Készült: 2021.06.15.20:53:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

285. ülésnap (2006.02.06.), 52. felszólalás
Felszólaló Juhász Gábor (MSZP)
Beosztás belügyminisztériumi politikai államtitkár
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka interpelláció szóban megválaszolva
Videó/Felszólalás ideje 4:15


Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

JUHÁSZ GÁBOR belügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Kedves Képviselő Úr! Először is kérem, engedje meg, hogy elmondjam, nem osztom az ön sztereotípiáját, de azt is bátran kijelenthetem, hogy maga a rendőrség, a testület sem osztja ezt a sztereotípiát, de a rendőrségben nem is tapasztalható sem rasszista, sem egyéb más ilyen sztereotípia, hiedelem, babona vagy előítélet. A rendőrségi testület ma - azt gondolom, minden kétséget kizáróan - a törvények végrehajtója, és ilyen módon teljességgel pártatlan.

Ami azt a kérdést illeti, hogy hogyan lehet valaki a rendőrség hivatásos állományú tagja: oda bizony a Rendőrtiszti Főiskolán és a rendészeti szakközépiskolákon keresztül vezet az út. A Belügyminisztérium kiemelt figyelmet fordít arra, hogy azok a roma fiatalok, akiknek tanulmányi átlageredménye megfelelő ezen szakképzettségek megszerzésére, be is kerülhessenek, megszerezhessék a rendészeti munka végzéséhez szükséges szakképzettséget. Így több intézkedést is tettünk. Támogatjuk a képzésüket és az elhelyezkedésüket is. Segítjük őket az önhibájukon kívüli esetleges hátrányok leküzdésében mind a rendészeti szakközépiskolák, mind a Rendőrtiszti Főiskola dolgában. A hivatásos állomány munkája iránt érdeklődő roma fiatalok számára 2004-ben és 2005-ben is pályára irányító tábort szerveztünk. 30-40 fiatalt tudunk egyszerre táboroztatni.

Ezen túlmenően 2004 szeptemberétől a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel összefogva a Rendőrtiszti Főiskolán a magyarországi roma fiatalok számára kétszintű érettségire és felsőfokú tanulmányokra felkészítő tanfolyamot szerveztünk, szintén 40 fő részvételével. Az eredményességét mutatja, hogy két fiatal bejutott a Rendőrtiszti Főiskolára, a szakközépiskolákban a 2005-2006-os tanévben 20 roma diák tanul. Megjegyezném azt is, hogy ezekben a számokban természetesen nincsenek benne azok a fiatalok, akik nem a rendészeti szakirányban tanulnak tovább, hanem például jogi karon vagy pedagógiai főiskolán, hiszen ez is jelen van.

A pályázatot már az idén is kiírtuk. Terveink szerint 2006. július 3-a és július 7-e között kerül sor az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskolában az idei évi felkészítőre. Magát a pályázatot, illetve a tevékenységet a lehető legszélesebb nyilvánosság előtt végezzük, tájékoztatjuk a roma civil szervezeteket, alapítványokat, iskolákat, a cigány kisebbségi önkormányzatokat. Pályázatainkat közzétesszük a roma sajtóban, a Rádió C-ben, a Cigány Magazinban, roma újságokban, roma honlapokon is, és a Belügyminisztérium romareferense a rendészeti szervek munkatársaival rendszeres tájékoztatókat tart roma szakközépiskolákban is.

A pályára irányító és a felvételi felkészítő tábor mellett meghirdettük a cigány származású középiskolás fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében létrehozott ösztöndíjpályázatot. Megjegyzem, hogy különösen Pest megyében van nagy jelentősége és komoly hagyománya ennek, de szinte minden megyéből van jelentkező. A megyei rendőr-főkapitányságok szerződést kötöttek a pályázatot elnyert, a rendőri pálya iránt érdeklődő roma származású fiatalokkal a tanulmányok folytatására. Ennek keretében tanulmányi eredménytől függően havi pénzbeli juttatást, tanévenként 25 ezer forint ruházati segélyt, tanszersegélyt, menzai étkezésük költségét megtérítjük. A romaügyekért felelős államtitkársággal közösen egyszeri, vissza nem térítendő, 40 ezer forintos támogatásban részesítjük a fiatalokat.

Mondanám önnek, tisztelt képviselő úr, hogy szűkebb pátriámban, Nógrád megyében úgy tűnik, hogy három fő van, aki már hivatásos, és ezen program keretében szerzett szakképzettséget, jelenleg is van ösztöndíjas, aki 3,5-től jobb eredménnyel tanul éppen az egyik szakközépiskolában, és az idei pályázat iránt is nagy az érdeklődés Nógrád megyében is.

Köszönöm szépen. Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  52  Következő    Ülésnap adatai