Készült: 2020.07.16.05:16:48 Dinamikus lap

A felszólalás szövege:

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
4 72 2002.05.25. 2:16  1-93

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Hölgyeim és Uraim! Egy kicsit jobban érzem magam, mert kezdtem kétségbeesni, ugyanis a programból nem tűnt ki, hogy a Magyar Szocialista Pártnak vannak konkrét elképzelései, és az előttem felszólaló engem most ilyenként megnyugtatott. Azonban szeretném valamire felhívni a tisztelt Szocialista Párt figyelmét.

Az a program, amelyet önök készítettek, egyfajta visszarendeződést jelent, egyfajta visszarendeződést prognosztizál. Akkor, amikor van a magyarországi cigányságnak egy legitim, törvényesen megválasztott testülete, és önök ezt civil szervezetekre, mi több, polgárjogi mozgalmakra kívánják bízni, akkor bizony kétségeim vannak, mert ez nagyon súlyos visszarendeződésre ad jelet, és ez nem vezet máshová, mint - a figyelmüket szeretném felhívni - a cigánypolitikájuk cigánysorává válásához. Nos, ezen már túl vagyunk, hiszen a magyarországi cigányság politikai képviselete Magyarországon vitathatatlan, hiszen a Magyarországi Cigány Önkormányzat 700 települési önkormányzattal rendelkezik, és ennek a jogi alapját a kétharmados törvény 97 százalékos támogatottsága adja meg, a legitimációját pedig több százezer cigányszavazat.

Tehát ha a kormányzatnak ezek szerint lesz konkrét, cigányságot átfogó programja, akkor javaslom, hogy a magyarországi cigányság legitim testületét vonják be mind az előkészítésbe, mind a végrehajtásba, mert különben még azt fogom hinni, hogy valami sértődés történt, és ebben az esetben nemcsak jogot sértenek, hanem még magát a cigány társadalmat is. Hosszú távú programot jelölnek meg, erre szükség van, kell a hosszú távú program, de javaslom önöknek, hogy azonnali beavatkozások sorozatát is (Az elnök jelzi az idő leteltét.) fogalmazzák meg, hiszen a lakhatási helyzet, az oktatási helyzet, a foglalkoztatási kérdés a magyarországi cigányság élethelyzetének javítása szempontjából elkerülhetetlen.

Köszönöm szépen. (Taps.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 62 2003.03.17. 3:28  61-67

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Az előző kormány, felismerve a tanulás jelentőségét, azzal is törekedett elősegíteni a cigányság integrációját, hogy széles körű ösztöndíjrendszert alakított ki, és a tanulás költségeihez más módon is hozzájárult.

 

 

(Az elnöki széket dr. Wekler Ferenc, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

 

Így került sor az Oktatási Minisztériumban a költségtérítéses felsőoktatási képzésben részt vevő cigány fiatalok tandíjtámogatását biztosító rendszer kialakítására pályázati formában. Ezt a pályázatot a 2003. évre is kiírta a minisztérium, látszólag vállalva a folyamatosságot. Azért látszólag, mert a jelenlegi pályázati felhívásban az áll, hogy csak azok pályázhatnak, akik nem rendelkeznek jövedelemmel, illetve havi illetményük nem haladja meg a minimálbér összegét. Kizárja tehát a tandíjtámogatásból mindazokat, akik a minimálbérnél akár egy forinttal is több havi keresetet élveznek.

Lássunk egy példát, ami egyike annak a sok keserű levélnek, amit naponta kapok! Egy 50 éves cigány asszony kényszerül arra, hogy bejelentse a pécsi tudományegyetemen, kénytelen abbahagyni a tanulmányait, melyeket a polgári kormány ideje alatt kezdett meg - három gyermeke van, az egyik fia szintén egyetemista -, ugyanis a féléves tandíj összege 90 ezer forint, azaz havi 18 ezer forint. Havonta Pécsre kell utaznia konzultációra, az útiköltség 4700 forint. A tankönyvek és jegyzetek egy félévben legalább 10 ezer forintba kerülnek - ez havi 2 ezer forint -, akkor is, ha tananyag zömét könyvtárból kölcsönzi a hallgató.

Ha a szállásköltséget magánügynek is tekintjük, akkor a tanulás havi költsége a legszerényebben is számítva 24 700 forint. Ha a hallgató keresete havi bruttó 50 001 forint, tehát meghaladja azt az összeget, amit önök megengednek egy pályázónak, akkor havonta 43 748 forintot kap kézhez. Ebből kell megélni, sok esetben családot is fenntartani. Ha azonban ez a kereső tanul is, akkor a tanulás költségeit levonva megélhetésre már csak 19 048 forintja marad. Csak keveset segít rajta, ha ösztöndíjban is részesül, mert akkor 29 048 forintja lesz havonta, a felsőoktatási ösztöndíj ugyanis havi 10 ezer forint körül nyerhető el.

Olcsó lenne azt kérdeznem, próbált-e már a miniszter úr ennyi pénzből megélni - nem kérdezem. Csak azt közlöm önnel, hogy az oktatási kormányzat ezen új pályázati formája gyakorlatilag kizárja a felsőoktatásból a levelező hallgatókat, bünteti őket azért, mert tanulnak, azokat tehát, akik felnőttként vállalkoznak tanulásra, hogy esélyük legyen az integrációra az Európai Unióban is.

Kérdezem a miniszter urat, összeegyeztethetőnek tartja-e a kormány “Cselekedni, most és mindenkiért!ö című programja V/C. fejezete 3.10 pontjának fontos ígéretét ezzel a lehetetlenül szűkös pályázati támogatással. Idézem a program szövegét: “Megerősítjük és bővítjük a felsőoktatásba bejutni kívánó, illetve már ott tanuló roma hallgatók támogatását.ö

Kérem a miniszter úr válaszát arra is, hogy a tandíj-támogatási pályázat benyújtásának március 20-ai határidejét esetleg meghosszabbítva lehetőség van-e e rendkívül hátrányos intézkedés megváltoztatására.

Várom válaszát, miniszter úr. (Taps a Fidesz soraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
57 66 2003.03.17. 0:20  61-67

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Némileg megnyugtató, de már késő ez az intézkedés (Derültség a kormánypártok padsoraiból.), kedves miniszter úr, főleg ha arra gondolok, hogy nem ez az első lépés, amelyet a kormányzat a cigányság visszalépéseként gyakorol.

Ezért nem fogadom el a válaszát. (Derültség az MSZP és az SZDSZ padsoraiból.)

 

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
102 162 2003.10.30. 2:13  1-369

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálom, hogy nincs itt a miniszter asszony, de remélem, hogy meg fogja hallani, eljut hozzá az én mondandóm is, merthogy a költségvetésben nagyon komoly támogatásról beszélt, én pedig azt állítom, hogy ez a költségvetés a cigányságot illetően is a leépítés költségvetése.

Ha csak arra gondolok, hogy az a középtávú cselekvési program, amely mind ez idáig egyetlenként lenne képes a cigányság élethelyzetét segíteni és hatályos, ugyanakkor a kormányváltás óta ebben elmozdulás nem történt, erre fedezet a következő évi költségvetésben sincs, akkor azt kell mondjam, hogy ez az egyik olyan terület, amely leginkább sújtja a magyarországi cigányságot.

Nézzük tételenként azokat a fejezeteket, ahol komoly visszalépés van! A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 1 milliárd 135 millió forintot kap, vagyis ugyanannyit, mint tavaly kapott, az ösztöndíjigény dupla. Csak szeretném aláhúzni, hogy 2001-ben és 2002-ben 400, illetve 700 millió forint volt plusz cigány ösztöndíj-támogatásra, amelyet az Orbán-kormány támogatott. Vagyis ez azt jelenti, hogy a cigányság felnövekvő új generációját is tanulatlanul fogjuk kivinni az Unióba, erre ma ebben a pillanatban, ebben a költségvetésben fedezet nincs.

A diszkriminációellenes program. Diszkriminációs törvényről vitatkozunk a parlamentben. 225 millió forint volt, a tervezett költségvetés 40 millió forint. Társadalmi integrációs program nem volt sok, 71 millió forint volt, önök most 38 millió forintot terveznek. Konfliktuskezelés, jogvédő alap: 26,5 millió forint volt, most 20 millió forintot terveznek.

(13.40)

Az Országos Cigány Információs Művelődési Központ az egyetlen olyan intézménye a magyarországi cigányságnak, ahol a kultúrát tudnák művelni, illetve továbbadni - ezt is csökkentették önök.

Tehát ez a költségvetés a cigányság kollektív büntetésének a költségvetése. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
111 37 2003.11.25. 5:49  34-92

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt még éber Képviselőtársaim! A cigányok többsége nevében beszélhetek, amikor kijelentem, hogy mi nagyon várjuk az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről szóló törvényt, de nem azt, ami a tervezetben előttünk fekszik. Jó és hatékony törvényt várunk, és éppen ezért igényeljük alapos vitáját, lényeges átalakítását, még azon az áron is, hogy még néhány hónapot várnunk kell elfogadására.

