Készült: 2020.05.28.20:45:50 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

333. ülésnap (2013.12.04.),  64-67. felszólalás
Felszólalás oka Részletes vita lefolytatása
Felszólalás ideje 10:08


Felszólalások:   58-64   64-67   68-85      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Akkor most zárom le a részletes vitát, és jelzem, hogy a következő ülésünkön döntünk majd a benyújtott módosító javaslatokról.

Soron következik az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája, amelyet T/13091. számon megismerhettek, a bizottsági ajánlást pedig T/13091/14. számon kapták meg.

Összesen 24 ajánlási pontot tartalmaz az ajánlás. Egyszakaszos tárgyalást javaslok, ha ezzel önök egyetértenek. (Senki sem jelentkezik.) Maximális támogatottságot érzékelek (Szavazás.), még ha nem is látok.

Megállapítom, hogy eszerint megyünk tovább.

Megnyitom tehát a vitát az 1-24. pontokra. Vágó Sebestyén képviselő úr, Jobbik, öné a szó, 15 perces időkeretben.

VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Egyetlenegy módosító indítványról szeretnék beszélni, illetve annak kapcsán egy másik képviselőtársunk által benyújtottról.

Elsősorban a 16. ajánlási pontban szereplő módosító indítványról szeretnék beszélni, amit képviselőtársaimmal adtunk be, ez pedig a kiskorúak védelmében arról szól, hogy aki a törvényben felsorolt bűncselekményeket elkövette, és őt jogerősen szabadságvesztésre ítélték - gondolom, ez azért valamilyen szinten jelzi az elkövetett bűncselekmény súlyát, azon a kategórián belül is -, annál ne az a módosítás lépjen életbe, ami az eredeti tervezetben van, hogy a mentesítési idő plusz öt vagy nyolc év, ami ideje alatt ő nem dolgozhat kiskorúakkal, illetve gyermekekkel, hanem, amikor a felsorolt bűncselekményeket elkövette, és szabadságvesztés büntetést kapott jogerősen, azután már soha az életben ne tölthessen be olyan munkakört, ahol kiskorú gyermekek vagy fiatalkorúak vannak a felügyeletére, a gondjára bízva.

Úgy gondolom, hogy ez egy jogos igény, ugyanis van az az ismert magyar mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna, és úgy gondolom, hogy ha a felsorolt bűncselekményeket megnézzük, amik között akár a pedofil bűncselekmények is ott vannak, tehát a kiskorúak sérelmére elkövetett, szemérem elleni bűntettek, akkor nagyon jól tudhatjuk, hogy egy ilyen bűncselekményt elkövető embernek nagyon kicsi esélye van arra - persze elképzelhető, hogy valaki idézőjelben mondva meggyógyul, de elég kicsi az esély arra -, hogy ezeket a beteges ösztöneit legyőzze, a betegségét legyőzze.

(13.00)

Kicsit veszélyesnek és aggályosnak tartom, hogy egy ilyen bűncselekményért elítélt ember - kivárva a mentesítés idejét, plusz azt az öt évet vagy nyolc évet, akár közben egy főiskolát elvégezve - óvodapedagógusként elhelyezkedhessen, vagy akár bentlakásos gyermekintézményekben éjszakai szolgálatot lásson el, és az ő gondjára legyenek bízva akár úgy, hogy egyedül tartózkodik abban az intézményben; a mindennapi életben ez is előfordul.

És miért várható el ez a jogos igény? Egyrészt a kiskorú gyermekeink védelme érdekében. Elnézést kérek, hogy személyes párhuzamot hozok, de ezt mondom úgy is, mint kétgyermekes apuka, aki nem szeretné, hogy az általános iskolába kerülve a gyermeke olyan pedagógussal kerüljön kapcsolatba, olyan pedagógus gondjaira legyen bízva, akit esetleg már az élete során jogerősen szabadságvesztésre ítéltek pedofil bűncselekmények miatt.

Tehát ez elvárható igény a gyermekek védelme és a gyermekek biztonsága szempontjából, elvárható igény a szülők szempontjából, és elvárható igény igenis a szakma szempontjából is. Bármennyire igyekeztek az elmúlt időszak kormányai a pedagógusszakma, a gyermekekkel foglalkozó szakma presztízsét a földig rombolni, ez nem sikerült nekik, és még van egy olyanfajta büszkeség ebben a szakmában, hogy ők sem tűrnék el azt, hogy ha már ezekhez a rendelkezésekhez hozzányúlunk, akkor félmegoldást végezzünk. Az ő szakmai presztízsüket veszélyezteti az, ha esetleg ilyen személyek kerülnek oda, akikről - bár eltelt azóta akár 10-15-20 év - nem jelenthető ki egyértelműen, hogy ők nem jelentenek veszélyt a rájuk bízott kiskorú vagy fiatalkorú személyekkel szemben.

Tehát elvárható jogos igény, ezért kérem a kormányt és kérem a kormánypárti képviselőket, hogy gyermekeink, pedagógusaink, szülőtársaink, tehát az összes magyar állampolgár érdekében fontolják meg módosító indítványunk támogatását.

