Készült: 2020.09.26.08:57:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

198. ülésnap (2001.03.29.), 10. felszólalás
Felszólaló Dr. Bóka István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Idegenforgalmi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:25


Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÓKA ISTVÁN, az idegenforgalmi bizottság előadója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Ház! A parlament idegenforgalmi bizottsága tárgyalta a T/3848. számú, a helyi önkormányzatok 2001. évi új címzett támogatásáról, egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló törvénnyel kapcsolatos módosító indítványt.

Rendhagyó módon az idegenforgalmi bizottság ezt a törvényjavaslatot kikérte, történetében első alkalommal, és hozott egy elvi döntést, miszerint ezt követően a hasonló tárgyú és tartalmú törvényjavaslatokat az idegenforgalmi bizottság tárgyalni akarja. Ugyanis ha közvetlenül nem is, de a törvényjavaslatban megjelenő beruházási döntések közvetett idegenforgalmi, turisztikai érdekeket is szolgálnak, mégpedig két irányban.

Az egyik az, hogy a címzett támogatásokból olyan kulturális, közösségi létesítmények valósulnak meg, amelyek közvetetten idegenforgalmi, turisztikai érdekeket is megvalósítanak, és az ágazat szempontjából rendkívül fontos, hogy az ilyen jellegű hasznosulás is ezen beruházások esetében megvalósuljon.

A másik pedig a jövőre vonatkozó elképzelés, miszerint 2002-től kezdődően már a vízgazdálkodási ágazatban, konkrétan a szennyvízelvezetéssel, a szennyvízgazdálkodás megoldásával kapcsolatban is be fognak kerülni céltámogatási igények a beruházási javaslatok közé; különösen nagy tavaink idegenforgalma esetében a szennyvízcsatornázás idegenforgalmi érdek, a minőségi turizmus szempontjából rendkívül fontos dolog.

Két területen bontakozott ki vita a törvényjavaslattal kapcsolatban. Az egyik az, hogy a beruházási javaslatok, tehát a konkrét beruházások a törvényben megfogalmazott térségi szempontokat egyáltalán kielégítik-e, tehát nem egy-egy településnek a saját, egyéni érdekét elégítik-e ki, a térségi szempontoknak megfelelnek-e ezek a beruházási javaslatok. A bizottság úgy gondolta, hogy kielégítő az a 200 millió forintos határ, amellyel a nagy beruházásokat kívánja preferálni ez a címzett támogatási rendszer, így a térségi szempont meg tud valósulni. Továbbá: főleg ellenzéki oldalról vetődött fel, hogy a rendelkezésre álló pénzösszeg felosztása objektíve nem szolgál-e politikai célokat, de ezzel kapcsolatban nyilván a bizottság kisebbségi véleményének tolmácsolója, képviselőtársam fogja elmondani majd a kisebbség véleményét.

Mindezekre tekintettel a bizottság a törvényjavaslatot mind tartalmi, mind pedig formai oldalról, formai szempontból vizsgálva általános vitára alkalmasnak tartotta, 11 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazattal.

Köszönöm szépen, elnök asszony. (Taps a Fidesz és a Kisgazdapárt soraiban.)

 
Felszólalások:  Előző  10  Következő    Ülésnap adatai