Készült: 2020.09.21.09:22:08 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

249. ülésnap (2001.12.18.), 394. felszólalás
Felszólaló Dr. Bóka István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka napirend utáni felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 3:16


Felszólalások:  Előző  394  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszter Úr! Én mint a Balatonnál élő állandó lakos és a Veszprém megyei 2. számú választókerület országgyűlési képviselője évek óta foglalkozom a Balaton ivóvíz- és csatornaszolgáltatásának problémáival, de ugyanúgy elmondhatja ezt magáról a mellettem, mögöttem ülő Lasztovicza Jenő tapolcai képviselőtársam és Polonyi Kornél balatonfüredi képviselőtársam is.

Rengeteg megkeresés jutott el hozzánk. A megkeresések szinte mindegyike túlzottnak tartja a víz- és csatornaszolgáltatások szolgáltatási díjait, ráadásul a díjfizetést aránytalannak és igazságtalannak tekintik. A régióért felelős önkormányzati vezetők, polgármesterek természetesen jól tudjuk, hogy magas szinten kell kielégíteni az üdülőterület vízellátási igényeit. Ehhez pedig olyan kapacitások szükségesek, amelyeknek szezonon kívüli kihasználtsága értelemszerűen alacsony, viszont működésükről ekkor is gondoskodni kell.

Valamennyien ismerjük, hogy a víziközmű-szolgáltatás, hasonlóan más közműszolgáltatásokhoz, magas állandó költségigénnyel rendelkezik. Önmagában a rendelkezésre állás is szolgáltatást jelent, amelyet a jelenlegi díjrendszer nem vesz figyelembe. A Balaton környékén egységes víziközműrendszer lévén, a víziközmű-hálózat regionális jellegű, emiatt a közművek állami tulajdonban vannak, ezért a díjakat a miniszter úr állapítja meg. A Balaton-parti polgármesterek, érzékelve a díj ezen problémáit, több alkalommal is konzultálva a helyi szolgáltatóval, már évek óta szorgalmazzák a díjrendszer átalakítását.

Magam is, képviselőtársaimmal együtt, meg vagyok győződve arról, hogy csak az elfogyasztott víz mennyiségétől függő díj helyett az úgynevezett kéttényezős, a rendelkezésre állás költségeit is érvényesítő díj arányosabb teherviselést jelentene az érintett fogyasztói körben. Továbbá a Balatontól távolabb eső települések számára, amelyek szintén e regionális rendszer részeként ugyanezt a díjat fizetik, ugyancsak kedvezőbb helyzet állna elő.

Szakértői számítások számunkra azt mutatják, hogy az úgynevezett rendelkezésre állási díj bevezetésével a mennyiséggel arányos díj csökkenthető lenne. Ez a javaslat nem új a minisztérium illetékesei számára, legutóbb a Balatoni Szövetség is állásfoglalásában támogatta a kéttényezős díjrendszer bevezetését.

Célszerű lenne, ha a közlekedési és vízügyi miniszter úr mint az állami víziközművek díjának megállapítója, alaposan megvizsgálná az előbb említett díjrendszer átalakításának lehetőségét, amit igen-igen nagy köszönettel vennék.

Köszönöm szépen, elnök asszony. (Taps a Fidesz soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  394  Következő    Ülésnap adatai