Készült: 2020.09.23.15:50:36 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

150. ülésnap (2000.06.19.), 258. felszólalás
Felszólaló Dr. Bóka István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 6:36


Felszólalások:  Előző  258  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÓKA ISTVÁN (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Néhány rövid megjegyzéssel szeretném kezdeni a hozzászólásomat. Az egyik az, hogy valamikor az általános vitában úgy hagytam abba a hozzászólásomat: nemcsak azért örülök ennek a törvényjavaslatnak, mert a régióban élők nagyon várják azt, hanem azért is, mert a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által előkészített törvényjavaslat szellemével, a szabályozás irányával valamennyi parlamenti frakció egyetért. Nagyon nagy örömmel tölt el engem az, hogy reményeim szerint a végszavazás során egy olyan törvényjavaslatot tudunk elfogadni, amely a parlamenti képviselők jelentős többségének a támogatását bírni fogja. Ezért az előterjesztőt mindenféleképpen dicséret illeti, és a régióban élők képviseletében megköszönöm az előkészítő munkát.

 

(22.10)

 

Amikor az egyes konkrét jogszabályhelyeket vagy az egyes konkrét módosító indítványokat nézzük, a Balaton és a régió szempontjából szerintem azokat a szempontokat kell figyelembe venni, hogy mennyiben szolgálja a Balaton vízminőség-védelmét, mennyiben szolgálja a balatoni tájvédelmet, esetlegesen a balatoni táj rehabilitációját, milyen felkészülési időt biztosít a törvényjavaslat az érintett önkormányzatoknak, településeknek, az ott élő polgároknak, vállalkozásoknak, és biztosítottak-e a törvényjavaslatban meghatározott célokhoz szükséges feltételek. Amikor a módosító indítványokat, illetve a konkrét jogszabályhelyeket nézzük, ezeket a szempontokat kell mindenekelőtt figyelembe vennünk.

Rendkívül jó iránynak tartjuk a 9. § (5) bekezdését módosító indítványt, mely szerint a kétéves határidőt ötéves határidőre tolja ki, illetve egészen pontosan 2005. december 31-ét fogalmaz meg ezen jogszabályhely az üdülőkörzethez tartozó valamennyi település tekintetében. De van az üdülőkörzethez tartozó településeknek egy olyan csoportja, amit, úgy gondolom, nem kezel megfelelően ez a törvényjavaslat, és a módosító indítványaink irányai efelé mutatnak. Ezek pedig azok a települések, amelyek part közelinek minősülnek, azonban ténylegesen ezen települések jogilag a Balatonnal nem érintkeznek, ezen települések közigazgatási határvonala nem találkozik a Balaton-parttal.

Úgy gondolom, támogatni kell azt a módosító indítványt vagy azokat a módosító indítványokat, hogy ezek a települések is legalább ezt a négy- vagy ötéves átmeneti időt megkapják, hiszen nem rendelkeznek azokkal a feltételekkel, amely feltételekkel a közvetlen parti települések rendelkeznek, viszont part közelinek minősülnek. Tehát azok a szigorú feltételek, amelyek akár a területfelosztás, akár az építés során egy part közelinek minősített településnél fennállnak, az esetükben rendkívül szigorú feltételeket jelentenének. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a csoportot is külön kell kezelni.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy azt mondhatom, hogy valamennyi előttem szóló képviselőtársammal teljes mértékben egyetértek, illetve közöttünk - ha jól érzékelem - egy tekintetében van vita, hogy azok a források, amelyeket a feltételekhez biztosítani kell, hol jelenjenek meg: a kormányzat vagy a parlament vállaljon garanciát ebben a törvényjavaslatban, avagy az éves költségvetésről szóló törvényben jelenjenek meg ezek a rendelkezések.

Általában egyetértek azzal, hogy egy hasonló törvényjavaslatban a finanszírozási kérdések ne kerüljenek elő, a finanszírozási kérdéseket kezeljük a maguk helyén, nézzük meg a területfejlesztési koncepcióhoz kapcsolódó kormányhatározatban, hogy ott milyen intézkedési terv kerül elfogadásra, illetőleg az éves költségvetési törvényben. Azonban olyan jelentős súlyú törvényjavaslatról van itt szó, amely, úgy gondolom, nem kell külön magyarázni, de a régióban élők életét hosszú távon meghatározza. A régióban élők szeretnék teljesíteni az ezen törvényjavaslatban írt célkitűzéseket, azonban szeretnék látni a garanciális oldalát annak, hogy az állam, a költségvetés a forrásokat biztosítja.

Tehát legalább két cél esetében mindenféleképpen célszerű lenne rendelkezni ebben a törvényjavaslatban; az egyik a szennyvízcsatornázás. Jó lenne, ha a kormányzat meghatározott időn belül az üdülőkörzethez tartozó települések esetében garantálná a szennyvízcsatornázáshoz szükséges céltámogatás biztosítását ezen települések számára; másrészt pedig az eltérő, más minőségű mezőgazdasági termelés, vadállomány-kezelés egyéb tekintetében jó lenne, ha a többletforrásokat garantálná ezen törvényjavaslat keretében a kormányzat.

De mindent összevetve, rendkívüli örömmel tölt el az, hogy a módosító indítványok döntő többsége, majdnem száz százaléka nem szétfeszíteni kívánja a törvényjavaslat szabályozási elveit, sőt azokat megerősíteni kívánja, ezért minden köszönet megilleti az előterjesztő képviselőjét.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)

 
Felszólalások:  Előző  258  Következő    Ülésnap adatai