Készült: 2020.09.23.21:57:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

134. ülésnap (2000.04.13.), 8. felszólalás
Felszólaló Dr. Bóka István (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó Idegenforgalmi bizottság
Felszólalás oka Ismerteti a bizottság véleményét
Videó/Felszólalás ideje 3:23


Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. BÓKA ISTVÁN, az idegenforgalmi bizottság előadója: Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Ház! A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet a magyarországi turizmus egyik fellegvára és páratlan természeti értékekben gazdag területe.

Az Országgyűlés területfejlesztési és idegenforgalmi bizottsága együttes ülésén tárgyalta a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról és a balatoni területrendezési szabályzat megállapításáról szóló T/2398. számú törvényjavaslatot.

A terv nagy jelentősége, hogy az egyéni érdekek fölé helyezi a közösségi érdeket. A törvényjavaslat beterjesztését alapos tervezői munka előzte meg mind a programfázisban, mind a tervfázis véglegesítése során. A bizottság fontosnak tartotta a terv három meghatározó alapvetését, amelyek az egész törvényjavaslatot végigkísérik.

A terv szigorú, mert például az építés feltételeként előírja a szennyvízcsatorna létét, külterületen például meghatározza a beépíthető földrészletek nagyságát. A terv differenciált, mert a vízparttól távolodva fokozatosan csökken ez a szigor. A terv megengedő, mert nem teljes tiltással él, hanem feltételekhez köti például az építést.

A három alapvetésen kívül a bizottság úgy látta, hogy a törvényjavaslat kielégíti azt a két fő célt, amelyek a régió hosszú távú fenntartható fejlesztéséhez elengedhetetlenek. Ezek pedig a Balaton vízminőség-védelme és a balatoni táj védelme.

A vízminőség-védelem esetén építkezéskor előírja a szennyvízcsatorna létét, a megépült szennyvízcsatornára a rákötést kötelezővé teszi, a teljes közigazgatási területen pedig meg kell oldani a csapadékvíz-elvezetést. A tájvédelem területén a terv megakadályozza a területek továbbaprózódását, sőt ösztönöz a nagyobb méretű ingatlanok kialakítására; a parti sávot védi. A táj- és településkép-védelmi övezetek fogalmának bevezetésével lehetővé vált a tájkarakter, a tájkép egységét megbontó használat korlátozása, a tájesztétikai szempontok érvényesítése.

A bizottság tagjai közül többen felvetették, hogy míg az egyik oldalon kemény feltételek szerepelnek a kiemelt üdülőkörzet területrendezési tervében, a másik oldalon a finanszírozás feltételei nem adottak, illetve a törvényjavaslat az ütemezett támogatásra nem ad kellő garanciákat.

A bizottság továbbá kérte az előterjesztőt, hogy egyeztessen az úthálózat tekintetében a KHVM-mel, mert ezen a területen eltéréseket tapasztalt a bizottság. A bizottság egységes volt a tekintetben, hogy a törvény elfogadása és hatályosulása alapvető nemzeti kincsünk unokáinknak való megőrzése céljából.

A fentiekre tekintettel az idegenforgalmi bizottság egyhangú határozatával a törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. Köszönöm szépen. (Taps.)

 
Felszólalások:  Előző  8  Következő    Ülésnap adatai