Készült: 2021.04.17.15:47:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

230. ülésnap (2001.10.15.), 238. felszólalás
Felszólaló Dr. Vidoven Árpád (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka kétperces felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 2:08


Felszólalások:  Előző  238  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VIDOVEN ÁRPÁD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Iváncsik képviselő úr hozzászólásának hangneme megnyugtatott, ugyanis ellentétben Juhász képviselő úr indulatokkal teljes felszólalásával (Molnár Róbert: Money, money!), ez a hangnem az, amellyel lehet vitatkozni, amely alkalmas arra, hogy érdemi vitát folytassunk.

Az MSZP tisztelt képviselői azt állítják, hogy a kormány az előttünk fekvő országgyűlési határozati javaslat kapcsán a jogszabályokkal ellentétesen cselekszik, a jogszabályokat megsérti. Vizsgáljuk meg a kérdést! Mit mond a honvédelmi törvény 5. §-a? Az (1) bekezdés a következőt tartalmazza, idézem szó szerint: "Az Országgyűlés állapítja meg a honvédelmi célok megvalósítása érdekében a Magyar Köztársaság honvédelmét meghatározó alapelveket, valamint az azokban előírt feladatok végrehajtásának főbb irányait és feltételeit; b) pont: a fegyveres erők hosszú távú fejlesztésének irányait." (Göndör István: Ez az!) Ebben óriási konszenzus volt köztünk, ez nem más - és ebben a vita során is egyetértettünk -, mint a 61/2000. számú országgyűlési határozati javaslat, amelyet az Országgyűlés az elmúlt év nyarán fogadott el, nem mellékesen: az MSZP támogató szavazataival is.

 

(22.20)

 

Mit mond ez az országgyűlési határozat? Idézem a 61/2000. országgyűlési határozat 4. pontjának b) alpontját: "A légierő szervezetét úgy kell korszerűsíteni, hogy a légvédelem egész rendszere képes legyen a NATO integrált légvédelmi rendszerének részeként működni, a repülőcsapatok pedig képesek legyenek közreműködni a kollektív védelmi feladatok ellátásához szükséges műveletek végrehajtásában. Képesnek kell lenniük a honi légtér feletti ellenőrzés folyamatos biztosítására."

A honvédelmi törvény idézett paragrafusának következő pontja azt mondja, hogy az Országgyűlés állapítja meg a fegyveres erők részletes bontású létszámát - ezt megtettük a 62/2000. határozatban -, a fejlesztésének főbb haditechnikai eszközeit - ez nem más, mint az előttünk fekvő határozat -, azonban az idő lejártára való tekintettel a felszólalásomat a következő kétpercesben kívánom folytatni.

 
Felszólalások:  Előző  238  Következő    Ülésnap adatai