Készült: 2020.08.14.16:23:23 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

135. ülésnap (2020.06.04.), 53. felszólalás
Felszólaló Novák Katalin (Fidesz)
Beosztás Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára
Bizottsági előadó  
Felszólalás oka előterjesztő nyitóbeszéde
Videó/Felszólalás ideje 8:01


Felszólalások:  Előző  53  Következő    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

NOVÁK KATALIN, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, a napirendi pont előadója: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Tisztelettel köszöntöm önöket az egyes törvényeknek a 13. havi nyugdíj visszaépítésével összefüggő módosításáról szóló T/10741. számú törvényjavaslat általános vitáján. Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem a tisztelt Országgyűlés plénuma előtt a törvényjavaslat tartalmi elemeit.

(Az elnöki széket dr. Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.)

2010 óta a polgári kormány azért dolgozik, hogy az idősek iránti megbecsülésünket ne csak szavakban, hanem az érdekükben hozott döntésekkel is kifejezzük, és mindent megtegyünk annak érdekében, hogy nemcsak most, a veszélyhelyzet időszakában, hanem azt megelőzően és azt követően is érezzék idős honfitársaink is a megbecsülésünket. Most a koronavírus-járvány miatt kialakult nehezebb helyzetben sokan bizonytalanodtak el a jövőjüket illetően. Az idősek közül is sokan tartottak attól, hogy ők lesznek a vesztesei ennek a helyzetnek, hogy őket fogja talán a legrosszabbul érinteni a koronavírus-járvány gazdasági következménye.

Éppen ezért döntött most úgy a kormány, hogy visszavezetjük a korábban, 2009-ben elvett 13. havi nyugdíjat fokozatosan, négy lépésben. Az első ütemben 2021, tehát a jövő év elején a nyugdíjasok a januári nyugdíjon felül egyheti nyugdíjat fognak kapni. 2022-ben még egy hetit, tehát összesen kéthetit, 2023-ban háromheti, 2024-ben pedig és attól kezdve minden évben teljes 13. havi nyugdíjat fognak kapni a nyugdíjasok a rendes nyugdíjukon felül.

A 13. havi nyugdíj 2 millió 560 ezer embert érint közvetlenül, 2 millió 560 ezer ember fog 13. havi nyugdíjat kapni. A 2021. évi költségvetés tervezetében szerepel a szükséges forrás, ez a jövő évre 77 milliárd forintot jelent.

(15.00)

A 13. havi nyugdíj szabályozása két szinten történik: egyrészt törvényi szinten, hiszen annak megfelelően kapják meg a 13. havi nyugdíjat azok, akik arra jogosultak, illetve lesz egy kormányrendelet is, amelyben a más pénzbeli ellátásokban részesülő személyek számára biztosítjuk ugyanezt a juttatást, így tehát a 13. havi nyugdíj és ellátás visszaépítése két részből áll.

A törvényjavaslatban, abban a törvényjavaslatban, amelynek a vitáját most folytatjuk, kizárólag a nyugellátásban részesülők juttatását rendezzük, ez összesen 2 millió 162 ezer főt érint. Ezek az ellátások a teljesség kedvéért a következők: ez hat különböző jogcímet jelent, egyrészt az öregségi nyugdíjat, ideértve a „Nők 40” kedvezménnyel nyugdíjba vonultakat is, ez összesen 2 millió 45 ezer főt jelent; az özvegyi nyugdíjasokat, ami 59 ezer fő jelent; a szülői nyugdíjban részesülő 19 ezer főt; az árvaellátásban részesülő 57 ezer főt; a baleseti hozzátartozói nyugellátásban részesülőket; illetve a mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban; illetve a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékában részesülőket jelenti.

