Készült: 2019.12.06.16:45:51 Dinamikus lap

Felszólalások

Paraméterek:
Dátum : 2018.05.08 -
Felszólaló(k): Balczó Zoltán
Szerep csoport: Kérdés/azonnali kérdés, Interpelláció, Napirenden kívül, Napirendi pont, Ügyrendi kérdésben felszólaló

Az ülésnapokat 2019.12.03. (100)-ig vettük figyelembe.

Összes felszólalás szövege
1 - 19
Felszólalások
Ülésnap Felsz. Napirendi pont Önálló indítvány Szerep Videó/Felszólalási idő
2019.12.02.(99)   80 Interpelláció megtárgyalása I/8282 A kormány azt tartja megoldásnak, hogy a kifogásolt uniós projektek korrupciós felárát a magyar adófizetőkre terheli? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 3:04
  84 Interpelláció megtárgyalása I/8282 A kormány azt tartja megoldásnak, hogy a kifogásolt uniós projektek korrupciós felárát a magyar adófizetőkre terheli? képviselő elutasítja a választ 1:15
2019.11.20.(95)  266 Általános vita folytatása és lezárása T/8044 Az Országgyűlés működését és a képviselők jogállását érintő egyes törvények módosításáról
H/8042 Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat módosításáról
felszólalás 13:56
2019.11.11.(92)  106 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása K/7914 Hogyan kíván a Kormány gátat szabni a Balaton parti természetkárosításnak? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 1:59
 172 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7986 Meddig él vissza a Kormány az emberek türelmével? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:11
2019.11.05.(90)   94 Általános vita lefolytatása T/7845 Az öntözéses gazdálkodásról kétperces felszólalás 2:05
 140 Általános vita lefolytatása T/7846 Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 6:05
 148 Általános vita lefolytatása T/7846 Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kétperces felszólalás 2:07
 160 Általános vita lefolytatása T/7846 Egyes energetikai tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról kétperces felszólalás 2:05
2019.11.04.(89)  240 Tárgysorozatba-vételi kérelem vitája H/7068 Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezményre való hivatkozással a Kormány által Magyarország nemzeti érdekeit sértő módon, a Paksi Erőmű új 5-6. blokkjának létesítésével összefüggésben megkötött szerződések felmondásának szükségességéről felszólalás 2:21
2019.10.28.(88)  114 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7806 Mennyire hiteles a Kormány politikája? elhangzik az interpelláció/kérdés/azonnali kérdés 2:09
 118 Kérdés/azonnali kérdés megtárgyalása A/7806 Mennyire hiteles a Kormány politikája? azonnali kérdésre adott képviselői viszonválasz 1:08
2019.10.22.(86)   80 Általános vita lefolytatása T/7692 Az Európai Határregisztrációs Rendszerrel, valamint az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerrel összefüggő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 5:05
 132 Általános vita lefolytatása T/7694 Egyes törvények ipar- és kereskedelemszabályozási szempontból történő, valamint jogharmonizációs célú módosításáról vezérszónoki felszólalás 8:00
 144 Általános vita lefolytatása T/7693 Az ingatlan-nyilvántartást, valamint egyes közigazgatási hatósági eljárásokat érintő egyes törvények módosításáról vezérszónoki felszólalás 1:16
<< 1  2 >>
Összesen: 19