Készült: 2020.04.10.05:51:44 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

215. ülésnap (2005.04.19.), 206. felszólalás
Felszólaló Dr. Kerényi János (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 5:55


Felszólalások:  Előző  206  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. KERÉNYI JÁNOS (Fidesz), a napirendi pont előadója: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Elég kevesen vagyunk itt a parlamentben; tisztelettel köszöntöm az államtitkár urat is. A vizsgálóbizottság felállítását a következő indokok alapján kezdeményeztük.

2001 őszén a VPOP vizsgálatot indít a Zwack Unicum Rt. vermut termékcsaládjára vonatkozóan, annak is a vámtarifaszám-besorolásához és az ehhez kapcsolódó jövedékiadó-nagysághoz kapcsolódóan. A vizsgálat megállapította, hogy téves vámtarifaszám-besorolás következtében több milliárd forintos adóhátraléka keletkezett a cégnek. Ezt a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézetének elmarasztaló vizsgálati jegyzőkönyve is, ami a rendelkezésünkre áll, megerősítette. Ennek ellenére az említett cég végül is mentesült az adóhátralék befizetése alól, köszönhetően a 2003 őszén elfogadott jövedékiadótörvény-módosításnak. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a vám- és pénzügyőrség vizsgálata és a törvénymódosítás között összefüggés van, a több évre visszanyúló eset példátlan lenne a magyar parlamentnek az adótörvények módosítása során kialakult gyakorlatában. Nem volt rá példa ugyanis, hogy egy kormánypártokhoz közel álló vállalkozó olyan tartalmú törvénymódosítást tudott volna elérni, amelynek eredményeképpen több milliárd forintos adóhátralékának megfizetése alól mentesülhet. Természetesen itt elsősorban nem a Zwack Rt.-ről van szó, mert ezzel az üggyel kapcsolatban más vállalkozásoknak sem kellett ezt a jövedéki adót befizetni.

Mivel az ügyben több időbeni egybeesés tapasztalható, ennek bizonyítására hadd mondjam el, hogy a vizsgálat 2001 őszén indult. A PM-ben volt egy megbeszélés ezzel az üggyel kapcsolatban 2003. február 12-én, a vegyvizsgáló intézet analízise 2003. március 18-án datálódott, és 2003 őszén pedig a jövedéki törvényt módosította a parlament kormánypárti többsége. Ehhez még kapcsolódik egy levél, Arnold Mihály levele 2004. szeptember 29-én Draskovics miniszter úrhoz. Ebből a levélből hadd idézzek egy mondatot: “Miniszter úr, laboratóriumi vizsgálattal a szakértők sem vitázhatnak.ö A jelentés, amely március 28-án kelt, eredeti példányán nincs VPOP-iktatószám, vagyis nem került iktatásra a VPOP parancsnokánál. Ezt az ügyet 2003 áprilisában valaki leállította. Vélelmezem, hogy ezzel megvalósította a Btk. 225. §-ában foglalt hivatali visszaélés törvényi tényállását. Javasolom, hogy a pénzügyi igazgatás vezetőjeként szíveskedjék büntetőeljárást kezdeményezni ismeretlen tettes ellen. Ez a mai napig nem történt meg.

A bizottságnak feladata lenne, hogy ezeket az érdekes összefüggéseket, tehát például a Zwack Péter képviselői mandátumról történő lemondása, valamint Arnold Mihály, a vám- és pénzügyőrség országos parancsnokának lemondása közötti összefüggéseket vizsgálná meg, tehát ennek az ügynek a hátterét, indítékait és körülményeit kellene feltárni. Vizsgálandó többek között, hogy az alkalmazott eljárás egyedi vagy általános, a jövedéki törvény említett módosítása mennyiben veszélyeztette a költségvetés bevételi oldalát, a Pénzügyminisztérium felső vezetése mindenben az adott körülményeknek megfelelően járt-e el, különös tekintettel Arnold Mihály Draskovics Tibornak írt levelére, amit az előzőekben idéztem. Ha cinikus lennék, akkor azt mondanám, hogy a bizottság felállítása kezdeményezésének biztosan köze volt Draskovics úr menesztéséhez, de ez természetesen nem így van.

Megállapíthatjuk, hogy több mint négy év telt el a vizsgálat kezdete óta. Elképesztő, hogy amikor a költségvetés ilyen állapotban van, mint jelenleg, nem születik intézkedés több milliárd forint esetleges kivetésére és behajtására. A közvélemény kedélyét joggal borzolja ez az eset ugyanúgy, mint a borhamisítási ügyekben megállapított bírságok, amelyek szintén nem kerülnek behajtásra. Az Éva vermut termékcsalád tehát az előzőekben említett vámtarifaszám-cserével 177 forint/liter jövedékiadó-előnnyel indult a szeszes italok piacán a többi vermuttal szemben. Elképzelhető, hogy milyen versenyhátrányba került a többi vállalkozás, amely szintén vermutot forgalmazott.

Előzetesen ennyit kívántam elmondani. Köszönöm szépen a szót és azt, hogy meghallgattak. (Pettkó András tapsol.)
Felszólalások:  Előző  206  Következő    Ülésnap adatai