Készült: 2019.11.20.15:07:41 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

152. ülésnap (2011.12.12.), 24. felszólalás
Felszólaló Dr. Hoffmann Rózsa (KDNP)
Beosztás nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend előttihez hozzászólás
Videó/Felszólalás ideje 5:05


Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. HOFFMANN RÓZSA nemzeti erőforrás minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Idestova négy éve lesz annak, hogy ehhez hasonló jelenségeknek tanúi lehettünk az országban. Jól emlékszünk rá, gondolom, mindannyian, hogy 2008 kezdődött azzal, hogy egy tanárt megvertek iskolában, aztán késelések voltak, gyilkosságok voltak, és agresszív cselekedetek sorozata.

Az akkori oktatásirányítás úgy reagált erre a jelenségsorozatra, ami méltán felháborította az egész ország tisztességes közvéleményét, hogy összehívott egy agresszióellenes bizottságot, amely megállapította azt, hogy az iskolai agresszió okozói maguk a tehetetlen pedagógusok. (Dr. Hiller István: Ez nem igaz!) Én azóta is szégyellem magam ezért a megállapításért. Ez volt a zöme, ez volt a summázata a megállapításnak, jól emlékszünk rá. Ezen azóta túl vagyunk.

Mit tehet most az oktatásirányítás, és egyáltalán a politika annak érdekében, hogy késelések és hasonló agresszív cselekedetek ne történjenek? Ennek jegyében állítottuk össze azt az új köznevelési törvényt, amelyet nem véletlenül neveztünk el köznevelési törvénynek, éppen azért, hogy a nevelés megfelelő értékrenden, a tisztességen, a becsületes munkán alapulva megerősödjön az iskolában. Néhány passzust idézek a törvényből, amely talán a képviselő úr kérdésére is megnyugtató választ adhat.

Az új törvényjavaslat - egyelőre még csak javaslat, hiszen a végszavazás, még a részletszavazás is előttünk áll - 1. § (2) bekezdésében kimondja: "A köznevelés egyetemlegesen szolgálja a közjót és mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat." A 3. § (2) bekezdése így szól: "A köznevelésben a nevelés és az oktatás feladatát a gyermek szülei, gondviselői megosztják a köznevelési intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai hitele."

(14.50)

Itt megállnék egy gondolatra, ugyanis nagyon lényeges üzenete ennek a passzusnak az, hogy nemcsak a pedagógusoknak, hanem a szülőknek is joguk, felelősségük és kötelességük a gyermekek nevelése, hogy ilyen és ehhez hasonló cselekmények ne történjenek. Valamint azt is deklarálja a törvény, hogy ez bizalom, szeretet, egymás elfogadása, megbecsülése nélkül nem mehet. Tudom, hogy hangzatos szavak ezek egy törvényhez, mégis fontosak, üzenetértékűek lehetnek a jövőre nézve.

Azzal is tisztában vagyunk, hogy minden törvény, minden törvényjavaslat és minden jogszabály annyit ér csak, amennyit majd megvalósítanak belőle. Ezért igen nagy szerep vár a pedagógusokra, a vezetőkre és az egész közvéleményre. Erre a sajnálatos tiszaújvárosi esetre a közvélemény egészségesen, jól reagált. Mindenki, aki megszólalt, elítélte a cselekményt. Példás gyorsasággal jártak el, amennyire ismerem az ügyet, a helyiek is. Ezért megvan rá a jó esélyünk, hogy ezek már nem válnak megszokott cselekménnyé, amelyek rendőrért kiáltanak vagy büntető intézkedésért kiáltanak, hanem olyan elítélt tettek lesznek, ha ne adj'isten ilyenek még előfordulnak, amelyek az egészséges közvélemény megfelelő erkölcsi értékítélete alapján nem sejtetik azt, hogy ismétlődni fognak.

Fontos üzenete még az új törvényjavaslatunknak az, hogy az egyéni és a közösségi jogokat harmóniába akarja hozni, ugyanis minden agresszív cselekmény a közösség ellen is irányul, akkor is, ha csak egyetlen másik gyereket sértett meg. Itt van szerepe a büntetésnek, amely nem pedagógiai cél, de egy olyan eszköz, amely elriaszt, amely iránymutató lehet a többiek számára is.

Mindazonáltal a kérdése vonatkozott arra is, hogy még milyen garanciákat tudunk adni. Nos, jó reményünk van arra, hogy az a pedagógustársadalom, amely a köznevelési törvény nevelésre vonatkozó elgondolásait nagy tetszéssel és egyetértéssel fogadta, a jövőben még nagyobb hatáskörrel és még nagyobb autoritással fog tudni fellépni. Függ azonban a közvéleménytől, a szülőktől és az iskolát körülvevő világtól, és elsősorban az iskolai vezetőktől, hogy bátran szembeszálljanak mindennel, ami rossz, merjék azt elítélni; azokat, akik pedig vétkesek, legyenek ők akár gyerekek, akár felnőttek, megfelelő módon és megfelelő eljárásokkal a következtetések levonására késztessék rá.

Hiszem és remélem, hogy ez javulni fog (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret lejártát.), és hasonló tendenciák nem lesznek. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)
Felszólalások:  Előző  24  Következő    Ülésnap adatai