Készült: 2020.09.30.00:44:33 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

210. ülésnap (2001.05.29.),  333-336. felszólalás
Felszólalás oka Közjogi méltóság megválasztása
Felszólalás ideje 5:11


Felszólalások:   329-332   333-336   336-358      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A kérdéseknek is a végére értünk.

 

Ahogy az interpellációkat követően bejelentettem, soron következik az Országgyűlés jegyzőjének titkos szavazással történő megválasztása.

Az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján Boda Ilona országgyűlési jegyzői megbízatása megszűnt. A megüresedett jegyzői helyre a Független Kisgazdapárt képviselőcsoportja Koppánné Kertész Margitot jelölte. A Házszabály értelmében az indítványhoz módosító javaslatot nem lehet benyújtani, arról az Országgyűlés vita nélkül, titkos szavazással határoz.

Az Országgyűlés jegyzői az elfogadott napirendnek megfelelően előkészítették a titkos szavazást. Ez a szokásos rendben történik.

A képviselők a Duna-parti folyosón vehetik át a szavazólapokat, a képviselők neve szerinti ábécésorrendben, hat csoportban.

Tájékoztatom önöket, hogy a szektoroknál egy zöld színű szavazólapot és egy borítékot vehetnek át a névjegyzék aláírása után.

Kérem, hogy a szavazás során vegyék igénybe a folyosó végén elhelyezett szavazófülkéket.

Tisztelt Országgyűlés! Felkérem Vidoven Árpád jegyző urat, hogy röviden ismertesse a szavazás szabályait.

 

DR. VIDOVEN ÁRPÁD jegyző: Tisztelt Országgyűlés! Szavazni csak a hivatalos szavazólapokkal lehet.

Érvényes szavazatnak csak az minősül, amit a szavazólapon szereplő jelöltre adtak le, a neve melletti igen vagy nem négyzetben ehelyezett két, egymást metsző vonallal.

Érvénytelen az a szavazat, amit nem a hivatalos szavazólapon adtak le, amelyikről hiányzik a bélyegzőlenyomat; az a szavazólap, amelyből nem lehet kétséget kizáró módon megállapítani, hogy a képviselő kire szavazott, és érvénytelen az is, ha a szavazólapot a képviselő átveszi, de nem dobja be az urnába.

Tájékoztatom önöket, hogy amennyiben a szavazólap kitöltését bárki elrontja, a szavazatszámláló bizottság urnánál tartózkodó tagjai azt bevonják, és helyébe új lapot adnak ki.

 

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A szavazási idő alatt az ülésterem Duna-parti folyosóján csak képviselők, illetőleg a szavazásban közreműködő munkacsoport tagjai tartózkodhatnak.

Bejelentem, hogy a szavazatok leadására 20 perc áll rendelkezésre, a szavazatszámláló bizottság 17 óra 26 perc után már további szavazólapokat nem fogadhat el.

Felkérem a jegyzőket, hogy a szavazólapokat és az urnákat juttassák el a titkos szavazás helyszínére, és kezdjék meg a szavazást.

Most tehát a titkos szavazás és az értékelés időtartamára 40 perces szünetet rendelek el.

 

 

(Szünet: 17.07-17.52

Elnök: Gyimóthy Géza

Jegyzők: dr. Vidoven Árpád és dr. Világosi Gábor)

 

 

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! A szavazatszámláló bizottság megállapítása a jegyzőválasztással kapcsolatosan a következő. Kérem, foglalják el a helyüket a képviselőtársak, és hallgassák a bejelentést!

A szavazás érvényességét befolyásoló esemény nem volt. Bejelentem, hogy a szavazás így érvényes volt. Koppánné dr. Kertész Margit személyére az urnában megtalált szavazólapok száma alapján 283 képviselő adta le a szavazatát. Ezek megoszlása a következő: az érvénytelen szavazatok száma 2; az érvényes szavazatok száma 281, ebből az igen szavazatok száma 264, a nem szavazatok száma 17.

Tisztelt Országgyűlés! Így megállapítom, hogy az Országgyűlés Koppánné dr. Kertész Margitot jegyzőjévé megválasztotta.

A jegyző asszonynak az új megbízásához sok sikert kívánok az Országgyűlés és a magam nevében! (Taps.)

 

Tisztelt Országgyűlés! Az elfogadott napirend szerint most három előterjesztés tárgysorozatba-vételéről határoz az Országgyűlés, az SZDSZ, illetve az MSZP képviselőcsoportja által, a Házszabály 98. § (5) bekezdése alapján előterjesztett kérelmek szerint. Először a Béki Gabriella és Wekler Ferenc képviselők, SZDSZ, által benyújtott, T/4522. számú, az állampolgári életkezdési támogatásról szóló törvényjavaslat tárgysorozatba-vételéről határoz az Országgyűlés, az előterjesztő 5 perces, valamint a képviselőcsoportok nevében felszólalni kívánó képviselők 2-2 perces hozzászólását követően. (Folyamatos zaj.)

Béki Gabriella képviselő asszony már jelzi, hogy élni kíván az ötperces felszólalás lehetőségével. Megadom a szót, képviselő asszony, és megkérem a képviselőtársakat, hallgassuk figyelemmel a képviselő asszonyt. Tessék!

 
Felszólalások:   329-332   333-336   336-358      Ülésnap adatai