Készült: 2020.01.26.04:19:29 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

40. ülésnap, 145. felszólalás
Felszólaló Dr. Latorcai János (KDNP)
Felszólalás oka Országgyűlés a módosító javaslatot nem tartotta fenn
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 24:44

Felszólalások:  <<  145  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tájékoztatom tisztelt képviselőtársaimat, hogy a döntéshozatalra a mai szavazásunk végén kerül sor.

Tisztelt Képviselőtársaim! A napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Megkérem képviselőtársaimat, hogy foglalják el a helyüket, és figyeljék az elnök által elővezetetteket. Arra is kérem önöket, hogy ellenőrizzék, a kártyájukat megfelelően helyezték-e el. Jelenlét-ellenőrzéssel kezdjük, ezért még egyszer kérek mindenkit, hogy foglalja el végre a helyét. Tisztelettel megkérem miniszter urat is, hogy foglalja el a helyét, mert jelenlét-ellenőrzés következik. Köszönöm szépen.

Kérem képviselőtársaimat, hogy a jelenlét-ellenőrzéshez nyomjanak meg egy gombot a három lehetséges közül. (Megtörténik.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy 175-en jelen vagyunk, 23-an távol vannak, az Országgyűlés határozatképes.

Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés elnöke javaslatot tett arra, hogy az Országgyűlés egyes beszámolók határozathozatalára atárgyaló bizottságot kérje fel. A házszabály 85. § (1) bekezdése alapján ezekről az Országgyűlés vita nélkül, de külön-külön határoz.

Ennek megfelelően kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Igazságügyi bizottságot a Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásán végzett tevékenységéről című B/2254. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kijelölt bizottságot 157 igen szavazattal, 33 nem ellenében, tartózkodás nélkül felkérte a határozathozatalra.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Igazságügyi bizottságot a Nemzeti Választási Bizottság elnökének beszámolója a Nemzeti Választási Bizottságnak a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. évi általános választásán végzett tevékenységéről című B/2255. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kijelölt bizottságot 157 igen szavazattal, 33 nem ellenében, tartózkodás nélkül felkérte a határozathozatalra.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Igazságügyi bizottságot a Nemzeti Választási Iroda elnökének a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12-én megtartott választásával kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról című B/2256. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kijelölt bizottságot 159 igen szavazattal, 30 nem ellenében, tartózkodás nélkül felkérte a határozathozatalra.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Vállalkozásfejlesztési bizottságot a kis- és középvállalkozások 2011-2012. évi helyzetéről, gazdálkodási feltételrendszeréről, a vállalkozásfejlesztés érdekében megtett intézkedésekről, valamint a kis- és középvállalkozások részére nyújtott állami támogatások eredményeiről szóló B/2267. számú beszámoló határozathozatalára. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a kijelölt bizottságot 157 igen szavazattal, 33 nem ellenében, tartózkodás nélkül felkérte a határozathozatalra.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az ügyészség 2009. évi tevékenységéről szóló beszá­moló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Az Igazságügyi bizottság önálló indítványát H/2210. számon kapták kézhez. Mivel a határozati javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, és részletes vitára sem került sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/2210. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 129 igen szavazattal, 63 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az ügyészség 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Az Igazságügyi bizottság önálló indítványát H/2212. számon kapták kézhez. Mivel a határozati javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, és részletes vitára sem került sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/2212. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 130 igen szavazattal, 63 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

(15.00)

Soron következik az ügyészség 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Az Igazságügyi bizottság önálló indítványát H/2216. számon kapták kézhez. Mivel a határozati javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, és részletes vitára sem került sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/2216. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 130 igen szavazattal, 63 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik az ügyészség 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Az Igazságügyi bizottság önálló indítványát H/2217. számon kapták kézhez. Mivel a határozati javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, és részletes vitára sem került sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/2217. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 130 igen szavazattal, 64 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta

Most soron következik az ügyészség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Az Igazságügyi bizottság önálló indítványát H/2218. számon kapták kézhez. Mivel a határozati javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, és részletes vitára sem került sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/2218. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 131 igen szavazattal, 62 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Kúria 2013. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Az Igazságügyi bizottság önálló indítványát H/1808. számon kapták kézhez. Mivel a határozati javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, és részletes vitára sem került sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/1808. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 160 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 26 tartózkodás mellett elfogadta.

Soron következik az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2013. évi beszámolója elfogadásáról szóló határozati javaslat határozathozatala. Az Igazságügyi bizottság önálló indítványát H/1810. számon kapták kézhez. Mivel a határozati javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, és részletes vitára sem került sor, most a határozathozatal következik.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/1810. számú határozati javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a határozati javaslatot 136 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 20 tartózkodás mellett elfogadta.

Most soron következik a nemzetközi fejlesztési együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/2087. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2087/12. számon, összegző jelentését pedig T/2087/13. számon terjesztette elő.

Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján a Jobbik a T/2087/6. számú módosító javaslat, az MSZP pedig a T/2087/2., 3. és 4. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk.

A T/2087/6. számú módosító javaslatban Szilágyi György és Lukács László tesznek javaslatot. Ennek alternatívája szerepel a T/2087/4. számú módosító javaslatban. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a T/2087/6. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 53 igen szavazattal, 136 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A T/2087/4. számú módosító javaslatban Demeter Márta képviselő asszony indítványáról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a T/2087/4. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 42 igen szavazattal, 147 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.

Most a T/2087/2. számú módosító javaslatot teszem fel szavazásra Demeter Márta képviselő asszony indítványa szerint. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a T/2087/2. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 128 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.

