az új törvény alapján lesz több olyan kisebb vallási közösség, amely nem tudván megfelelni a törvényi feltételeknek, vallási egyesületként tud majd működni. Itt szeretném leszögezni, hogy ez a tény sem jogosít fel senkit arra, hogy ezen közösségeket szektázza, és külön felháborító ezt a pejoratív köznyelvi fogalmat az Országgyűlés által is elismert egyházakra alkalmazni, képviselő úr.

A törvénnyel kapcsolatban - ahogy mondta is - oktatási kérdésekre, egyes folyamatban lévő iskolaátadásokra gondolnak. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Nevetséges!) A helyi önkormányzat a tulajdonában lévő nevelési-oktatási intézmények tulajdoni vagy fenntartói jogát bizonyos feltételek mellett átengedheti, képviselő úr, egyházaknak is. Tehát a döntés az önkormányzat, az önkormányzat által képviselt helyi polgárok és az egyház kezében van, az állam jelenleg közvetlen befolyást nem gyakorolhat ezekre a helyi közoktatási ügyekre.

Köszönöm. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Szégyelld magad! - Vidám hétfő! - Szórványos taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 109 2012.05.14. 1:07  102-109

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Nyugodjon meg, képviselő úr, nem kell kiabálni, hallom akkor is. Nem kell ilyen indulatosnak lenni, azzal semmire nem megy, higgye el. (Moraj a Jobbik soraiban.)

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény 9. §-ában kimondja - képviselő úr, figyeljen! -, hogy az egyházakat azonos jogok illetik, és azonos kötelezettségek terhelik. Ugyanakkor a törvény azt is hozzáteszi, hogy az egyházak tényleges társadalmi szerepét, az általuk ellátott közcélú tevékenységet az állam az egyházak társadalmi szerepéhez kapcsolódó további jogszabályok megalkotásánál és a velük való kapcsolattartás során figyelembe vehetik. Biztosíthatom képviselő urat, hogy a kormány a törvény idézett rendelkezésének megfelelően jár el az egyházakkal történő kapcsolattartásban, valamint az egyházak közfeladat-ellátási, oktatási, szociális és egészségügyi tevékenységével kapcsolatban. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Szégyen!)

A bevallottan financiális okokból történő intézményátadások jelenségére megoldást fog jelenteni az iskolák állami fenntartásba vétele, valamint a közoktatási rendszer közvetlen állami finanszírozásának megvalósítása, nyugodjanak meg. (Közbeszólások a Jobbik soraiból: Ez a szégyen! - Vidám hétfő! - Szórványos taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 117 2012.05.14. 2:18  114-121

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Büszkék vagyunk a nemzeti együttműködés rendszerére, ez adja a munkánkhoz a demokratikus alapot, és tudja, a kormány az oktatásra, a hazai gazdaság élénkítésére, a versenyképesség javítására és a munkahelyteremtésre összpontosítja erőforrásait, mert ez a magyarok, a magyar emberek érdeke, és a kormány a megalakulása óta elkötelezett a rossz, fenntarthatatlan és államadósságot generáló rendszerek átalakítása mellett, célunk pedig, hogy hosszú távon működtethető rendszereket hozzunk létre. A nemzeti együttműködés rendszere erre is jó.

A nagy rendszerek átalakításán túl vagyunk, és most a hangsúly az emberre helyeződik, akinek megújulására és megerősítésére kell koncentrálnunk. A központban az emberi erőforrás áll tehát, és nagyon fontos munka folyik az Emberi Erőforrások Minisztériumában ezen a területen is, és ennek a munkának a során igenis odafigyelünk az egyeztetésekre, eddig is így volt, képviselő asszony. Mondok néhány példát. Az oktatási törvényeket, a felsőoktatási törvényt például nagyon sokáig, hosszú távon, hónapokon keresztül véleményezhették és véleményezték is az érintettek. A Rektori Konferencián többször szóba került ez a kérdés. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával többször és sokszor tárgyaltunk, nagyon jól tudja.

A szociális konzultáció, amelyről itt a parlamentben is sokat beszéltünk, nagyszerű irányokat és támpontokat adott számunkra, és biztatást, örömet és hitet is, hogy az a szociális átalakítás, a rendszer átalakítása, amibe belekezdtünk, jó irányba megy. Egymillióan válaszoltak. A kérdések többségére 80-90 százalékban olyan irányokat jelöltek meg, amelyeket jogszabályban is ezután már működőképessé teszünk.

A járások átalakításánál, a közigazgatási átalakításnál, a járásokról szóló törvény esetén három hétig lehetett véleményezni a dolgot, több mint 700 hozzászólás jött. (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) Nagyon sok hasonló példát említhetnék még, kérem, vegye ezt észre, és vegyen részt ön is a nemzeti együttműködés rendszerében.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 121 2012.05.14. 1:06  114-121

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Hát, lehet, hogy nem ugyanazokra az ülésekre járunk, de ígérem önnek, hogy ezután minden olyan ülésről, amely ilyen témájú, amelyet itt ön említ, ami érdekegyeztetés, egyeztetés szakmai szervezetekkel, arról én beszámolok önnek valamilyen formában, azért, hogy legközelebb ne kérdezzen ilyeneket.

Csupa olyan dolgot mond, ami csak negatívum, pedig másról sem szólt az elmúlt időszak, mint az egyeztetésről is. Nézze meg az egészségügy átalakítását például! Minden érintettel több alkalommal is konzultáltunk, nemcsak a szakmai szervezetekkel, hanem valóban az érintett közösségekkel.

Képviselő asszony, egyébként pedig arra a megjegyzésére, amit mondott, hogy önök nem kívánnak részt venni ebben, én pedig javaslom, vegyenek részt jó demokrataként, legyenek itt, a parlamentben. (Szabó Timea közbeszólása.) Bocsánat, hogyha félreértettem. Akkor meg nagyon örülök, hogy önök is részt vesznek a nemzeti együttműködés rendszerében, és akkor próbáljunk együtt még jobb dolgokat csinálni.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 125 2012.05.14. 1:46  122-129

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelten fontosnak tartja az orvosok és más egészségügyi dolgozók helyzetét. A jelenlegi orvosi és szakdolgozói hiány kezelése érdekében az egészségügyi ágazat egy olyan fejlesztő folyamatot indított el - elsősorban is leginkább a rezidensekre, mint a migrációval leginkább érintett csoportokra fókuszálva -, amelynek eredményeként elérhető, hogy a minőségi egészségügyi szolgáltatás nyújtásához megfelelő szakembergárda álljon rendelkezésre.

Az ágazati bérhelyzet pontos felmérése és a szakmai egyeztetés 2012. január elején megkezdődött, majd ennek folytatásaként az összes érintett szakmai szervezet bevonásával - ezt az LMP-s képviselőknek, Szabó Timeának külön mondom: az összes érintett szakmai szervezet bevonásával - került kialakításra a jelenleg rendelkezésre álló 30,5 milliárd forintos állami forrás felosztására vonatkozó javaslat. A béremelés keretében 15 milliárd forint kerül felosztásra az orvos, szakorvos, fogorvos, szakfogorvos munkakörben foglalkoztatottak számára - ezt egyébként Papp Magor, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke az elmúlt évtized legjelentősebb kormányzati intézkedésének nevezte az egészségügyben -, s újabb 15 milliárd forint kerül szétosztásra az egyes egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók között. Ez utóbbi csoportba tartoznak például az ápolók, szakápolók, segédápolók, asszisztensek, szakasszisztensek, mentőápolók, mentőtisztek, gyógytornászok, dietetikusok, illetve a beteghordók és az egészségügyi dokumentátorok is.

A képviselő asszony által kiemelt személyi kör tehát a jelenlegi béremelésből szintén részesül; emellett több mint félmilliárd forint kerül felosztásra az egyéb felsőfokú végzettségűek, gyógyszerészek, szakgyógyszerészek, pszichológusok, klinikai szakpszichológusok, biológusok, fizikusok, vegyészek között.

Köszönöm szépen. (Dr. Józsa István: Nem elég, nem elég. - Taps a kormánypártok soraiban.)

(16.10)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 129 2012.05.14. 0:50  122-129

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Asszony! A béremelés 2012. január 1-jéig visszamenőleges hatállyal jár. 2012. július 1-jétől beépül az alapbérbe, és a 2012. január-június közötti különbözeti összeg egy összegben kerül kifizetésre az érintett dolgozók részére.

A jelenlegi pénzügyi lehetőségek között első körben azon dolgozók helyzetét kívántuk kiemelten javítani, akik a közvetlen betegellátás, illetve a migráció szempontjából a leginkább érintettek. Bízom benne, hogy ez az intézkedés üzenetértékkel bír az egészségügyben dolgozók részére, hogy a kormány megbecsüli és elismeri a munkájukat, és a továbbiakban is számít áldozatos tevékenységükre, mint ahogy mi is számítunk a képviselő asszony támogatására.

Köszönöm szépen. (Dr. Józsa István: Az biztos! - Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 149 2012.05.14. 2:25  146-153

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Ön igen messziről kezdte, és sok mindent elmondott, de úgy hallom, nagyon sok mindenben félretájékoztatták önt, vagy nem egészen a valóságról tetszett beszélni. Ne tessék haragudni, ön tévedett sok tekintetben, ezért most megpróbálom egy kicsit összefoglalva elmondani önnek, hogy mi az a helyzet ezen a területen, hogy legközelebb valóban hasznos párbeszédet folytassunk. Bízom benne, hogy a mai is az lesz.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációs rendszerének átalakítására azért került sor, mert fontos erőforrásnak tekinti a kormány a megváltozott munkaképességű embereket. Ennek érdekében törvényt alkottunk, és jogszabályok sorát készítettük el. Így a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi törvény, amely december 31-én lépett hatályba, teljeskörűen átalakította a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott személyek foglalkoztatási rehabilitációs rendszerét. A kormány elfogadta azt a jogszabályt is, amely lehetővé tette, hogy 2012. július 1-jétől a megyei kormányhivatalokon belül megalakuló rehabilitációs szakigazgatási szervek - mint megyei szintű rehabilitációs hatóságok - végezzék majd a rehabilitációval kapcsolatos feladatokat. Ez a szerv egyszerűsíti a megváltozott munkaképességű személyek számára az ügyeik intézését, lerövidíti a munkához jutás folyamatát.

Egyébként amiről tetszett beszélni, a felülvizsgálatról, ott közel 200 ezer ember volt érintett, és az érintetteknek több mint 90 százaléka - talán mondhatom is, jóval több mint 90 százaléka - jelentkezett. Azt hiszem tehát, hogy nem olyan nagy bajról van szó, mert döntő többségük részt vett abban a folyamatban, amely fontos volt számukra.

(16.30)

Átalakult a minősítési rendszer is egyébként, amely komplex módon kezeli az egyedi eseteket, az egészségkárosodott személyek munkaerőpiacra történő visszavezetése érdekében pedig átalakítjuk a foglalkozási támogatási rendszert. Az új rendszer erősíteni kívánja majd a tranzitfoglalkoztatás rehabilitációban (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.) betöltött szerepét és sok minden mást, említhetném a rehabilitációs kártyát is. (Az elnök ismét csenget.) De a következő egy percben még (Az elnök folyamatosan csenget.) biztos lesz alkalmam néhány pozitív ügyet is elmondani önnek.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 153 2012.05.14. 1:02  146-153

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Asszony! Értem, amit kérdezett, és nagyon komolyan is veszem a kérését, még csak nem is felszólításnak veszem, hanem nagyon komolyan, és örülök, hogy foglalkoznak ezzel az üggyel, mi is ezt tesszük, és remélem, így együtt még többre jutunk.

De ha már pénzről kérdezett és arról van szó, engedje meg, hogy néhány dolgot elmondjak még önnek, hogy ezt is helyezze el az egész csomagban, ugyanis a kormány számára további feladat, hogy pályázati forrásból elkezdje a fejlesztést. Az új foglalkoztatási rehabilitációs rendszerhez kapcsolódóan pályázati forrásból közel 30 milliárd forintot biztosítunk, az Új Széchenyi-terv keretében több pályázati kiírás is megjelent és megjelenik, így a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelésére, a piaci integráció elősegítésére, illetve javítására közel 10 milliárd forint áll rendelkezésre, és a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítésére 11,7 milliárd forint felhasználására lesz lehetőség. Kérem, ezt is kísérjék figyelemmel.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 173 2012.05.14. 2:11  170-173

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A nemzeti együttműködés kormánya kiemelten kezeli a versenysport támogatását. Ennek megfelelően mindent megtesz a nemzetközi versenyek hazai megrendezése érdekében is. Milyen öröm, hogy idén május 21-én, éppen jövő héttől Debrecenben rendezik az úszó-Európa-bajnokságot, erre készülnek most az úszóink. Ennek a munkának a másik eredménye, hogy a 2014. évi női és férfi vízilabda-Európa-bajnokságot is hazánkban rendezik meg.

