Készült: 2019.11.19.18:52:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

152. ülésnap (2011.12.12.), 211. felszólalás
Felszólaló Lezsák Sándor (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Határozathozatal módosítókról
Videó/Felszólalás ideje 9:32


Felszólalások:  Előző  211  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Kérem, foglalják el a helyüket, ellenőrizzék, hogy a kártyájukat elhelyezték-e a szavazógépben.

Tisztelt Országgyűlés! Folytatjuk munkánkat. Most részletes vitára bocsátások következnek a határozathozatalokkal együtt. (Zaj, beszélgetés. - Az elnök csenget.)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló T/4988. sorszámú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 261 igen szavazattal, 43 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta. (Folyamatos zaj. - Az elnök csenget.)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló T/5114. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 276 igen szavazattal, 52 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/5129. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 279 igen szavazattal, 53 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az államháztartásról szóló T/5069. sorszámú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 242 igen szavazattal, 97 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a befektetésialap-kezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló T/5067. sorszámú törvényjavaslatot.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 322 igen szavazattal, 9 nem ellenében, 9 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Magyarország pénzügyi stabilitásáról szóló T/5530. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 246 igen szavazattal, 95 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló T/4873. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 248 igen szavazattal, 95 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes rendvédelmi tárgyú törvények módosításáról, valamint az azzal összefüggő további törvénymódosításokról szóló T/5004. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 244 igen szavazattal, 100 nem ellenében, tartózkodás nélkül vitára bocsátotta.

(18.50)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a családok védelméről szóló T/5128. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 288 igen szavazattal, 57 nem ellenében részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló T/4995. sorszámú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 258 igen szavazattal, 90 nem ellenében részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/4839. sorszámon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/4839/4. sorszámon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott.

Az előterjesztő előzetesen írásban benyújtotta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint a bizottsági ajánlás mind a kilenc pontját támogatja. Most erről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 290 igen szavazattal, 59 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Határozathozatalunk végére értünk. Megkérdezem, van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amelyről kellett volna, de nem szavazott az Országgyűlés. (Nem érkezik jelzés.) Jelentkezőt nem látok.

Tisztelt Országgyűlés! A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Most pedig soron következik a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/4992. sorszámon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/4992/22. sorszámon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott.

Felkérem a jegyző urat, ismertesse a szavazással kapcsolatos információkat.
Felszólalások:  Előző  211  Következő    Ülésnap adatai