Most a T/2087/3. számú módosító javaslatot teszem fel szavazásra.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e a T/2087/3. számú javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 59 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 2 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/2087/12. számú összegző módosító javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslatot 165 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 22 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2087/14. számú egységes javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az egységes javaslatot… (Nagy zaj az MSZP frakciójában.) Képviselőtársaim! Ha lehetne egy kicsit halkabban! (Ismét nagy zaj és közbeszólások az MSZP soraiban.)

Az Országgyűlés az egységes javaslatot 187 igen szavazattal, 6 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! A kormány kezdeményezte, hogy az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló, T/2329. számú törvényjavaslatot sürgős eljárás keretében tárgyalja meg az Országgyűlés. A házszabály 60. § (3) bekezdése alapján az előterjesztő sürgősségi javaslatában azt kezdeményezte, hogy a Törvényalkotási bizottság a határozati házszabály 46. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás beérkezését követően, de a 46. § (2) bekezdésében meghatározott határidő előtt értékelhesse a részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatokat.

A házszabály 60. § (7) bekezdése alapján az Országgyűlés a sürgős tárgyalás elrendeléséről vita nélkül, a jelen lévő képviselők kétharmadának igen szavazatával dönt. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elrendeli-e a T/2329./2. számú javaslat alapján a törvényjavaslat sürgős tárgyalását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a törvényjavaslat sürgős tárgyalásba vételét 130 igen szavazattal, 63 nem ellenében, tartózkodás nélkül elrendelte.

Soron következik Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás. Az előterjesztés T/2141. számon vala­mennyi­ük számára a hálózaton elérhető. A Törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát T/2141/68. számon, összegző jelentését pedig T/2141/69. számon terjesztette elő.

Most a határozathozatalok következnek. Tájékoztatom önöket, hogy a házszabály 48. § (4) bekezdése alapján az LMP képviselőcsoportja a T/2141/28. számú, a Jobbik képviselőcsoportja a T/2141/42. számú, az MSZP képviselőcsoportja pedig a T/2141/15., 26. és 35. számú módosító javaslatok fenntartását indítványozta. Először ezekről szavazunk.

(15.10)

A T/2141/28. számú módosító javaslat Schiffer András frakcióvezető úr javaslata. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a módosító javaslatot. (Szavazás.) Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 64 igen szavazattal, 129 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn.

A T/2141/42. számú módosító javaslat Novák Előd képviselő úr javaslata. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 21 igen szavazattal, 169 nem ellenében és 2 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

A T/2141/15. számú módosító javaslat Tóbiás József frakcióvezető úr és mások javaslata. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 63 igen szavazattal, 130 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.

A T/2141/26. számú módosító javaslat Bárándy Gergely és képviselőtársainak javaslata. A fenntartáshoz minősített többség szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 41 igen szavazattal, 130 nem ellenében és 21 tartózkodás mellett nem tartotta fönn.

Most a T/2141/35. számú módosító javaslatról, Korózs Lajos és mások javaslatáról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, fenntartja-e ezt a javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosító javaslatot 62 igen szavazattal, 131 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem tartotta fönn.

Tisztelt Országgyűlés! Mivel az Országgyűlés módosító javaslatot nem tartott fenn, most az összegző módosító javaslatról döntünk.

Az előterjesztő a Házszabály 48. § (2) bekezdése alapján kérte, hogy a T/2141/68. számú összegző módosító javaslat 144. pontjáról az Országgyűlés külön döntsön. Először erről szavazunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/2141/68. számú összegző módosító javaslatának 144. pontját.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat 144. pontját 0 igen szavazattal, 132 nem ellenében, 60 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az összegző módosító javaslat további pontjairól szavazunk. Arra figyelemmel, hogy ennek 9., 11., 76., 188., 189., 193., 194., 203., 212. és 215. pontjai, valamint a 225. pontjában szereplő nyelvhelyességi táblázat 9. pontjával módosuló, 322. és 327. §-okat érintő pontjai minősített többségű döntést igényelnek, a határozathozatalra két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/2141/68. számú összegző módosító javaslatának minősített többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő pontjait 132 igen szavazattal, 41 nem ellenében és 21 tartózkodás mellett elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő pontokról döntünk, a 144. pont kivételével. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a Törvényalkotási bizottság T/2141/68. számú összegző módosító javaslatának egyszerű többséget igénylő pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő pontjait 129 igen szavazattal, 42 nem ellenében és 22 tartózkodás mellett elfogadta. (Folyamatos zaj.)

Most a zárószavazás következik. Ennek során a T/2141. számú törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslat elfogadott pontjaival módosult szövegéről döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek egyes részei elfogadásához minősített többségű határozathozatal szükséges, a zárószavazásra két részletben kerül sor.

Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/2141. számú módosított törvényjavaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak a jelenlévők kétharmadával! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosított törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét 131 igen szavazattal, 63 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő részekről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a módosított törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés a módosított törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét 126 igen szavazattal, 66 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Most soron következik a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/1794. számon kapták kézhez képviselőtársaim. A stabilitási törvény és a házszabály rendelkezései alapján az Országgyűlés elnöke az előterjesztő által benyújtott T/1794/561. számú egységes javaslatot megküldte a Költségvetési Tanácsnak. A Tanácsnak az előzetes hozzájárulás megadásáról szóló véleménye T/1794/562. szá­mon a hálózaton valamennyiük szá­mára elérhető.

A Házszabály 36. § (11) bekezdése alapján most megadom a szót Kovács Árpád úrnak, a Költségvetési Tanács elnökének, aki felszólalását itt az emelvényen fogja elmondani. Figyelmet kérek, képviselőtársaim!

Parancsoljon, elnök úr, öné a szó.

Felszólalások:  <<  145  >>    Ülésnap adatai