Készült: 2019.11.19.13:30:04 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

152. ülésnap (2011.12.12.), 216-222. felszólalás
Felszólaló Bánki Erik (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 10:47


Felszólalások:  Előző  216 - 222  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

BÁNKI ERIK (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy a T/5205. számú törvényjavaslat általános vitáját szokatlan módon, bevezetésképpen egy idézettel kezdjem, amely a következőképpen hangzik: "Örömmel értesítem, hogy a Európai Bizottság megvizsgálta a magyar sportágazat támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén elnevezésű intézkedést - továbbiakban a program -, és úgy határozott, hogy nem emel kifogást, mivel a program részét képező állami támogatás összeegyeztethető az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikke (3) bekezdésének c) pontjával."

Ez a kissé bonyolultnak tűnő idézet a látvány-csapatsport támogatását biztosító magyar bejelentés európai bizottsági vizsgálati szakaszának eredményes lezárásáról szóló bizottsági jóváhagyó határozat (1) bekezdése, amelyben a bizottság alelnöke, Joaquín Almunia biztos úr értesíti a magyar kormányt a sporttámogatási program egészének elfogadásáról, a brüsszeli támogatási szabályokkal való összeegyeztethetőségéről.

Almunia úr a Bizottság döntését személyesen is kommentálva hangsúlyozta, hogy elégedett, mert a magyar elképzelés megfelelő biztosítékokat tartalmaz a versenytorzító hatások korlátozására, ráadásul széles körben a polgárok javát szolgálja majd. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)

ELNÖK: Egy kis türelmet kérek, bizottsági elnök úr! Megvárjuk, amíg valóban elhagyják a termet azok, akik a folyosón akarnak beszélgetni, hogy tudjuk folytatni a munkánkat. Egyszerűen méltatlan egy előterjesztői expozét ilyen körülmények között megtartani.

BÁNKI ERIK (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a segítséget, elnök úr.

ELNÖK: Tessék!

BÁNKI ERIK (Fidesz), a napirendi pont előadója: A Bizottság közleménye leszögezi azt is, hogy Magyarország erős monitoring- és ellenőrző mechanizmust állított fel a rendszer megfelelő működésének biztosításához, és erről évente jelentést nyújt be az Európai Bizottság részére. Ezen vállalásunkat jelen törvénymódosítás keretei között tovább erősítjük, összhangban a törvény végrehajtására szolgáló kormányrendelet egyidejű módosításával.

Tisztelt Képviselőtársaim! Megfeszített munkával töltött másfél év van mögöttünk, ugyanakkor mindannyian büszkék lehetünk arra, hogy az Európai Bizottság a sporttámogatás rendszerének jóváhagyásával olyan sportfinanszírozási rendszer kiépítésének és gyakorlati alkalmazásának biztosított zöld utat, amely eddig egyedülálló az egyes tagállamok viszonylatában, de amely konstrukció bevezethetősége érdekében más országok is feszülten várták a Bizottság pozitív döntését.

A döntés megszületett, sportfordulattal élve: miénk a pálya, s egyúttal a felelősség is az új támogatási rendszer működőképességének biztosítása érdekében. A gyakorlati alkalmazásra való felkészülés első fontos lépése a tisztelt Ház előtt fekvő törvényjavaslat elfogadása.

Külön köszönöm azon frakcióknak, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy Házszabálytól való eltéréssel egy napon kerülhessen sor a törvényjavaslat általános és részletes vitájára is. A döntés megalapozottságát jelzi az, hogy a törvényjavaslathoz nem érkezett módosító indítvány, hiszen nem tartalmaz mást ez a javaslat, mint az európai bizottsági döntések átvezetését a magyar jogszabályokban.

Ez a törvényjavaslat egyrészt a brüsszeli jóváhagyásért cserébe megkövetelt módosításokat, finomhangolásokat vezeti át az eddigi támogatási rendszerben, másrészt a 2011. július 1-jén az amatőr klubok, sportiskolák, közalapítványok, szövetségek és a Magyar Olimpiai Bizottság támogatási lehetőségét biztosító jogszabályok gyakorlati alkalmazása során felmerült tapasztalatokat javasolja módosítani ebben a jogszabályi környezetben.