Amellett, hogy majd Budapest ad otthont a rendezvénynek, fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kormány határozatban vállalta, hogy egymillió eurónak megfelelő összegű támogatást biztosít a Magyar Vízilabda Szövetség részére, továbbá felújítja az Európa-bajnokság helyszínéül szolgáló létesítményeket annak érdekében, hogy az Európa-bajnokság megfelelő infrastrukturális környezetben valósulhasson meg.

A támogatási döntést követően éppen ezért a Nemzeti Sportközpontok központi költségvetési szerv, a Hajós Alfréd, a Széchy Tamás és a Császár-Komjádi Sportuszodák vagyonkezelője meg is kezdte a felkészülést a rendezvényre. Megjegyzem, hogy a vízilabda-Európa-bajnokság kapcsán a pályázatot nem a magyar állam, hanem a szövetség nyújtotta be, ahogy az lenni szokott, ő jogosult erre, és a szövetség kompetenciája meghatározni azokat a létesítményeket is, amelyekben a verseny zajlik majd.

Ahogy korábban a kérdéseire adott válaszainkban is jeleztük, a kormány minden tőle telhetőt megtesz - hogy áttérjek most már a Balaton Uszodára - a Balaton Uszoda hosszú távú fenntartása érdekében. Ezt bizonyítja, hogy az üzemeltető Nemzeti Sportközpontok elkészítette a létesítmény energiaauditját és az energiaracionalizálási programját. Ez elkészült. Ezen két dokumentum lehetőséget nyújt az Új Széchenyi-terves pályázatokon való részvételre. Amennyiben a közeljövőben megkezdődik a létesítmény felújítása, úgy a térség önkormányzataival és a Veszprém Megyei Önkormányzattal együttműködve biztosítható lesz a létesítmény jövője. Ezen leszünk.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 177 2012.05.14. 1:47  174-177

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott emberek ellátórendszere az elmúlt évtizedek alatt széttagolttá, átláthatatlanná vált. Az érintetteket a pénzbeni ellátás igénybevételére ösztönözte, nem volt hangsúlyos szerepe a rehabilitációnak, a munkaerőpiacra való visszatérés segítésének. Az ellátórendszer 2011-ben teljeskörűen átalakult, ezzel összhangban megváltozott a minősítési rendszer, amely komplex módon, orvosi, foglalkozási és szociális szempontokat egyaránt figyelembe véve kezeli az egyedi eseteket.

A hangsúly a rehabilitálható személyek esetén a foglalkoztatás elősegítésére helyeződött. A képviselő úr által említett törvényjavaslatot és határozati javaslatot azért nem tudtuk támogatni, mert a felvetett kérdéseket az említett törvény már megfelelően rendezi, egyébként a kormány képviselője jelen volt a házban. Az ön által elmondottakkal ellentétben a kormány eddig már számos olyan intézkedést hozott, amelyek célja a megváltozott munkaképességű, illetve a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása volt, így az Új Széchenyi-tervben 5,7 milliárd forint áll rendelkezésre azoknak a legfeljebb 50 férőhelyes ápoló-gondozó otthoni vagy rehabilitációs ellátást nyújtó intézményeknek a korszerűsítésére, ahol fogyatékossággal élők laknak, továbbá férőhelykiváltásra a következő három évben 7 milliárd forint használható fel. A megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató szervezetek részére 300 millió forintos pályázatot hirdettünk meg az év elején.

Ami pedig a felzárkózással, integrációval kapcsolatos megjegyzését illeti, le kell szögeznem: a kormány számára minden ember egyaránt fontos. Az, hogy a kormány kin segít, az csak az érintett ember szociális helyzetének függvénye, és nagyon alaposan ajánlom ezt az önök figyelmébe is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
188 181 2012.05.14. 1:56  178-181

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm kérdését és azt a figyelmet, amit a fogyatékossággal élő embertársaink iránt tanúsít. Szeretném megnyugtatni képviselő urat, a rászorulók megfelelő minőségű és árú gyógyászati segédeszközökkel való ellátását mi is kiemelten fontosnak tartjuk. Számos újságcikk jelent meg az elmúlt hetekben a gyógyászati segédeszköz-támogatás változtatásával, esetleges megszorításával kapcsolatban. A további félreértések és valótlan információk terjedésének megelőzése érdekében röviden összefoglalom mindazt, amit ezen a területen a közelmúltban tettünk.

Már a tavalyi év során megkezdődött a gyógyászati segédeszközök ellátási rendszerének felülvizsgálata. Cél, hogy az indokolatlan kifizetések megszűnjenek, és a közpénzekből nyújtott támogatás teljes egészében elérje azt, hogy a rendelkezésre álló forrásból a valóban rászorultak részesüljenek. Az is fontos, hogy ők a számukra legmegfelelőbb eszközt kapják. A tavalyi év folyamán már hoztunk néhány intézkedést, amely a támogatáskiáramlás csökkenését célozta úgy, hogy a betegek ellátása továbbra is biztosított legyen. A betegek, a gyártók, forgalmazók és az állam együttműködésével kell józan, a költségvetés terheit nem növelő, orvosszakmai elvek és a betegérdekek figyelembevételével kialakított megoldásokat találni. Ezért bekértük a szakmai szervezetek, a betegszervezetek, valamint a gyártók és forgalmazók véleményét a gyógyászati segédeszközökre vonatkozó egészségpolitikai stratégiáról.

(17.00)

Tisztelt Képviselő Úr! A témában beérkezett javaslatok alapján folytatott széles körű egyeztetések eredményeképpen törekszünk szakmailag elfogadható, az ellátás színvonalát fenntartó intézkedésekkel elérni a rendelkezésre álló előirányzat betartását, amelyet Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló törvénye határoz meg. A folyamatban lévő egyeztetések eredményeképpen születhet döntés a bevezetendő intézkedésekről.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
189 24 2012.05.15. 14:25  23-47

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Szinte már megszokottnak mondható, hogy olyan egészségügyi tárgyú törvényjavaslat kerül az Országgyűlés elé, amely az ágazat működését átfogóan szabályozza. Mindez nem véletlen, valóban az a célkitűzésünk, hogy ne egyszeri, drámai változásokkal járó jogszabályokkal álljunk elő, mint ahogy az néhány évvel ezelőtt, egy korábbi időszakban átgondolatlanul történt. Mi lépésről lépésre, a szakmai szervezetekkel és az érintettek képviselőivel folyamatosan egyeztetve jól átgondolt, elfogadható és hosszú távon is fenntartható fejlesztést tervezünk végigvinni. Meggyőződésem, hogy ez a megfontolt haladás a záloga annak, hogy valóban érdemi átalakulást tudjunk elérni, amit a szakma nemcsak elfogad, de támogat is, és ami nem veszélyezteti a betegellátás biztonságát, sőt, sok tekintetben egyre jobb minőségűvé és biztonságosabbá teszi azt.

Büszke vagyok arra, hogy e hozzáállásnak, ennek a stratégiának köszönhetően az egészségügyben az elmúlt két évben építő munka folyt, az időnként igen nehéz feltételek ellenére az előrelépés lehetőségét nem gátolták elszabaduló indulatok vagy felvetődő, irreális követelések. Mindenképpen szeretnék tehát innen is köszönetet mondani minden egészségügyben dolgozónak, orvosoknak és ápolóknak azért az áldozatos munkáért és azért a türelemért, amely alapja volt az elmúlt időszak közös munkájának.

Szintén szeretnék köszönetet mondani a szakmai szervezeteknek, a betegszervezeteknek és mindenkinek, akik partnereink és munkatársaink voltak a problémák meghatározásában és a megoldások kimunkálásában. Arra kérem őket, hogy a továbbiakban is segítsék a munkánkat észrevételeikkel, javaslataikkal, szakmai tudásukkal.

Mielőtt részletesen foglalkoznék a törvényben foglalt változásokkal, engedjék meg, hogy a sok fontos lépés közül kiemeljek néhányat, amelyeket a legfontosabbnak tartok. Talán a leginkább várt változás idén márciusban a szakmai szervezetekkel kötött bérmegállapodás megvalósulása. Ennek értelmében új, minden tárgyalópartner által elfogadott bértábla lép majd életbe az egészségügyben, és ennek következtében az ágazatban dolgozók jelentős részének érdemben fogunk javítani az anyagi megbecsülésén. A béremelést egyszeri, a 2012. január és június közötti időszakra számolt bérkiegészítés teszi teljessé.

Sokszor és sokfelé elmondtuk már, hogy tisztában vagyunk az ágazatban a hosszú évek alatt kialakult bérfeszültség súlyával. Az első napoktól kezdve kerestük annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi feltételek mellett hogyan tudnánk javítani az egészségügyben dolgozók bérezésén. Az elmúlt időszakban igyekeztünk minél több forrást felszabadítani, amiből jutott már többek között a rezidensek helyzetének javítására, eszközfinanszírozási támogatására és év végi egyszeri bérkiegészítésre is. Ezeknek az erőfeszítéseknek az eredménye ez a mostani megállapodás, amely a szakorvosi ellátásban dolgozók számára jelent könnyebbséget.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy kizárólag ezzel a lépéssel még nem oldottuk meg a problémát. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy ez egy újabb jelentős és fontos lépés az elérni kívánt cél felé. Azt tudom ígérni minden érintettnek: ahogy az elmúlt két évben, úgy a továbbiakban is elkötelezettek leszünk az egészségügyben dolgozók boldogulása mellett, és mindent meg fogunk tenni azért, hogy méltó feltételeket biztosítsunk számukra.

A második, megítélésem szerint lényeges terület, amiből szeretnék kiemelni, az önkéntes túlmunka, ügyelet és készenléti idő szabályozásának újragondolása. Megítélésünk szerint a hatályos jogszabály nem kellően koherens és egyértelmű, így magában hordozza a szándékos vagy félreértésen alapuló visszaélések lehetőségét, amely jellemzően a munkavállalókat sújtja. A pontosítás azért is volt fontos, mert lehetővé tette, hogy hatékonyabban érvényesítsük mind a munkavállalók érdekeinek, illetve egészségének védelmét és egyben az intézmény működőképességének fenntarthatóságát. Úgy gondolom, sikerült olyan szabályozást kialakítanunk, amely mindkét szempontnak maximálisan megfelel: egyértelmű és kellő mértékben védi a dolgozót, ugyanakkor biztosítja a megfelelő mozgásteret az intézmények vezetése számára.

A harmadik fontos változás a pénzügyi ellátásokhoz, például a terhességi-gyermekágyi segély, gyes, táppénz, baleseti táppénz nyújtásához kötődik. Azt tapasztaltuk, sokszor fordul elő, hogy a biztosítottnak jár az ellátás, ugyanakkor annak mértéke nehezebben megállapítható, ezért a döntés meghozatala elhúzódhat akár hónapokra is. Ilyenkor fennáll annak a veszélye, hogy a biztosított, bár jogosult rá, mégis ellátás nélkül marad, és így az egzisztenciája súlyos veszélybe kerül. Ezt megelőzendő kerül a törvénybe az előleg kifizetésének a lehetősége. Az új szabályozás szerint a biztosított addig is kap ellátást, amíg annak pontos mértéke nem megállapított, így nem kerül önhibáján kívül nehéz helyzetbe. Természetesen a tervezet szabályozza az előleg elszámolásának módját is.

Tisztelt Ház! Az említett három lényeges elemet azért emeltem ki önöknek, hogy érzékeltessem, a törvénnyel ismét jelentőset lépünk előre egy közös, jobb minőségű, igazságosabb és fenntartható egészségügy felé.

(9.50)

A célok elérése érdekében a mostani törvényjavaslat kilenc törvény módosítását tartalmazza. Ezek: a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény, az egészségügyről szóló törvény, az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény, az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló törvény, az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályzó törvények módosításáról szóló törvény, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény, valamint az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény.

