Készült: 2020.03.31.05:00:54 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

3. ülésnap (2006.06.08.), 178. felszólalás
Felszólaló Dr. Tóth István (MSZP)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 4:44


Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. TÓTH ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! A kormányprogramban négy és fél oldal foglalkozik az egészségüggyel, az egészségügyet érintő változásokkal. Rögtön egy fontos kérdéssel, a magán- és a közfelelősség tisztázásával kezdődik. Ma az egészségügyi ellátások biztosítása szinte teljesen állami felelősség, még az igénybe vevők is szinte korlátlan jogokkal és lehetőségekkel vehetik igénybe. Az egészség nemcsak magánügy, hanem közügy is, de nemcsak közfelelősség. Az elsődleges felelősség az egyéni, csak az egészség megőrzésének és helyreállításának lehetősége az állami felelősség. Ez a szemléletváltás tehát lényegében a nagyobb felelősségérzetre apellál, több felelősséget kell vállalnia mindenkinek önmagáért, de viseltessünk több felelősséggel egymásért is. Az állam értünk, mi pedig az államért, hiszen közhely, de az állam is mi vagyunk.

A program leszögezi, hogy biztosítási elven alapuló, de a társadalmi szolidaritást is érvényesítő egészségügyi rendszer mellett döntött a kormányzat, és hogy szükséges és elengedhetetlen a megújítása. Ennek lényege a versenyt és a szolidaritást egyaránt érvényesítő, úgynevezett szervezett és szabályozott piac kialakítása és az ennek megfelelően működő egészségügy szabályozási, szervezeti, pénzügyi, működési, felügyeleti és garanciális feltételeinek megteremtése.

Röviden, egy-egy bekezdésben ír az anyag a tervezhető, stabil finanszírozás megteremtéséről, a gyógyszertámogatás rendszerének és a gyógyszerforgalmazásnak az újraszabályozásáról, az OEP hatósági felügyeletének létrehozásáról, az átfogó humánerőforrás-stratégia kidolgozásáról, a bérfelzárkóztatás folytatásáról.

Tartalmazza a program a kiemelt szakmai célokat a száz lépés programban már megkezdett területeken, a daganatos, a szív- és érrendszeri betegségeknél, a csecsemő- és gyermekellátásban a megelőzést, a korszerű diagnosztikai és kezelési feltételek, a rehabilitáció megteremtését.

Folytatódik a sürgősségi ellátás, a mentőszolgálat fejlesztése, az összevont kistérségi ügyeleti rendszerek megszervezése, az otthoni szakápolás szélesítése, jelentős beruházások, fejlesztések lesznek a gyógy- és egészségturizmusban.

Tisztelt Ház! Ebből a rövid összefoglalásból is kiderül, hogy a program nagyon széles körű, a sokszor általános, tömör megfogalmazások ellenére is. A program érthetően csak keretet tud adni, nem fejthet ki részletesen mindent. A legtöbb mondat, bekezdés mögött viszont kidolgozott vagy elkezdett intézkedések vannak, a hiányzók kimunkálása pedig folyik. Vannak olyan részek a programban, amelyek talán túl általánosak, vagy a közvélemény számára nehezen érthetőek. Az egészségügyi szakemberek, szakpolitikusok viszont tudják, hogy egy-egy megállapítás, kijelentés mögött milyen tartalom van, és úgy gondolom, az a feladatunk, hogy ezeket bemutassuk, megmagyarázzuk.

Ilyen részlet például a következő: a fejlesztés regionális súlypontjainak meghatározásával és az infrastruktúra fejlesztésével 2008-ra olyan magas színvonalú egészségügyi intézményrendszert alakítunk ki, amely a kapacitásokat a szükségletekhez igazítja. Mi áll emögött? A múlt év végére az Egészségügyi Minisztérium pályázata segítségével megalakultak a regionális egészségügyi tanácsok és háttérszervezeteik, melyek a regionális fejlesztési tanácsokban az egészségügyi ellátás javítását segítik. Széles körű feladataik: egységes egészségügyi fejlesztéspolitika, a kapacitások meghatározása, koordinálása, egyeztetése, a szükségletekhez igazítás, párhuzamosságok, egyenlőtlenségek kiiktatása, fejlesztési tervek készítése, a beruházási koncepciók véleményezése, javaslatok a források egycélú, összerendezett felhasználására.

Az egészségügy regionális irányításától hármas cél várható. Biztosítja és lefedi a progresszív ellátást nyújtó térségi egészségügyi szerkezet kialakítását, kiegyensúlyozottabbá, igazságosabbá, hozzáférhetőbbé teszi az ellátórendszert, illeszkedik az európai uniós, illetve a magyar közigazgatáshoz.

Összegezve: a regionális irányítású, a szükségletekhez igazított kapacitásszabályozás és az infrastruktúra-fejlesztés elindíthatja a régóta várt struktúraátalakítást, ami az egészségügy megújításának a sarkköve.

Tisztelt Ház! A program fő eleme egy társadalmi szemléletváltás, több lehetőség, nagyobb felelősség, mind egyéni és közfelelősségre értve, erősebb szolidaritás. A program cselekvésre kötelez. Az egészségügy megújulást akar. Ez a mi lehetőségünk, mindannyiunké, de a mi felelősségünk is, éljünk vele!

Köszönöm. (Taps a kormánypártok padsoraiban.)
Felszólalások:  Előző  178  Következő    Ülésnap adatai