Érzékeljük, hogy az előterjesztő gyorsított menetben, a költségvetési törvény árnyékában át akarja erőltetni a tervezetet. Nem jó ez a sietség, különösen azért, mert minden parlamenti párt akarja ezt a törvényt, de jelentős módosításokkal.

Igaza van Kósáné Kovács Magda képviselőtársamnak, hogy minden törvény annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Most csak néhányat szeretnék említeni a sok kritikus pontból. Nem tartjuk helyesnek azt az eljárást, amely e törvény keretében egyformán kezeli a különböző eltérő helyzetű csoportokat. Szolidárisak vagyunk a fogyatékosokkal, a nagycsaládosokkal, az időskorúakkal, de úgy véljük, hogy a 8. §-ban felsorolt 18 féle kategória problémái nem rendezhetők egy törvényben.

Cigánynak lenni nem betegség, nem születési hiba vagy baleset következménye, nem hasonlítható össze a szexuális irányultsággal vagy a nemi identitás problémáival. Talán nem véletlen, hogy a nemzeti és etnikai jogok országgyűlési biztosa 2000-ben kezdeményezett törvénytervezete a nemzeti és etnikai kisebbségekre korlátozódott. Javaslom, hogy ennek megfelelően kezdjük újra a törvény szövegezését.

Elsők között támogatom, hogy egyidejűleg a többi védendő tulajdonságú csoport ügyében is szülessen törvénytervezet, amely így jobban érvényesíteni tudja az eltérő élethelyzetből adódó speciális megoldásokat is. Így mindenki jobban jár.

Gondunk van az elnevezéssel is. Helyesebb volna inkább jogegyenlőségről, mint esélyegyenlőségről beszélni. Az „ esélyegyenlőségiö szó becsapja az állampolgárokat, mert várakozást kelt, amelyet nem tud kielégíteni. Az esélyek egyenlőtlensége ugyanis millió szállal hozzá van kötve a társadalom általános egyenlőtlenségi rendszeréhez. Ennek az egyenlőtlenségi rendszernek a legalján vannak a cigányok.

A törvény büntetni rendeli azt a munkaadót, aki faji alapon diszkriminál cigány és nem cigány munkavállaló között. Helyes; de Észak-Magyarországon, a Közép-Tisza vidékén vagy Baranya egyes területein egész régiók vannak, ahol a cigányok munkanélkülisége 50 százalékos vagy még nagyobb, és sem közel, sem távol nincs munkaadó, akit meg lehetne büntetni diszkrimináció miatt. Hogy lehet így esélyegyenlőséget teremteni? Nem tehetünk kereket Csenyéte vagy Alsószentmárton alá, hogy átgurítsuk a fejlettebb Észak-Dunántúlra.

Ha komolyan vesszük a 9. §-ban definiált közvetett hátrányos megkülönböztetést, akkor meg kell kérdeznünk, hogy nem éppen a kormány diszkriminál-e akkor, amikor a költségvetésben nem ad eleget a hátrányos helyzetű térségek gyorsított fejlesztésére vagy a megnyomorított önkormányzatoknak, amelyek így egyre alacsonyabb szintű oktatást tudnak biztosítani cigány és nem cigány gyermekeknek. Meg kell büntetni a felelősöket, ha a cigány tanulókat diszkriminálják. De ki bünteti meg a kormányzatot, amiért az elosztási rendszer egészében diszkriminál?

Az egyik legsúlyosabb aggályunk az, hogy a tervezet végrehajtását egy, a kormány felügyelete alatt álló, nagyhatalmú hatóságra bízná. Úgy tudjuk, hogy a kormány éppen csökkenteni akarja a bürokráciát, leépít és decentralizál.

2000-ben a Lungo Drom által vezetett Országos Cigány Önkormányzat kezdeményezésére antidiszkriminációs ügyvédi hálózat kezdte meg működését, amelyet az új kormány is átvett, az igazságügy-miniszter meg volt elégedve működésével. Miért nem lehet ezt továbbfejleszteni? Miért nem lehet ezt a feladatot az ilyen ügyekben nagy tapasztalatokkal rendelkező kisebbségi ombudsmanra bízni?

Az Európai Unió kifejezetten azt ajánlja, hogy a végrehajtást segítő intézmény kormánytól független legyen. Mindenki tudja, hogy egy új kormányhivatal felállítása milyen drága. Nem kellene ezt a pénzt nemesebb célokra, mondjuk, az országos esélyegyenlőségi program növelésére felhasználni?

Az országos esélyegyenlőségi program létrehozását egyébként elvben támogatjuk. Kérdés, hogy a költségvetés arányban lesz-e a feladataival. Aggályos számunkra itt is, hogy különböző kategóriájú kisebbségek vannak egy bugyorba kötve. Az elosztás során várható, amennyiben a civil társadalom egyáltalán szót kap benne, hogy azon fogunk vitatkozni, hogy a pénzt cigány foglalkoztatási programokra vagy mozgássérülteknek építendő rámpákra fordítsa a kormány, növelve a feszültséget a kevés pénz miatt a versenyzők között. Nem a sértettek és a jogvédők pszichológiai kielégülése a cél, hanem az, hogy javuljon a tényleges helyzet, az emberi jogok, a kisebbség és a többség közötti viszony Magyarországon.

Végezetül annyit, hogy a törvényben helytelen a roma név kizárólagos használata. Minket nem sért a cigány szó. A kisebbségi törvényben is a cigány szó szerepel. Mi meg akarjuk szabadítani a cigány elnevezést a rárakódott előítéletektől. Azt akarjuk, hogy a cigány elnevezés éppen olyan büszkén vállalható legyen, mint bármelyik nép neve.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az ellenzék padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
169 60 2004.09.29. 2:00  1-321

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Egy Magyarország van, romák és magyarok közös országa - hangzott itt el az imént Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr szájából.

Miniszterelnök Úr! Mi is magyarok vagyunk - cigány származású magyar állampolgárok. Ne becsülje le ennyire a cigányokat (Felzúdulás a kormánypárti padsorokban.), pontosan tudják a cigányok, hogy ez egy olyan PR-fogás, amely kimeríti a Magyar Szocialista Párt elcigányosodott cigánypolitikáját. Arról is beszélt miniszterelnök úr, hogy fontosnak tartja az oktatást. Fontosnak tartja az oktatást, miközben 5 ezer cigány fiatal nem kapta meg most az ösztöndíjat, és minden bizonnyal nem is fogja megkapni.

Miniszterelnök Úr! Ön a programjában azt üzeni a cigányoknak, hogy dolgozhatnak, van lehetőségük, közmunka és közhasznú munka keretében. Vagyis megalázó munka és embertelen körülmények között. Esze ágában sincs a programjában megjelölni a képzés, az átképzés, illetve a tartós munkahelyek létrehozását.

Ugyanakkor miniszterelnök úr különös hangsúlyt fordít a kultúrára, vagyis folklorizálni akarja a cigánypolitikát. Az ön kormányában, ha megválasztják, a legmélyebb pontra került a cigánypolitika, lezüllesztették az Országos Cigány Önkormányzatot, és most a kormányzaton belüli cigánypolitikája tehetetlen, képtelen, és súlyosan sérti a magyarországi cigányság önbecsülését. (Közbekiáltások a Fidesz soraiból: Úgy van!)

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz soraiban.)

(11.30)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
169 66 2004.09.29. 0:58  1-321

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Asszony! Örülök annak, hogy ilyen hangsúlyt kap a cigányügy ma, a XXI. században a Magyar Országgyűlésben, de ez a program körülbelül úgy igaz, mint a gázáremelés, hogy nem emelnek gázt... (Moraj az MSZP soraiban. - Szórványos taps a Fidesz soraiból.) - körülbelül.

Ami pedig a tényeket illeti: ma 60-70 százalékos a cigány munkanélküliségi ráta; nem ugyanaz, mint az átlagos munkanélküliségi ráta. Van település, ahol 90 százalékos, mondjuk, Tiszabő, 80 százalékos Tiszaburán. Én nem beszélnék akkor, ha ezzel tisztában lennék. (Göndör István: 2000-ben mennyi volt?)

Higgye el, nekem jólesik, hogy ön védi a magyarországi cigányságot itt a parlamentben ilyen módon, de az az érzésem, hogy újabb kampányfogásra készülnek. (Közbeszólások a Fidesz soraiból: Úgy van!)

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
181 174 2004.11.03. 2:12  13-469

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Nevesítsük ezt a szegénységről szóló vitát, és beszéljünk arról a kérdésről, aminek tulajdonképpen én vagyok a képviselője.

A jövő évi költségvetés legnagyobb vesztese - kimondhatjuk - a magyarországi cigányság. És akkor, amikor szegénységről vitatkozunk, akkor, amikor szegénységről beszélünk, akkor meg kell állapítani azt is, hogy ez tovább fog mélyülni. És tulajdonképpen én a mondanivalómat most személyesen Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrhoz szeretném intézni, és nem csupán azért, mert a szocialista és a szabad demokrata frakció miniszterelnöknek választotta, hanem azért is, mert programbeszédében az Országgyűlés előtt cigány nyelven köszöntötte a magyarországi cigányságot. Én akkor ezt PR-fogásnak minősítettem, mások gesztus vagy üzenet értékűnek.

