Készült: 2020.05.30.05:23:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

222. ülésnap, 209. felszólalás
Felszólaló Dr. Dávid Ibolya (MDF)
Felszólalás oka A záróvita lezárása
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 10:55

Felszólalások:  <<  209  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Most a határozathozatalok következnek. Ennek során nem döntünk az alapajánlás 8. pontjáról, mert az nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást. Nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást az ajánlás 5. és 10. pontja sem, de annak érdekében, hogy ezekről a támogatott módosító javaslatok között szavazni lehessen, az SZDSZ képviselőcsoportja szavazást kért. Ugyanakkor az MSZP képviselőcsoportja külön szavazást kért az ajánlás 5. pontjáról.

Először az előterjesztő által támogatott javaslatokról határozunk, a külön szavazásra kért indítvány kivételével. A támogatott javaslatokat tehát az ajánlás 10. pontja, valamint a kiegészítő ajánlás 1., 2., 3. és 4. pontjai szerint teszem föl szavazásra. Ezek elfogadása kizárja az alapajánlást 3., 4., 6. és 9. pontjait. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

242 igen, 11 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül az Országgyűlés elfogadta a támogatott módosító javaslatokat.

Most a külön szavazásra kért támogatott javaslatokról döntünk.

Az ajánlás 5. pontjában Kis Zoltán javaslatát az előterjesztő támogatja, az MSZP kérésére külön szavaz az Országgyűlés. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

246 igen, 9 nem, tartózkodó szavazat nélkül az Országgyűlés a módosító javaslatot elfogadta.

További indítványokról döntünk.

Az ajánlás 1. pontjában Karsai Péter a törvényjavaslatot új rendelkezéssel egészíti ki. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 14 igen, 243 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül a javaslatot elutasította.

Az ajánlás 2. pontjában Szabó József Andor a 2. §-t módosíttatja. A mezőgazdasági bizottság és a környezetvédelmi bizottság támogatja, a gazdasági bizottság nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 101 igen, 160 nem szavazattal, 2 tartózkodással a javaslatot elutasította.

Az ajánlás 7. pontjában Karsai Péter módosító javaslata szerepel. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 8 igen, 250 nem szavazattal, 1 tartózkodással a javaslatot elutasította.

Képviselőtársaim! A határozathozatal végére értünk. Kérdezem, hogy van-e valakinek tudomása olyan módosító javaslatról, amiről kellett volna, de nem döntöttünk. (Senki sem jelentkezik.) Senki nem jelzi szándékát. Zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik az Apró-Gyurcsány érdekkör privatizációból, állami megrendelésekből, illetve állami hitelekből történő meggazdagodásának titkairól címmel vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Szijjártó Péter önálló indítványát H/15531. számon, az ügyrendi bizottság ajánlását H/15531/13. számon kapták kézhez.

Megadom a szót Szijjártó Péter képviselő úrnak. (Szijjártó Péter nemet int.) Jelzi, hogy nem kíván felszólalni. Most a határozathozatal következik.

Először az ajánlás 10. pontjában szereplő, az előterjesztő által is támogatott javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott javaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

270 igen, 12 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatot elfogadta.

 

(21.10)

 

Most a további indítványokról határozunk.

Az ajánlás 1-9., egymással összefüggő pontjaiban Csiha Judit és Wiener György a határozati javaslat II. pontjának átfogó módosítását javasolja. Az ügyrendi bizottság támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 173 igen szavazattal, 107 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Határozathozatalunk végére értünk. Zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor. (Zaj. - Az elnök csenget.)

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat határozathozatala. Kovács Tibor és Göndör István képviselők önálló indítványát T/15624. számon, a bizottságok ajánlásait T/15624/10. és 12. számon kapták kézhez.

Jelzik az előterjesztők, hogy nem kívánnak válaszolni a vitában elhangzottakra. Ezért a határozathozatalokra kerül sor.

