Készült: 2021.05.05.23:42:18 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

282. ülésnap, 206. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka A záróvita megnyitása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 33:05

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Most határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, valamennyien elhelyezkedésük után ellenőrizzék, hogy megfelelően berakták-e kártyájukat a szavazógépbe, mert határozathozatalok fognak következni. (Jelzésre:) György István képviselő úr jelzi, hogy nem működik a szavazógépe. (Jelzésre:) Kérnék szépen György István képviselő úrnak egy tartalékkártyát. (Jelzésre:) Köszönöm, nem kérek, működik.

Tisztelt Országgyűlés! Most részletes vitára bocsátások következnek.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló T/11201. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 240 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló T/11101. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 253 igen szavazattal, 34 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról szóló T/11098. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 287 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló T/11205. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 277 igen szavazattal, 17 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosításáról szóló T/11112. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 237 igen szavazattal, 61 nem ellenében, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

(17.20)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról szóló T/11209. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 230 igen, 78 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló T/11208. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 262 igen, 35 nem szavazattal és 12 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló T/7979. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 230 igen, 81 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló T/11113. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 303 igen, 7 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes állami ingatlanok ingyenes tulajdonba adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló T/11211. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 278 igen, 38 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/11210. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 266 igen, 51 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/11114. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 270 igen, 52 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló T/11107. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 283 igen, 8 nem szavazattal és 32 tartózkodás mellett részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló T/11207. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 282 igen, 42 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról, azonosításáról szóló T/11106. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 288 igen, 43 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló T/11191. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 256 igen, 75 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosításáról szóló T/11200. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 256 igen, 67 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló T/11176. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 322 igen, 9 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

(17.30)

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénynek az óvodák működőképességének megőrzése és a gyermekek védelmében szükséges módosításáról szóló T/10682. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 322 igen, 10 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a nemzetiszocialista vészkorszak történelmének a fiatal generációk körében való minél teljesebb megismertetése, valamint az emlékezetkultúra fontosságának tudatosítása érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló H/10767. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 325 igen, 9 nem és 1 tartózkodó szavazattal részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a diktatúrák által intézményesített gonoszság, valamint a történelem jövő nemzedékek számára történő objektív bemutatásáról szóló H/10960. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 324 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom, hogy az Országgyűlés bocsássa részletes vitára a recski munkatáborban a kommunista diktatúra erőszakszervezetei által elkövetett rémtetteknek a felnövekvő generációk számára történő hiteles bemutatásáról szóló H/11032. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az előterjesztést 326 igen szavazattal, 9 nem szavazattal, tartózkodás nélkül részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás. Az előterjesztést H/10900. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig H/10900/9. és 13. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1., 2., 4., 6. pontjai, valamint a kiegészítő ajánlás 2. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik az ajánlás 2., 4. és 6. pontjairól szavazást kért.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő egyetlen módosító javaslatot sem támogat, de bizottsági állásfoglalásra és az imént jelzett frakciókérésre figyelemmel egyes indítványokról határoznunk kell.

A kiegészítő ajánlás 1. pontjában Kővári János a határozati javaslat címének és 1-2. pontjainak módosítását javasolja a nemzeti vidékfejlesztési stratégiával összefüggésben. Ennek alternatíváját terjeszti elő Varga Géza az ajánlás 2. és az azzal összefüggő 4. pontjában.

Először a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról döntünk. A fenntartható fejlődés bizottsága támogatja, a mezőgazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 106 igen, 232 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

Most az ajánlás 2. és 4. pontjáról döntünk. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 50 igen, 285 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 3. pontjában Horváth János a határozati javaslatot új ponttal javasolja kiegészíteni. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 98 igen, 235 nem és 2 tartózkodó szavazattal elutasította.

Az ajánlás 5. pontjában Gőgös Zoltán a határozati javaslat 3. pontjának módosítását javasolja. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen, 245 nem és 37 tartózkodó szavazattal elutasította.

Az ajánlás 6. pontjában Varga Géza a határozati javaslat 3. pontjának módosítását kezdeményezi. A Jobbik kérésére szavazunk.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 50 igen, 288 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasította.

Tisztelt Országgyűlés! A határozati Házszabály 106. § (8) bekezdése alapján, elfogadott módosító javaslat hiányában most sor kerülhet a zárószavazásra is.

Kérdezem önöket, elfogadják-e a H/10900. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 322 igen, 18 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10899. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/10899/5. számon kapták kézhez. Az előterjesztő jelezte, hogy nem kíván válaszolni a vitában elhangzottakra, így most a határozathozatal következik.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1., 2. és 3. pontjait támogatja. Kérdezem önöket, elfogadják-e ezeket. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 262 igen, 82 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazásra jövő heti ülésünkön kerül sor.

Soron következik az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/11108. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/11108/11. számon kapták kézhez. Az előterjesztő jelezte, hogy nem kíván válaszolni a vitában elhangzottakra, így most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 4. és 6. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik kérte róluk a szavazást.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1., 2., 3., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. és 23. pontjait támogatja. Ezek közül a Jobbik külön szavazást kért a 7. és 8. pontokról.

A támogatott javaslatok közül a 17. pont elfogadásához minősített többség szükséges, így erről külön szavazunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a minősített többséget igénylő támogatott indítványt. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 254 igen, 37 nem és 54 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egyszerű többséget igénylő támogatott indítványokat a külön szavazásra kért javaslatok kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 285 igen, 40 nem és 20 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Most a külön szavazásra kért javaslatokról és azok alternatíváiról döntünk.

