Készült: 2021.01.22.07:59:57 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

78. ülésnap (2011.03.24.), 104. felszólalás
Felszólaló Dr. Pesti Imre (Fidesz)
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka felszólalás
Videó/Felszólalás ideje 5:51


Felszólalások:  Előző  104  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

DR. PESTI IMRE (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársak! Elfogódottabb vagyok, mint hogy hétköznapi magyarsággal kifejezhessem azt a megtiszteltetést és meghatódottságot, amit nemzeti konzervatív politikusként érzek, hogy résztvevője lehetek konzervatív politikusként a magyar alkotmány megalkotásának, illetve részt vehetek annak megszavazásában. Egy olyan történelmi pillanat cselekvője vagyok, lehetek és vagyunk valamennyien, amely eredményeként olyan alkotmány születik, amely évtizedekre, ha kell, évszázadokra rendezi hazánk létének, megmaradásának legfőbb, legfontosabb alapelveit.

Külön öröm számomra, hogy az alkotmánytervezet preambuluma, hitvallása világos értékválasztást fogalmaz meg azzal, hogy keresztény alapokra épül. Ez az értékválasztás zsinórmérték volt a középkorban, majd az újkorban is, mert ez a kultúra tette lehetővé, ez a keresztény erkölcsi rendszer tette lehetővé, hogy már a középkorban létrejöjjön, kialakuljon az Európai Uniónak valamilyen előképződménye. Ezért ma bátran mondhatjuk, hogy a Nemzeti hitvallás támaszkodik a múltra, rendezi a mai együttélésünk szabályrendszerét, és illeszkedik a jelen és a jövő Európájához.

Az alkotmány szövegéből kiérezhető a legfőbb bibliai parancs, a szeretet parancsa, amelyet ma gyakran szolidaritásnak nevezünk, akkor, amikor a szomszédos népek tiszteletéről, a kisebbségek megbecsüléséről, az elesettek támogatásáról szól, beszél. Mint egészségüggyel foglalkozó parlamenti képviselő, fontos volt, hogy a szövegtervezetben az egészséggel, az egészséges környezettel és az egészségmegőrzéssel kapcsolatban fontos alapjogok kerültek meghatározásra. A XIX. cikk (1) pontja: "Mindenkinek joga van a testi és lelki egészség megőrzéséhez." A (2) pont: "Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország munkavédelemmel, egészségügyi intézményekkel, orvosi ellátással, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint az épített és természeti környezet védelmének biztosításával segíti elő." Az indoklás izgalmas a XI. cikkhez: "A jó egészségi állapot megőrzése mindenki számára szükséges az emberhez méltó és tevékeny élethez." Tehát a jó egészségi állapot fontosságáról beszél, majd ennek a gazdasági oldaláról is, amikor azt mondja az indoklásban, hogy az állam a mindenkori lehetőség függvényében a rendelkezésre álló anyagi eszközökkel elérhető egészségvédelmet tűzte ki célul.

E mondatok olvasása közben felvetődik, hogy az egészségvédelemre, illetve az egészségügyi ellátáshoz való jogra nem leselkedik-e a piac, az elüzletiesedés veszélye. Fontosnak tartotta az alkotmány-előkészítő bizottság, hogy az ország kiszolgáltatottságát az eladósodás mértékének szabályozásával védje. Az emberi élet, az emberi egészség, különösen az egészség Magyarország egyik legfontosabb tőkéje, így külön megfogalmazott védelem illeti az üzleti érdekekkel szemben. Kétségtelen, hogy az egészségügyi ellátáshoz szükséges források gyűjtésében, az ellátások megszervezésében, a szolgáltatások biztosításában jelen volt és jelen lesznek piaci szereplők, de az üzleti szempontok, a profit megszerzése, illetve növelése nem szűkítheti az egészséges élethez, a méltósághoz és a gyógyuláshoz való hozzáférés jogát, mert ezzel a legfőbb elvet, a szolidaritás, a szeretet elvét, értékét adnánk fel, vagy annak érvényesülését gátolnánk.

XIII. Leó pápa XIX. század végén megfogalmazott enciklikájára, a Rerum Novarumra gondolok akkor, amikor abban megfogalmazódott, hogy az emberi munka előrébb való, mint a tőke. Ennek valamilyen megfogalmazása az alkotmányban szintén helyenvaló lenne oly módon, hogy az állampolgárok egészségének biztosításában a szolidaritás elve előrébb való, vagyis a szolidaritás elve nem kizáró, de elsőbbséget élvező tényező lenne. Ennek alkotmányban történő megfogalmazása lehetőséget adna arra, hogy elkerüljük azokat a 2006 és 2010 között már megtapasztalt politikai és üzleti ambíciókat, aminek célja volt, hogy a magyar egészségbiztosítást, társadalombiztosítást és szolgáltatást kiárusítsa honfitársaink kárára.

(15.00)

Ezzel veszélybe sodortak volna jelentős alapjogokat. Bízom abban, hogy az alkotmányban ez megfogalmazásra kerül. Ezért kérem a fenti javaslat megfontolását. A készülő alaptörvény szellemével, értékrendszerével emelt fővel azonosulok, támogatom az új alkotmányt szavakban és tettekkel szavazáskor.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Szórványos taps a kormánypárti padsorokban.)
Felszólalások:  Előző  104  Következő    Ülésnap adatai