Én hajlandó vagyok változtatni a véleményemen, és azt is feltételezem akár, hogy a miniszterelnök úr gesztust gyakorolt a cigánysággal - de akkor ezt most bizonyítsa be! Bizonyítsa be, és a gesztusát váltsa be forintra: változtassa meg azokat a költségvetési fejezeteket, amelyekben 50 százalékos vagy teljes, százszázalékos visszavonás van a magyarországi cigányság élethelyzetét tekintve, akkor, amikor a munkanélküliség már a cigányság körében 70-80 százalékos, vannak települések, ahol 90, illetve 100, lásd Tiszabő, Tiszabura, mert akkor, amikor a munkanélküliségi ráta Magyarországon nő, cigányéknál hatványozódik. És a szomorú az, hogy semmilyen kormányzati beavatkozás ennek az enyhítésére, ennek a kezelésére nem történik. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az idő leteltét.)

Nőtt a tanulási egyenlőtlenség is - de a következő két percben ezt még ki fogom fejteni.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

(12.20)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
181 178 2004.11.03. 2:12  13-469

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Képviselő Úr! Nem kívánok önnel különösebben vitatkozni erről, de 2001-ben volt egy miniszterelnök, Orbán Viktor, aki azt jelentette ki, hogy nem maradhat ki cigánygyerek a tanulásból ösztöndíj híján. Most, ma kimondhatjuk, hogy ötezer cigány fiatal az, aki nem fog ösztöndíjat kapni. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Szégyen!) Micsoda visszalépés ez akkor, amikor az Orbán-kormány idejében mintegy forradalmasítva lett az ösztöndíjprogram, népszerűvé vált a cigány családokban a tanulási vágy, és ez halmozódott?! Ezt a jelenlegi kormány nem tudja ma kielégíteni. (Közbeszólás a Fidesz soraiból: Gyalázat!) És akkor, amikor a tanulási egyenlőtlenség nő, ez azt is jelenti, tisztelt Ház, hogy tanulatlan, tudatlan cigánytábort viszünk Európába. Vagyis: nem akarjuk, hogy európai polgárként viselkedjen és éljen a magyarországi cigányság.

Engedjenek meg nekem néhány tételt. Diszkriminációellenes programot indítottak önök, ahol 50 százalékos visszalépés van. Roma integrációt elősegítő program - egy forintot nem terveztek 2005-re. Micsoda integrációt fognak önök megvalósítani? Hol lesz itt szociális integráció, felzárkózás? Roma koordinációs keret: 2005-re nem terveztek. Vagyis még csak kompenzációra sem gondoltak, annak ellenére, hogy a költségvetésben semmilyen más fejezet a cigányság élethelyzetének a javítása vonatkozásában nincs. Roma kulturális alap - nem terveztek 2005-re. (Göndör István egy frakciótársával konzultál. - Domokos László: Hallod, Göndör?) Tulajdonképpen nem szól másról az önök cigányságról szóló politikája, csak a magyarországi cigányságnak a szakmai, politikai és kulturális fegyverletételre való rákényszerítéséről. Éppen ezért szerettem volna, ha Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr most gesztust gyakorolt volna.

Arra kérem önöket, változtassák meg a költségvetési fejezeteket, ne hagyják, hogy a magyarországi cigányság nyomora tovább erősödjön, és ezáltal tovább növekedjen Magyarországon a feszültség a cigányság és a többség között.

Köszönöm a figyelmet. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 94 2004.11.08. 3:32  93-99

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Miniszter Asszony vagy Államtitkár Úr! - aki válaszolni fog. Mindannyian tudjuk, hogy a cigányság felemelkedésének záloga az iskolázott, képzett jövő nemzedék. Éppen ezért gondoskodott az 1995-ben létrehozott Magyarországi Cigányokért Közalapítvány, hogy a támogatási formái között kialakuljon egy ösztöndíjrendszer, amely az általános iskolától az első diploma megszerzéséig segíti azokat a cigány fiatalokat, akik maguk is sokat tesznek a minél jobb tanulmányi eredmény elérése érdekében.

A közalapítvány és a mögötte álló kormány törekvését siker koronázta, a pályázók száma évről évre növekedett; a 2004-2005. tanév első félévére 31 ezer pályázat érkezett. A közalapítvány, felhasználva a minden évi költségvetési forrást, teljesíteni tudta a jelentkezett igényeket. Ahogy azonban ez a támogatási forma egyre népszerűbb lett, és egyre több cigány tanuló felelt meg a feltételeknek, már szükség volt arra, hogy a közalapítvány kiegészítő forrást kérjen a kormányzattól az igények függvényében.

Ekkor, 2001-ben hangzott el egy nagy nyilvánosság előtt tett kormányfői kijelentés, azaz Orbán Viktor akkori miniszterelnök mintegy kormánygaranciát vállalt. Kijelentette ugyanis, hogy egyetlen, a feltételeknek megfelelő cigány tanuló ösztöndíja sem kerülhet veszélybe forráshiány miatt, erről a kormány gondoskodni fog. Ígéretét be is tartotta. Kormányváltás után 2004-ig - ha nehezen is - sikerült biztosítani a pénzügyi forrást az ösztöndíjak kifizetéséhez.

Idén azonban már komolyan kell aggódnunk. Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalnál jelezte a közalapítvány, hogy a szeptemberben kezdődő tanévre várhatóan nagy számban jelentkező pályázat költségigényét önerőből nem tudja biztosítani. Veszélybe kerül ugyanis a jogvédő, közéleti képzési, közösségiház-támogató és közéleti díj pályázatok kiírása is. Ezt a veszélyt felismerve kértük a kormányzat segítségét. Márciusban írásban közölte a közalapítvánnyal az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal akkori elnöke, Kiss Róbert, hogy 2004-ben nem számíthat a megállapított éves költségvetési támogatáson felül pluszforrásokra.

A hivatalba lépett Gyurcsány-kormány Esélyegyenlőségi Minisztériumot hozott létre, megmaradt az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal is, minden minisztériumban működik romaügyi miniszteri biztos. Mindez rendkívüli módon megterheli a költségvetést, és az is tény, hogy a cigány tanulók integrációját nem a költséges hivatalok, hanem az ösztöndíjra szánt támogatás biztosítja.

Kérem tehát a miniszter asszonyt vagy államtitkár urat, adjon választ arra, hogy tud-e a kormány kiegészítő forrást adni a feldolgozásra váró 11 ezer pályázat mintegy 500 millió forintos költségéhez, anyagi biztonságban végezheti-e közérdekű munkáját a közalapítvány (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), kell-e félniük a tanulóknak attól, hogy a kormány a szükséges források biztosítása elmaradásával különbséget tesz jól tanuló cigány és cigány gyermek között.

Várom válaszát. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
183 98 2004.11.08. 0:59  93-99

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Most már értem, hogy miért nem a miniszter asszony válaszolt nekem erre a kérdésre. (Moraj a kormánypártok padsoraiban.) Az viszont elkeserít, hogy továbbra sincs meg a támogatás az ösztöndíjakra, vagyis a pályázó cigány fiatalok továbbra is nyugtalanító helyzetben lehetnek, ugyanis az államtitkár úr megerősítette, hogy amíg a pályázatok feldolgozása nem történik meg, addig pénz nincs.

Tájékoztatni szeretném, hogy befejeződött a pályázatok feldolgozása, és 500 millió forint továbbra is hiányzik, tisztelt államtitkár úr. Higgye el nekem, hogy megértem, hogy államtitkárként önnek mit kell képviselnie, és mit kell elmondania, cigány emberként viszont nehezen tudom elfogadni, úgyhogy a munkájához továbbra is sok sikert kívánok, a válaszát viszont nem tudom elfogadni. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
193 88-90 2004.12.06. 2:14  87-96

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Igen.

ELNÖK: Elfogadja. (Jelzésre:) Egy pillanat türelmet kérek a képviselő úrtól, mert az államtitkár urak helyet cserélnek egymással. Megadom a szót Farkas Flórián képviselő úrnak.

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! A kérdésemet azért fogalmazom meg, mert egy furcsa jelenség járja körül a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak helyzetét, ugyanis az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium köztisztviselői telefonon hívják fel a kuratórium tagjait, és kérik fel őket, hogy mondjanak le.

Azt gondolom erről az eljárásról, hogy ez köztisztviselőktől egyébként is helytelen; ami az eljárás módját illeti, az pedig méltatlan.

 

(15.40)

A közalapítványt maga a kormányzat hozta létre, neki van joga ezt akár megszüntetni vagy a kurátorokat visszahívni, de semmiképpen nem szerencsés az, ha ilyen manipulatív módon, bizonytalanságot keltve a kuratórium munkájában, telefonon felhívogatják a kurátorokat és lemondásra kérik őket.

