Készült: 2020.02.22.14:41:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap (1999.11.08.), 50. felszólalás
Felszólaló Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:32


Felszólalások:  Előző  50  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HANKÓ FARAGÓ MIKLÓS (SZDSZ): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Országgyűlés! Ahogyan azt Csákabonyi Balázs képviselő úr előttem elmondta, valóban igen terjedelmes és, úgy gondolom, érdemi vita folyt az alkotmányügyi bizottságban e törvénycsomag különböző pontjait érintő módosító javaslatokról. Én is örömmel tapasztaltam, hogy az általam, illetve az SZDSZ-es képviselőtársaim által előterjesztett módosító javaslatok közül többet is támogatott a kormány, és természetesen több olyan is van, amelyekkel kapcsolatban szeretnénk elérni, hogy ez a támogatottság elnyerhető legyen még a későbbiek során, ha lehetséges.

Éppen ezért én is csak nagyon röviden szeretnék utalni egy-két javaslatra. Egyrészt örülök annak, hogy az ajánlás 26. pontjában megfogalmazott módosító javaslat szövegéhez - amely szerint a bíróság a beadványt legkésőbb a bírósághoz való érkezését követő 30 napon belül megvizsgálja - elfogadta a kormány és a bizottság is azt a módosítást, hogy "és annak alapján intézkedik" szövegrész ide bekerüljön.

 

(17.00)

 

Ezt azért tartom nagyon fontosnak, mert teljes mértékben elfogadható számunkra az, hogy minden törvényes eszközzel gyorsítani kell a bírósági eljárásokat, mind a polgári peres eljárásokat és részben a büntetőeljárást is. Itt azonban - ha ez a szabály így maradt volna - igazából ellenőrizhetetlen lenne, hogy a bíróság érdemben tudott-e foglalkozni az üggyel. Azzal, hogy ez a szöveg egy intézkedési kötelezettséget is megállapít, egyértelművé válik az, hogy nemcsak megvizsgálja az ügyet, hanem érdemben tesz is valamit annak érdekében, hogy az ügy valóban minél előbb elintézhető legyen.

Bauer Tamás képviselőtársam több ponton is előterjesztett módosító javaslatokat. A képviselő úr a 36. pontban, illetve az ajánlás 42. pontjában az elhalasztott tárgyalás legkorábbi következő időpontjának meghatározására vonatkozóan terjesztett elő egy javaslatot. A kormány szerint maximum 6 hónapon belülre kellene ezt legkorábbra kitűzni. Ő előterjesztett egy olyan javaslatot, amely szerint 6 hónap, illetve 3 hónapon belüli kitűzés válna indokolttá. Erre a témára csak azért térek ki, mert a bizottság ülésén a kormányzat részéről elhangzott az az egyetértő nyilatkozat, hogy valamivel rövidebb tartamot el tudna fogadni.

Az is elhangzott, hogy ez 4 hónapban maximálható lenne. Éppen ezért mi erre vonatkozóan kapcsolódó módosító indítványt együttesen előterjesztettünk - vagy előterjesztünk -, hiszen azt hiszem, már benyújtásra került. Örülnénk, ha a bizottsági ülésen elhangzott szóbeli nyilatkozat alapján a kormányzat a későbbiek során ezt támogatni tudná. Ez egy reális időpont. Néhány bíróságtól eltekintve Magyarországon ma már ezek az időtartamok meggyőződésem szerint alapvetően szinte mindenhol tarthatók, ahol pedig nem, ott inkább a feltételeket kell ehhez megteremteni, nem pedig a törvénynek kellene erre tekintettel lenni. Én szeretném, ha a kormány ezt tudná támogatni.

Köszönöm szépen a szót. Egyelőre ennyit kívántam elmondani. (Taps.)
Felszólalások:  Előző  50  Következő    Ülésnap adatai