Készült: 2020.09.24.10:07:58 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

24. ülésnap (1998.11.04.),  19-23. felszólalás
Felszólalás oka Napirend előtti felszólalások
Felszólalás ideje 10:53


Felszólalások:   15-19   19-23   23-83      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Ugyancsak napirend előtti felszólalásra jelentkezett Csurka István frakcióvezető úr, MIÉP.

CSURKA ISTVÁN (MIÉP): Elnök Úr! Tisztelt Ház! Amikor erről a helyről kipattintottuk a Globex-ügy sötét lényegét, még nem sejtettük, mennyire széles körű bűnszövetkezetre bukkantunk. A felszólalásunk óta minden nap van valami Globex-hír az újságokban, de a lényeg még mindig nincs kimondva. Hasonló a helyzet a Tocsik Márta nevével fémjelezhető botránnyal is, ott sem mondták ki soha, hogy a Bokros-csomag kitervelői és végrehajtói által megkövetelt központi pénzügyi intézkedések következtében csapta be és rövidítette meg az államhatalom egyik szerve - a végrehajtó hatalom - az állam másik szervét, az önkormányzatokat, visszatartva, lehazudva járandóságaik egy részét.

A gyors privatizációt csak úgy hajthatta végre Suchman Tamás, hogy az önkormányzatokat kisemmizték, mert különben a külföldi vevő nem kaphatta volna meg áron alul a vagyontárgyakat, és az IMF követelményeinek nem tudott volna megfelelni a költségvetés.

 

(10.00)

 

Vagyis a Tocsik-botrányért Tocsik Márta és az ÁPV Rt. akkori vezetői csak részben felelősek, mert maga a rendszer a bűnös, amely képes ekkora csalásra. Sehol abban az euro-világban, ahová mi most ugyanezen körök jóvoltából menetelünk, egy fél percig sem maradhat fenn egyetlenegy kormány sem, amelyet ilyen súlyos törvényszegésen kapnak rajta. Az akkori magyar kormány gaztette felett azonban szemet hunytak, mivel éppen az IMF által képviselt vevőkör érdekeit szolgálta az önkormányzatok kijátszása.

Most a Globex-ügy kapcsán ismét kiderül, hogy az elkövetők és a felelősök ugyanabból a körből származnak. Kezünkben van a Pannónia Befektetési Alapkezelő Rt. Rezidencia-értékjegyének tájékoztatója. Ezen az áll, hogy az Állami Értékpapír Felügyelet 120003/1993. szám alatt engedélyezte a Globexnek ezt a vállalkozását. Csakhogy van egy kis bibi: a cég alapításának kelte három évvel későbbi, 1996. 05. 29. A céget a tőkegyűjtés idején Zvi Hoffmann elnök-igazgató jegyzi, aki 1968. és 1992. között a Bank Leumi Izraelnél dolgozik, majd 1991-92-ben részt vesz a Leumi Hitelbank Budapest megalapításában. Ugyanúgy, mint dr. Vellai Györgyi, aki a Leumi ügyvezető igazgatója és a Globex alapítója, a Pannónia Befektetési Rt.-nek pedig tanácsadója. Korábbi munkahelyei: Országos Tervhivatal - itt dolgozott Surányi György is -, Ipari Minisztérium, a Minisztertanács Gazdaságpolitikai Titkársága. A tanácsadó testület tagja rajta kívül dr. Hardy Ilona, aki 1988-ig az Állami Fejlesztési Bankban, majd a Budapest Bankban dolgozott, majd az értékpapír-kereskedelmi titkárság vezetője lett, a Tőzsdetanács tagja. A tanácsadó testület tagja volt Kunos Péter is. A felügyelőbizottság tagja Kovács Flórián László úr, aki a Pénzügyminisztériumban a Nemzetközi Valutaalappal való együttműködésért felelt, egyik alapítója a Takarékbanknak és a Nomura Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese. Ezek 1993-as adatok.

Vagyis a Globexben érintve van az egész magyar pénzügyi felvilág, mindazok, akik most a költségvetés előkészítésében, irányelveinek kidolgozásában közvetve vagy közvetlenül részt vesznek. Leumi, Leumi Hitelbank, Polgári Bank, Budapest Bank, Nemzeti Bank, Pénzügyminisztérium, tőzsde, Állami Értékpapír Felügyelet, Közgazdaság-tudományi Egyetem - mert a nevezettek többsége oktató is -; ezek így együttesen nézik el, hogy egy 20 milliárdot a magyar állampolgároktól összeszedő szélhámosság ennyi pénzzel meglépjen, engedély nélkül működjék, és most a jobb sorsra érdemes Fidesz-kormánnyal elénk teszik ezt a szigorú költségvetést, amely mindenkihez szigorú, aki nem akarja, hogy elszedjék a pénzét, és mindenkihez engedékeny, aki benne van a globális Globex-üzletben.

Ez kérem, nem más, mint előre kitervelt módon, bűnszövetségben elkövetett, pénzügyi eszközökkel történő népirtás.

Köszönöm a figyelmüket. (Taps a MIÉP soraiból.)

 

ELNÖK: Köszönöm. Megkérdezem, a kormány nevében kíván-e valaki felszólalni.

Varga Mihály pénzügyminisztériumi politikai államtitkár úré a szó.

