Készült: 2020.09.20.00:14:38 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

106. ülésnap, 295. felszólalás
Felszólaló Dr. Szili Katalin (MSZP)
Felszólalás oka Kivételes eljárás elutasítva
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 11:21

Felszólalások:  <<  295  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, foglalják el helyüket, szavazással folytatjuk munkánkat. Kérem a tisztelt frakcióvezetőket, intézkedjenek, hogy valamennyi frakció foglalja el a helyét. Szavazással folytatjuk a munkánkat. (Rövid szünet. - Számos képviselő érkezik az ülésterembe.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Úgy látom, még mindig nem határozatképes a Ház. Szeretném folytatni a munkánkat. Tizenöt perces szünetet rendelt el az elnök fél ötkor, jelezve, hogy szavazással folytatjuk munkánkat háromnegyed ötkor. (Rövid szünet. - Újabb képviselők érkeznek.)

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Országgyűlés! Ismételten kérem, hogy foglalják el helyüket! Remélem, hogy az önök akaratával is találkozik az az elnöki akarat, hogy folytassuk a munkánkat.

Tisztelt Országgyűlés! A bizottsági elnöki értekezlet javaslata alapján ajánlás készítésére, illetőleg tárgysorozatba-vételről való döntésre az Országgyűlés elnöke kijelölte a bizottságokat. Erről az érintett bizottságok közvetlenül kaptak értesítést. Az érdeklődő képviselők a szokásos módon tájékozódhatnak.

Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem továbbá, hogy a bizottsági elnöki értekezleten elhangzottak alapján úgy, ahogy ennek a jelzése már megtörtént, a szükséges bizottsági előkészítésre figyelemmel Horváth Balázsnak, az egyes törvényi rendelkezések hatályba léptetéséről, illetve a hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslata általános vitájára nem ma, hanem holnap, utolsó napirendi pontként kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt ülésünkön több előterjesztés általános vitáját lezártuk, de a részletes vitára bocsátásra nem került sor.

Indítványozom az önálló orvosi tevékenységről szóló T/1849. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 146 igen, 71 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom az egyes munkaügyi és szociális törvények módosításáról szóló T/1756. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - Közbeszólások a Fidesz padsoraiból: Hol az SZDSZ?)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 153 igen, 77 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Indítványozom az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról szóló megállapodáshoz történő csatlakozásról, a megállapodás kihirdetéséről, valamint a megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok módosításáról szóló T/1820. számú törvényjavaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 234 igen, 11 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett a törvényjavaslatot részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Ház! Tisztelt Országgyűlés! Néhány képviselőtársam jelezte, hogy a szavazógépe nem működik. Kérem, hogy kézfelemeléssel jelezzenek azok a képviselőtársaim, akiknek a gépe elromlott. (Dr. Bóka István és Endre Sándor jelentkezik.) Bóka képviselő úr és Endre képviselő úr. Köszönöm szépen. Kérem szépen a képviselő urak gépének a javítását.

Kérem a tisztelt képviselőtársaimat, hogy a mobiltelefonokat és a head seteket ne használják az ülésteremben, mert ez rendkívül hátrányosan befolyásolja a szavazógépet és az általunk használt elektronikus berendezést.

Indítványozom a Magyar Televízió, a Magyar Rádió és a Hungária Televízió Közalapítványok kiegészítő támogatásáról szóló H/1841. számú országgyűlési határozati javaslat részletes vitára bocsátását. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 250 igen, 7 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot részletes vitára bocsátotta.

Tisztelt Országgyűlés! Herczog Edit, a Magyar Szocialista Párt képviselője, kivételes és sürgős tárgyalást kérve benyújtotta országgyűlési határozati javaslatát országgyűlési vizsgálóbizottság létrehozásáról a bányászati szempontból zárt területek feloldásának körülményeiről, a nemzeti ásványvagyonnal történő gazdálkodás helyzetéről, H/1937. számon. Megkérdezem a képviselő asszonyt, kívánja-e a kivételes eljárást indokolni. (Herczog Edit nemet int.) Nem kívánja.

Felhívom figyelmüket, hogy a Házszabály értelmében a kivételes eljárásban történő tárgyalás elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők négyötödének szavazata szükséges.

Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy egyetért-e az előterjesztés kivételes eljárásban történő tárgyalásával. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 100 igen, 153 nem szavazat és 9 tartózkodás mellett nem tárgyalja kivételes eljárásban az előterjesztést.

Tisztelt Országgyűlés! Az előterjesztő indítványozta a javaslat sürgős tárgyalásbavételét. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e Herczog Edit H/1937. számú országgyűlési határozati javaslatát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés 98 igen, 165 nem szavazat és 4 tartózkodás mellett a határozati javaslat sürgős tárgyalásbavételét nem fogadta el.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a tervező- és szakértő mérnökök, valamint az építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/1757. számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/1757/38. és 42. számokon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az elmúlt heti ülésünkön a zárszó már elhangzott.

Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Világosi Gábor jegyző urat, ismertesse azokat a módosító javaslatokat, amelyek nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, amelyeket az előterjesztőjük visszavont, illetve a kormány által támogatott javaslatokat.

A jegyző urat illeti a szó.

Felszólalások:  <<  295  >>    Ülésnap adatai