Ha az ágazati munkajogi szabályozás változásait nézzük, három fő cél mentén módosítjuk a vonatkozó jogszabályt. Először is rögzítjük a kormány és az egészségügyi érdekképviseletek között történt egyeztetések eredménye alapján az egészségügyi dolgozókra irányadó egyszeri, beépülő béremelés szabályait. Másodszor: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény július 1-jei hatálybalépésére tekintettel elvégezzük az azzal való összhangot megteremtő, valamint az attól eltérő speciális egészségügyi ágazati munkajogi szabályokat. S harmadszor: a javaslat pontosító, egyszerűsítő szabályokat tartalmaz elsősorban az alkalmazott egészségügyi dolgozókra irányadó ágazati munkajogi szabályozás újrakodifikálásával.

Ami az egészségbiztosítási rendszert illeti, erősítjük az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az OEP ellenőrző szerepét, pontosítjuk az ellenőrzések során alkalmazható szankciókat a gyógyszerek és a gyógyászati segédeszközök tekintetében. A felhatalmazó rendelkezések pontosítása a gyógyászati segédeszközök és a tételes elszámolás részletszabályainak meghatározása érdekében szükséges. Fontos, hogy a jövőben valóban csak olyan egészségügyi szolgáltatóval köthető finanszírozási szerződés, amely az átláthatósági kritériumoknak megfelel.

Az egészségügyi törvény orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos módosításai az orvostechnikai eszközök forgalmának törvényi szintre emelését, illetve a szabályozás koherenciáját célozzák. Az egészségbiztosítási ellátásokról szóló jogszabály módosítása az emelt, kiemelt indikációval rendelkező gyógyszerek és támogatással rendelkező gyógyászati segédeszközök tekintetében segíti elő a felírási szabályok betartását.

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről szóló törvény módosításának célja a pszichotrop anyagokkal azonos elbírálás alá eső anyagok listájának bővítése. Megteremtjük egyes gyógyászati segédeszközök területén az ártól való eltérés lehetőségeit is. Fontos, gyógyszerügyet érintő módosítás az úgynevezett gyógyszer-hamisítási irányelv átültetése. Az irányelv általános célja, hogy támogassa az azonosítás, hamis történet vagy származás tekintetében hamisított gyógyszereknek az ellátási láncba történő bekerülésének megelőzését.

A gyógyszer-hamisítási irányelv főbb elemei a következők: a megtévesztő gyógyszerek könnyebb beazonosítása biztonsági elemek segítségével; az ellenőrzés megerősítése az Európai Unió külső határain; jó minőségű gyógyszerhatóanyagok gyártását biztosító követelményrendszer előírása; a lakossági távértékesítés, jellemzően az internetes gyógyszerforgalmazás biztonságosságának növelése; szigorított szabályozás a gyógyszerellátási lánc résztvevői vonatkozásában. A gyógyszer-hamisítási irányelvet legkésőbb 2013. január 1-jéig kell átültetni. A törvényjavaslat az irányelv törvényi szintű átültetéséhez szükséges rendelkezéseket tartalmazza csupán, és a teljes átültetés a vonatkozó végrehajtási rendeletek módosításával válik teljessé 2012 második felében.

A következő fontos terület azon módosításokat jelenti, amelyek a Magyary-program egyszerűsítési programjának végrehajtását segítik elő. A Magyary-program egyszerűsítési programjának elfogadásáról szóló kormányhatározat szerint a kormány a lakossági ügyfelekre háruló adminisztratív terhek csökkentése, továbbá a jogszabályok nyelvezetének közérthetőbbé tétele érdekében egyszerűsítési programot fogadott el. Most az egészségügyi tárgyú törvényjavaslatunk részeként az alábbi eljárások egyszerűsítését segítjük elő: terhességi-gyermekágyi segélyigény benyújtása, elbírálása; gyermekgondozási díj iránti igény benyújtása, elbírálása; táppénzigény benyújtása, elbírálása; gyermekápolási táppénz iránti igény benyújtása, elbírálása; baleseti táppénz iránti igény benyújtása, elbírálása, valamint üzemi balesethez kapcsolódó jogosultság érvényesítése.

Változtatunk a katasztrófa-egészségügyi ellátásra vonatkozó szabályozáson is. Az egészségügyi törvény szerint az egészségügyi válsághelyzetnek két típusa lehet: a ténylegesen bekövetkezett katasztrófa, ilyen volt a vörösiszap-katasztrófa is, amikor egészségügyi vészhelyzet kerülhet kihirdetésre vagy vészhelyzet is kihirdetésre kerül, illetve az egészségügyi intézmények működési zavarai miatt kialakuló ellátási problémák. Most a hatályos rendelkezéseknél pontosabban kerül meghatározásra, hogy valós katasztrófa bekövetkezésekor, illetve az intézményi működési zavar esetén, ha az események egy vagy több megyére terjednek ki, ki jogosult az egészségügyi vészhelyzet kihirdetésére, valamint az egészségügyi dolgozók átcsoportosításának elrendelésére.

Javaslatunkban pontosítjuk az egészségügyi intézményi fenntartók feladatait, illetve az állami fenntartásba kerülő intézmények körének jelentős bővülése folytán az állami fenntartásban lévő egészségügyi intézmények fenntartói feladatainak megosztását.

Van olyan módosításunk is, ami a kényszer-gyógykezelésre vonatkozó szabályokat érinti. A legfőbb ügyész azzal a javaslattal élt, hogy a pszichiátriai betegek kötelező intézeti gyógykezelésének elrendelésére irányuló bírósági nem peres eljárást meghatározott esetkörben ügyészek is kezdeményezhessék. Ezért abban az esetben, ha a büntetendő cselekmény elkövetője az elmeműködés kóros állapota miatt nem büntethető, és a továbbiakban is tartani kell attól, hogy hasonló bűncselekményt fog elkövetni és büntethetősége esetén egy évnél nem súlyosabb szabadságvesztést kellene kiszabni, az ügyészek is kezdeményezhetnek nem peres eljárást.

E törvényjavaslatban megteremtjük annak az alapját is, hogy a közeljövőben létrejövő országos betegjogi és dokumentációs központ egységes rendszerben, egységes kormányrendelet alapján tudja működtetni a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői rendszert.

Szeretném megemlíteni az egyes egészségügyi dolgozók szervezett érdekvédelmére vonatkozó módosítást, amivel megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a központi gyakornokok, illetve a rezidensek az őket érintő kérdésekben az adott egészségügyi szolgáltatónál véleményt nyilváníthassanak.

A két megelőző, nagy volumenű törvényjavaslatunk parlamenti bemutatásakor zárásként arról beszéltünk, hogy az egészségügy mindannyiunk közös ügye, a társadalmi összefogás, az egymásért vállalt szolidaritás kézzelfogható megvalósulása. Ma sem mondhatok önöknek mást: közös érdekünk, hogy egy jól működő, színvonalas, emberarcú, ugyanakkor hosszú távon fenntartható rendszert hozzunk létre. Közös érdekünk, hogy egy olyan rendszer alapjait tegyük le, amely valóban a miénk, mindannyiunké, amelyet elfogadunk, óvunk és fejlesztünk mindannyian most és a jövőben egyaránt.

Nagy tisztelettel kérek tehát mindenkit a Házban, hogy érdemben vegyen részt a jogszabályunk parlamenti vitájában, és támogassa a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
192 44 2012.05.21. 4:07  41-47

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A nemzeti együttműködés kormánya kiemelten fontosnak tartja az egészségügyben dolgozók helyzetét. Méltányoljuk a pályán lévők és pályán maradók szakmai tudását és felelősségét. Figyelembe vesszük fizikai és pszichikai erőfeszítéseket, amelyeket az emberek egészségének megőrzéséért, megtartásáért és helyreállításáért mozgósítanak.

A problémák, amelyekkel az egészségügy szembesül, amelyeket kénytelenek vagyunk kezelni, és amelyek megoldására célirányosan törekszünk, lépésenként építkező, szakmai konzultáción alapuló folyamat. Sajnos el kell azonban mondani azt, hogy milyen csőd közeli, lerobbant állapotban vettük át az egészségügyi rendszert. Hosszú várólisták, kiszámíthatatlan betegutak, óriási adósságállomány - ez csak néhány azokból a problémákból, amelyekkel szembesülnünk kellett. (Közbeszólások az MSZP padsoraiból, többek között: Miről beszélsz?)

Emlékeztetnék, hogy a Gyurcsány-korszakkal szemben a nemzeti együttműködés kormánya tavaly év végén 27 milliárd forint támogatást juttatott a kórházaknak a lejárt szállítói tartozások csökkentésére. Az is tény, hogy a Gyurcsány-korszakkal szemben mi az elmúlt tíz év legnagyobb bérrendezését hajtjuk végre. Tudjuk, hogy orvosaink és szakdolgozóink pályán és itthon tartásának egyik legfontosabb tényezője az anyagi helyzetük javítása. Lehetőségeinkhez mérten a legtöbbet igyekszünk megtenni azért, hogy azt kedvezőbb irányba befolyásoljuk.

A tavalyi év folyamán már számos intézkedést tettünk a bérhelyzet javítása, valamint a migráció megállítása érdekében, így például biztosítottuk a rezidensképzésbe történő folyamatos belépést, a rezidensek költségtérítését; elindítottuk a különböző rezidens-ösztöndíjprogramokat; kidolgoztuk az orvosok és szakdolgozók kötelező továbbképzésének támogatását 2012-től. Tavaly év végén 3,4 milliárd forint értékben kapott 42 ezer, frontvonalban dolgozó egészségügyi alkalmazott többletpénzt. Egyszeri juttatásként bruttó 21 672, illetve 90 ezer forintot kaptak a tavaly befolyt népegészségügyi termékadóból.

Tisztelt Képviselő Úr! Idén a kormány az egészségügyi ágazat egyes foglalkoztatottjai 2012. évi bérfejlesztésének lehetséges irányairól szóló kormányhatározatában fogadta el a jelenleg rendelkezésre álló 30,5 milliárd forintos állami forrás felosztására vonatkozó javaslatát. A bérfejlesztés a betegellátásban dolgozó mintegy 17 ezer orvost, 71 500 egészségügyi szakdolgozót, továbbá körülbelül 14 500 egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezőt érint. Fontos hangsúlyozni, hogy ez a fizetésemelés beépül az egészségügyi ágazati bértáblába, garantálva ezáltal az emelt összegű illetményt. Emlékeztetnék, hogy még a felmondóleveleket letétbe helyező rezidenselnök, Papp Magor is az elmúlt évtized legjelentősebb kormányzati intézkedésének nevezte az egészségügyben a béremelést.

Tisztelt Képviselő Úr! Tárcánk mindent megtesz azért, hogy a kormány által támogatott Semmelweis-tervben szereplő humánerőforrás-megtartást és -fejlesztést szolgáló elképzelések megvalósuljanak. Tisztában vagyunk azonban azzal is, hogy a jelenlegi béremelés csak az első lépése az egészségügyi dolgozók méltó bérezését szolgáló ágazati célkitűzésnek. Tisztelt Képviselő Úr! Tervezzük, hogy a béremelést a jövőben valamennyi egészségügyi dolgozóra kiterjesztjük, azonban az erre vonatkozó forrásteremtést megalapozó egyeztetések még folyamatban vannak. A jelenlegi pénzügyi lehetőségek között elsődlegesen azon dolgozók helyzetét kívántuk javítani, akik közvetlenül a betegellátásból veszik ki részüket, illetve akik a migráció szempontjából a leginkább érintettek.

Bízom benne, hogy a bérrendezés megkezdése üzenetértékű az egészségügyi dolgozók részére. Remélem, hogy intézkedéseink hatása egyértelműen jelzi nekik, hogy a kormányzat megbecsüli és elismeri az orvosok és ápolók munkáját, és a továbbiakban is számít áldozatos tevékenységükre.

Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
192 62 2012.05.21. 3:43  59-65

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Ház! A szocialisták sosem szerették a kultúrát (Zaj az MSZP soraiban.), hol tűrték, hol tiltották, hol gyakran politikai céljaik elérésére használták, és most is így van ez.

