Készült: 2020.02.17.17:25:09 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap (1999.11.08.), 59. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka részletes vita lezárva
Videó/Felszólalás ideje  


Felszólalások:  Előző  59  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Figyelemmel arra, hogy több képviselőtársam nem jelezte hozzászólási igényét, a részletes vita e szakaszát is lezárom.

Megnyitom az utolsó vitaszakaszt a 130. pont alapján. Megkérdezem, ki kíván felszólalni. ((Senki sem jelentkezik.) Nem jelezte egyetlen képviselőtársam sem felszólalási szándékát. Mivel nincs több felszólaló, a részletes vita e szakaszát is lezárom.

A kapcsolódó módosító javaslatok házszabályszerű benyújtása érdekében a részletes vita egészét a mai ülésnap befejezésének hatályával zárom le. Kérdezem közben Hende Csaba igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár urat, hogy a határozathozatalt megelőzően vagy pedig most kíván válaszolni. (Dr. Hende Csaba: Később.) Majd a határozathozatalt megelőzően, jelzi a államtitkár úr.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A módosító javaslatokról a következő ülésünkön határozunk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az Országos Ítélőtábla és a fellebbviteli feladatokat ellátó ügyészi szervek felállításával, valamint az igazságszolgáltatási reform folytatásával kapcsolatos feladatokról szóló országgyűlési határozati javaslat részletes vitája. Az előterjesztést H/1473. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig H/1473/5. számon kapták kézhez.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy a házbizottsági ajánlásban leírási hiba történt, a H/1473/4. számú módosító javaslat sorszáma helyesen 3-as, nem pedig 1-es.

Megkérdezem az alkotmányügyi bizottságot, kíván-e előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Nem kíván előadót állítani.

Tisztelt Országgyűlés! Kezdeményezem, hogy a módosító javaslatokat az összefüggésekre figyelemmel összevontan tárgyaljuk. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Megnyitom a részletes vitát az ajánlás három pontja értelmében.

Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Egyetlen képviselőtársam sem jelezte felszólalási igényét, így a részletes vitát lezárom.

A kapcsolódó módosító javaslatok házszabályszerű benyújtására mai ülésnapunk végéig van lehetőség.

Megkérdezem Hende Csaba igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár urat, hogy most vagy a határozathozatalt megelőzően kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Hende Csaba: Később.) Államtitkár úr jelzi, hogy a határozathozatalt megelőzően.

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatokról következő ülésünkön határozunk.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a 2001. évi népszámlálásról, valamint a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztést T/1511. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/1511/13. számon kapták kézhez.

Megkérdezem a hatáskörrel rendelkező bizottságokat, így többek között az önkormányzati, emberi jogi, alkotmányügyi vagy a költségvetési bizottságot, hogy kívánnak-e előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Nem kívánnak előadót állítani.

Tisztelt Országgyűlés! Kezdeményezem, hogy a módosító javaslatokat az összefüggésekre figyelemmel összevontan tárgyaljuk meg.

Aki egyetért ezzel a kezdeményezésemmel, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége javaslatomat elfogadta.

Megnyitom a részletes vitát az ajánlás 1-6. pontjai alapján.

Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Egyetlen képviselőtársam sem jelezte felszólalási igényét, így a részletes vitát lezárom.

A kapcsolódó módosító javaslatok házszabályszerű benyújtására mai ülésnapunk végéig van lehetőség. Egyben megkérdezem Hende Csaba igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár urat, hogy most vagy a határozathozatalt megelőzően kíván válaszolni a vitában elhangzottakra. (Dr. Hende Csaba: Később.) Államtitkár úr jelzi, hogy majd a határozathozatalt megelőzően.

Tisztelt Képviselőtársaim! A módosító javaslatokról a következő ülésünkön határozunk.

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! A mai napon napirend utáni felszólalásra jelentkezett Latorcai János képviselő úr, a Fidesz képviselőcsoportjából: "Emlékezés és néhány gondolat az utolsó magyar gulag felszabadulásáról" címmel. Megadom a szót a képviselő úrnak, a Házszabály értelmében ötperces időkeretben. Öné a szó, képviselő úr.
Felszólalások:  Előző  59  Következő    Ülésnap adatai