Készült: 2020.09.25.16:30:24 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

55. ülésnap, 219. felszólalás
Felszólaló Harrach Péter (KDNP)
Felszólalás oka Az OGY nem veszi tárgysorozatba
Beosztás  
Bizottsági előadó  
Felszólalás ideje 18:36

Felszólalások:  <<  219  >>    Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, tárgysorozatba veszi-e a Balog Zoltán és képviselőtársai által előterjesztett, T/2173. számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az előterjesztést 140 igen szavazattal, 188 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem vette tárgysorozatba.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény és az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat zárószavazása. Az előterjesztést T/1746. számon, az egységes javaslatot T/1746/11. számon kapták kézhez.

Mivel az egységes javaslathoz módosító javaslat nem érkezett, a határozathozatal következik. Arra figyelemmel, hogy az egységes javaslat 8. §-ával beiktatott 67/N. § (2) bekezdése elfogadásához az alkotmány 57. § (5) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, erre két részletben kerül sor.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e a T/1746/11. számú egységes javaslat 8. §-ában a jogorvoslati jogot korlátozó rendelkezést. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés 327 igen szavazattal, 1 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett a rendelkezést elfogadta.

Most az egyszerű többséget igénylő szabályokról határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja-e ezeket az egységes javaslat szövege szerint. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 327 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról szóló törvényjavaslathoz érkezett módosító javaslatokról történő határozathozatal. Az előterjesztést T/1744. számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig T/1744/14. és 20. számon kapták kézhez. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott.

Bejelentem, hogy az előterjesztő az ajánlás 2. és 4. pontjait támogatja. Most a támogatott módosító javaslatok határozathozatala következik.

Kérdezem az Országgyűlést, elfogadja-e az előterjesztő által támogatott pontokat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 329 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a további indítványokról döntünk.

Az ajánlás 1., valamint a kiegészítő ajánlás 1. pontjában Borsos József és más képviselők módosítják a törvény hatályos szövegét.

A két javaslat alternatív tartalmú.

Először a kiegészítő ajánlás 1. pontjáról döntünk. A gazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 142 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az ajánlás 1. pontjáról szavazunk. Az emberi jogi bizottság támogatja, a többi bizottság nem. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 138 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Az ajánlás 3. pontjában Puskás Tivadar és mások tesznek módosító javaslatot. A bizottságok támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 187 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasította.

A kiegészítő ajánlás 2. pontjában Puskás Tivadar és mások javaslata következik. A gazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 138 igen szavazattal, 193 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Az ajánlás 5. és a kiegészítő ajánlás 3. pontjában Borsos József és mások tesznek javaslatot.

Először a kiegészítő ajánlás 3. pontjáról döntünk. A gazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 139 igen szavazattal, 192 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most az ajánlás 5. pontjáról szavazunk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 138 igen szavazattal, 193 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 6., valamint a kiegészítő ajánlás 4. pontjában alternatív javaslatok jelennek meg.

Először a kiegészítő ajánlás 4. pontjáról szavazunk Borsos József indítványa szerint. A gazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 138 igen szavazattal, 190 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az ajánlás 6. pontjáról döntünk Borsos József és mások indítványa szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

A módosító javaslatot az Országgyűlés 142 igen szavazattal, 187 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 7. pontjában Puskás Tivadar és mások javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 8., valamint a kiegészítő ajánlás 5. pontjában alternatív tartalmú javaslatok következnek.

Először az ajánlás 8. pontjáról szavazunk László Tamás és mások indítványa alapján. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

(17.50)

Most a kiegészítő ajánlás 5. pontjáról döntünk, szintén László Tamás és mások indítványa alapján. A gazdasági bizottság nem támogatja. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 139 igen szavazattal, 191 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 9. pontjában Borsos József és mások tesznek javaslatot. A javaslat elfogadása kizárja az ajánlás 10. pontját.

Most tehát a 9. pontról döntünk. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 191 nem ellenében, tartózkodás nélkül nem fogadta el.