Tisztelt Képviselő Úr! Ön rossz címet adott az interpellációjának. Ha pontosan fogalmazott volna, akkor a következő címet kellett volna adnia: vigyázat, újabb szocialista csontváz került elő a Nemzeti Galériában. Ez a csontváz azonban nem a régmúltból került elő, hanem a Gyurcsány-korszakból. Nem a földből bukkant elő, hanem a szekrényből hullott ki. És tudja, kik rejtették oda, képviselő úr? Önök, szocialisták. Tudja, mikor kellett volna feltennie ezt a kérdést? Néhány évvel ezelőtt, amikor önök, szocialisták éppen eladósították az országot. Tudja, kinek kellett volna feltennie a kérdést? Hiller István kultuszminiszternek, az ön frakciótársának. Tudja, mi lett volna a tisztességes kérdés az ön szájából most? Önnek azt kellett volna kérdeznie a választóktól, hogy önök, szocialisták milyen módon tehetnék jóvá azt a súlyos hibát, hogy Hiller István egy olyan volt szocialista miniszteri biztost, volt szocialista államtitkár nevezett ki a Nemzeti Galéria vezetőjévé, aki a hírek szerint 100 milliós hiányt és tartozást halmozott fel egyik legfontosabb nemzeti intézményünknél; olyan tartozást, amit önök, szocialisták csináltak, de az adófizetőknek kell visszafizetniük.

Ám ön nem bocsánatot kér, hanem feláll, és azt kérdezi, hogy már megint ki járt jól. Megmondom, ki járt jól, képviselő úr, Csák Ferenc járt jól, aki a Nemzeti Galéria szocialista vezetőjeként, korábban államtitkárként évekig sok millió forintot vitt haza, miközben az adófizetőknek a Gyurcsány-kormány ezermilliárdos tartozást hagyott hátra. Igazi szocialista, gyurcsányista megoldás! Képviselő úr, még szerencse, hogy a Magyar Nemzeti Galériában őrzött nyolc darab festmény nemzeti kulturális örökségünk szerves részét, ráadásul a magyar állam tulajdonát képező értékek, így az érvényben lévő törvények értelmében azok végrehajtói lefoglalása, illetve esetleges elszállítása teljességgel kizárt és jogszerűtlen.

Megjegyzem, hogy a lefoglalt műtárgyak között sem Csontváry-, sem Szinyei-, sem Munkácsy-alkotások nem voltak, ahogy írta az interpellációjában. Ezek az állításai éppúgy nem igazak, ahogy a többi állítása sem. A végrehajtó teljesen véletlenszerűen a főigazgató irodájában dekorációs céllal elhelyezett festményeket vonta téves módon eljárás alá.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma természetesen megfelelően kezeli a helyzetet, amelynek kialakulásában az intézmény korábbi szocialista vezetése játszott meghatározó szerepet. Így már az előző év végén szükségessé vált az első beavatkozás, amikor költségvetési felügyelőt rendeltünk ki a Magyar Nemzeti Galériához. A kirendelt felügyelő 2012 márciusára vonatkozó jelentése már megállapította, hogy a Magyar Nemzeti Galéria tartozásállománya eléri a 121 millió forintot. Amikor a sajtóban nagy vihart kavart végrehajtási eljárás bekövetkezett, a tárca kulturális területe már elindította a válságkezelési terv előkészítését. Tájékoztatom arról is, hogy a galéria már kifizette a végrehajtást kezdeményező szállítmányozási cég irányában fennálló tartozását, és tájékoztatom arról is, hogy a létszámleépítésekből adódó kiadásokkal kapcsolatban is - mert írásban ezt kérdezte, ha szóban nem is tudta ezt megtenni - megtörténtek a szükséges további lépések e tekintetben is.

Kérem, fogadja el a válaszomat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
192 74 2012.05.21. 4:04  71-77

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az interpellációjának címe alapján ön alapos lemaradásban van a legfrissebb statisztikák terén. A KSH rendelkezésre álló adatai szerint ugyanis 2011 júniusa és idén február között egy kivétellel minden hónapban több gyermek született, mint egy évvel korábban. Ez már nem átmeneti tendencia, hanem egy 9 hónapja tartó folyamat, amelynek során összesen 6,3 százalékkal, vagyis több mint 4 ezerrel emelkedett a születésszám. A mostani kormány hivatalba lépése óta érzékelhetően megnőtt a fiatalok gyermekvállalási kedve. Az is tény, hogy a kormányváltás óta időarányosan kevesebben haltak meg, mint korábban.

Fontos megemlíteni, hogy a kormány az elmúlt közel két évben számos lépést tett az abortuszok számának csökkentése érdekében. Ebben fő eszköznek a pozitív alternatívák felmutatását, a társadalmi szintű szemléletváltás elősegítését tartjuk. Ennek jegyében az élet védelmében 2011 tavaszán plakátkampányt indítottunk. Kiírtunk több, e témához kapcsolódó pályázatot, közreműködtünk abban, hogy a közoktatásban az élet értékével kapcsolatban rendszerszerű nevelés indulhasson el.

(15.20)

Az eddigi lépéseknek köszönhetően csökkent az abortuszok száma, hiszen míg 2010-ben 40 449 ilyen beavatkozás volt, addig 2011-ben több mint 2 ezerrel kevesebb, azaz 38 400.

Egyetértek önnel abban, hogy a mai helyzet még nem tekinthető bébiboomnak, de a felsorolt adatokból egyértelműen látható, hogy valami megmozdult a magyar családok körében, kibontakozóban van egy fordulat. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy ez a fordulat nem a kormány intézkedéseitől függetlenül következett be, az elmúlt két évben megtett családbarát lépéseknek igenis volt szerepük a gyermekvállalási kedv növekedésében. Emlékeztetem önt arra is, hogy a családokat, a családellenes intézkedéseket, amelyeket az előző szocialista kormány hozott - így a gyes időtartamának lerövidítését, a fiatalok otthonteremtéséhez nyújtott szocpol kedvezmény megszüntetését vagy a családi adókedvezmény megnyirbálását - a mi kormányunk rövid időn belül korrigálta.

Tisztelt Képviselő Úr! Mi egy családbarát fordulatot hajtunk végre: e fordulatnak a részeként az egy- és kétgyermekes dolgozó szülők ismét megkaphatták a családi adókedvezményt; a három- vagy többgyermekeseknek pedig, akiknek a legnagyobbak a gyermekneveléssel kapcsolatos kiadásai, a többszörösére emeltük a kedvezmény összegét, így 2011-ben összesen 160 milliárd forinttal, családonként évi 300 ezer forinttal növeltük a gyermekes szülők jövedelmét. E lehetőséget eddig 810 ezer szülő vette igénybe. A gyes időtartamának 3 évre való visszaállítása szintén több pénzt hozott a szülőknél. A fiataloknak szóló új otthonteremtési programmal könnyebb lett a lakáshoz jutás, ez szintén kedvez a családalapításnak, a gyermekvállalásnak.

Tudjuk, hogy a munkahelyteremtés, a biztos kereset is nagyon fontos a család fenntartásához, ezért a kisgyermekes anyák részmunkaidős elhelyezkedését is számos intézkedéssel ösztönöztük. Ami a bölcsődei ellátást illeti, az Új Széchenyi-terv forrásaiból több ezer új férőhelyet kívánunk létrehozni az elkövetkező időszakban.

Az ön által említett társadalmi, illetve a médiát érintő szemléletváltást is fontosnak tartjuk - írt erről az interpellációjában -, egy sarkalatos törvényben ezért kimondtuk, hogy a médiaszolgáltatók kötelesek a család, a házasság, a gyermekvállalás értékét tiszteletben tartani működésük során. Rögzítettük azt is, hogy a családi életre nevelés kötelezően szerepeljen az alap- és középfokú oktatás ismeretanyagában. Ezen egymást erősítő intézkedések hatására okunk van reménykedni, hogy az a kedvező fordulat, ami az elmúlt hónapokban a születésszámokban bekövetkezett, tovább folytatódik majd.

Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
192 170 2012.05.21. 1:52  167-170

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A kérdésben említettekkel kapcsolatban az elsődleges probléma az új száraztechnológia következtében jelentkező kiporzás, ahogy mondta, amelynek megszüntetésére több lépés is történt. A környezetvédelmi felügyelőség mozgó levegőminőségi állomást telepített a tározók közelébe. Ezen túlmenően bírságot szabott ki a MAL Zrt.-re, és a kiporzás megszüntetésére intézkedési terv benyújtására kötelezte a céget, továbbá büntetőeljárást is kezdeményezett a környezetbe juttatott por légszennyezése miatt. A Veszprémi Bányakapitányság kötelezte a MAL Zrt.-t a vörösiszap kiporzásának gyors csökkentésére, illetve végleges megszüntetésére. Épp egy mai hír, hogy öt napon belül meg kell ezt szüntetnie az előírás szerint. A munkálatok befejeződésével így végleg megszűnhet a kiporzás.

A devecseri szűrőközpont a kihirdetett vészhelyzet időszakában, 2010. december 15-étől 2011. december 31-éig működött, fő feladata a vörösiszap feltételezett hatásainak vizsgálata, az érintett településeken élő emberek egészségi állapotának figyelemmel kísérése volt. A szűrőközpont szolgáltatásait az egyéves működés alatt összesen 4677 alkalommal, 2011 első félévében 2888, a második félévben már csak napi 8-10 esetben vették igénybe az emberek.

Tisztelt Képviselő Úr! A szűrőközpont működésének tapasztalata szerint a vörösiszap okozta késői egészségkárosodásra utaló jelek nem fordultak elő, és a vizsgálati eredmények sem térnek el a távolabbi területeken mértektől. Az érintett lakosság egészségi állapotának további ellenőrzése, a követéses vizsgálatok elvégzése fontos, ez a feladat a helyi háziorvosok és a régióban működő szakrendelések útján megnyugtatóan biztosítható.

Köszönöm szépen a figyelmét. (Taps a Fidesz soraiban.)

(16.40)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
192 178 2012.05.21. 2:02  175-178

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A 2008 végén elfogadott, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény sem szakmai, sem fenntartói oldalról nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Alkalmatlan volt az előadó-művészeti szervezeteket a minőség alapján megítélni és ezt a teljesítményt a támogatási rendszeren keresztül értékelni, ezért átfogó módosítása vált szükségessé.

Az előadó-művészeti törvény 2011-ben elfogadott, 2012. május 1-jétől hatályos módosítása végre tisztázza az állami szerepvállalás alapvető szempontjait. Az előadó-művészeti szervezetek új elvek által életre hívott finanszírozási rendszere a 2013. évi költségvetéstől lesz alkalmazható. Az adatszolgáltatás során teljesen elkülönítve jelennek meg a vendég- és tájelőadásokra vonatkozó adatok, külön feltüntetve a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott régiókban tartott előadásokat. A játszóhely jellegére a korábbi szabályozással ellentétben azonban nincs megkötés, tehát olyan előadásokat is fel kell tüntetni, amelyeket alkalmi játszóhelyeken valósítottak meg. E rendelkezések is azt a célt szolgálják, hogy a képviselő úr által szorgalmazott együttműködések, a szervezetek által végzett sokrétű aktivitás megjeleníthető legyen, és a támogatási összegek megállapításakor több szempontot, ilyet is figyelembe lehessen venni. A 2013-tól életbe lépő finanszírozási modell teret ad a teljesítményalapú, minőségi szempontokat is érvényesítő értékelésnek, így a nemzetinek, valamint a kiemeltnek minősített szervezetek esetében a művészeti támogatás mértékének megállapításakor nem csupán a nézőszámot kell alapul tekinteni, hanem értékelni kell a szöveges évadbeszámolót is.

A következő évtől tehát megvalósulnak azok az értékek, amelyeket a képviselő úr is hiányolt a korábbi hatályos szabályozásból.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
192 193 2012.05.21. 0:02  192-194

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: A kormány a javaslatot támogatja, elnök úr.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
192 195 2012.05.21. 0:03  194-196

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: A kormány a javaslatot támogatja. (Taps az MSZP soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
192 211 2012.05.21. 1:02  198-218

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Képzeljék el, milyen lehet egy kulturális bizottság, amikor ott Novák Előd feláll, vagy csak ülve marad, de egy méterre van, mondjuk, tőlünk, és ugyanilyen arrogánsan, szemtelenül, izgága módon mondja a maga sületlenségeit. (Szórványos taps a kormánypártok soraiban.) Nem lehet egyszerű, nagyon nagy tisztelettel nézek képviselőtársaim felé, kormánypárti kollégák felé, akik ezt ott tűrik. Mi is végighallgattuk most.

