Készült: 2021.12.06.21:19:39 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

236. ülésnap, 283. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Kivételes eljárás elfogadva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 9:56

Felszólalások:  <<  283  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Köszöntöm önöket, és folytatjuk mai munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! A szavazatszámláló bizottság megállapítása a következő. A szavazás érvényességét befolyásoló esemény nem volt. Bejelentem, hogy a szavazás érvényes volt. Dr. Bánk Attila személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 171 képviselő adta le szavazatát. Ezek megoszlása a következő: az érvénytelen szavazatok száma 7, az érvényes szavazatok száma 164, ebből az igen szavazatok száma 158, a nem szavazatok száma 6 darab. (Taps az MSZP padsoraiban. - Közbekiabálás az MSZP oldaláról: Éljen!)

Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Elmúlt ülésünkön több előterjesztés általános vitáját lezártuk. Most a részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom a felnőttképzésről szóló T/4979. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 212 igen szavazattal, 17 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta az indítványt.

 

Indítványozom az állampolgári jogok országgyűlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény módosításáról szóló T/5117. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 189 igen szavazattal, 73 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta az indítványt.

 

Ugyancsak indítványozom a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló T/5059. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 255 igen szavazattal, 18 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett az indítványt részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény módosításáról szóló T/4986. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 293 igen szavazattal, 1 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a helyi önkormányzatok 2002. évi új címzett támogatásáról, valamint egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról szóló T/5159. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Most szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 205 igen szavazattal, 93 nem ellenében és 4 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény módosításáról szóló T/5154. számú javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 204 igen szavazattal, 100 nem ellenében és 3 tartózkodás mellett elfogadta.

 

Ugyancsak indítványozom a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló '97. évi XXXI. törvény módosításáról szóló T/4570. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 303 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

 

Indítványozom a terrorizmus elleni küzdelemről, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről szóló T/5216. számú javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 311 igen szavazattal, 2 nem ellenében és 1 tartózkodás mellett elfogadta.

 

Tisztelt Képviselőtársaim! A társadalmi szervezetek bizottsága kivételes és sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a társadalmi szervezetek 2002. évi költségvetési támogatásának elosztásáról szóló országgyűlési határozati javaslatát. Megkérdezem Bognár elnök urat, a bizottság elnökét, kívánja-e a kivételes eljárást indokolni. (Dr. Bognár László nincs jelen.) Nincs jelen.

Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabály értelmében a kivételes eljárásban történő tárgyalás elfogadásához a jelenlévők négyötödének szavazata szükséges. Kérdezem tehát önöket, egyetértenek-e az előterjesztés kivételes eljárásban történő támogatásával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 301 igen szavazattal, 20 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett az előterjesztést kivételes eljárásban tárgyalja.

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előterjesztő kérte a kivételes eljárásban történő sürgős tárgyalást. Sürgős tárgyalásbavételhez is a jelen lévő képviselőtársaim négyötödének szavazata szükséges. Kérdezem tehát önöket, egyetértenek-e a kivételes eljárásba vett előterjesztés sürgős tárgyalásával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: 309 igen szavazattal, 6 nem ellenében és 8 tartózkodás mellett a kivételes eljárásba vett előterjesztés sürgősséggel való tárgyalását elfogadta a parlament.

(Mécs Imre: Rossz a gépem! - Zaj.)

Kérem szépen Mécs képviselő úr gépét megjavítani; állandóan igent szavaz a gépe. (Derültség. - Taps a kormánypártok padsoraiban.)

A Házszabály 125. § (3) bekezdése értelmében a törvényjavaslat vitájának lefolytatására kijelölöm a költségvetési bizottságot.

 

(18.00)

 

Tisztelt Képviselőtársaim! A foglalkoztatási bizottság a Házszabály rendelkezései alapján kérte a munkaügyi ellenőrzésről szóló '96. évi LXXV. törvény módosítását kezdeményező T/5293. számú törvényjavaslat sürgős tárgyalását.

Megkérdezem Filló Pál képviselő urat, hogy kívánja-e indokolni a sürgősségi kérelmet. (Filló Pál: Igen.) Öné a szó.

 

Felszólalások:  <<  283  >>    Ülésnap adatai