Egyébként meg kívánom jegyezni, hogy talán az egyetlen konstrukció, amely még képes ellátni azokat a feladatokat, melyeket a kormányzat a cigányság érdekképviseletében feladatul tűzött, és jó lenne, ha hagynánk ezeket a kurátorokat, hogy a feladatukat olyan tisztességgel és áldozattal végezhetnék tovább, mint eddig végezhették. Egyébként azt javaslom államtitkár úrnak, hogy dr. Ürmös Andor romaügyi főosztályvezetőt kérdezze meg, hogy mi erről a véleménye.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
193 94 2004.12.06. 1:16  87-96

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Két különböző dologról beszélünk. Én arról kérdeztem tisztelt államtitkár urat, hogy tud-e erről a jelenségről, mi erről a véleménye, és megengedhető-e az a magatartás, miszerint köztisztviselők különböző tárcák részéről riogatják a kuratórium tagjait, és kérik őket a lemondásra, mintegy ezzel a módszerrel megszüntetve a Magyarországi Cigányokért Közalapítványt. Az egy más kérdés, amiről államtitkár úr beszél.

Ami pedig az optimálisabb működési konstrukciót illeti, megint csak a kormányzat feladata, hogy kidolgozzon egy működő mechanizmust, de azt gondolom, hogy ez a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány bebizonyította állóképességét és sikerességét. Nem abban kell keresni az ellehetetlenítés módját, hogy most a struktúrában próbálunk gáncsot keresni és abban sem, hogy megfélemlítjük a kurátorokat, hanem az alapítvány működését kellene elősegíteni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Arra kérem államtitkár urat, hogy tegyen meg mindent annak érdekében a kormány nevében, hogy ez az alapítvány továbbra is el tudja látni a feladatát.

Köszönöm szépen. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
203 102 2005.03.01. 6:59  85-131

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! A hazai kisebbségi politika első, Európában egyedülálló eredménye volt, hogy a Magyar Országgyűlés 1993-ban, csaknem egyhangú döntéssel, a Kisebbségi Kerekasztal támogatásával, létrehozta a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó törvényt.

 

(15.30)

Lehetővé tette a kisebbségi önkormányzatok megválasztását. Azóta, immár a harmadik választás után, egyre nagyobb számban működnek a helyi kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzatok partnereként. A helyi közélet formálásában aktívan vesznek részt. Valamennyi nemzeti és etnikai kisebbség rendelkezik országos önkormányzattal is.

A törvény megalkotása óta eltelt idő két fontos dolgot jelent. Egyrészt - és ez az örömtelibb - a kisebbségek megtanultak élni törvény adta jogaikkal. A legtöbb településen valódi partnerei a helyi önkormányzatoknak. Másrészt azonban - és ez sem baj - egyre inkább nyilvánvaló, hogy a törvényt most elengedhetetlen módosítani. Évek óta folynak megbeszélések, egyeztetések a módosítás irányára, terjedelmére, tartalmára vonatkozóan. Az álláspontok ütköznek, és amikor megtorpan a vita, akkor egy időre abbahagyjuk a munkát. Jelenleg azt a tervezetet tartjuk a kezünkben, amelyet a kormány hónapokkal ezelőtt nyújtott be, és amelyhez mindenki, így a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség is nagyszámú módosító javaslatot készített.

A magam részéről, egybehangzóan a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség kiérlelt álláspontjával, az előzetes választói névjegyzékkel kapcsolatban, illetve a kormány által bevezetni javasolt területi szintről fejtem ki véleményemet. Az előzetes választói névjegyzék bevezetését csaknem valamennyi kisebbség elvetni javasolja azért, mert felesleges, félelmeket ébreszt, drága és bürokratikus, és nem kevés antidemokratikus elemet tartalmaz. Felesleges, nem teljesíti az előterjesztő céljait, azaz nem szűri ki a nem kisebbségekhez tartozó szavazási lehetőségét. Félelmeket ébreszt, hiszen a magyarországi cigányságnak, a németeknek és több más kisebbségnek szomorú tapasztalata van a történelem során arról, hogy mit jelent, ha összeírják őket. Ezek a sebek még élnek. Igen, vannak a holokausztnak, a kitelepítéseknek még közöttünk élő elszenvedői, a tőlük fiatalabb generációk is zsigereikben őrzik a rettegést.

Drága és bürokratikus a javaslati eljárás, hiszen tetemes előzetes munkát igényel mind a választási szervektől, mind az önkormányzatoktól. Meggyőződésem az is, hogy a bonyolult eljárás éppen a valódi jogosultakat riasztja el a szavazástól. Azokat azonban, akik szándékosan vissza akarnak élni a lehetőséggel, ez nem tartja vissza.

Demokratikus alapelveket sért a javaslat, amikor az előzetes névjegyzék összeállításához az újraválasztásukban érdekelt országos önkormányzatoknak kulcsszerepet ad. Mi olyan választási technikát keresünk, amely valóságosan kiszűri az etnobiznisznek minősülő botrányokat. Ezeket a jelenségeket úgy iktatja ki, hogy közben nem tartja távol a valódi kisebbségi szavazópolgárt, de nem sérti az identitásválasztás szabadságának elvét sem.

A módosító indítványaink egy része arra irányul, hogy a kisebbségi önkormányzati jelöltek nyilatkozatát konkréttá kívánjuk tenni. Itt elvárjuk, hogy a nyilatkozattevő deklarálja kisebbségi hovatartozását, tanúságot tegyen nyelvismeretéről, igazolja otthonosságát az illető kisebbség kulturális hagyományőrző munkájában. Az előzetes névjegyzékkel szemben azt fogjuk javasolni, hogy a kisebbségi önkormányzati választásra szóló szavazólapot aláírásával igazoltan vegye át az állampolgár, ezzel kinyilvánítva, hogy az illető kisebbségi közösséghez tartozik. Részünkről ez nagyon erős kompromisszum, többet nem tudunk vállalni.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség elfogadja a választások szigorításának elvét azzal, hogy nem a választópolgárokat, hanem a jelölteket kívánjuk szigorúan szűrni. A legfontosabb feltételünk az, hogy a jelölt írásban nyilvánítsa ki, hogy ahhoz a kisebbséghez tartozik, amelynek képviseletére vállalkozik. Kell, hogy a jelöltek beszéljék az adott kisebbség nyelvét, amely adott esetben cigányoknál a magyar. A területi megyei szint beiktatása ellen több érv szól. Elsősorban az, hogy kevés olyan kötelező feladat van, amelyet a kisebbségi önkormányzatoknak kell ellátni. Ilyenek az átvett intézmények. Ha áttekintjük ezeket a 13 hazai kisebbségre vonatkoztatva, akkor azt látjuk, hogy ez egy-egy színház, középiskola, kultúrház. A megyei szint elhagyásával megtakarított pénz sokkal inkább ezekre az oktatási, kulturális célokra fordítandó, mint egy újabb hivatal személyi költségeire.

Tapasztalataim alapján hangsúlyozni tudom azt is, hogy a helyi kisebbségi önkormányzatok a nagy létszámú kisebbségek esetében eddig is létrehozták az önkormányzati szövetségeiket, társulásaikat egy-egy térségben, megyében. Egyébként is az Európai Unió rendszerével szinkronban a közigazgatási szervezők már dolgoznak a regionális rendszeren. Érdemes volna ezzel a módosítással éppen emiatt várni, mert lehet, hogy nem is lesz rá szükség.

Frakciónk más tagjai a tervezet kapcsán kialakított álláspontunk egyéb elemeit ismertetni fogják. Az általános vita lezárásáig benyújtjuk módosító indítványainkat. Szeretnék azonban eloszlatni egy illúziót. Ahogyan 1993-ban, most sem tudunk olyan megoldást, olyan jogszabályrendszert alkotni, amelyhez hosszú ideig nem kell hozzányúlni, és amely mindenkit kielégít. Mi folyamatosan tanulunk. Egyre inkább hozzáértő résztvevői leszünk a helyi és országos közéletnek. Egyre több kötelezettséget tudunk vállalni, ehhez egyre szélesebb körű jogosítványokra van szükségünk. Ezt a folyamatosan bővülő feladatvállalást velünk együtt tanulja a mindenkori kormányzat is.

Kérem önöket, ne szaladjunk úgy előre, hogy fontos lépéseket kihagyjunk.

Kérem, fogadják el, e módosításcsomagra is érvényes az az igazság, hogy a kevesebb több.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Szórványos taps.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
203 118 2005.03.01. 2:06  85-131

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány elhangzott gondolatra szeretnék reagálni. Annak örülök, hogy államtitkár úr tisztázta azt a kérdést, ami rémhírként terjedt az országban, miszerint alkotmányos aggálya van. Én köszönöm ezt az egyértelmű reagálását az államtitkár úrnak. Azt szeretném kérni felelős politikusainktól, ne tegyünk ilyet, hogy a kisebbségeket azzal riogatjuk, hogy nem lehet 2006-ban választást tartani. Ezt az államtitkár úr, azt gondolom, egyértelműen világossá tette.

Ami az elektori rendszert illeti: államtitkár úr, nyitottak vagyunk ebben a kérdésben, egyeztessünk, van erre javaslatunk. A nyár folyamán a Lungo Drom kabinet szakértők bevonásával elkészített egy kodifikált törvényjavaslatot. Ez szakszerűen kitér arra, hogyan gondoljuk ezt technikailag megoldani, és feloldani azt az anomáliát, amiről Teleki László államtitkár úr is egyébként nagyon helyesen említést tett.