De hát miről van szó? Arról van szó, hogy itt záróvitája van egy törvénynek, és Novák Előd is nyújtott be egy módosító indítványt. Képviselő úr a módosító indítványának tartalmáról meg sem próbált beszélni, meg sem osztotta velünk ezt; persze hogy nem, mert egy kis részkérdést próbált kezelni. De, képviselő úr, nyugodjon meg, feláll hamarosan a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, és azzal a feladattal, hogy átfogóan vizsgálja ezt a kérdést, kezelni fogja ez az ügy az ön módosító indítványának a tartalmi részét is. Ezért nyugodtak lehetünk akkor is, ha az ön módosító indítványát nem fogadjuk el. Erre biztatok mindenkit, és kérem tisztelettel, hogy a kormány álláspontját támogassa a tisztelt Ház.

Köszönöm, elnök úr. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
195 36 2012.05.29. 3:59  33-39

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! A kormány számára nagyon fontos feladat, hogy a tanyavilágban élők számára biztosítsa a szükséges szolgáltatásokat. A nagy távolságok, a gyakorta rendkívül rossz útviszonyok, a sok helyen elszórtan elhelyezkedő házak, a lakók elszigeteltsége különösen is fontossá teszi a kormány figyelmét.

Az idős emberek alapvető megélhetési formája általában a nyugdíj. A kormány ezért helyez óriási hangsúlyt a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzésére. A tanyán élő idős nők azért vannak még az átlagosnál is nehezebb helyzetben, mert a termelőszövetkezetben annak idején általuk végzett munkát sokszor a család férfi tagjainak írták jóvá. Az ilyen helyzetben lévők egy része özvegyi nyugdíjból él, amely az elhunyt házastárs nyugdíjának 60 százaléka. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a kormány lehetővé teszi a nagyon alacsony összegű nyugdíjból élők számára a nyugellátásuk emelését méltányosságból.

Krízishelyzet esetén egyszeri segélyt is igényelhetnek a nyugdíj-biztosítási, igazgatási szervektől. Azok az idős nők, akik az említett ellátások egyikében sem részesülnek, vagy azok összege rendkívül alacsony, időskorúak járadékában részesülhetnek.

A kormány arra is figyel, hogy a tanyavilágban élők segítséget kapjanak mindennapi életükhöz. Különösen így van ez azok esetében, akik bár egészségi állapotuk okán indokolt lenne, nem akarnak bentlakásos intézménybe költözni. Nagyon fontosnak tartjuk a tanyagondnokok szerepének megerősítését, hiszen a tanyagondnokok azok, akik túl az ön által felsoroltakon, kiviszik a házigondozót, a családgondozót, vagy éppen a tanyán élőt szállítják be az orvoshoz, idősek nappali intézményeibe, boltba vagy ahová szükséges. Nem felel meg a valóságnak az, hogy a tanyagondnokok nem jutnak el a tanyákra, és nem végzik el a tevékenységüket. Úgy vélem, ezt mind maguk a tanyagondnokok, mind az általuk létrehozott 10 falu- és tanyagondnoki egyesület is megerősítheti.

Tisztelt Képviselő Asszony! Mi tanyafejlesztési programot indítottunk. A tanyafejlesztési program kormányzati prioritást élvező, teljes egészében hazai, nemzeti forrásokból finanszírozott program, amelynek célja a tanyai gazdálkodás megújítása sajátos értékeinek megmentésével, továbbá a tanyai életmód hátrányainak csökkentése. A 2012. évi program két célterület keretében fog támogatást nyújtani: önkormányzati típusú, helyi közösségek számára kiírt pályázati konstrukciók esetén és az egyéni típusú, tanyagazdák számára kiírt pályázati konstrukciók területén.

A tanyafejlesztési program keretében megvalósuló nyílt pályázati rendszer a tavalyi program széles körű társadalmi népszerűsége miatt idén megemelkedett keretösszeggel, 1,5 milliárd forinttal fog működni. A kormány célja, hogy minél több tanya, tanyai gazdálkodó, tanyai lakos számára érezhető előnyöket jelentő támogatást biztosítson.

Idén megnövekedett keretösszeg áll rendelkezésre a tanyagondnoki szolgálatok számára is. 2011-ben 50 millió forint keretösszeget határozott meg a pályázat, minden pályázat és pályázó maradéktalanul támogatásban részesült.

A 2012. évi pályázatban várhatóan 100 millió forintos keretösszeget határoz meg a kormány a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, ami magában foglalja a működő tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztését, a működő tanyagondnoki civil szervezetek szakmai tevékenységének fejlesztését és a mobil egészségügyi vizsgálatok végzésének szervezését tanyai lakosok számára.

A tervek szerint a tanyagazdáknak idén lehetőségük lesz a program keretén belül a tanyai közbiztonság javítását célzó eszközök beszerzésére is. Emellett nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy külön pozitív elbírálásban részesüljenek idén a hátrányos helyzetű idős tanyai lakosok a pályázat pontozása során.

Tisztelt Képviselő Asszony! Azt gondolom, a fentiek bizonyítják, hogy a tanyákon élőket a kormány nem hagyja magára, rendelkezésére álló eszközeivel számukra ellátást biztosít.

Kérem válaszom elfogadását. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
195 164 2012.05.29. 2:01  161-164

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az egészségügyi ellátórendszer megújítását célzó Semmelweis-terv tervezett intézkedéseinek egyike az intézmények közötti együttműködést támogató új állami egészségszervezési modell kialakítása, mindehhez kapcsolódva a kórházak gyógyszerellátását az intézet részeként működő intézeti gyógyszertáraknak teljeskörűen kell biztosítani, elősegítve az intézetek racionális gyógyszerfelhasználását és gazdálkodását.

Biztosítani kell a gyógyszerészek részvételét az intézetben kezelt betegek terápiáját kialakító és felügyelő teamekben. Cél, hogy kórházainkban a gyógyszerezés minőségi, szakmai mutatói az európai gyakorlattal harmonizáljanak. Az intézeti gyógyszerellátás megújítása a kórházak területén zajló funkcionális integrációval párhuzamosan valósul meg.

Felkértük az Egészségügyi Szakmai Kollégium kórházi, klinikai gyógyszerészeti tagozatát, hogy ennek figyelembevételével tekintse át az intézeti gyógyszerellátás rendszerét, az intézeti gyógyszertárak működését, és szükség esetén tegyen javaslatot a jelenlegi szabályozás módosítására.

Tisztelt Képviselő Úr! A nemzetközi folyamatokat tanulmányozva egyértelmű, hogy az automata gyógyszerelés a kórházakban mindazok mellett, hogy elősegíti a költségtakarékosságot, a beteg- és gyógyszerbiztonságot is javítja. Mindezen területek fejlesztésének is új lehetőségeket nyit az egészségügyi ellátórendszer átszervezése. Mindemellett a gyógyszerbeszerzések összehangolt megvalósítása érdekében felállításra került az Országos Gyóyszerterápiás Tanács. A tanács legfontosabb feladata az egységes országos kórházi gyógyszerlista kialakítása és folyamatos monitorozása, a gyógyszerközbeszerzések szakmai előkészítése, értékelése, a kórházi gyógyszerfelhasználás és -beszerzés szakmai és gazdaságossági szempontú elemzése. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta a válaszomat. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
195 184 2012.05.29. 2:02  181-185

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A várandósgondozás olyan komplex egészségügyi szolgáltatás, amely számos szakterület, így a szülész-nőgyógyász szakorvos, a háziorvos, a védőnő, a szülésznő és a gyermeket váró nő együttműködésén alapul. A gyermeket váró nő a társadalombiztosítás keretében az egészségbiztosítóval finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatók közül mind háziorvosát, mind pedig a várandósgondozást végző szülész-nőgyógyász szakorvosát szabadon megválaszthatja.

A képviselő úr által említetteken kívül a várandósgondozás rendjét azért is szükséges megszilárdítani, mert az utóbbi években növekszik a fokozottabban veszélyeztetett, több szövődménnyel terhelt várandósok aránya. Néhány éve stagnál, nem javul a koraszülés, a késői méhen belüli elhalás és a csecsemőhalálozás mértéke. Az országos szülészet-nőgyógyászati szakfelügyelő főorvos által szolgáltatott adatok szerint 2005 és 2008 között a várandósok 76,2 százaléka került gondozásba a 13. terhességi hét előtt. Ez azt jelenti, hogy a várandós nők 23 százaléka nem vett részt a 12. héten kötelező genetikai Down-szűrésen. Figyelembe véve azt, hogy Magyarországon a Down-betegek kiszűrési aránya 60 százalék körül mozog, jelentős eredményeket érhetnénk el ezen a területen is. Szintén az országos szakfelügyelő által szolgáltatott adat, hogy 2005 és 2008 között a várandósok másfél százaléka nem került egyáltalán gondozásra, ami mintegy 1500 gondozatlan terhességet jelent.

Tisztelt Képviselő Úr! Mindezen problémákat figyelembe véve megkezdtük a várandósgondozásról szóló jogszabályok felülvizsgálatát, és a módosítás során igyekszünk kezelni a képviselő úr által felvetett problémákat is. Köszönöm szépen a figyelmét. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
197 263 2012.06.04. 1:59  260-263

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Köszönöm szépen, hogy szóba hozta a kérdést. Egész pontosan azt tetszett kérdezni, hogy észbe kapott-e a kormányzat. Biztosan észrevette, hogy nemcsak észbe kaptunk, hanem cselekedtünk is.

Örülök, hogy szóba hozta a kérdést, mert elmondhatom, hogy az idei évtől 110 ezer gyermeket sokkal egészségesebben és hatékonyabban sikerült meleg ételhez juttatnunk, éppen az intézkedéseink miatt. A kormány a jelenlegi konstrukcióval - beszélt a miniszteri rendelet módosításáról - nem csupán a rászoruló gyerekeknek nyújt lehetőséget és meleg ételt, hanem a környék gazdálkodóinak is, és biztos, ahogy itt említett is néhány elemet, sok olyan dologgal, amelyet ez a rendeletmódosítás is tartalmaz, egyetértünk.

Ha megengedi, fölhívom néhány dologra a figyelmét. Ezek közt az egyik, amit ön is említett, hogy azok nyertek a pályázaton, akik legalább 30 százalékban a településük 40 kilométeres körzetében termesztett és előállított alapanyagból készítenek ételt, és hogy ezzel a helyi gazdálkodókat támogatjuk. De megemeltük egyébként a nyersanyagnormát, nem támogatjuk a tartósítószerekkel főzött ételeket, és friss, meleg étellel látjuk el a gyermekeket, ahogy ezt ön is elmondta.

A szociális nyári gyermekétkeztetés iránti támogatási igények országos összesítése egyébként megtörtént, a tavalyi évhez képest 1 százalékkal nőtt az összes igényelt támogatási összeg, így a rendelkezésre álló 2,4 milliárdos keretösszeg 99 százaléka kifizetésre kerül június hónap folyamán. Úgy látjuk, az érintett gyerekek nem fognak hátrányt szenvedni.

Felhívom a képviselő asszony figyelmét arra is, hogy a kormány eddig is figyelt a rászorulókra, és a jövőben is ezt teszi, ebben egyébként most segít az ön kérdése is.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
197 267 2012.06.04. 2:03  264-267

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára:

Köszönöm szépen a szót Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Először is szeretném megköszönni azt a jelentős munkát, amelyet a képviselő úr a nemdohányzók védelmében az elmúlt időszakban tett.

Szeretném elmondani, hogy az új törvény bevezetését számos intézkedés kíséri, a lakosság tájékoztatására kiemelt médiakampány is indult. Nagyon fontos a dohányzásról való leszokás támogatása, tekintettel arra, hogy a törvény hatályba lépésével erősödött az emberek leszokási hajlandósága. Ezt telefonos szolgáltatás is segíti. Év elején megtörtént a magyar felnőtt lakosság dohányzási szokásairól adatot szolgáltató kérdőíves felmérés, ennek elemzése most folyamatban van. A törvény betartásának ellenőrzésében a népegészségügyi szakigazgatási szervek és a kistérségi intézetek munkatársai vesznek részt. Egyre kevesebben szegik meg a jogszabályt, és a vizsgálatok szerint egyértelműen javult a közforgalmú beltéri helyek levegője. 2013. január 1-jétől csak olyan dohánytermékek kerülhetnek forgalomba, amelyeken a képekkel kombinált egészségügyi figyelmeztető feliratok szerepelnek. Ezek a dohányzás és a passzív dohányzás egészségkárosító hatásainak feltüntetésével informálják a lakosságot a kockázatokról, hatásosabban, mint jelenleg.

