Készült: 2020.02.27.02:37:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap (1999.11.08.), 18. felszólalás
Felszólaló Csurka István (MIÉP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előtti felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:20


Felszólalások:  Előző  18  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

CSURKA ISTVÁN (MIÉP): Elnök Úr! Köszönöm a szót. Tisztelt Ház! Európának ebben a hozzánk közel eső térségében az elmúlt időszakban igen komoly változások következtek be. Választási eredményekről beszélek, amelyek Európa legrégibb demokráciájában, Svájcban, illetve ezt megelőzően a szomszédos Ausztriában történtek meg. Ezeknek a választási eredményeknek a tanulságait nekünk, magyaroknak le kell vonni. Nem arra gondolok én ám, hogy most a MIÉP hirtelen elkezdi döngetni a mellét, mert ezek az erők, amelyek most előretörtek, olyan erőknek vannak nyilvánítva itthon és világszerte, amelyek hasonlatosak a MIÉP-hez, hanem arról akarok beszélni, amit ez valójában jelent.

Az egész világon folyik egy nagy program: a globalizmus programja, amely a nemzeteket egytől egyig be akarja darálni. A nemzetre mint olyanra ennek a világrendnek nincs szüksége. És azok a nemzetek, amelyeknek az értelmisége talán a legérzékenyebb, vagy amelyek a legnagyobb ütközéseknek vannak kitéve, vagy a legtöbb vesztenivalójuk van emiatt, hirtelen rádöbbennek, hogy ezt a programot legalábbis késleltetni kell.

Magam is úgy gondolom, hogy a globalizmussal szemben mi, magyarok végeredményben tehetetlenek vagyunk, mert ez hatalmas erő - szinte az egész pénzügyi világ áll a háta mögött -; mi pedig, ismert történelmi fogyatékosságaink, előző szerencsétlenségeink következtében, hogy tudniillik olyan uralom volt itt négy évtizednél is több ideig, amelyet a magyarság nem akart és amely tönkretette a magyarságot, ki vagyunk szolgáltatva. Mégis, ezek az eredmények arra kell hogy figyelmeztessenek bennünket, hogy dolgozzunk ki olyan stratégiát, amely segít túlélni a globalizmust. Ezek a választási eredmények ugyanis éppen a globalizmus végét jelzik, mégpedig megdöbbentően nagy erővel.

És mit tapasztalunk itthon? Van ilyen irányú felkészülés? Nincs! Pedig a kormány egyes tényezői mintha látnák a lényeget.

(14.50)

Senki nem beszél arról, hogy már a negyedik folytatása jelent meg egy cikksorozatnak Tellér Gyula kormány-főtanácsadó tollából, amely olyan elemzést tartalmaz, ami a lehető legpontosabban, egy tudós ember pontosságával világít rá a rendszer lényegére, amikor éppen uzsorakörökről beszél, és azokba az uzsorakörökbe (Horn Gábor: Szegény!), a harmadik uzsorakörbe éppen beletartozik az is, amiről az előttem szóló szíveskedett beszélni, vagyis a média által elkövetett nemzetkiuzsorázás. Példának okáért ez is folyik.

De ez azt is mutatja, hogy erről az elemzésről nem beszélnek, ezt az elemzést elhallgatják, és ezt csak a Magyar Nemzet olvasótábora élvezheti, meg a Magyar Fórumé, hadd tegyem hozzá büszkén, hiszen mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezeket a gondolatokat már legalább öt évvel ezelőtt felvetettük, ha nem is ezen a tudományos nyelven, hanem a magunk erőteljesebb nyelvezetével.

Hölgyeim és Uraim! Ez nem pártpropaganda, hanem figyelmeztetés. Ha a kormány látja, és nagyon jól látja egy tanácsadóján keresztül, akkor ezeknek az eszméknek érvényt kell szerezni. És azoknak az erőknek pedig, amelyekre most végre rá van bizonyítva, hogy a magyar nemzetet kiuzsorázták, egy lépéssel legalább hátrébb kell vonulniuk, mert ez a helyzet teljesen igazságtalan, és a magyar nemzet kárára van. Ez egy ébresztő volt a kormány részéről, önmagának is ideje lenne ehhez igazodni.

Köszönöm szépen. (Taps az MIÉP padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  18  Következő    Ülésnap adatai