 

VARGA MIHÁLY pénzügyminisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Hát... (Közbeszólás az MSZP soraiból: Hát ez az! - Szabó Lukács: Nem tudsz megszólalni?) ...a helyzet nem egyszerű (Közbeszólás az MSZP soraiból: Nem bizony! Igyál valamit!), ugyanis, azt hiszem, itt több dolog keveredik egymással. Egyrészt van ennek az egész ügynek egy általános része, amire most próbálok néhány dolgot elmondani, és van egy konkrét része.

Azt hiszem, hogy a konkrét ügyben, tehát a Globex és a Globexhez tartozó különböző értékpapír-kibocsátások ügyében itt én ma csak annyit tudok mondani, hogy a képviselő úr állításait meg fogjuk vizsgálni. Ha ez valóban megfelel a tényeknek, akkor a Pénzügyminisztérium vizsgálatot fog kezdeményezni az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeleten keresztül, azért, hogy ez a kibocsátás valóban hogyan és milyen módon történt meg, megfelelt-e a hatályos jogszabályoknak.

Ami az általános részét illeti, arra hadd mondjam el, az kétségtelen tény - és az elmúlt esztendő, különösen az utóbbi hónapok erre szolgálnak bizonyítékként -, hogy a magyar pénzügyi rendszer ellenőrzési rendszerei még nem készültek fel arra, hogy minden tekintetben kövessék ennek a rendkívül gyorsan változó piacnak a változásait.

Azt hiszem, hogy az utóbbi esztendőkben a bankrendszer ellenőrzése területén nagyon sok minden történt, és ez nagyon sok mindenben megfelelt annak, hogy különböző visszaéléseket megelőzzünk. Szeretnék utalni arra, hogy a Reálbanknál tett kormányzati és felügyeleti intézkedések sikeresen megakadályozták azt, hogy ennél a banknál komolyabb probléma következzen be. A korábbi esztendőkben ez nem volt így, akár az Ybl Bank, akár az Agrobank esetét mondhatnám.

Itt szeretnék arról is szólni, hogy a mai magyar jogrendszer általában az eseményeket követi. Tehát nagyon sok olyan lehetőséget szalasztottunk el különböző visszaélések megakadályozása érdekében, amikor a felügyelet már jelezte, hogy valamilyen gond van az illető bank vagy pénzintézet tevékenységében, de mivel nem volt semmiféle jogosítványa, jogköre arra, hogy azonnali beavatkozásokat tegyen meg, ezzel nem tudott élni. Az utóbbi időben nagyon sok minden történt ezen a területen is, és azt hiszem, hogy a terület a kellő szabályozottság irányába halad.

Hadd mondjam el azt is, sajnos bármennyire is igyekszünk a pénzintézeti szektoron belül ellenőrzési jogosítványokat adni és megpróbálni megakadályozni azt, hogy akár a betétesek, akár a számlavezetők, de általában az ügyfelek pénzével visszaéljenek, százszázalékos biztonság sosincs. Ez világtapasztalat, sehol nincs így a világon, hiszen hadd emlékeztessek arra, hogy néhány hónappal ezelőtt a Barings-bankház csődje, ahol egy nagyon komoly, több száz éves múltra visszatekintő bankház ment csődbe egy dolgozó visszaélése miatt, vagy éppen a mostani japán bankkonszolidációra utalok, ahol 500 milliárd - és nem millió - dollárt költenek arra, hogy a japán bankrendszert helyrehozzák. Ezek azért arra utalnak, bármennyire is igyekszünk leszabályozni egy-egy területet, tökéletes védelem, tökéletes megoldás nincsen.

Arra a felvetésre, hogyan lehet feszesebbé tenni a jogrendet, hadd mondjam el, hogy a mai jogszabályok is nagyon sok esetben adnak már módot arra, hogy a felügyelet intézkedjen. Pontosan a Globex-ügynél is az történt, hogy az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet volt az, amely jelezte, hogy visszaélés van, és amely megtette az első lépéseket annak irányába, hogy a Globexnél különböző szankciók bevezetésére kerüljön sor. Az most egy eldöntendő kérdés, a felügyeletet terheli-e felelősség amiatt, hogy csak most jelezte, hogy gondok vannak ennél a cégnél, vagy pedig éppen azt kell üdvözölnünk, hogy legalább a felügyelet most már van abban az állapotban, hogy adott esetben a visszaéléseket fel tudja tárni, ezeket nyilvánosságra tudja hozni.

Azt tudom tehát mondani, hogy a kormány mindenképpen lépéseket fog annak irányába tenni, hogy ezek a visszaélések megszűnjenek, ezeknek a köre lehetőleg minél szűkebbre határolódjon, és amennyiben módunk és lehetőségünk lesz, törvényi eszközöket, jogosítványokat is fogunk adni a felügyeletnek ahhoz, hogy ezeknek a visszaéléseknek elejét vegye.

Köszönöm szépen a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiból.)

 

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat, valamint az Állami Számvevőszék ehhez kapcsolódó jelentése általános vitájának megkezdése. Az előterjesztést T/251. számon, az ehhez kapcsolódó állami számvevőszéki jelentést T/251/1. számon, a bizottságok ajánlásait pedig T/251/2-3. számokon kapták kézhez.

Megadom a szót Varga Mihály államtitkár úrnak, a napirendi pont előadójának.
Felszólalások:   15-19   19-23   23-83      Ülésnap adatai