Képviselő Úr! Nagyon fontos a dohányzás megelőzése, ahogyan ön is említette. Az elkövetkező években a minisztérium európai uniós fejlesztési forrásból teszi lehetővé az óvodai, iskolai dohányzásmegelőzési programokat, szorosan együttműködve az oktatási ágazattal. Uniós támogatással kialakításra került egy dohányzásról való leszokást támogató módszertani központ is. A helyi tüdőgondozókban térítésmentesen csoportos dohányzásról való leszokástámogatást is biztosítunk. Meggyőződésünk, hogy hatékony szabályozási intézkedésekkel, valamint a fenntartható népegészségügyi célú kezdeményezések támogatásával csökkennek Magyarországon a dohányzás okozta megbetegedések.

Köszönöm a kérdését, és a további együttműködésére számítunk. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
198 206 2012.06.05. 0:26  113-207

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Sok minden elhangzott itt a mai vitában, sok személyeskedő megjegyzés is, ez elszomorít engem, de szerencsére másról is beszéltek képviselőtársaim.

Ígérem önöknek, hogy az elhangzott értelmes felvetésekre figyelemmel leszünk, és köszönöm szépen, hogy részt vettek a vitában. (Taps a Jobbik és a LMP soraiban. - Osztolykán Ágnes: Államtitkár úr, ez igen!)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
200 30 2012.06.11. 3:29  27-33

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Először röviden és világosan válaszolok a feltett kérdésére: mindazok a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülők kérhetik majd nyugellátásuk megállapítását, akik megszerzik a nyugellátáshoz szükséges szolgálati időt, azaz a rokkantak is lehetnek nyugdíjasok.

Arra is felhívom a figyelmét, hogy a rokkantsági nyugdíjban töltött idő 2012. január 1-jét megelőzően sem minősült szolgálati időnek, ugyanis a társadalombiztosítási nyugellátásra jogosító szolgálati időt járulékfizetéssel kell megalapozni, viszont a rokkantsági nyugdíj összegéből nyugdíjjárulékot nem lehetett levonni. Ugyanakkor a rehabilitációs ellátás, mivel az érintett fizet nyugdíjjárulékot, már szolgálati időnek minősül.

Tisztelt Képviselő Úr! Úgy tűnik, hogy ön interpellációjának benyújtása előtt elfelejtett tájékozódni arról, hogy mi a szocialista frakció többségének véleménye a nyugdíjrendszer átalakításáról. Gondolom, önt is érdekli, hogy mit gondol Veres János, az ön jelenlegi frakciótársa, a korábbi szocialista pénzügyminiszter a rokkantnyugdíjrendszerről. 2009 márciusában itt az Országgyűlésben az alábbiakat mondta, idézem: "Nem kerülhetők meg ezek a bizonyos strukturális átalakítások, azaz hozzá kell nyúlni mindazokhoz a területekhez, amit ön felsorolt: a nyugdíjrendszert illetően, a rokkant-nyugdíjrendszert illetően, a munkanélküli-ellátást illetően." (Gúr Nándor közbeszól.)

Tisztelt Képviselő Úr! A legtöbb jelenlegi szocialista frakciótag vastapssal köszönte meg Gyurcsány Ferencnek itt a következő szavakat. "Ha van botrány, akkor az, hogy ma minden harmadik nyugdíjas rokkantnyugdíjas, és ez utóbbiak közül minden második még aktív korban van, akár dolgozhatna is, akár a munka adhatna értelmet életének." Képviselő úr, csodálkozom, hogy ön nem ért egyet a szocialista frakció tagjaival, akik Gyurcsánynak tapsoltak.

Az egészségkárosodott személyek ellátórendszerének átalakítása szükségszerű lépés volt, mivel a korábbi megoldás nem a munkába való visszatérést, hanem a segélyezést támogatta. Az új, egységes, átlátható ellátórendszer célja, hogy az egyén lehetőségeire alapozva segítsen a munkaerőpiacra való visszatérésben. (Gúr Nándor közbeszól.) Mint azt ön is tudja, az érintettek a felülvizsgálatukig változatlan összegben kapják korábbi ellátásukat.

Tisztelt Képviselő Úr! Ön abban is téved, hogy az adózási kedvezménnyel nem tudnak élni a korábban rokkantsági nyugdíjban részesülő vállalkozók. Tájékoztatom, hogy azok a vállalkozók, akik 2012. január 1-jétől megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülnek, azok a szociális hozzájárulási adó megfizetési kötelezettsége alól a minimálbér kétszereséig mentesülnek.

Ön azzal sincs láthatóan tisztában, hogy kinek jár az utazási kedvezmény. Ezért fontos elmondani azt is, hogy számos kedvezmény nem a nyugdíjas státushoz, hanem az egyén életkorához kapcsolódik. Így például 65 év felettiek ingyenes utazása nem csak a nyugellátásban részesülőknek jár, nem csak rájuk terjed ki.

Végezetül megismételném, képviselő úr, hogy mindazok a rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülő személyek, akik megszerzik a nyugellátáshoz szükséges szolgálati időt, kérhetik majd nyugellátásuk megállapítását. (Gúr Nándor: Ezt meséld el az embereknek!)

Kérem, fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
200 36 2012.06.11. 3:55  33-39

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A magyar egészségügyben a változások alapját kizárólag a betegek érdekei jelentik. Nem íróasztal mellett, helyi lobbik érdekei alapján adunk ellátási területeket az intézményeknek, mint ahogy az a Gyurcsány-korszakban történt, mi a lakosság igényei alapján alakítunk ki új rendszert. A betegbiztonság, az egyenlő hozzáférési esély, valamint a "mindenkinek a betegségének legjobban megfelelő ellátás" elve alapján létrejövő új egészségügy valóban ott nyújt egészségügyi ellátást, ahol a legnagyobb biztonsággal valósítható meg.

Tisztelt Képviselő Úr! Az ön állításával szemben az az igazság, hogy a tapolcai kórházban a krónikus fekvőbeteg-szakellátási kapacitások, ágyak száma összességében nem változik. A jövőben elérhető lesz továbbra is helyben az ápolási, szakápolási, a krónikus belgyógyászati, valamint a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás.

Ön azt kérdezi, hogy miben változik Tapolcán és vonzáskörzetében a sürgősségi betegellátás a Deák Jenő Kórházban.

(14.20)

Tisztelt Képviselő Úr! Tájékoztatom, hogy sürgősségi osztállyal a kórház eddig sem rendelkezett, azaz, ha nem volt sürgősségi osztály, akkor ebben a vonatkozásban nem is lesz változás. Egyéb szakmákban pedig eddig is a legközelebbi szolgáltatókat vették igénybe a helybéli betegek, ezen aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók között van a veszprémi, az ajkai és a keszthelyi kórház is. Az ön információival ellentétben a súlyos esetek eddig is és ezután is ebben a három városban kerülnek ellátásra. Tájékoztatom a képviselő urat arról is, hogy jelenleg azon dolgozunk, hogy 2012. július 1-jétől többletfinanszírozást tudjunk biztosítani a meghosszabbított járóbeteg-szakrendelésekre azért, hogy az egyszerűbb sürgősségi ellátásokat rendelési időn túl is tudják majd biztosítani a szolgáltatók, így adott esetben sürgősségi osztályra sem szükséges szállítani a beteget.

Tisztelt Képviselő Úr! Az Országos Mentőszolgálat közreműködésével meg kívánjuk erősíteni a tapolcai mentőállomás kapacitását azzal, hogy a 12 órában működő mentőgépkocsit 24 órában szeretnénk futtatni, és a sümegi mentőállomáson szintén kapacitást kívánunk erősíteni hasonló módon. Egyébként a település rendelkezik a kórházi ellátást megelőző sürgősségi ellátás legmagasabb szakmai színvonalát nyújtani képes esetkocsival. Külön biztosíték a sürgősségi ellátás zavartalanságára, hogy Tapolca térsége két légimentő-bázisról, Sármellékről és Balatonfüredről is gyorsan elérhető. Igaza van tehát Lasztovicza Jenő képviselő úrnak: dolgozunk a tapolcaiak érdekében. Mindezeken túlmenően tájékoztatom önt, hogy kialakításra került egy olyan pályázati konstrukció is, amely a kórházi, a járóbeteg- és a sürgősségi infrastruktúra fejlesztésének egységes, egymásra tekintettel történő megvalósítását támogatja. Ezzel a kormány garantálja azt, hogy a Semmelweis-tervben lefektetett struktúraátalakítás a lehető legnagyobb hatékonysággal valósuljon meg. Erre várhatóan több tíz milliárd forintos keretösszeg áll majd rendelkezésre.

Tisztelt Képviselő Úr! Az ön állításával szemben az az igazság, hogy a betegek ellátása nem veszélyeztetett Tapolcán és környékén sem. A kormány a struktúraátalakítás során nagy hangsúlyt fektetett az ország sürgősségi hálózattal történő teljes lefedettségének biztosítására. Hangsúlyozom: minden lépésünket a betegek érdekében tesszük, számunkra ők a legfontosabbak.

Kérem, fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
200 66 2012.06.11. 3:58  63-68

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! A drogmegelőzés területén a fiatalokra a legnagyobb veszélyt valóban az úgynevezett dizájnerdrogok rohamos terjedése jelentette. Ezek a veszélyes szerek korábban könnyen hozzáférhetők voltak. Elterjedésüket nagyban segítette az alacsony ár és a legalitás miatt feltételezett alacsonyabb kockázat. Tovább nehezítette a helyzetet, hogy e szerek terjesztőit büntetőjogilag nem lehetett felelősségre vonni.

A gyermekekre, fiatalokra leselkedő veszélyt felismerve a kormány gyors és hatékony választ adott. A dizájnerdrogokkal kapcsolatos szabályozás kialakítására egy páratlan gyorsaságú és összehangolt kormányzati munka eredményeként került sor. A határozott fellépés hatására az internetes honlapok száma jelentősen csökkent, az Amsterdam Shopok bezártak. Talán a legfontosabb eredmény, hogy a szakértői adatok szerint közel ötödére csökkent a dizájnerdrogok használata miatt kórházba került személyek száma. Fontos lépés az is, hogy a büntető törvénykönyv módosításának eredményeképpen ma már három évig terjedő börtönbüntetéssel fenyegetett az, aki ilyen szert az országba behoz vagy az országon keresztülvisz, illetve kereskedik e szerekkel.

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet a Szociális Államtitkárság támogatásával felvilágító kampányt indított, hogy széles körben megismertesse a veszélyeket a fiatalokkal, ismertté tegye a kezelőhelyek, az úgynevezett alacsony küszöbű szolgáltatók elérhetőségeit. Számos hasznos tudnivalót, illetve a segítséget nyújtó elérhetőségeket a www.designerdrog.hu honlapon lehet megtalálni. Igyekeztünk mindenkihez eljuttatni a fontos információkat. Ezért külön szólunk a fiatalokhoz, a szülőkhöz, a pedagógusokhoz és a szakemberekhez. A honlapon található e-mail-cím segítségével konkrét problémákkal is fordulhatnak szakembereinkhez a szülők vagy maguk a bajba került fiatalok. Meggyőződésünk, hogy a fiatalokhoz azokon a csatornákon keresztül lehet a legjobban eljutni, amelyeket ők használnak a mindennapjaikban. Ilyen csatorna a kampány részeként meghirdetett akár telefonnal, egyszerű digitális kamerával is leforgatható kisfilmpályázat, amelynek segítségével maguk a fiatalok mondhatják el a szermentes életmód melletti érveiket.

Engedje meg, képviselő úr, hogy a pályázati kiírásból idézzem, mit is kértek a pályázni kívánó fiataloktól. Hogyan lehet elkerülni a ma piacon lévő kábítószerekkel való találkozást; hogyan lehet nemet mondani a kábítószer használatára; helyette milyen egészséges, értékes alternatívákat láttok, vártok, szeretnétek a saját életetekben; mit vártok a felnőttektől, a családotoktól, az iskolától, a barátaitoktól és másoktól, hogy a szermentes életet teljes biztonsággal meg tudjátok valósítani? Reményeink szerint a szermentesen élő fiatalok kortárscsoportja hitelesen tud érvelni az egészséges életmód, a testi-lelki egészségfejlesztés érdekében.