Az idő sürget, hiszen a támogatási konstrukció működőképessége érdekében a támogatók és a támogatott sportszervezetek részére világos, egyértelmű, brüsszeli megerősítéssel is bíró, komplex támogatási program mielőbbi biztosítása elemi érdekünk. Közeleg az év vége, jön az adófeltöltések időpontja, így azok a szervezetek, amelyek a szövetségi támogató határozatokat megkapták, megkötötték azokat a támogatási megállapodásokat, amelyek alapján az adózók adóforintjaikkal az utánpótlás-nevelési, eszközvásárlási vagy éppen fejlesztési programot támogatják, csak ennek a módosításnak a függvényében tudják például a profi klubok létesítményfejlesztéseit támogatni.

A módosításnak van még egy szintén hasonló fontosságú indoka, miszerint az Európai Bizottság felkérte Magyarországot arra, hogy a Bizottság aktájának kiegészítése érdekében a program jogalapját, annak elfogadását követően haladéktalanul küldje meg a Bizottságnak. Magyarul, az Európai Bizottság észrevételeit átvezetve a törvénybe, az új parlament által elfogadott és módosított törvény megküldését várja mielőbb tőlünk a Bizottság.

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Az elmúlt másfél év intenzív egyeztetése a magyar illetékesek és az Európai Bizottság között azért is eredményesnek bizonyult, mert a program Brüsszel által hivatalos vizsgálat alá nem vont elemei, amelyek egyébként a teljes intézkedéstömeg 95 százalékát tették ki, már hatályba léptek. Így az utánpótlás-támogatások, a személyi jellegű ráfordítások támogathatósága, a képzési támogatás az amatőrkluboknál már működő forma. Olyan módon kerültek bele a nyáron elfogadott törvénybe a kiegészítések és a végrehajtást biztosító kormányrendeletbe, hogy a brüsszeli jóváhagyó döntés eredményeként csupán csekély mértékben kell az érintett jogszabályokat módosítanunk. A támogatás főbb elveit és a támogatás jogcímét meghatározó törvényi szintű szabályozás esetén ezek az elemek a következők.

Első ilyen elem: a sportcélú ingatlanfejlesztés érdekében eszközölt sporttelepvásárlás vagy sporttelep felépítését célzó földterület-vásárlás esetén a Bizottság lehetővé tette a látvány-csapatsportágakon kívüli szövetségek és sportszervezetek számára is az illetékkedvezmény igénybevételének lehetőségét. Ez azért is fontos, tisztelt hölgyeim és uraim, mert már az alaptörvény elfogadása során is jelezték azok a sportági szakszövetségek, amelyek nem tartoznak az öt látvány-csapatsportág körébe, hogy ők is szívesen részesednének ebből a támogatási rendszerből. Ezzel a módosítással most az illetékkedvezmények a részükre is elérhetővé válnak, amelyek, azt gondolom, mindannyiunk közös érdekében jó célt szolgálnak.

(19.30)

Az illetékkedvezmény mértékének meghatározása azonban eltér az eddig a jogszabályban meghatározott általános szabályoktól, azt az úgynevezett de minimis támogatást, vagyis az általános csoportmentességi rendelet szerinti regionális beruházási támogatás szabályai alapján lehet igénybe venni. Számításaim szerint ez a módosítás technikai jellegű, érdemben nem tér el a kedvezményrendszer lehetősége a látvány-csapatsportágak és az egyéb csapatsportágak esetén.

A második ilyen módosítás a társaságiadó-törvény sporttámogatási elemeinek módosításaként a Bizottság javaslatára az intézkedés arányosságának biztosítása érdekében a törvénymódosításba biztosítékként beépítésre kerül, hogy az infrastruktúra-fejlesztés támogatásaként megvalósuló vagy éppen felújításra kerülő ingatlanban a sportcélú használat ellenértéke profi sportszervezetek esetében a törvényben garantáltan meghatározott bérletidíj-minimumhoz kötött. Azaz meghatározottá válik az, hogy legalább milyen bérleti díjat köteles elkérni a hasznosításért cserébe az az alapítvány vagy éppen sportegyesület, amelyik tulajdonolja ezt a sportlétesítményt, ami azért fontos, mert így a fenntarthatóságát, ezeknek a sportlétesítményeknek a fenntarthatóságát biztosítja a törvény.