Az ajánlás 4. pontja nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást, de az SZDSZ képviselőcsoportja külön szavazást kért. Erről a pontról azonban nem tudunk dönteni, mert a támogatott javaslatok elfogadása kizárja azt.

Az előterjesztő a kiegészítő ajánlás 1., 4. és 5. pontjait támogatja. Ezek elfogadása kizárja az ajánlás 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjait, valamint a kiegészítő ajánlás 2. és 3. pontját.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a támogatott javaslatokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 287 igen szavazattal, 7 nem ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Ezzel a határozathozatal végére értünk. Zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik “Az Orbán család állami forrásból történő gazdagodása, különös tekintettel a szőlőbirtokokraö címmel vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat záróvitája, zárószavazása. Göndör István képviselő önálló indítványát H/15431. számon, a bizottsági egységes javaslatot H/15431/9. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz az alkotmányügyi bizottság módosító javaslatot nyújtott be, ennek alapján záróvitára is most kerül sor.

Kezdeményezem, hogy a záróvitában a módosító javaslatokat összevontan tárgyaljuk meg. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a javaslatot elfogadta.

Megnyitom a záróvitát a H/15431/11. számú ajánlás 1-6. pontjaira. Megkérdezem képviselőtársaimat, ki kíván felszólalni. (Nem érkezik jelzés.) Senki nem jelzi felszólalási szándékát. Ezért lezárom a záróvitát.

Megkérdezem Kovács Tibor urat, kíván-e nyilatkozni. (Kovács Tibor jelzi, hogy nem kíván szólni.) Nem kíván.

A módosító javaslatokról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e az ajánlás 1-6. pontjait. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 186 igen szavazattal, 121 nem ellenében, tartózkodás nélkül a módosító javaslatokat elfogadta.

Most a zárószavazás következik. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a H/15431. számú országgyűlési határozati javaslatot a módosított szöveg szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás. - A táblán megjelenő eredmény: 298 igen, 8 nem, 1 tartózkodás.)

Az Országgyűlés 298 igen szavazattal, 8 nem ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik a jövedéki törvény kormánypártok által történt, a költségvetésnek több tízmilliárd forint bevételkiesést okozó módosítása, ezzel a Zwack Unicum Rt. milliárdos adóhátralék alóli mentesítése, Zwack Péter volt SZDSZ-es országgyűlési képviselő mandátumáról történt lemondása, továbbá a vám- és pénzügyőrség vegyvizsgáló intézetének a Zwack Unicum Rt.-t érintő vizsgálata és annak másfél éve elmaradó következménye, és Arnold Mihály, a vám- és pénzügyőrség volt országos parancsnoka lemondása közti összefüggéseket és mindezekkel kapcsolatban Medgyessy Péter volt miniszterelnök és Draskovics Tibor pénzügyminiszter felelősségét vizsgáló bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozati javaslat zárószavazása

. Font Sándor és Kerényi János képviselők önálló indítványát H/15389. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, ezért határozathozatalunk következik. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a H/15389. számú országgyűlési határozati javaslatot az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 304 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta.

Soron következik a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/15719. számon kapták kézhez.

Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó a részletes vita lezárását követően már elhangzott. A határozathozatalok következnek.

Az előterjesztő az ajánlás 1. és 2. pontjait támogatja. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e a támogatott javaslatokat.

Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 303 igen szavazattal, 4 nem ellenében, tartózkodás nélkül a támogatott módosító javaslatokat elfogadta.

Ezzel határozathozatalunk végére értünk. A zárószavazásra következő ülésünkön kerül sor.

Soron következik az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Képviselőtársaim T/13674. számon kapták meg.

Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó elhangzott. Ezért határozathozatalokra kerül sor.

Felkérem Nagy Nóra jegyző asszonyt, ismertesse a módosító javaslatok körét.

Felszólalások:  <<  209  >>    Ülésnap adatai