A 6. pontban Staudt Gábor a 35. §-ban a biztosítási törvény 161/A. és 161/C. §-ainak elhagyását kezdeményezi. A javaslat elfogadása kizárja a 7. és 8. pontokat. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 40 igen, 293 nem és 9 tartózkodó szavazattal elutasította.

(17.40)

Most a 7. és 8. pontokról döntünk, melyet a gazdasági bizottság terjesztett elő. Az előterjesztő támogatja, de a Jobbik kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 286 igen, 48 nem szavazattal és 8 tartózkodás mellett elfogadta.

Frakciókérésre figyelemmel még egy javaslatról döntünk.

Az ajánlás 4. pontjában Staudt Gábor a törvényjavaslat 14. §-át szabályozza. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 49 igen, 295 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elutasított.

A határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Soron következik a pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/11102. számon, a bizottságok együttes ajánlását T/11102/3. számon kapták kézhez. Az előterjesztő jelezte, hogy nem kíván most a vitában válaszolni az elhangzottakra. Határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 2., 3., 4., 5. és 7. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de a Jobbik-frakció kérte azokról a szavazást.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az 1., 6. és 8. pontokat támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 307 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 37 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Frakciókérésre figyelemmel az ajánlás 2., 3., 4., 5. és 7. pontjában szereplő javaslatsorról még döntenünk kell. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatokat 40 igen, 290 nem szavazattal és 11 tartózkodás mellett elutasította.

A határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Most soron következik a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Fónagy János, Navracsics Tibor, Kovács Zoltán, Kara Ákos, Fidesz, és Harrach Péter, KDNP, képviselők önálló indítványát T/10897. számon, a gazdasági és informatikai bizottság ajánlását pedig T/10897/3. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó már elhangzott, most a határozathozatal következik.

A törvényjavaslat sarkalatossági záradéka alapján a módosító javaslatok elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás 1-9. pontjait támogatják. Ezek közül a 6. pontról az MSZP külön szavazást kért.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat a 6. pont kivételével. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 290 igen, 7 nem szavazattal, 47 tartózkodás mellett elfogadta.

Az MSZP kérésére most az előterjesztő által támogatott 6. pontról külön szavazunk. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 246 igen, 56 nem szavazattal és 37 tartózkodás mellett elfogadta.

A határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Soron következik a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Láng Zsolt és Lipők Sándor fideszes képviselőtársaink önálló indítványát T/11104. számon, az önkormányzati és területfejlesztési bizottság ajánlását pedig T/11104/4. számon kapták kézhez.

Az előterjesztői zárszó már elhangzott. Most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 3. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért erről nem határozunk.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztők az ajánlás 1., 2., 4. és 5. pontjait támogatják.

A törvényjavaslat sarkalatossági záradéka alapján a 4. pont elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a támogatott javaslatokról két részben határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a 4. pontban szereplő támogatott módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot 300 igen, 43 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat az ajánlás 1., 2. és 5. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 288 igen, 54 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Most soron következik az egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/10906. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/10906/4. számon kapták kézhez. Az előterjesztő nem kíván élni a zárszó lehetőségével, így most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 2. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, ezért erről nem határozunk.

Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 1., 3. és 4 pontjait támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 261 igen, 45 nem szavazattal, 34 tartózkodás mellett elfogadta.

A határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Soron következik az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala és lehetőség szerint a zárószavazás is. Az előterjesztést T/11111. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/11111/4. és 8. számon kapták kézhez. Az előterjesztői zárszó elhangzott, most a határozathozatalok következnek.

Az ajánlás 1. és 2. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, de az 1. pontról az MSZP kérte a szavazást.

Az előterjesztő az ajánlás 3. és 4. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontját támogatja. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 249 igen, 55 nem szavazattal, 37 tartózkodás mellett elfogadta.

Az MSZP kérésére az ajánlás 1. pontjáról még nem döntöttünk. Külön kell erről szavazni. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 54 igen, 249 nem szavazattal, 37 tartózkodás mellett elutasította.

A határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra a jövő heti ülésünkön kerül sor.

Soron következik az egyes törvényeknek az elektronikus anyakönyv kialakításával összefüggésben szükséges módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/10902. számon, az egységes javaslatot pedig T/10902/15. számon kapták kézhez. Mivel az egyes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, most a zárószavazás következik.

Az egységes javaslat 93/A. § a) pontja az alaptörvény rendelkezése alapján sarkalatosnak minősül, ezért elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

(17.50)

Erre figyelemmel a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10902. számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kettőharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a minősített többséget igénylő részeket 299 igen, 43 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/10902. számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részeit az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egyszerű többséget igénylő részeket 298 igen, 43 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az egyes ingatlanok Fővárosi Önkormányzat részére történő átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat záróvitája és zárószavazása. Az előterjesztést T/11110. számon, az egységes javaslatot pedig T/11110/7. számon kapták kézhez. Az egységes javaslathoz benyújtott módosító javaslatokról az alkotmányügyi bizottság elkészítette ajánlását, amely T/11110/9.számon elérhető volt.

Kezdeményezem, hogy a záróvitát egy szakaszban folytassa le az Országgyűlés. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez látható többség. Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a záróvitában a képviselőcsoportok számára 5-5 perc, a független képviselők számára összesen 3 perc áll rendelkezésre.

Megnyitom a záróvitát az ajánlás 1-6. pontjaira, és megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni. Igen, megadom a szót az MSZP-képviselőcsoportból Pál Tibor képviselő úrnak. Parancsoljon!

Felszólalások:  <<  206  >>    Ülésnap adatai