Készült: 2021.04.12.02:15:49 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

204. ülésnap (2001.05.07.), 199. felszólalás
Felszólaló Dr. Vidoven Árpád (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:35


Felszólalások:  Előző  199  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. VIDOVEN ÁRPÁD (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A Fidesz-Magyar Polgári Párt értékrendjének, gondolatvilágának a középpontjában a családok állnak. Frakciónk képviselői az elmúlt három év során mindent elkövettek annak érdekében, hogy a családok helyzete, a családok lehetőségei javuljanak. Ezt a célt szolgálta többek között a családi adókedvezmény bevezetése és számos egyéb intézkedés is.

Az előttünk fekvő törvényjavaslat is tartalmaz a családok számára igen kedvező rendelkezést. Ez pedig nem más, mint az, hogy az eddigiekkel ellentétben most már nemcsak a háromgyermekes, hanem a kétgyermekes családapákat sem lehet behívni sorkatonai szolgálatra. Az előterjesztés azonban, elég sajnálatos módon, a törvényjavaslat ezen rendelkezését a főszabálytól eltérően szabályozza. A főszabály ugyanis azt tartalmazza, hogy a törvényjavaslat az elfogadását követő 15. napon hatályba lép, azonban bizonyos rendelkezései csak 2001. január 1-jétől lépnek hatályba. Ez a rendelkezés, miszerint a kétgyermekes családapákat nem lehet sorkatonai szolgálatra behívni, a kivételek közé kerül, tehát a törvényjavaslat a 2002. január 1-jei hatályba lépést célozza.

A módosító javaslatommal azt szeretném elérni, hogy ezen rendelkezés is hatályba lépjen a törvény hatálybalépését követő 15. napon, azaz a kétgyermekes családapákat már az idei, következő bevonulás alkalmával se lehessen behívni.

Ugyancsak ezt az előbb említett célt szolgálja módosító javaslatomnak az a része, amely a 21. §-t szintén a törvény hatálybalépését követő 15. napon hatályba kívánja léptetni, nem pedig 2002. január 1-jén. Ez pedig azt tartalmazza, hogy a bevonult sorkötelest, tehát a sorkatonát, abban a pillanatban, ahogy megszületik a második gyermeke, haladéktalanul le kell szerelni. Kérem tisztelt képviselőtársaimat, ahogy a bizottságokban is tették, a módosító javaslatokról történő szavazások alkalmával is támogassák ezen javaslatomat.

Szeretnék még szólni az ajánlás 4. pontjában szereplő módosító javaslatomról. A módosító javaslat a honvédelemről szóló törvény 82. §-ának (4) bekezdését érinti. Ez a bekezdés a jelenleg hatályos formájában azt mondja ki, hogy a sorozásra évente két alkalommal, március-április, illetve szeptember-október hónapokban kell sort keríteni. Tekintettel a törvényjavaslat változására, annak a leglényegesebb pontjára, miszerint a kilenc hónapos sorkatonai szolgálat a jövőben hat hónapra fog csökkenni, ennek az egyik következménye az lesz, hogy az elkövetkező időben évente akár hat alkalommal is sor kerülhet majd a bevonulásra. Teljesen ésszerűtlen és gyakorlati nehézségeket okozna, ha évente pusztán két alkalommal kerülhetne sor a sorozásra.

A módosító javaslatom azt célozza, hogy a sorozás időpontját a honvédelmi miniszter úr évente rendeletben állapítsa meg, tekintettel arra, hogy egy évre előre lehet látni azt, mely időpontokban kerül majd sor sorozásra. Ezért ez nem ütközik gyakorlati nehézségekbe, ugyanakkor hasznos az önkormányzatok, illetve a sorozóbizottságok orvos tagjai számára is, hiszen a hatályos törvény értelmében - és ezt a módosítás is fenntartja - a sorozóbizottságoknak továbbra is tagjai a polgármester által kijelölt köztisztviselők. Az önkormányzatok működése szempontjából nem hátrányos dolog az, ha a polgármester legalább egy évvel előre tudja azt, hogy mely időpontokban kell a törvényi kötelezettségének eleget tennie, és köztisztviselőt jelölnie a sorozóbizottságokba.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)

 

 

(20.50)

 
Felszólalások:  Előző  199  Következő    Ülésnap adatai