Készült: 2021.04.16.04:12:06 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

259. ülésnap (2005.11.02.), 72. felszólalás
Felszólaló Németh Zsolt (független)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:18


Felszólalások:  Előző  72  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

NÉMETH ZSOLT (független): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Mivel a Házszabály sajátosságai révén a tízegynéhány független képviselőnek mindössze 5 perc ideje van álláspontjának ismertetésére, ezért a Nemzeti Fórumba tömörült képviselők nevében az önkormányzatokat érintő résszel foglalkoznék csak. Teszem ezt azért, mivel választhatnánk ellenzéki képviselőként nagyon sok területet, melyet elvonás ér az erdőgazdálkodástól az egyházak támogatásáig, hihetnénk talán még azonban azt állampolgárként, hogy bennünket nem fog érinteni. Az önkormányzatokkal viszont nem így van.

(A jegyzői székben dr. Kis Zoltánt Podolák György váltja fel.)

Ezen a területen bármiféle forrásmegvonás van, az ki fog hatni, hölgyeim és uraim, az ország valamennyi városában és falujában élő valamennyi polgárra. Hogy milyen minőségű lesz az életünk 2006-ban, az ezekben a hetekben fog eldőlni. Hogy a lakóinknak milyen közigazgatást tudunk biztosítani, a gyerekeinknek milyen közoktatást, óvodai ellátást, vagy milyen művelődési szolgáltatások lesznek, milyen könyvtári szolgáltatásokat kapnak, az ezekben a hetekben dől el.

Több pénzt az önkormányzatoknak, több pénzt az embereknek! - hallottuk ezt a győztes szlogent. Aztán hallottunk 50 milliárd többlettámogatásról, amely többletfeladattal nem terhelt, noha ezt azóta is keressük. Most, a tizenötödik évfordulóra viszont egy elég furcsa ajándékot kapott ez a szektor. Itt van előttünk: soha nem látott forráskivonást, soha nem látott megszigorítást.

Az idei és a jövő évi forráskivonás együtt 70 milliárd forint. Ezt az önkormányzatok szövetsége együttesen állítja. Olyan szinten szűkíti a mozgásteret ez a költségvetés, hogy úgy vélem, hogy az önkormányzatiság lényegét érinti, már alkotmányossági alapjogokat is sért.

De milyen helyzetben éri az önkormányzatokat ez a mostani költségvetés? Talán a legjobb példa, ha néhány számot említenénk az önkormányzatok adósságállományáról. 2004. december 31-én 280 milliárdra tehető, ez az összeg 2005 szeptemberében - tehát az elmúlt hónapokban - 310 milliárdra, a jövő év végére a növekedés vélt összege 390 milliárd forint. Természetesen ennek jó része lehet fejlesztési hiány.

 

(14.00)

 

Állandósultak a folyószámla- és munkabérhitelek. Kérem, higgyék el, hogy több forráskivonást nem bír el ez a terület. A jövő évtől nincs állami támogatás a tanulók kulturális és egyéb szabadidős és egészségfejlesztési feladataira, megszűnnek az oktatási kiegészítő normatívák. A 2005. évi központi bérintézkedések 2006. évi áthúzódó hatásának fedezetét szintén nem építették be a költségvetésbe. De úgyszintén nem találjuk a 2006. évi bérintézkedések összegét sem, nem számol a tervezet a dologi kiadásokkal sem. A gázáremelkedésnek ez évben sem kapták már meg az önkormányzatok fedezetét, kevesebb pénz jut a körzeti igazgatásra, okmányirodák működtetésére, gyámügyi, építési, igazgatási feladatokra.

Ha önök költségtakarékos közigazgatásról beszéltek, akkor vajon ezzel hogyan egyeztethető össze, hogy a körjegyzőségek létrehozásához, működtetéséhez kapcsolódó ösztönöző támogatás is csökken? De elvonnak a szociális szférából, a falugondnoki szolgáltatásból, házi segítségnyújtásból, az ezekre szánt összegekből is, csökken a bölcsődei normatíva. Az oktatási normatívák közül egyet emelek ki, az alapfokú művészetoktatást. Ez a zeneművészeti ágban 105 ezerről 80 ezerre, egyéb ágban 59 ezerről 40 ezerre csökken. Érthetetlen, hogy ha önök valamiféle szakmai hiányosságot találnak ebben a szektorban, és ezt az elmúlt évi költségvetésnél elmondták, akkor miért nem dolgozták ki a megoldásának módját. Mit csinált az oktatási tárca ez alatt az egy év alatt? És miért a Pénzügyminisztériumra bízza ennek a feladatnak a megoldását?

Mindent összevetve, nagyon nehéz lesz képviselőtársaimnak majd megmagyarázni az önkormányzatokban, hogy a kevesebb miért több. Nem hiszem, hogy segítségül lehet hívni akár Lendvai Ildikó legendás humorát is ehhez.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps az ellenzéki padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  72  Következő    Ülésnap adatai