Ami a megyei szintet illeti: alapvetően az a probléma, hogy a megyei szint viszonya nincs tisztázva az országos önkormányzattal, és nincs tisztázva a viszonya a helyi kisebbségi önkormányzattal. Nem tudjuk, hogy kitől veszi el az egyébként is zsenge funkcióval, jogosítvánnyal rendelkező eszközt, az országostól vagy az eszköz nélküli helyi kisebbségi önkormányzattól.

Végezetül egy félreértést szeretnék eloszlatni, amit államtitkár úr mondott, miszerint valamennyi kisebbségi önkormányzat, úgy tudja, támogatja a benyújtott törvénymódosító javaslatot. Nem tudom, két vagy három hete volt egy egyeztetésünk az országos kisebbségi önkormányzati elnökökkel, hat önkormányzati elnök volt jelen, és 4:2 arányban elutasították a regisztrációnak, a névjegyzék érvényesítésének mindenféle formáját.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
208 52 2005.03.22. 6:14  51-71

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! E törvényjavaslat vitájában a Fidesz képviselőcsoportja részéről többen is elmondtuk már a véleményünket, kifejtettük az álláspontunkat. Most az önök asztalán van több mint 60 módosító javaslat, amely módosító javaslatok átfogják a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség azon javaslatait, amelyeket már valamennyien kifejtettünk, és amelyeket továbbra is fenn kívánunk tartani.

Nagyon fontosnak tartjuk továbbra is, hogy semmiképpen ne csökkenjen a kisebbségek politikai súlya, politikai képviseletének semmilyen formája, és ne csorbuljon az a képviseleti struktúra, amely bebizonyította az állóképességét, létét.

(10.50)

Előző felszólalásomban arról beszéltem, hogy az 1993-ban megszületett törvényt kinőttük, és elkerülhetetlen annak módosítása. Szeretném aláhúzni, hogy a Fidesz ezt nem kívánja megakadályozni, sőt egy olyan törvénymódosítási csomagot kíván - és fog - támogatni, amely mindenképpen előbbre viszi és elősegíti azt a hatékonyabb kisebbségpolitikai modellt, amely ma Magyarországon jelen van, és amelyet a kisebbségek élveznek.

Köztudott, hogy a kisebbségi önkormányzatiság mint közjogi struktúra olyan képviseleti formát ölt, amelynek biztosításával a kisebbségek számtalan településen vannak jelen. Ez azt jelenti, hogy a kisebbségek beleszólhatnak saját sorsuk alakításába, formálásába. Nem egy esetben történt ez már meg. Engedjék meg, hogy felemlítsek egy aktuális példát, amely épp a napokban látott napvilágot: a Nógrád megyei, salgótarjáni cigányok és nem cigányok kilakoltatását. Az ottani helyi kisebbségi önkormányzat nagyon markánsan képviseli a cigányok érdekeit.

Ha már szóba hoztam a kilakoltatást, engedjék meg, hogy megemlítsek róla néhány gondolatot mint saját véleményt. Azok a családok, amelyek most kilakoltatás előtt állnak és amelyeket már kilakoltattak, a rendszerváltás előtt jutottak hitelhez, de mivel a cigányok voltak a rendszerváltás legnagyobb vesztesei, a hitelt nem tudják törleszteni. Nem az a kérdés és nem az a probléma, hogy akarnak-e fizetni vagy dolgozni, hanem az, hogy nem kapnak munkát, következésképpen nem tudnak fizetni, mégis ki fogják lakoltatni őket, illetve jó néhány családot már kilakoltattak. Ez egy országos kilakoltatási hullám, és itt a kisebbségi önkormányzatoknak ki kell hogy alakuljon az a véleményük, hogy ez a kormányzati cselekedet hibás. Csak zárójelben jegyzem meg, ahol most éppen kilakoltatnak, az egy szocialista polgármester által dirigált település, és a kilakoltatás ellentmond mind az Esélyegyenlőségi Minisztérium koncepciójának, mind pedig annak a nevesített cigánypolitikai struktúrának, amit a kormányzat így vagy úgy - ezt most nem kívánom minősíteni - megjelenít.

Nézzük meg, hogy milyen előnye és milyen hátránya van annak, hogy családokat kilakoltatnak. A hitel, az elmaradás, a költség nem lesz kifizetve, továbbra is marad az a felhalmozott és ki nem fizetett költség, ami eddig is jelen volt. A családok földönfutóvá válnak, következésképpen termeljük azt a tanulási ellehetetlenítési folyamatot, amely egyébként is jelen van, és növeljük a foglalkoztatási esélytelenséget, ami szintén jelen van. Magyarán, növelni fogjuk azt a nyomort, amely hatványozottan van jelen a cigánytársadalomban. Ezek után kérdés, hogy jó-e ez a cselekedet, megállja-e a helyét egy ilyen politikai döntés. Ezzel szemben azt javasoljuk, hogy próbálják meg felfüggeszteni a kiköltöztetést, ezeknek a családoknak próbáljanak valamilyen úton-módon munkát biztosítani, és adjanak lehetőséget az érintett családoknak arra, hogy bebizonyítsák, ha van munkájuk, akarják vagy nem akarják a hitelt törleszteni. Meggyőződésem, hogy akarják.

Ezt a történést figyelve azt jutott eszembe - amiről önöknek talán még van emlékezetük -, hogy annak idején a Ráday utcában több liberális közéleti ember jelent meg fáklyával, amikor családokat költöztettek ki. Most viszont nem látom ezeket az embereket. Szeretném felkérni őket, hogy segítsenek, mert ezek is emberek, itt is nyomorúságos helyzetről van szó; segítsenek ennek a kilakoltatási hullámnak a leállításában.

Végezetül engedjenek meg a törvénnyel kapcsolatban egy záró gondolatot. Szeretném leszögezni, hogy a Fidesz nem kívánja megakadályozni a törvénymódosítást, de csak olyan törvénymódosítást javasol és tud elfogadni, amely a kisebbségek egészének a politikai előnyét fogja jelenteni.

Köszönöm szépen a figyelmet.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
208 56-58 2005.03.22. 1:39  51-71

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): (Hangosítás nélkül:) Tisztelt Országgyűlés!

ELNÖK: A gombot tessék szíves lenni megnyomni még egyszer! Önt illeti a szó.

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Jó lenne, ha az államtitkár úr kifejtené, hogy milyen kellemetlen helyzetre gondol, ugyanis a beterjesztő, azaz a kormányoldal ezt az előző vitában rendbe tette, és elmondta, hogy semmilyen veszély nem fenyegeti a választásokat, tehát nagyon jó lenne, ha ez a riogatás a parlamentben nem kapna helyet a továbbiakban.

(Az elnöki széket dr. Világosi Gábor, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

Ami pedig a családok helyzetét illeti Salgótarján esetében: hát melyik az a hely, ha nem a parlament, a legnagyobb politikai döntéshozó testület, ahol erről lehet és kell beszélni?! Azt gondolom, hogy ha emberek sorsáról van szó, akkor az semmilyen kifogást nem szabad, hogy feltételezzen. Azt gondolom, nagyon is helye volt annak, hogy ezt szóba hoztuk, és azzal teljesen egyetértek, amit az államtitkár úr mondott, miszerint a törvény módosítását abba az irányba kell elvinni, hogy még hatékonyabb képviseleti ellátás legyen Magyarországon valamennyi kisebbség részére. Ez a 60 módosító javaslat, amit a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja most beterjesztett, éppen ezt segíti elő.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
208 64 2005.03.22. 0:56  51-71

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Ismételten szeretném aláhúzni - csak ezért kértem szót -, hogy a 2006. évi önkormányzati választásokat illetően, amelyek a kisebbségekre vonatkoznak, tisztelettel kérem a kormányzat ez ügyben jelen lévő képviselőit, az államtitkár urat, hogy a riogatást hagyjuk abba, ugyanis ezt eloszlatták az előző vitában. Még egyszer szeretném leszögezni, hogy ennek a választásnak semmilyen veszélye vagy kockázata nincs.

Tehát a 2006. évi választás kiírására minden lehetőség megvan, de ott van a 60 módosító javaslat, amely ezt a törvényt professzionálisabbá teszi, és hatékonyabb képviselettel fogja ellátni a képviselőket. Tessék ezzel jól bánni!

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
208 68 2005.03.22. 2:18  51-71

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A szakmai részét, elemeit ennek a törvénytervezetnek már egyszer megtettük, de valamit szeretnék leszögezni. A Fidesz törvénnyel kapcsolatos konszenzusát elvitatni nem lehet. Olyat, olyan módosító elemet nem tudunk támogatni, amit a kisebbségek túlnyomó többsége nem tud elfogadni, viszont néhány akcionista vagy néhány személy szeretné. Olyan törvénymódosításba nem lehet belemenni, amely a kisebbségek létét, a kisebbségek politikai képviseleti létét csorbítja, és meghányadolja a kisebbségi önkormányzatokat. Erre a részre, erre a területre, erre az elemére, ami a regisztrációt illeti, mi azt javasoltuk, hogy tulajdonképpen a helyszíni regisztráció sem kevesebb, illetve az önbevallás ott történjen meg. Ez tulajdonképpen nagyon komoly engedmény volt, és mindenképpen a konszenzusra törekedve tettük ezt a javaslatot.

