Készült: 2020.07.04.13:57:19 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

254. ülésnap (2010.02.15.), 237. felszólalás
Felszólaló Varga Zoltán (MSZP)
Beosztás önkormányzati miniszter
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka Expozé
Videó/Felszólalás ideje 3:37


Felszólalások:  Előző  237  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

VARGA ZOLTÁN önkormányzati miniszter, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Alapos szakmai előkészítés után tárgyalhatjuk meg a polgári védelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot. A javaslat elfogadása megteremti a lakosság védelmének és kárelhárításba történő bevonásának hiányzó vagy nem megfelelően szabályozott feltételeit, a védelmi igazgatás érintett ágazatainak hatékonyabb működését.

A szabályozás kiegészül az alapvető energiahordozóknak a lakosság alapellátását tömeges mértékben veszélyeztető tartós hiánya, tehát közüzemiszolgáltatás-kiesés esetén a veszélyhelyzet kihirdetésének lehetőségével, bővítve az állampolgárok védelme, biztonsága érdekében megtehető intézkedések körét. A jogszabályi hátteret a honvédelmi törvény, a polgári védelmi törvény, továbbá azok végrehajtási rendeletei tartalmazzák.

A törvényjavaslat rögzíti, hogy a polgári védelmi célból történő életvédelmi építménykijelölés honvédelmi érdekű gazdasági, anyagi szolgáltatás igénybevételének minősül. A kijelölés, az igénybevétel és az ahhoz kapcsolódó kártalanítás szabályai érvényesek az életvédelmi építmények esetében is. A módosítások nem változtatnak a hatályos eljárási szabályokon, azonban a polgári védelmi törvény kiegészül az életvédelmi létesítmények kijelöléséhez szükséges kritériumok meghatározásával is.

A törvényjavaslat tartalmaz egy felhatalmazást a kormány részére annak érdekében, hogy az országos szakmai követelményeket a létesítésre, fenntartásra, használatra és ellenőrzésre vonatkozó speciális szabályokat is megalkossa, megszüntetve a jelenlegi szabályozási hiányosságokat. A módosításokkal teljesülnek az Országgyűlést jogszabályalkotásra felhívó alkotmánybírósági határozatban megfogalmazott elvárások is.

Tisztelt Országgyűlés! A honvédelmi törvény és a polgári védelmi törvény a polgári védelmi kötelezettség életkori határai tekintetében egymástól eltérően rendelkezik. A módosítást követően a polgári védelmi kötelezettség a mindenkori öregségi nyugdíjkorhatárig terjed, elősegítve ezzel a korábban beosztott állampolgárok további alkalmazását, valamint a kiképzési, felszerelési költségek csökkentését, a kiadások visszafogását.

A hatályos polgári védelmi törvény hatályos rendelkezése a vészhelyzetet kiváltó okaiként az élet- és vagyonbiztonságot, a környezetet veszélyeztető természeti csapást, illetőleg az ipari balesetet sorolja fel. A 2009. januári gázkrízis és a több megyét érintő elektromosáram-kimaradás azonban ezen kiváltó okok egyik csoportjába sem sorolható be, ezért egy elhúzódó, kiterjedt ellátási zavar esetén nem lenne alkalmazható a polgári védelmi törvény intézkedési rendszere. A törvényjavaslat lehetővé teszi a vészhelyzet kihirdetését a lakosság ellátása szempontjából alapvető energiahordozó elhúzódó hiánya miatt is. Ezzel a polgári védelmi törvény intézményrendszere, intézkedési eljárásrendje alkalmazhatóvá válik, amennyiben a szükséges döntések meghaladják a helyi vagy területi szintű beavatkozások kereteit, eszközrendszerének lehetőségeit.

A törvényjavaslat pontosítja továbbá a hivatásos katasztrófavédelmi szervek rendszerét, tisztázza a helyi védelmi bizottságok munkáját segítő polgári védelmi irodák helyét, illetve az átvezetéseknek megfelelően módosítja a honvédelmi törvényt és a katasztrófák elleni védekezésről szóló törvényt is.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a törvényjavaslatot vitassák meg és fogadják el. Köszönöm szépen, elnök úr. (Taps az MSZP soraiban.)
Felszólalások:  Előző  237  Következő    Ülésnap adatai