Készült: 2021.04.18.04:16:17 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Felszólaló(k): László Tamás
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló


Összes felszólalás szövege
1 - 61
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2017.12.12.(266)   58 Vita kivételes eljárásban T/18824 Az állam által biztosított egyes kedvezmények és juttatások kedvezményezettjeinek megfelelő tájékoztatása érdekében szükséges törvénymódosításokról, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról vezérszónoki felszólalás 2:43
2017.11.28.(262)  100 Általános vita lefolytatása T/18531 A Nemzeti Emlékezet Bizottságról szóló 2013. évi CCXLI. törvény módosításáról felszólalás 3:53
2017.11.15.(258)   40 Általános vita lefolytatása T/18305 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, valamint egyes törvények szervezett utazási tárgyú jogharmonizációjával kapcsolatos módosításáról vezérszónoki felszólalás 7:30
  78 Általános vita lefolytatása T/18318 Az energetikai tárgyú törvények, valamint azokkal összefüggő egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 2:55
2017.11.13.(256)  222 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája T/17956 A leghatékonyabb rákelleni gyógyszerek mindenki számára való elérhetővé tétele, valamint a háziorvosi rendszer működőképességének helyreállítása érdekében Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény módosításáról felszólalás 2:08
2017.10.30.(251)   46 Interpelláció megtárgyalása I/18024 Újabb biztató adat az építőiparból! Minek köszönhető a 36,8 %-os termelési bővülés? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:14
  50 Interpelláció megtárgyalása I/18024 Újabb biztató adat az építőiparból! Minek köszönhető a 36,8 %-os termelési bővülés? képviselő elfogadta a választ 1:05
2017.10.19.(249)   22 Általános vita lefolytatása T/17578 A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény végrehajtásáról vezérszónoki felszólalás 9:30
2017.06.06.(231)   50 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/15956 Mik az első tapasztalatok a most először használt elektronikus adóbevallással kapcsolatosan? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 1:56
2017.05.19.(226)   32 Általános vita folytatása és lezárása T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről felszólalás 4:40
2017.05.03.(218)   30 Általános vita lefolytatása T/15347 A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 4:39
2017.05.02.(217)  225 Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája T/14679 Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról felszólalás 2:04
2017.04.20.(215)   22 Általános vita lefolytatása T/15053 Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról felszólalás 1:39
  54 Általános vita lefolytatása T/15058 Egyes állami tulajdonú ingatlanok ingyenes egyházi tulajdonba adásáról felszólalás 1:24
2017.04.10.(212)  289 politikai vita lefolytatása V/14429 Politikai vita az Európai Unió tagállamai közötti munkabérkülönbségek csökkentésének érdekében. felszólalás 10:39
<< 1  2  3  4  5 >>
Összesen: 61