De nem tudom, tud-e arról például Fodor Gábor képviselőtársam, hogy a napokban megszületett az a konszenzus is a szakmai egyeztetések során, hogy a megyei szintek létrehozásában is engedtünk, és azt mondtuk, hogy azokon a területeken, azokban a megyékben, ahol a kisebbségi létszám, a kisebbségi önkormányzatiság - hiszen túl vagyunk lassan három cikluson - meghatározó, ott legyenek. De ott, ahol nem meghatározó a kisebbségi önkormányzatok létszáma, fölösleges, mert csak az államnak, illetve az adófizető állampolgárnak kerülne pénzébe egy köztes szint beépítése.

Nagyon szeretném leszögezni azt, hogy a Fidesz nem gátolja a törvénymódosítást, de egy rosszabb, hátrányt okozó törvénymódosítást, amely a kisebbségek sorsát, jövőjét és politikai perspektíváját hátrányosan érintené itt Magyarországon, olyat nem tudunk támogatni. (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.)

A törvény kétharmados többsége meglesz abban az esetben, ha egy jobb törvény születik.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 76 2005.04.20. 2:36  1-129

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Ma már többször elhangzott a pályázatokkal kapcsolatos vélemény, és engedjék meg, hogy én a saját házam tájáról szóljak néhány szót. Mára már vitathatatlan, hogy minden, magára valamit is adó személy azt nem vitatja, hogy a legnagyobb vesztese a rendszerváltásnak a magyarországi cigányság. Abban is van közöttünk egyetértés, hogy ez közös politikai és erkölcsi felelősség, és ha úgy tetszik, az ország egészének a felelőssége. A rendszerváltás utáni sebeket a magyarországi cigányság, lehet mondani, mind a mai napig nem heverte ki, és ezekkel a sebekkel egy újabb kihívás elé nézett: ez az európai uniós csatlakozás.

Az is vitathatatlan, hogy amely társadalmi csoport nem lett kellőképpen felkészítve az uniós csatlakozásra, az a magyarországi cigányság, de mégis vártuk azt, hogy ebből lesznek előnyeink, és élvezni fogjuk az uniós csatlakozásból eredő pozitívumokat. De a kormányzat pénzelosztó, ezzel kapcsolatos politikája - és engedjék meg, hogy a pályázatokról szóljak, pontosabban az EQUAL-, az HEFOP-, a ROP- és az AVOP-pályázatokról -, azt gondolom, helytelen úton jár. Az önmagában egy helytelen út, hogy nem célzott irányba kapják a cigányok a támogatást a felzárkóztatáshoz, hanem elmaradott térségek keretében juthatnak pályázathoz.

Kétféle pályázati típust fedeztünk itt fel - ez egy bizalmas anyag egyébként -, az egyik, hogy nem cigányok pályáznak cigány jellegű pénzekre, ami nem is volna önmagában probléma, önmagában gond; de én ezekkel soha nem találkoztam a közéletben, ami a cigányságot illeti.

A másik, hogy akiket támogatnak, elsősorban kormányzat közeli személyek és alapítvány formájában pályáznak, és minden más egyéb pályázót a kormányzat elutasít. Ennek nagyon rossz társadalmi üzenete van, mert azt feltételezhetik, hogy csak azokat támogatja a kormányzat, akik kormány közeli személyek (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), csak azért teszi ezt, hogy ne gyakoroljanak kontrollt a kormányzaton, illetve, ha nem cigányok használják fel a cigányságra szánt támogatást, a társadalmi felelősségre vonás majd a cigányoknál csapódik le. Azt javaslom, hogy erre jobban figyeljünk oda.

Köszönöm szépen, elnök úr. (Dr. Gál Zoltán tapsol.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
216 80 2005.04.20. 1:17  1-129

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én nagyon sajnálom, hogy az államtitkár úr a kormányszerkezeten belül olyan szemüvegben közlekedik, amitől nem látja igazán, hogy mi történik cigány ügyben, mert nem is a felvetésemre válaszolt igazán. Ráadásul azt sem látja, hogy 8, azaz nyolc cigányt raktak be a kormányszerkezetbe, a problémám csak az, hogy 800 ezer cigány van Magyarországon, és a nyolc kifizetett vagy megfizetett cigányon keresztül sikeresen lehet azt kommunikálni, amit most az államtitkár is egyébként megtett. Ez helytelen út. Nagyon szeretném, hogy ha az államtitkár úr nem lát bele ezeknek a pályázati odaítéléseknek a mechanizmusába, nem vállalná föl ennek az erkölcsi és politikai felelősségét.

Ami pedig a Fidesz-kormány cigánypolitikáját illeti: ha valami elindult akár az ösztöndíj-, akár a lakásépítési programot, akár a telepfelszámolási programokat illetően, akkor elindult. Ezekben a programokban van visszalépés, hiszen befagyasztották a középtávú cselekvési programot. Mára el lehet azt mondani, hogy a rendszerváltás óta minden kormányzati időszakhoz képest a legkevesebb, a cigányság élethelyzetét segítő támogatás van a költségvetésben.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
239 162 2005.06.20. 1:19  161-164

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Államtitkár Úr! Diplomás szakemberként önnek is tudnia kell, hogy a tanév végi vizsgaidőszakok mindig május hónapban kezdődnek meg. Azok a hallgatók bocsáthatók vizsgára, akik eleget tettek valamennyi tanulmányi kötelezettségüknek, többek között befizették esedékes tandíjukat. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a hátrányos helyzetű főiskolai és egyetemi hallgatók a második tanulmányi félévben csak május 6-ától pályázhattak tandíjtámogatásra. A pályázati határidő május 25-én járt le. A mai napig egyetlen hallgató nem kapta meg a tandíjtámogatást. Tudok arról, hogy nagyon sokan nem vagy igen nehezen kezdhették meg a vizsgaidőszakot, indulhattak neki első vizsgájuknak.

Kérdezem, államtitkár úr: önök elfelejtették, mikor kezdődik a vizsgaidőszak a felsőoktatásban? Miért hozzák megalázó helyzetbe azokat a diákokat, akiknek egyébként is nehéz a sorsa? El tudja képzelni, milyen nehéz úgy tanulni, helytállni, hogy az utolsó pillanatig nem tudja a diák, vizsgázhat-e, tanulhat-e tovább?

Kérem, válaszoljon! Miért játszanak önök a hátrányos helyzetűek sorsával?

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
247 54 2005.09.20. 3:38  45-73

FARKAS FLÓRIÁN, az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság kisebbségi véleményének ismertetője: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! Valóban tárgyalta az emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottság ezt a törvényjavaslatot, és markáns ellenvélemény alakult ki. Hét képviselőtársammal úgy foglaltunk állást, hogy ezt a javaslatot ebben a formájában nem tudjuk támogatni, hiszen a kérdés nem csupán úgy merül fel, hogy a törvényjavaslat mennyire jó és mennyire rossz, hanem azt gondolom, hogy politikai vetülete is van.

Nem engedheti meg magának az ellenzék, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség, hogy azt a szegénységpárti politikát folytassa, amelyet Medgyessy Péter elkezdett és a Gyurcsány-kormány folytat. Engedjenek meg nekem egy megjegyzést: a parlament nemcsak arra való, hogy beterjesztünk javaslatokat, és majd megpróbáljuk megkísérelni, hogy beválnak-e, arra is való, hogy néhány hónap múlva számon kérjük, hogy mennyire volt sikeres és mennyire sikertelen. Azt gondolom, hogy ennek a törvényjavaslatnak nagyon rövid időn belül vissza fog jönni a kontrollja, és be fog bizonyosodni, hogy sújtja a családokat, nehezebb helyzetbe sodorja őket, és erősíti azt a nyomort, amely egyébként Magyarországon nagyon komolyan jelen van.

Hogyan lehet úgy pozitívként beterjeszteni ezt a törvényjavaslatot, hogy azt mondja a beterjesztő, hogy visszavonja a gyermekvédelmi támogatást, amelyről tudjuk, hogy számarányában is magasabb, mint a családi pótlék, ugyanakkor biztosítja az adókedvezményt, illetve ötezer forintos támogatást fog majd nyújtani a családnak mint egyszeri támogatást egy évben - amit az imént hallottunk a miniszter asszonytól -, május hónapjában, és tankönyvkedvezményt is biztosít? Ezek a biztosítékok, illetve ezek a pozitív intézkedések tulajdonképpen ilyen vagy olyan formában eddig is működtek. De ha a gyermekvédelmi támogatást elvonják, és a duplájára emelik azt, ami eddig kevesebb volt, akkor a napnál világosabb, hogy azok a családok, akik adókedvezményben nem részesültek, viszont gyermekvédelmi támogatást kaptak - mert a gyereklétszám alapján járt nekik -, családi pótlékot kaptak, a magasabb összeget vonják el, és a kevesebbet emelik duplájára, akkor rosszul járnak.