Most az ajánlás 10. pontjáról döntünk, szintén Borsos József és mások indítványa szerint. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 136 igen szavazattal, 192 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

Az ajánlás 11. pontjában Bernáth Ildikó és mások javaslata következik. A bizottságok nem támogatják. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 140 igen szavazattal, 190 nem ellenében, tartózkodás nélkül elutasította.

A határozathozatal végére értünk. A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok eljárására és együttműködésére vonatkozó közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges törvénymódosításokról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztést T/1745. számon kapták kézhez, a bizottságok együttes ajánlását pedig T/1745/8. számon. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott.

Bejelentem, hogy az előterjesztő az ajánlás valamennyi, tehát 1-19. pontjait támogatja. Tájékoztatom önöket, hogy a Fidesz képviselőcsoportja külön szavazást kért az ajánlás 3. pontjáról, az MSZP képviselőcsoportja pedig a 12., 13., 16., 17. és 18. pontjairól. Ezek között azonban a 12. és a 16. pontok elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Felhívom figyelmüket, hogy az ajánlás 13. és 17. pontjaiban szereplő összefüggő indítványokról csak akkor lehet majd dönteni, ha a minősített többséget igénylő indítványokat az Országgyűlés elfogadja.

Most a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatok határozathozatala következik. Ezeket az MSZP képviselőcsoportja külön szavazásra is kérte.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az előterjesztő által támogatott 12. és 16. pontokat. Kérem, szavazzanak a minősített többség szabályai szerint! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a minősített többséget igénylő támogatott módosító javaslatokat 3 igen, 125 nem szavazattal, 191 tartózkodás mellett nem fogadta el.

Most az egyszerű többséget igénylő támogatott módosító javaslatokról határozunk a külön szavazásra kért 3., 13., 17. és 18. pontok kivételével. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 328 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.

Most a külön szavazásra kért 3. ajánlási pontról döntünk. Ezt Török Zsolt képviselő úr módosítja. Az előterjesztő támogatja, de a Fidesz kérésére külön döntünk róla. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 198 igen szavazattal, 132 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Arra figyelemmel, hogy az Országgyűlés nem fogadta el a minősített többséget igénylő 12. és 16. pontokat, ahogyan azt korábban jeleztem, a külön szavazásra kért, egymással összefüggő 13. és 17. pontokról nem kell döntenünk.

Most a külön szavazásra kért 18. pontról határozunk, amely a gazdasági bizottság javaslatát tartalmazza. Az előterjesztő támogatja, de az MSZP kérésére külön döntünk róla. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a módosító javaslatot 3 igen szavazattal, 142 nem ellenében, 188 tartózkodás mellett nem fogadta el.

A határozathozatal végére értünk. A zárószavazásra a következő ülésünkön kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Kis figyelmet kérek. Egy formabontó javaslatom lenne. Mivel lengyel vendégeink érkeztek, akik egy következő napirendi ponthoz jöttek, de negyven percet várniuk kellene erre, ezért azt javaslom, hogy cseréljük meg a napirendi pontokat. Kérdezem az Országgyűlést, hogy elfogadja-e ezt a javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy az Országgyűlés egyhangúlag elfogadta a javaslatomat.

Tisztelt Országgyűlés! Most a H/2347/2. számmal elfogadott, Házszabálytól való eltérésnek megfelelően soron következik a magyar-lengyel barátság napjáról szóló országgyűlési határozati javaslat összevont általános és részletes vitája, valamint a határozathozatalok. Az önálló indítványt H/2347. számon, az alkotmányügyi bizottság ajánlását pedig H/2347/3. számon kapták kézhez.

Mielőtt megkezdenénk a tárgyalást, engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Elzbieta Lukacijewska asszonyt, az IPU lengyel-magyar baráti tagozatának elnökét (Taps.), és Joanna Stempinska asszonyt, Lengyelország budapesti nagykövetét, akik a helyszínen kísérik figyelemmel az előterjesztés vitáját és határozathozatalát.

Megadom a szót Hárs Gábor képviselő úrnak, a napirendi pont előadójának, tízperces időkeretben.

Felszólalások:  <<  219  >>    Ülésnap adatai