(Az elnöki széket Balczó Zoltán, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

A harmadik módosítás a további gyakorlati tapasztalatok alapján javasolt törvényi szintű módosítások csomagja. Egyrészt a módosítás javaslatot tesz a veterán korosztályok profi klubjai hatálya alá tartozó elhagyásra, mivel annak sportszakmailag egyébként semmilyen indoka nincs. Ugyancsak a jogalkalmazási tapasztalatok alapján javaslatot teszünk azon méltatlan és szakmailag indokolatlan rendelkezés pontosítására, amely szerint a jelenlegi szabályozás lehetőséget ad arra, hogy több szakosztály és egyesület kérelme esetén, ha az egyik szakágban működő kérelmező profi státussal rendelkezik, akkor a sportszervezet összes többi szakosztályára is a profi sportszervezetekre irányadó szabályok szerint lehetne csak támogatást nyújtani. Ez azt jelenti, hogy könnyebbséget adunk azon nagy egyesületek részére, amelyek több szakosztállyal működnek, de nem minden szakosztályuk tekinthető profinak, azaz a törvény értelmében olyan csapatnak, ahol legalább egy igazolt profi státusú versenyző van.

A következő ilyen módosítás: a sportcélú ingatlan fogalmát, amelyre a támogatásból megvalósuló fejlesztés vonatkozhat, a javaslat az eddigi jogalkalmazási tapasztalatok alapján szigorúbb, közvetlenül és kizárólag sporttevékenység célját szolgáló módon határozza meg. Ezzel megpróbálunk egy újabb kiskaput bezárni, amely egyértelművé teszi, hogy mely ingatlanok tekinthetők sportcélúnak a törvényjavaslat értelmében.

Módosítást tartalmaz továbbá a törvényjavaslat, amely egyértelművé teszi a támogatási igazolás kiállításának időpontját, azt a kérelmező egységesen, a sportfejlesztési program jóváhagyását követően igényelheti, függetlenül attól, hogy a jóváhagyott program elő- és/vagy utófinanszírozott elemeket tartalmaz. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy az utófinanszírozott támogatások az elszámolást követően lehívhatóak lennének, éppen ellenkezőleg, a törvény végrehajtási rendeletének módosítása egyértelműsíti, hogy az utófinanszírozott támogatási elemek kizárólag akkor érvényesíthetők az adózó oldalán (Az elnök csengetéssel jelzi az időkeret leteltét.) adókedvezményként, ha a támogatott...

ELNÖK: Elnézést, tisztelt képviselő úr. Tíz percben van meghatározva az expozé, úgyhogy kérem, hogy ha van hangsúlyos gondolata, akkor esetleg a végén. De úgy látom, még hosszabb iromány van, tehát esetleg a frakció nevében. Elnézést!

BÁNKI ERIK (Fidesz), a napirendi pont előadója: Köszönöm, elnök úr. Nem nyúlok hosszabbra, csak annyit, amennyit az elején még várnom kellett itt a hangzavar miatt. (Dr. Józsa István: Igaza van, három perc!) Tehát a lényeg az, hogy egyértelművé teszi ebben az esetben az utófinanszírozás forrásfelhasználásának a körét.

Gyakorlatilag ezek azok a lényeges elemek, amelyeket tartalmaz ez a törvényjavaslat, amelyek a gyakorlati életből leszűrt tapasztalatok alapján jobbá, felhasználóbarátabbá teszik ezt a törvényjavaslatot. Ettől függetlenül az alapmódosítás az európai bizottsági átvezetéseket tartalmazza, ezért kérem képviselőtársaimat, hogy támogatni szíveskedjenek ezt a törvényjavaslatot.

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiban. - Dr. Józsa István tapsol.)
Felszólalások:  Előző  216 - 222  Következő    Ülésnap adatai