Nagyon sokféle számítást hallottunk és hallottam itt ma is. Arra kérem a tisztelt beterjesztőt, a kormányt és a képviselőket a kormányoldalon, hogy gondolják újra ezt a törvényjavaslatot racionálisabban, és gondoljanak azokra is, akik a szegények közül is a legszegényebbek, magyarul: a cigányságra. Nem elég, hogy az ösztöndíj-politikájával sújtja a kormányzat a magyarországi cigányokat, ha most még ezekkel az intézkedéseivel is sújtja, akkor azt gondolom, hogy olyan mély szegénység fog megvalósulni Magyarországon a cigányság körében, amely elviselhetetlenné teszi azt az állapotot.

Tehát még egyszer tisztelettel arra kérem a beterjesztőt, gondolja újra, vonja vissza ezt a javaslatot. Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
250 53 2005.10.03. 2:24  52-58

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterelnök Úr! - mondanám, ha itt lenne. A Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 1997 óta működtetett ösztöndíjrendszert a tehetséges cigány fiatalok tanulásának, továbbtanulásának támogatására. Az ösztöndíjasok száma a kezdeti néhány százról a 2004-2005-ös tanévig 25 ezerre emelkedett. Külön szívet melengető az a tény, hogy ebben az évben már 1941 egyetemi, illetve főiskolai hallgató tanul ezzel a segítséggel. A cigányság körében érezhetően növekedett a tanulás értéke.

Idén az esélyegyenlőségért is felelős miniszter elvette ezt a feladatot a közalapítványtól, saját hatáskörébe vonta, majd egy másik közalapítványra bízta. A 2005-2006-os tanévre nagy késéssel, szeptember közepén írták ki a pályázatot. Nyilvánvalóvá tette a miniszter asszony, hogy az első félévi ösztöndíjat csak a második félévben, tehát 2006-ban kapják meg a nyertesek.

Kérdezem a miniszterelnök urat: milliárdosként elfogadhatónak tartja-e, hogy a nincstelen cigány családok hiteleznek a kormánynak az ez évi költségvetés hézagainak betöméséhez? Ez a döntés mintegy 25 ezer ösztöndíjast és családjait sújtja, fennáll a veszélye annak, hogy nagyon sokan abbahagyják a tanulmányaikat.

Miniszterelnök Úr! Önök igazságról, bátorságról és kirobbanó sikerről beszélnek. Ki hiszi ezt el önöknek, amikor a legszegényebbek pénzét is elveszik? Az esélyegyenlőség megteremtése, az ösztöndíjrendszer kiteljesítése azt jelenti, hogy lehetőséget, segítséget, anyagi ösztönzést adunk ahhoz, hogy a hátrányos helyzetűek képesek legyenek tanulni, felzárkózni. Önök esélyegyenlőségről beszélnek, közben elveszik a felemelkedés esélyét. Kérdezem öntől: alkalmas-e egy ilyen kormány arra, hogy egyetlen szavát is komolyan vegye a társadalom? Társaiknak tekintik-e önök a cigányokat a XXI. századi polgárosodásban?

Várom válaszát. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
250 57 2005.10.03. 0:54  52-58

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Miniszter Asszony! Amikor ön azt az igényt benyújtotta a közalapítványhoz, hogy vizsgálják felül ennek a rendszernek a struktúráját, akkor egy bizottság létrehozásának a keretén belül, amelyben egyébként az államtitkár úr is részt vett, ezt felülvizsgálták, és ezt a javaslatot letették, ennek ellenére az ön által dirigált minisztérium egy félévet spórolt meg a szegény cigány hallgatókon és a szegény cigány családokon. Azt gondolom, hogy ez csúsztatás, annak viszont örülök, hogy elismeri, hogy 550 millió forintot fordítottak ösztöndíjra, szemben az Orbán-kormány egymilliárd forintjával. (Moraj az MSZP soraiban.) Szándékosan botrányosították az ösztöndíj-politikát.

Nem tudom elfogadni a válaszát. (Taps az ellenzéki padsorokban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
251 84 2005.10.04. 1:54  17-179

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Az imént már elhangzott itt a Házban, hogy a kormányzat leállította a romatelepek felszámolásának programját.

Azt kell mondjam, hogy ez sajnos valóban így van, és nemcsak hogy az elmúlt egy évben, de az elmúlt három évben sem tett semmit a kormányzat a cigányság életkörülményeinek javítására vonatkozóan. Nem is tehetett, hiszen sem az elmúlt két évben, sem az utóbbi egy évben nem volt programja, elképzelése arra vonatkozóan, hogy mit tegyen a cigánysággal.

Kedves képviselőtársaim, nem is az a legnagyobb baj, hogy önök nem készítettek programot, következésképpen nem csináltak semmit, mert már nem is nagyon várják el ezek az emberek. Hanem az a legnagyobb baj, hogy az Orbán-kormány által megkezdett programokat is leállították, ilyenek: a már említett telepfelszámolási program, a tartós munkahelyek elindítása. Illetve ami kifejezetten a Gyurcsány-kormány vívmányát jelenti, az pedig az ösztöndíjprogram lerombolása, ami szégyen, hogy azokat a cigány fiatalokat, akikben felmerült a tanulási vágy, most tulajdonképpen visszaszorítják ilyen intézkedésekkel.

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr a cigányul köszöntésén kívül semmit nem tett cigányügyben. Az a baj, hogy lebecsülik a cigányügyet. Én azt gondolom, az elsők között kell legyen tavasszal, hogy visszaadjuk a cigányügy tekintélyét.

Köszönöm a figyelmet. (Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
261 88 2005.11.04. 2:05  1-145

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt Ház! Én a helyzetemnél fogva a cigányságra vonatkozó költségvetési tételekről szeretném elmondani a véleményemet, és kérném az MSZP-s képviselőtársaimat, hogy ha lehet, akkor működjenek velem ebben együtt. Ennek is két tételét szeretném megemlíteni: ez a telepfelszámolás és a cigány ösztöndíjakra vonatkozó tétel.

Talán emlékeznek arra, amikor még 10 milliárd forinttal indították a cigánytelepek felszámolását, majd az 3 milliárdra csökkent, végül pedig 780 millió forintos meghívásos pályázatot hirdettek meg, amely igen komoly feszültséget okozott cigányok és nem cigányok között, majd cigányok és cigányok között. Most ez a tétel 400 millió forint. Azt nem tudom, hogy ezt a 400 millió forintot mire kívánják használni, milyen telepfelszámolás lesz ebből, akkor, amikor körülbelül százmilliárdba kerülne a cigánytelepek felszámolása, és körülbelül ez idő szerint száz cigánytelepről van szó, és körülbelül 120 ezren élnek ezekben. Tehát óvatosan kellene bánni ezzel a programmal.

A másik az ösztöndíj-támogatás, és most nem térnék ki ennek a botrányosítására, de arról mindenképpen szólnék, hogy az utóbbi évfolyamban 30 ezer pályázó volt, abból 25 ezret tudtak kielégíteni, 860 millió forinttal. Most 390 millió forintot terveznek. Körülbelül 10 ezer visszalépés lesz a cigány fiatalok ösztöndíjasait illetően, nagyon komoly lecsúszást fog jelenteni.

Arra kérem a képviselőtársaimat, hogy a részünkről leadott módosító javaslatokat legalább az előző év költségvetési tételeinek megfelelően támogassák.

Köszönöm szépen. (Taps az ellenzéki pártok soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
263 62 2005.11.08. 1:55  13-147

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Hallgatva a kormányoldal képviselőinek a felszólalásait, szinte valamennyien arról adtak számomra tanúbizonyságot, hogy szociálisan érzékenyek, mi több, időközönként még tiltakozó hangon is megnyilvánultak az esélyegyenlőség növelésének mindenféle módozatáról, így az oktatás, a foglalkoztatás és az otthonteremtés vonatkozásában is.

Két dolgot nem értek, legalább kettőt. Ha ez így van, akkor hogyan fordulhat az elő, hogy a 2006. évi költségvetésben a cigány fiatalok ösztöndíj-támogatását 50 százalékkal csökkentik? (Babák Mihály: Skandalum!) Ami azt jelenti, hogy a 32 ezer közül körülbelül 10-12 ezret fognak tudni kiegyenlíteni. És ha a szociális egyenlőtlenség ellen is küzdenek, akkor hogyan lehet az, hogy a jövő minisztériuma, ez a furcsa nevű minisztérium most nem ad működési költségvetési támogatást a sikeresen működtetett Magyarországi Cigányokért Közalapítványnak, amely egyébként életesélyprogramokat és ösztöndíjprogramot is sikeresen bonyolított?