A bizottsági ülésen hallottuk azt az indoklást, hogy alaptörvénybe ütközik ez a mi módosító indítványunk, nemzetközi jogi aggályok merülnek fel, illetve nem lenne kellőképpen arányos ez az intézkedés. Úgy tudom, a mai joggyakorlatban is van olyan, előfordul olyan, hogy vagy amiatt, mert olyan típusú bűncselekményt követett el, vagy a hivatása körében elkövetett bűncselekményéért jogerősen elmarasztalták, vagy azért, mert a választott szakmája etikai szabályai ellen vétett olyan mértékben, tehát a mai joggyakorlatban is előfordul, hogy ezekben az esetekben például valakit egy életre a hivatásától eltiltsanak. Akkor nem értem, hogy ha a kiskorúak védelméről van szó, akkor miért tűnik ez aránytalannak, és miért ütközik nemzetközi jogba.

(Az elnöki széket Balczó Zoltán, az Országgyűlés
alelnöke foglalja el.)

Egyébként hogy ezt a problémáját, illetve ezt az aggályát a kormánynak kiküszöböljük, azóta benyújtottunk egy kapcsolódó módosító indítványt is, és ebben a kapcsolódó módosító indítványban húztunk egy év határt, hogy mi az az időmennyiség, amíg ezeket a munkaköröket az elítélt, a jogerősen szabadságvesztésre ítélt a felsorolt bűncselekményekben elkövette, tehát még ezeket a jogi aggályokat is kiküszöböltük. Húztunk időhatárt, így akár arányosnak is nevezhető, és a nemzetközi jog szempontjából is védelmet jelent.

Ezért kérem még egyszer a kormányt, hogy gyermekeink védelmében támogassa a módosító indítványunkat, ugyanis amit már az általános vitában is elmondtam, csak ehhez a hasonlathoz tudok ragaszkodni. Ez körülbelül olyan - és elnézést kérek szülőtársaimtól, elnézést kérek a gyerekektől -, mintha a farkasra bíznánk a nyáj őrzését. Nem fogom engedni, hogy a kormány vagy az Országgyűlés többsége lehetőséget adjon arra, hogy farkasok őrizzék a nyájakat, vagyis lehetőséget teremtsen arra, hogy akár egy pedofil személy, egy pedofil bűncselekményért elítélt személy, kiskorúakat megrontó személy akár óvodás gyermekek közelébe kerüljön hivatásszerűen. Ezért kérem a parlamentet még egyszer, hogy támogassák a módosító indítványaimat.

Ezzel szemben azért megemlítenék a módosító indítványunkkal kapcsolatban egy másik képviselőtől érkezett módosító indítványt is, Dorosz Dávid módosító indítványát, ő a 3. ajánlási pontban nyújtotta be a módosítását. Számomra érthetetlen módon az enyhítését kérte ennek a passzusnak, tehát ő úgy gondolja, hogy ez is túl szigorú ezen bűncselekmények elkövetőivel szemben. Látjuk a tipikus liberális magatartást, a tipikus liberális hozzáállást, amely csak a fennkölt ultraliberális eszméket tartja szem előtt, és ez alapján akár sárba tiporhatja gyermekeink jogait, gyermekeink biztonságát is.

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps a Jobbik soraiban.)

ELNÖK: Mivel több felszólaló nem jelentkezett, ezért a részletes vitát lezárom.

Megkérdezem Répássy Róbert államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni. (Jelzésre:) Igen, látom, válaszol a vitában elhangzottakra. Öné a szó.

DR. RÉPÁSSY RÓBERT közigazgatási és igazságügyi minisztériumi államtitkár: Köszönöm, elnök úr. Mint oly sokszor, a kormány most is középen áll abban a vitában, amely a Jobbik képviselői és az ön által liberálisnak nevezett álláspont között kialakult.

Valóban, Dorosz Dávid pontosan a lényegét szüntetné meg ennek a törvénynek, az önök javaslata pedig szerintünk eltúlzott joghátrányt ír elő egyes bűncselekményeknél. A megoldás egyébként nagyon egyszerű: amennyiben a bíróság úgy látja, hogy a foglalkozásától vagy a tevékenységétől - tehát a gyermekkel való foglalkozástól, olyan foglalkozástól, amelyben gyermeket nevelhet, gyermek a felügyelete alatt áll - el kell tiltani valakit, akár határozatlan időre is, tehát véglegesen is eltilthatja a bíróság. Tehát ha a bíróság olyannak ítélte meg ezt a bűncselekményt, hogy szükséges, hogy valakit véglegesen például a pedagógusszakmától, a pedagógushivatásától eltiltson, akkor ezt megteheti a bíróság. Mi túlzásnak tartjuk, hogy a bíróság nem találta ezt megalapozottnak, viszont a törvény mondjon ki egy ilyen következményt annak ellenére, hogy a bíróság nem tiltotta el végleges hatállyal a foglalkozásától vagy a tevékenységétől. Ezért nem tartjuk támogathatónak a módosító javaslatot.

Egyebekben köszönöm szépen a hozzászólásokat és a módosító javaslataikat, mindig is alaposan meg szoktuk fontolni.

Köszönöm szépen, elnök úr.
Felszólalások:   58-64   64-67   68-85      Ülésnap adatai