Végül érdemes néhány szót szólnunk arról, hogy a droghasználat leghatásosabb megelőzési módja a biztos családi háttér, ugyanis tudományos kutatások sora mutatott rá arra, hogy a drogok kipróbálásának valószínűsége összefügg a család stabilitásával is. Ezért is szükséges a családok támogatását biztosítani. A drogkipróbálás fontos hajlamosító tényezői az iskolai beilleszkedési problémák, a rossz tanulmányi eredmény, így nagyon fontos a romló tanulmányi eredmény esetén a tanuló figyelemmel kísérése, a romláshoz vezető okok feltárása, megfelelő szakemberhez irányítása. Érdemes bevonni ebbe a prevenciós munkába a szülőket, a tanárokat és kortárs segítőket is.

Köszönöm szépen képviselő úrnak a témára szentelt figyelmét, számítunk a támogatására ezután is. Kérem, fogadja el a válaszomat. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
200 174 2012.06.11. 2:02  171-174

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! A kérdésére a válasz egyszerű, hiszen a kormányzat már kezdettől fogva egyszerűsíteni kívánja a közoktatást érintő alapvető kérdéseket; sőt nemcsak egyértelműsíteni, de megválaszolni is. Ennek meghatározó dokumentuma a nemzeti köznevelésről szóló, tavaly év végén elfogadott törvény szövege. A törvény világosan megjelenítette az állami fenntartás mellett a települési önkormányzatok részvállalásának lehetőségét is.

Ön a kérdésében azt hangsúlyozza, hogy itt alapvető oktatáspolitikai kérdéseket kell tisztázni, holott ez elsődlegesen nem köznevelési természetű. Lényegét tekintve vagyongazdálkodási és üzemeltetési feladatról van szó, amely a teljes magyar önkormányzati rendszer újragondolásával, a magyar közigazgatás újraszervezésével és a központi költségvetés új alapokra helyezésével függ össze. A kormányzati válasz egésze épp ezekben a hetekben készül, inkább erre érdemes felhívni a közvélemény figyelmét.

A folyamat részeként a nemzeti köznevelési törvény módosítására is szükség van. Hiszen a járások kialakítása, az egykor még csak megyei szinten működő kormányhivatali struktúra fejlődése és sok egyéb, a közoktatásra hatással lévő elem változása ezt önmagában is indokolná. Az elmúlt szocialista időszak szélsőséges decentralizációjának is köszönhető az iskolaépületekkel történő gazdálkodás, valamint az összevonások és átszervezések sorozata. Az állami szerepvállalás ebben is stabilizáló tényező lesz, miközben a hagyományos iskolák és iskolaépületek védelme mindenképpen a szabályozás egyik központi elemként marad meg.

Köszönöm szépen, hogy végighallgatta válaszomat. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
203 66 2012.06.18. 3:31  63-69

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Önökről azt gondolták a választópolgárok, hogy nem a segélyek emelését, hanem a munkából származó jövedelmek növekedését támogatják. Önökről azt gondolták, hogy - ellentétben a szocialistákkal - nem azoknak a szociológusoknak hisznek, akik a Gyurcsány-kormány időszakában tanácsaikkal meghatározták a segélyezésen alapuló támogatáspolitikát. Önökről azt gondolták, hogy nem értenek egyet a szocialistákkal, akik összekeverték a családpolitikát és a szociálpolitikát. Sajnálattal látom, hogy ön most ugyanazt mondja, mint a szocialisták.

Képviselő úr, mi megkérdeztük az embereket, hogy folytassuk a segélyezési politikát vagy munkalehetőséget teremtsünk. A tőlük kapott 97 százalékos felhatalmazás alapján döntöttünk úgy, hogy a munkavállalást támogatjuk. Tisztelt Képviselő Úr! A mi kormányunk elfogadja az emberek azon döntését, hogy nem lehet magasabb összegű segélyeket adni, mint a tisztes munkából szerezhető jövedelem, ezért a családpolitika nemzetmegtartó céljait támogatva alakítottuk át a szegénységet csökkenteni hivatott szociálpolitika tennivalóit. A kormány nem tesz felelőssé senkit azért a helyzetért, amiben ő van, de eközben megteszünk mindent azért, hogy egyre többen legyenek képesek a maguk erejéből erőfeszítéseket tenni a talpon maradásért.

Tisztelt Képviselő Úr! A tények megismerése, a valóság pontos leírása sosem volt a Jobbik erőssége. Nem igaz, hogy a kormány politikája következtében 2010 óta tovább romlott az életszínvonal, és többen élnek a létminimum alatt. Éppen ellenkezőleg: Magyarországon egy középosztálybeli munkát vállaló ember életszínvonala 2011-ben javult 2010-hez viszonyítva. Különösen igaz ez azokra, akik gyermeket is nevelnek. Azt is nehéz a számok tükrében vitatni, hogy a kormány politikája valóban hozzájárult a középosztály életszínvonalának megőrzéséhez, emeléséhez. A kormány elérte, hogy a nyugdíjak évről évre emelkednek, miközben számos európai országban csökkennek. Reálértéken is csaknem 6 százalékkal nőtt a dolgozó magyar családok jövedelme. Az új egykulcsos adórendszerrel és a családi kedvezmény bevezetésével tehát jól jártak a dolgozó emberek, ami abból is látszik, hogy a gyermeket nevelő családoknak, vagyis a keresők valamivel több mint a felének a jövedelme nőtt a legnagyobb mértékben, náluk 10,2 százalékos reálkereset-növekedés következett be. Ezen belül az egygyermekeseknek 6,4 százalékkal, a kétgyermekeseknek 12 százalékkal, a három- vagy többgyermekeseknek pedig 19 százalékkal lett magasabb reálértéken a fizetése. De a kiskorú gyermeket nevelő munkavállalóknál is, bár szerényebben, 1,3 százalékkal nőtt a keresetek reálértéke.

Mindebből jól látszik, hogy a Jobbik riogatása alaptalan, Magyarországon a dolgozó családok és különösen a gyermeket vállaló és nevelő családok jövedelme érezhető mértékben nőtt. Tehát érvényesült a kormánynak az az elképzelése, miszerint olyan adórendszerre van szükség, amelyben megéri dolgozni, és még jobban megéri munkát vállalni.

Kérem, képviselő úr, fogadja el a válaszomat. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
203 80 2012.06.18. 4:15  75-83

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Nyilas-e az alaptanterv? - teszi fel a kérdést két képviselőtársunk. Kérik továbbá, hogy válaszommal tegyek nyilatkozatot, és nyugtassam meg a közvéleményt. Bizalmukat megköszönve teszem: nem, a Nemzeti alaptanterv nem nyilas.

Az új Nemzeti alaptanterv legfontosabb alapelve az értékelvű, nevelésközpontú iskola megvalósítása. Olyan fontos kérdések kerültek a Nemzeti alaptantervbe, mint az erkölcsi nevelés, a családi életre nevelés, a hazafiságra vagy médiatudatosságra való felkészítés. A közműveltségi tartalmak olyan komplex rendszerének az összeállítására került sor, amely lefedi azt, amit ma alapműveltségnek tekintünk. A Nemzeti alaptanterv feladata az erkölcsi értékek hangsúlyozása, a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek fejlesztésének rögzítése.

Meg kell köszönnöm, hogy több, e tárgyban érkező kérdéssel ellentétben világossá teszik: önmagában valakinek egy korszak politikai palettáján elfoglalt helye nem megfelelő alapja irodalomtörténeti vagy tudománytörténeti megítélésének.

Az önök által felsorolt példákat a XIX. századi reformkor nagyjaitól Kosztolányiig bővíthetnénk olyan indulatos antiszemita idézetekkel, amelyeket természetesen én sem veszek még közvetve sem a számra. És valóban, nem protestál senki e jeles költők, írók alaptantervi szerepeltetése ellen.

Bár a témával kapcsolatos vita során a minisztériumunk mindvégig tartózkodott attól, hogy szakmai állást foglaljon a kérdésben, a vita csendesedtével viszont elmondható: Wass Albert meséi és történetei mindenképpen irodalmi értéknek mondhatók, életművét széles tömegek olvassák, kedvelik, szavalják. Az olvasóközönség a maga legkézenfekvőbb módján már elismerte teljesítményét. Wass Albertet csak halála után fedezte fel a magyar irodalom, s művei a rendszerváltás óta jelennek meg. Népszerűsége ettől kezdve folyamatosan növekszik. 2005-ben a "Nagy könyv" program keretében három műve is bekerült - egyedüliként - a legjobb 50 közé. Kedves Képviselőtársam! Jól hallotta, az önök által szervezett "Nagy könyv" program keretében. (Taps a kormánypárti padsorokban és a Jobbik soraiban.)

Ha a kritikai reagálásokat nézzük, az életmű több darabja is elnyerte a kritikusok tetszését. Madách Imre is csak egy-két művével vált a magyar, illetve a világirodalom jelentős alakjává, ennek ellenére mégsem emelnek kifogást.

Tisztelt Képviselő Úr! Nyírő József a két világháború közti erdélyi irodalom egyik markáns képviselője. Ezt nyilván önök sem vitatják. Szabó Dezső esszéírói munkásságának a két világháború közti szellemi életre, illetve elsősorban a népi írók mozgalmában jóval tovább gyakorolt hatása nem kérdőjelezhető meg. A XX. századi magyar írói nyelv nagyhatású megújítója, 1990-ig háttérbe szorították az irodalomtanításban, az ideológiai propaganda pedig folyamatosan ostorozta.

Ebből is érezhető, hogy jóval átpolitizáltabb döntés volt évtizedeken át nem szerepeltetésük, sőt nevük elhallgatása, mint most diszkrét megjelenésük. Pedig ezek a szerzők, tisztelt képviselőtársaim, az irodalomtörténetben rögzült értéket képviselnek, kortárs politikai szerepvállalásuktól függetlenül.

Ha pedig a kérdést én alapvetően félreértettem, és a "nyilas-e az alaptanterv" című kérdésük a tanterv csillagjegyére utal, a fentiek alapján adható megnyugtató válaszom: nem, a tanterv nem Nyilas; Mérleg.

Kérem, fogadja el válaszomat. (Nagy taps a kormánypárti padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
203 180 2012.06.18. 1:50  177-180

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ne aggódjon, a törvényi rendelkezést az ön által kérdezett összefüggésben is átgondoltuk. A pedagógusok hétévenkénti továbbképzési kötelezettségét az új törvény is megtartja, a továbbképzéseknek azonban más szerepet szán: elsősorban a szakmai fejlődés elősegítőjeként jelenik meg, másodsorban az előrelépés feltételeként, vagyis közvetve összefügg a pedagógus bérének alakulásával is. Az a feltételezés, hogy az eddig elvégzett továbbképzések értéküket vesztik - ahogy a kérdésében, az írásos változatban is szerepel -, teljesen alaptalan.

Ezzel egy időben lép hatályba a pedagógusok munkaidejének újfajta számítási módja is: a kötelező óraszám jelenlegi fogalmát a neveléssel, oktatással lekötött munkaidő veszi át, amely valóban a teljes munkaidő 55-65 százaléka, vagyis 40 órás heti munkaidő esetén heti 22-26 óra. Fontos megjegyezni azonban, hogy valójában ma sem fix óraszámról van szó, hiszen a kötelező óraszám felett hat óra többlettanítás is elrendelhető. Ha tud az intézményvezető olyan tantárgyfelosztást szerkeszteni, amelyben mindenkinek 22 órája van vagy olyat, amelyben mindenkinek 26, mindkettőt megteheti, azonban ez szinte lehetetlen. Ezzel a jelenlegi törvény is számol, ezért teszi lehetővé a többlettanítás elrendelését. A neveléssel, oktatással lekötött munkaidő egyébként differenciált, az óvoda és a gyógypedagógiai intézmény esetében más számokat ad meg, mint az iskola esetében.

Az említett kérdéseire egyébként pontos választ ad a köznevelési törvény, és ezek a válaszok tovább tisztulnak majd a hamarosan megjelenő végrehajtási rendelkezések által. Köszönöm szépen, hogy kérdezte, ajánlom figyelmébe ezeket az anyagokat.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
206 44 2012.06.25. 4:08  41-46

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Köszönöm kérdéseit, örülök, hogy lehetőségünk van arra, hogy tájékoztassuk önt és a tisztelt Házat az egészségügy átalakításának állásáról. (Ferenczi Gábor: Szégyen!)

Az új egészségügyi struktúra kialakítása a Semmelweis-tervben megfogalmazott elvek alapján történik, amelyekkel - mint a bizottsági viták során kiderült - minden parlamenti párt egyetértett. Abban sem volt vita közöttünk, hogy egy új egészségügyi struktúra kialakítása elengedhetetlen.