Tisztelettel arra kérem a kormányzati oldalon ülő országgyűlési képviselőtársaimat, hogy hassanak oda, olvassák el, nézzék meg a 2006. évi költségvetési támogatást: nagyon sok társadalmi réteget sújt, de a legnagyobb visszalépés a magyarországi cigányoldalon, cigányterületen van. És arra kérem önöket, hogy akkor azokat a módosító javaslatokat, amelyeket benyújtottunk, támogassák. (Közbeszólások az MSZP soraiból. - Közbekiáltások a Fidesz soraiból: Bravó! - Taps a Fidesz soraiból.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
283 108 2006.01.30. 1:23  107-114

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ön egy szakmai konferencián romológiai fejtegetésbe kezdett. Azt magyarázta el hallgatóságának, hogy mintegy 700 ezer mélyszegénységben élő magyar állampolgárral nemigen tud mit kezdeni a kormányzat. Legfeljebb közcélú munka végzésére számíthatnak.

Az érintett emberek gyermekeire vonatkozóan pedig az az elmés ötlete támadt önnek, hogy meg kell szakítani a generációs láncot. Ez az ön gondolatmenetében azt jelentette, hogy például már óvodáskortól bentlakásos intézményben nevelődjenek ezek a gyermekek beilleszkedésre alkalmassá.

Kérdezem öntől: ismert ön már életében gyermekes cigány családot? Tudja ön, hogy a cigány ember az életénél is jobban szereti a gyermekét? Nem gondolja, hogy okosabb lett volna ilyen bölcsességek hangoztatása helyett nem megtörni, hanem továbbfejleszteni az ösztöndíjrendszert? Ugye, nem mondja azt, hogy amikor ezen a konferencián a szegények lehetséges jövőjéről beszélt, akkor nem a cigányokra gondolt? Miniszterelnök úr, nem akarunk janicsárképzőt!

Várom válaszát. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
283 112 2006.01.30. 0:50  107-114

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Amit a miniszter asszony felsorolt programelemeket, mindegyike sorra megbukott. Az ösztöndíjprogram is, amikor átkerült a Kisebbségekért Közalapítványhoz. A telepfelszámolási program mint olyan tulajdonképpen nem is létezik, teljes sikertelenség. Egyébként pedig azt el kell ismerjem, hogy a miniszter asszony sem értett teljesen egyet a miniszterelnök úr kijelentésével, ugyanis egyik interjújában, megnyilatkozásában ez ügyben azt olvastam, hogy talán a tanyavilágra lehetne ez jellemző vagy eszközölhető.

Mélyen sértő és megalázó, ami kijelentést a miniszterelnök úr tett.

Arra kérem a miniszter asszonyt, tolmácsolja a miniszterelnök úrnak, hogy az érintettektől kérjen bocsánatot. (Taps a Fidesz soraiban.)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
283 166 2006.01.30. 1:20  165-168

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! A 2002-ben hivatalba lépett kormány azt ígérte, hogy 2004 végére megoldódik a Felső-Tisza árvízvédelme. Ön, miniszter úr, arról is beszélt, hogy idén 20 milliárd forintot költenek a Vásárhelyi-terv megvalósítására.

Sajnos semmi nem történik, és a Tivadar fölötti folyószakaszon aggasztó a helyzet, a helyi törekvések kormányzati támogatás nélkül csak vágyálmok maradnak. Miniszter úr, ön tudja, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye leghátrányosabb helyzetű térsége van veszélyben? Tudja ön, hogy védelem híján Magyarország legszegényebb polgárainak lakóhelyét veszélyezteti a tavaszi áradás? Ezek az emberek, ha elpusztul az otthonuk, nem tudnak újra talpra állni.

A hivatalban lévő Gyurcsány-kormánynak van Vásárhelyi-terve a Tisza mentén lévő települések árvízvédelme érdekében, van telepfelszámolási programja - pénz egyikre sem igazán van. Időközönként megjelenik bennem az a vízió, hogy talán az árvízvédelem hiánya lenne a telepfelszámolás legolcsóbb módja? Ennyit érne tehát Magyarország legszegényebb régiója, az ott élő emberek sorsa?

Várom válaszát. (Taps az ellenzéki padsorokból.)

(18.20)

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
286 178 2006.02.07. 2:26  175-209

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyon örülök annak, hogy Teleki László államtitkár úr, aki ennek az egyik aláírója, úgy fogalmazott itt ma, hogy továbbra is támogatja, és kiáll a javaslata mellett, bár hiányolom a kormányzat részvételét ebben a kérdésben.

El kell mondjam, hogy ezt egy több hónapos szakmai és politikai egyeztetés előzte meg, és példátlan konszenzus történt ebben a kérdésben. Én azt látom, hogy mind a kormányzat, mind pedig a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség kész arra, hogy a kedvezményes mandátumhoz jutás kérdésében megállapodásra jussunk.

Nagyon-nagyon fontosnak tartjuk ezt, mert a kisebbségi önkormányzatiság ilyen csorbítása a kisebbségpolitikai képviseletet hozná olyan helyzetbe, hogy nem tudnák betölteni azt a feladatot, amit a kisebbségi önkormányzatiságban mint olyanban először tulajdonképpen Magyarországon töltenek be, és sikeresen. Igaz ugyan, hogy ez egy politikai kényszerpálya, de mindenképpen erősíti a közös képviseletet a kisebbségek és a mindenkori települési önkormányzatok, illetve polgármesterek között, illetve nagyon sokat számít a békés egymás mellett élés szempontjából is.

Én arra szeretném felhívni a tisztelt Ház figyelmét és elsősorban a kormányzati oldal figyelmét, hogy van egy parlamenti határozat, ami 97 százalékkal született meg, így fogadtuk el, és ez arról szól, hogy most, ebben a tavaszi ciklusban ennek a kedvezményes mandátumnak a kérdését megszavazzuk, és emellett kiállunk. Nem vonom kétségbe a kormányzat szándékát; bár bizonyos szinten vannak visszajelzések, szeretném, ha ezt egyértelművé tenné, ugyanis a Fidesz-frakció álláspontja ebben a kérdésben változatlan. Várjuk, hogy terjesszék ezt be, és mi ezt meg fogjuk szavazni.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
286 194 2006.02.07. 1:36  175-209

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tényleg csak néhány gondolatot az elhangzottakhoz. Egyetértek én is Teleki László államtitkár úrral abban a kérdésben, hogy így a végénél, amikor már dolgoztunk rajta néhány hónapot, kiállni most azzal a parlamentben, hogy alkotmányos vagy nem alkotmányos, lehet ilyet mondani, de azt gondolom én is, hogy álságos.

Ami pedig az alkotmányossági próbát illeti: ebben a kérdésben az MSZP és a Fidesz alkotmányjogászai, amit lehetett, megtettek, megnézték, még külső szakembereket is megkérdeztek ebben a kérdésben. Az a válasz jött vissza, hogy ez ki fogja bírni az alkotmányossági próbát. De azzal most elébe menni ennek a kérdésnek, hogy ez alkotmányellenes, és ne foglalkozzunk ezzel a kérdéssel, azt gondolom, hiba lenne. Nem lehet tökéletes törvénycsomagot készíteni, legfőképpen nem akkor, ha ebben a kérdésben a kisebbségek részére továbbra is biztosítani akarjuk a kedvezményes mandátumhoz való jutást, vagyis azt a képviseletet, amit eddig betöltöttek, amióta kisebbségi önkormányzatról lehet beszélni.

De higgyék el nekem, kedves képviselőtársaim, ez a kisebbik rossz! Többféle módon próbáltunk ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ez a kisebbik rossz, és amit szeretnék aláhúzni, hogy ebben van konszenzus a kormányzat részéről és a legnagyobb ellenzéki párt részéről, és a Fidesz álláspontja ebben a kérdésben változatlan.

Köszönöm szépen.

Ülésnap Felszólalás Felszólalás dátuma Felsz./videó idő Napirendi pont
286 208 2006.02.07. 1:19  175-209

FARKAS FLÓRIÁN (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr, remélem, hogy már többször nem kell szólnom, de szeretném valamire felhívni a szíves figyelmünket. A két párt, de ha úgy tetszik, a kormányzat és az ellenzék között van egy megállapodás, miszerint ha beterjesztjük a törvényt, akkor nincsenek módosító javaslatok. A Fidesz ehhez tartja magát. Minden más lépés a Magyar Szocialista Párt vagy a kormányzat részéről politikailag számon kérhető lesz. Nem ajánlom egyikünknek sem, hogy ebbe az irányba menjünk el, és ne arról beszéljünk, ami a törvénynek nem része, hanem arról, ami a törvénynek az érdemét hozza.

Most arról van szó - mert amiről a képviselő hölgy beszélt, már benne van egy kétharmados, nemzeti, etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben, amit megszavaztunk itt együtt. Most arról beszélünk, hogy a politikai képviseletet hogyan tudjuk újból biztosítani, mert arra vállaltunk kötelezettséget 97 százalékos parlamenti döntéssel, hogy ezt még most a tavaszi ülésszakban biztosítani fogjuk a magyarországi kisebbségeknek. Erről vitatkozunk ma, erről beszélünk ma.

Még egyszer szeretném aláhúzni, a Fidesz nem fog módosító javaslatot benyújtani, és tartja magát ahhoz, amiben egyébként a frakció is döntött. (Taps a Fidesz soraiból.)