A másik pedig az eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendeleti csoport, tehát azok, akik más, összesen 21 különböző jogcímen kapják meg ezt a juttatást, a 13. havi ellátásnak nevezett juttatást, ez összesen 400 ezer főt jelent, és a teljesség kedvéért ezeket a jogcímeket is megosztom önökkel: ilyen a korhatár előtti ellátás; a szolgálati járandóság; az átmeneti bányászjáradék; a táncművészeti életjáradék; a rokkantsági ellátás; a rehabilitációs ellátás; a baleseti járadék; a bányászok egészségkárosodási járadéka; a fogyatékossági támogatás; a vakok személyi járadéka; a rokkantsági járadék; a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátás; a polgármesterek közszolgálati járadéka; a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatása; a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatás; a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatás; a hadigondozásról szóló törvény alapján a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres pénzbeli ellátás; az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó, kormányrendelet alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő emelés; a „nemzeti helytállásért” elnevezésű pótlék; a házastársi pótlék; valamint a házastárs után járó jövedelempótlék. Tehát 27 különböző jogcímen összesen 2 millió 560 ezer nyugdíjban és a nyugdíjszerű ellátásban részesülő fő fogja megkapni a 13. havi nyugdíjat vagy a 13. havi ellátást.

Még egy kitétel, amely szerepel a mostani törvényjavaslatban is: azok a nyugdíjasok jogosultak erre a 13. havi ellátásra, akik a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév januárjára is részesülnek ebben az ellátásban. Ez egy önök által is jól ismert gyakorlat, ez ebben a törvényben is így szerepel.

A 13. havi nyugdíjnak az összege megegyezik a jogosultat a tárgyév január hónapjára megillető nyugellátások, illetve a más ellátásokban részesülők esetében ezen ellátások együttes összegével, illetve a bevezetés három éve alatt annak arányos részével, feltéve, hogy az adott ellátás után 13. havi nyugdíj, illetve ellátás jár, de amint láttuk, ez tulajdonképpen minden jogcím után jár. Aki tehát például egyidejűleg öregségi nyugdíjban és özvegyi nyugdíjban is részesül, mindkét ellátás után megkapja majd a 13. havi nyugdíjat, feltéve, hogy az előző évben is részesült már mindkét ellátásban.

Hogyha figyelembe vesszük a költségvetésben tervezett 3 százalékos inflációt is, akkor 2021-ben egy átlagos összegű nyugdíjban részesülő, tehát egy 147 ezer forintos nyugdíjban részesülő személy közel 37 ezer forintos 13. havi nyugdíj első részletet, azaz egyheti nyugdíjat fog kapni ezen a jogcímen. A rendes nyugdíja mellett tehát ez az átlagos nyugdíjjal rendelkező személy január hónapban megkapja a 3 százalékos emelését, aztán megkapja a 13. havi nyugdíjnak az arányos részét, ami körülbelül 37 ezer forint, és amennyiben a gazdasági teljesítmény azt lehetővé teszi, a jövő évben is fogunk nyugdíjprémiumot fizetni, ami a reményeink szerint a reményeink szerinti 4,8 százalékos GDP-növekedés alapján akár 26 ezer forintos maximumú is lehet.

Amiben több ez a mostani 13. havi nyugdíj a korábbiaknál, az három különböző pont: az egyik az, hogy szélesebb kört érint, hiszen nemcsak a nyugdíjban, hanem a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is érinti, korábban hat különböző jogcímen járt, most a további 21 jogcímen is jár, tehát sokkal szélesebb kört, 400 ezer emberrel többet érint, mint a korábbi 13. havi nyugdíj.

Mellette, a 13. havi nyugdíj mellett megtartottuk, illetve javaslatot teszünk rá, hogy tartsuk meg a nyugdíjprémiumot is, tehát ez a kettő nem egymást helyettesítő, nem egymást kizáró juttatás, hanem a 13. havi nyugdíj mellett fenntartjuk a nyugdíjprémiumnak a lehetőségét is. És az is egy különbség, az is egy többlet, az is egy plusz, hogy nincsen felső plafonja a 13. havi nyugdíjnak, tehát mindenki a nyugdíjának megfelelő mértékben részesül majd ebben a juttatásban.

Én bízom abban, hogy mindannyian támogatni fogják azt a javaslatot, amellyel ismét segíteni tudjuk a nyugdíjasokat, illetve a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket, mi ezért terjesztettük be ezt a törvényjavaslatot, és kérem ebben a támogatásukat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:  Előző  53  Következő    Ülésnap adatai