A Semmelweis-tervben azokat a feladatokat vettük számba, amelyeket a választók adtak nekünk a 2010-es választásokon. Mik ezek? A legfontosabb, hogy a magyar egészségügy az egységes kockázatközösségen és a szolidaritás elvén alapuljon. Erről egyszer már döntöttünk a 2008-as szociális népszavazás során, és ez a jövőben sem képzelhető el másként. A következő legfontosabb szempontunk a biztonságos betegellátás megteremtése, azaz, hogy ne maradjon beteg ellátás nélkül. Célunk továbbá a területi egyenlőtlenségek felszámolása, a jelentős többletköltségeket jelentő párhuzamosságok megszüntetése, az eddigi nem megfelelően működő egészségügyi struktúra átalakítása. Ez egy nagy feladat.

Amikor 2010-ben átvettük a kormányzást, az egész ellátórendszer működését veszélyeztető állapotot hagytak ránk az előző kormányok. Az ágazat a fenntarthatóság peremére sodródott, a betegutak kaotikusak voltak, az orvosok és az ápolók elvándorlása folyamatos volt. Egészségügyi intézményeink pedig sohasem látott adósságállománnyal küzdöttek. Nem lehetett mérlegelni, mindenhez hozzá kellett nyúlni. A 2010-es év így az egészségügy működésének biztosításáról szólt, a 2011-es év pedig már a fenntarthatóság kialakítását szolgálta.

Tisztelt Képviselő Asszony! Az átalakítási munkák során számos feladat végrehajtása történt meg, áttekintettük a kórházak, járóbeteg-ellátó intézmények tevékenységét. Többszörös egyeztetést folytattunk az orvosokkal, vezetőkkel, ápolókkal, rezidensekkel leendő feladataik kialakítására vonatkozóan. Emellett a szakmai kollégium tagozatainak bevonásával meghatározásra kerültek mind az aktív, mind a krónikus fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó feladatok. Ezt követően kialakítottuk az intézmények területi ellátási kötelezettségét. Az elvégzett feladatok eredményeként mára világosan látható, hogy sehol nem került sor kórház bezárására.

Az eddig ellátott feladatok egy része továbbra is az intézményeknél marad egynapos sebészet, járóbeteg-ellátás, illetve krónikus ellátás formájában, hiszen ezeken a helyeken eddig is jórészt ilyen jellegű tevékenység zajlott. A nagyobb eszközigényű, bonyolultabb, komoly szakmai gyakorlatot igénylő tevékenységeket pedig a centrumok felé irányítottuk, ami lehetővé teszi a betegek biztonságosabb ellátását, és emellett költséghatékonyabb megoldás is.

Tisztelt Képviselő Asszony! Az ellátórendszer átalakításának nagyon komoly megalapozó munkáját elvégeztük, az előttünk álló időszakban a július 1-jével induló új struktúra finomhangolására törekszünk. Nyitottak vagyunk a konstruktív kritikára, és azt szeretnénk, ha végül egy olyan egészségügyi struktúra jönne létre, amellyel valóban elégedettebbek lesznek a betegek és az egészségügyben dolgozók is.

Különös hangsúlyt fektetünk a betegtájékoztatásra. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal honlapján történő tájékoztatásokkal, az önkormányzatok és a háziorvosok értesítéseivel, a GYEMSZI bevonásával, a helyi médiumok és az elektronikus média segítségével kívánjuk elérni, hogy minden jövőbeni páciens, háziorvos, szakrendelő, kórházi dolgozó és a mentőszolgálat pontosan tisztában legyen azzal, hogy hol látják el a betegeket.

Továbbra is szem előtt tartjuk azt a célt, hogy rövid és hosszú távon is folyamatos, hatékony, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon történő betegellátásra kerüljön sor az országban. Ehhez az ellátás racionális megszervezése a megfelelő út, hiszen jóval költséghatékonyabb és a betegek érdekeire is jobban odafigyel, mint az eddigi sok felesleges párhuzamosságot fenntartó egészségügyi ellátás.

Kérem válaszom elfogadását. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
206 156 2012.06.25. 2:07  153-156

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Ön mint a Jobbik képviselője már megint igaztalan vádakkal támadja a kormányt. (Közbeszólások a Jobbik soraiból. - Köztük: Tízezer aláírás...) Nem meglepő ez. Ha jól emlékszem, a múlt héten interpellált ebben az ügyben, akkor is kiderült, egyáltalán nem ért ahhoz, hogy mi van itt, csak beszélni tud meg kiabálni. Képviselő úr, ez sokkal fontosabb ügy annál, mint hogy így járjon el, javaslom, hogy ezt ne tegye.

Azt állítja ön, hogy nem fontos a kormánynak az egészségügy; ezzel szemben pedig az az igazság, hogy minden lépésünket a betegek biztonsága és az ellátás minőségének javítása érdekében tesszük, és az új struktúra kialakítása is a helyi érdekek messzemenő figyelembevételével, számos és többszörös egyeztetést követően került sor ezekre a lépésekre. A tapolcai kórházban 2012. július 1-jétől a sebészet egynapos ellátás keretében folytatódik tovább, a belgyógyászati szakma pedig a krónikus és járóbeteg-ellátás terén erősödik meg, és kap többletfinanszírozást.

Segítette ezt a munkát egyébként Lasztovicza Jenő képviselő úr is, ő ugyanis nem beszél, hanem tesz a képviselő úrral ellentétben: a megfelelő helyeken képviseli a tapolcaiak érdekeit, ezért is sikerült például 650 milliós fejlesztéssel segíteni a tapolcai kórházat, képviselő úr, és ez nem önnek, hanem Lasztovicza Jenőnek köszönhető. A struktúraátalakítással a tapolcai betegek érdekei pedig nem csorbulnak, a betegbiztonság nem gyengül, éppen ellenkezőleg, erősödik. Megköszönöm ezt a munkát Lasztovicza Jenő képviselő úrnak, megköszönöm neki azt, hogy ezt segítette. (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Tízezer aláírás!)

Egyébként a döntések eredményei már a közeljövőben igazolódni fognak, és meggyőződésem, hogy a betegellátás színvonalának emelkedése (Közbeszólások az ellenzék soraiból.), az ellátás biztonságának növekedése rövidesen tükrözi majd a betegek elégedettségét. (Ferenczi Gábor felmutatja a papírköteget.) Köszönöm szépen a figyelmét, képviselő úr, tegye le nyugodtan azt a csomagot, és nyugodjon meg, mi dolgozunk, ön kiabáljon tovább, de a betegek ellátása fontos (Közbeszólás a Jobbik soraiból: Horváth Ágnes egészségügyi politikája...!), ezt ránk bízták, és legyen nyugodt, megteszünk mindent, amit csak tudunk.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
206 160 2012.06.25. 2:01  157-160

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Az ön által említett példák tárgyi tévedések sorát tartalmazzák. Mivel itt nincs időm részletekbe bocsátkozni két perc alatt, javaslom, hogy például a kazincbarcikai esetben körültekintőbben tájékozódjon a hibák elkerülése érdekében.

A nemzeti ügyek kormánya önökkel ellentétben soha nem támogatta például a fizetős egészségügyet. Nem támogattuk a betegterhek növekedését sem, valamint elleneztük az átgondolatlan kórházbezárásokat is. Megismétlem, amit már többször elmondtunk: nagyon alapos és körültekintő volt ez a munka, amelyet az átalakítási munkák során elvégeztünk, döntéseinket mindig egyeztetések sora előzte meg. Még egyszer hangsúlyozom: sehol nem kerül sor kórház bezárására, és minden esetben megvizsgáltuk azt is, hogy a mentőszolgálat hogyan tud eleget tenni feladatainak az adott térségben.

A jelenlegi gyakorlat feltérképezése során sok esetben bizonyosodott be az, hogy a betegek eddig is azt az ellátót keresték fel, ahol az új szabályozás keretében ellátásban fognak részesülni. Az átalakulás eredményeként az eddig ellátott feladat egy része továbbra is az intézményeknél marad egynapos sebészet, járóbeteg-ellátás, illetve krónikus ellátás formájában, csak a bonyolultabb beavatkozások miatt kell majd felkeresni az ezt biztosító centrumokat. Ezt a rendező elvet éppen a betegek biztonsága indokolja.

Különös hangsúlyt fektetünk a betegtájékoztatásra az Országos Tisztiorvosi Hivatal honlapján történő tájékoztatásokkal, az önkormányzatok és a háziorvosok értesítésével; a GYEMSZI bevonásával, a helyi médiumok és az elektronikus média segítségével szeretnénk elérni, hogy mindenki pontosan tisztában legyen azzal, hogy mely szolgáltatónál kerül sor a beteg ellátására. Tiszta, világos lesz a rendszer. Most indul, ezt finomhangoljuk. Legyen nyugodt, képviselő úr, azon vagyunk, hogy ez a legjobb legyen, és ehhez a segítségét kérjük, nem az igaztalan bírálatot.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
206 168 2012.06.25. 2:08  165-168

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztességes dolog öntől, hogy elismeri, az orvosok és az egészségügyben dolgozók itthon tartása érdekében már a 2010-es választások előtt azonnali intézkedésekre lett volna szükség, ahogy a kérdésében erről ír. Akkor önök kormányoztak, de nem tettek semmit. Megértem azt is, hogy kényelmetlenül érzi magát, és ezért sérelmezi, amikor említésre kerülnek a 2002 és 2010 közötti egészségügyi intézkedések (Dr. Garai István Levente: 2007-ben az összes kórházat megmentettük, amit ti tönkretettetek!). Muszáj azonban ezekre is emlékeznünk, hiszen ezek alapozták meg azt a rendkívüli nehéz helyzetet, amelyből el kellett indulnunk két évvel ezelőtt. Biztosan önnek sem lehetett könnyű, azaz az akkori szakmaiatlan, kapkodó és káros intézkedéseket nem volt könnyű önnek megtapsolni és elfogadni, megszavazni, de megtette, képviselő úr. Azt is köszönöm, hogy szólt az egészségügyben dolgozók béremeléséről, arról, amelyet még a felmondóleveleket letétbe helyező rezidenselnök, Papp Magor is az elmúlt évtizedek legjelentősebb kormányzati intézkedésének nevezett.

Tisztelt Képviselő Úr! Igen, mi ismerjük az orvosok és a dolgozók munkáját, és a rendelkezésre álló lehetőségek között a lehető legtöbbet igyekszünk megtenni azért, hogy az anyagi helyzetükön javítsunk. Mindez egy folyamatos konzultáción alapuló folyamat. Első lépésként a rezidensek érdekében kerültek bevezetésre újabb és újabb támogatási formák, a hiányszakmára tekintettel járó támogatás, a Markusovszky-ösztöndíj, a dologi költségek megtérítésére irányuló támogatás. Ennek eredményeként a tavalyi évben körülbelül kettőszázzal több rezidens lépett be a szakorvosképzésbe, mint 2010-ben. Tavaly év végén a népegészségügyi termékadóból befolyt összeget is az egészségügyi dolgozók jövedelmének javítására fordítottuk. Az idén több mint 30 milliárd forintot fordítunk az egészségügyi dolgozók jövedelmének javítására, az ön által is elismert kormányzati intézkedés a betegellátásban dolgozó mintegy 17 ezer orvost, 71 500 egészségügyi szakdolgozót, továbbá 1450 egyéb felsőfokú végzettséggel rendelkezőt érint.

Köszönöm szépen a figyelmét, képviselő úr. (Dr. Garai István Levente: Nahát, kaptam választ a kérdésemre! - Taps a kormánypárti padsorokból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
206 259 2012.06.25. 1:00  252-260

HALÁSZ JÁNOS, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! A kormány részéről szeretném jelezni, hogy a törvényjavaslatot támogatjuk, a módosító javaslatokat előremutatónak tartjuk, néhányat közöttük.

Köszönjük szépen Hiller miniszter úr hozzászólását, nagyon fontos a működési támogatás lehetőségének a megjelenése, pontosan abban az összefüggésben, ahogy ő beszél a Nemzeti Kulturális Alap támogatási volumene és a kultúrára szánt állami források volumene tekintetében. Reméljük, hogy ez a javaslat, ez a módosítás a Nemzeti Kulturális Alap esetében és a kulturális költségvetés esetében is azt az eredményt hozza, amit mindannyian szeretnénk.

Köszönjük szépen a hozzászólásaikat, és a végszavazás után reméljük, hogy a hatálybalépést követően valóban a kultúrát szolgáló változtatásra került sor. Ezen leszünk. Köszönöm szépen.